Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Kommunikatör

Kommunikatörer arbetar med strategiska och operativa kommunikations- och informationsinsatser i företag, myndigheter och organisationer. Arbetet handlar bland annat om att forma och förmedla budskap, utveckla varumärken, bygga relationer och bidra till att verksamheten når uppsatta mål. Kommunikatörer arbetar också med att utveckla andras kommunikativa
Läs mer om Kommunikatör
Relaterade yrken: Copywriter Författare Fotograf

Kommunikatörer arbetar med att forma och förmedla myndigheters, organisationers och företags budskap. De är specialister på planering, utformning och spridning av informations- och kommunikationsinsatser. I arbetet ingår att utveckla varumärken, bygga relationer och bidra till att verksamheten uppnår sina mål. Kommunikatörer analyserar omvärlden och vilka

Läs mer om Kommunikatör
Kommunikatörer arbetar på företag, myndigheter, kommuner, landsting/regioner och i organisationer av olika slag. De arbetar ofta på informations-, kommunikations- eller marknadsavdelningar. Kommunikatör är ett samlingsbegrepp för många olika yrkesroller som arbetar med information, kommunikation och media. Arbetsuppgifter och inriktning varierar beroende på
Läs mer om Kommunikatör
Medellön
42 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Kommunikatör

Det finns 19820 anställda inom yrket Kommunikatör i Sverige, 68% är kvinnor och 32% är män

Män tjänar 7% mer än kvinnor

 • 42 200 SEK
 • 41 400 SEK
 • 44 300 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 8% mer än offentlig sektor

 • 43 400 SEK
 • 40 000 SEK

Privat sektor tjänar 5% mer än offentlig sektor

 • 42 200 SEK
 • 39 900 SEK

Privat sektor tjänar 13% mer än offentlig sektor

 • 46 100 SEK
 • 40 200 SEK
Historisk löneutveckling för Kommunikatör

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 37 300 SEK
 • 39 000 SEK
 • 39 500 SEK
 • 41 000 SEK
 • 42 200 SEK
 • 42 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Kommunikatör

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora möjligheter till arbete för Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora jobbmöjligheter för Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Förmåga att inspirera och stödja andra

Kommunikatörer är rådgivande och coachande i beslutsprocesser och kommunikationsfrågor. De utvecklar också den kommunikativa förmågan hos andra.

Kundfokus

Förmåga att sätta uppdragsgivarens behov i fokus. Det är också viktigt att skapa goda relationer med medarbetare, samarbetspartners, allmänheten, media och politiker.

Resultatinriktad

Förmåga att nå i mål med olika projekt, att få saker gjorda och ta ansvar för leverans i rätt tid.

Organisationsförmåga

Förmåga att planera och arbeta strukturerat med komplexa och varierande uppgifter. Förmåga till strategisk överblick kopplat till praktiskt genomförande.

Kreativ förmåga

Arbetet kräver ofta nytänkande och förmåga att komma på idéer som löser uppdragsgivarens kommunikationsutmaningar.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest