Lön och framtidsutsikter för Idrottslärare

Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. I idrottsämnet undervisas eleverna i att utvecklas inom både lagidrotter och individuella idrotter samt genom andra motoriska och fysiska aktiviteter.

Läraren i idrott och hälsa har som uppgift att väcka elevernas intresse för allsidig träning. Läraren informerar om hur man tar hand om sin kropp, om hur viktigt det är med fysisk träning och hur man kan förebygga framtida skador. För elever som har skador eller funktionshinder gör idrottsläraren ofta upp individuella program där eleverna får arbeta utifrån

Läs mer om Idrottslärare
Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. Idrottslärare kan också undervisa vid så kallade idrottsgymnasier inom en speciell idrottsgren, i särskola, i folkhögskola och på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor.
Lärare undervisar ett visst antal timmar per vecka. Sedan tillkommer tid för förberedelser, lärarkonferenser, föräldramöten med mera. Det händer att idrottslärare undervisar i flera skolor och måste förflytta sig mellan dessa under dagen.
För att bli ämneslärare i gymnasiet utbildar man sig normalt ungefär fem år vid universitet eller högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Utbildningen till ämneslärare i gymnasiet finns på flera platser i landet. Längden på utbildningen varierar beroende på inriktning och valda ämnen.

De som läser till Ämneslärare i gymnasiet får
Läs mer om Idrottslärare
Medellön
36 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Idrottslärare

Det finns 108840 anställda inom yrket Idrottslärare i Sverige, 74% är kvinnor och 26% är män

Kvinnor tjänar 3% mer än män

 • 36 200 SEK
 • 36 500 SEK
 • 35 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 36 600 SEK
 • 36 100 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 36 700 SEK
 • 36 400 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor

 • 36 300 SEK
 • 35 200 SEK
Historisk löneutveckling för Idrottslärare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 31 700 SEK
 • 32 900 SEK
 • 33 900 SEK
 • 35 300 SEK
 • 36 200 SEK
 • 36 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Idrottslärare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för grundskollärare under det närmaste året. På 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Pedagogisk förmåga

Idrottsläraren bör ha förmågan att lära och föra ut idrottskunskap på ett intressant sätt.

Rörlighet

Det är ett fysiskt och psykiskt krävande yrke och som idrottslärare måste man vara intresserad av och ha fysiska förutsättningar för idrott och friluftsliv.

Uppmärksam

I arbetet som idrottslärare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för andra.

Organisationsförmåga

I idrottslärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest