Medellön
45 400 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Civilingenjör, maskinteknik

Män tjänar 6% mer än kvinnor

 • 45 400 SEK
 • 43 400 SEK
 • 46 000 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 45 400 SEK
 • 47 800 SEK

Offentlig sektor tjänar 3% mer än privat sektor

 • 43 400 SEK
 • 44 800 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 46 000 SEK
 • 48 400 SEK
Historisk löneutveckling för Civilingenjör, maskinteknik

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 41 900 SEK
 • 43 500 SEK
 • 43 100 SEK
 • 44 900 SEK
 • 45 400 SEK
 • 45 400 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Civilingenjör, maskinteknik

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för civilingenjörsyrken inom maskinteknik under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för civilingenjörsyrken inom maskinteknik kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år