Lön och framtidsutsikter för Användbarhetsexpert

Användbarhetsexpert eller interaktionsdesigner, även kallade UX-experter efter engelskans ”user experience”, ser till att datasystem och webbplatser blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. De är en länk mellan användare och systemutvecklare/programmerare.

Vad som ingår i arbetsuppgifterna för dem som arbetar med användbarhet kan variera när de kommer in i ett nytt projekt. Är det ett nytt system eller en ny produkt som ska utvecklas kan de vara med i projektet redan när kraven på systemet specificeras.

Med hjälp av intervjuer, enkäter och workshops samlar man inledningsvis in information om användarna, deras

Läs mer om Användbarhetsexpert
Användbarhetsexperter och interaktionsdesigners arbetar ofta som konsulter.
Medellön
46 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Användbarhetsexpert

Det finns 80960 anställda inom yrket Användbarhetsexpert i Sverige, 19% är kvinnor och 81% är män

Män tjänar 6% mer än kvinnor

 • 46 500 SEK
 • 44 400 SEK
 • 47 000 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 10% mer än offentlig sektor

 • 46 700 SEK
 • 41 900 SEK

Privat sektor tjänar 8% mer än offentlig sektor

 • 44 600 SEK
 • 41 000 SEK

Privat sektor tjänar 11% mer än offentlig sektor

 • 47 200 SEK
 • 42 200 SEK
Historisk löneutveckling för Användbarhetsexpert

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 43 200 SEK
 • 43 100 SEK
 • 44 200 SEK
 • 45 500 SEK
 • 46 500 SEK
 • 46 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Användbarhetsexpert

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är mycket stora möjligheter till arbete för Mjukvaru- och systemutvecklare. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är mycket stora jobbmöjligheter för Mjukvaru- och systemutvecklare.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Ledarskapsförmåga

Då arbetet ofta innebär att man driver olika projekt är goda ledarförmågor viktiga.

Kundfokus

Goda kunskaper om hur människor fungerar och beter sig är viktigt för dem som arbetar med användbarhet.

Kreativ förmåga

Det är viktigt att kunna se möjliga lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för användaren.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest