Medellön
79 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Kirurg

Män tjänar 6% mer än kvinnor

 • 79 200 SEK
 • 77 000 SEK
 • 81 500 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 10% mer än privat sektor

 • 73 000 SEK
 • 81 400 SEK

Offentlig sektor tjänar 10% mer än privat sektor

 • 71 100 SEK
 • 79 300 SEK

Offentlig sektor tjänar 10% mer än privat sektor

 • 75 400 SEK
 • 83 500 SEK
Historisk löneutveckling för Kirurg

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 75 000 SEK
 • 77 900 SEK
 • 77 100 SEK
 • 78 700 SEK
 • 79 200 SEK
 • 79 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Kirurg

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för specialistläkare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för specialistläkare kommer vara mycket stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år