Lön och framtidsutsikter för Skådespelare

Skådespelare arbetar med att uttrycka och gestalta hur andra människor tänker, känner och handlar. Att samarbeta och skapa tillsammans med andra är en viktig del av arbetet eftersom skådespeleri är en kollektiv process. Arbetsmarknaden för skådespelare kännetecknas av projekt- och frilansanställningar.
Relaterade yrken: Revyartist Filmröst Recitatör

Skådespelaryrket handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet gestalta det i rollfigurer. Bakom en teaterföreställning eller filmproduktion ligger mycket förberedelsearbete.

En skådespelare använder sin kropp, röst och inlevelseförmåga som instrument. Det innebär att man

Läs mer om Skådespelare
Det finns ett antal fasta anställningar exempelvis vid de stora teatrarna, men det är vanligast att skådespelare anlitas som frilansarbetare eller i projektanställningar.
Högskoleutbildning för skådespelare finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Förberedande teaterutbildning finns inom gymnasieskolans estetiska program med inriktning teater, samt på olika folkhögskolor och studieförbund.
Medellön
31 300 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Skådespelare

Det finns 1670 anställda inom yrket Skådespelare i Sverige, 54% är kvinnor och 46% är män

Kvinnor tjänar 3% mer än män

 • 31 300 SEK
 • 31 700 SEK
 • 30 800 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 6% mer än privat sektor

 • 30 500 SEK
 • 32 500 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 30 900 SEK
 • 32 500 SEK

Offentlig sektor tjänar 8% mer än privat sektor

 • 30 000 SEK
 • 32 700 SEK
Historisk löneutveckling för Skådespelare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 28 300 SEK
 • 31 100 SEK
 • 31 300 SEK
 • 31 300 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Färdigheter som kan vara bra att ha

God fysik

Skådespelare använder sin kropp och sin röst för att gestalta det inre.

Empatisk förmåga

Förmåga att förstå hur andra tänker och fungerar.

Förmåga till självkännedom

Förmåga att känna sina styrkor och begränsningar och kunna ge, ta och tolka kritik konstruktivt.

Samarbetsförmåga

Inom skådespeleri är det en förutsättning att kunna samarbeta med andra.

Kreativ förmåga

Förmåga att vilja skapa och tänka i nya banor.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest