Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Lön och framtidsutsikter för Speciallärare och specialpedagog

Speciallärare och specialpedagoger blir ofta spindeln i nätet, då de har många kontaktytor på skolorna där de arbetar. De hjälper eleverna att få en fungerande skolgång. Det handlar både om direkt kontakt med eleverna, men också att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare.

Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. De använder sin kunskap direkt med eleverna, men också för att handleda övriga lärare som undervisar elever med svårigheter. Det kan handla om elever med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

För att förstå

Läs mer om Speciallärare och specialpedagog
Speciallärare och specialpedagoger finns i alla skolformer , från förskola till gymnasium. Andra arbetsplatser kan vara olika resurs- och kunskapscentrum.
Speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen är två olika utbildningar. Utbildningarna finns vid ett flertal högskolor och universitet i landet. Studielängden för utbildningarna är 1,5 år, men erbjuds ofta på halvfart för att kunna kombinera studier med arbete. Speciallärare är sedan en särskild behörighet på lärarlegitimationen.
Medellön
41 000 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Speciallärare och specialpedagog

Det finns 13260 anställda inom yrket Speciallärare och specialpedagog i Sverige, 89% är kvinnor och 11% är män

Kvinnor tjänar 4% mer än män

 • 41 000 SEK
 • 41 100 SEK
 • 39 500 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 7% mer än privat sektor

 • 38 400 SEK
 • 41 300 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 39 200 SEK
 • 41 300 SEK
 • 40 600 SEK
Historisk löneutveckling för Speciallärare och specialpedagog

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 35 900 SEK
 • 37 200 SEK
 • 38 600 SEK
 • 39 300 SEK
 • 41 000 SEK
 • 41 000 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Speciallärare och specialpedagog

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för speciallärare och specialpedagoger under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för speciallärare och specialpedagoger kommer vara mycket stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Pedagogisk förmåga

Det är viktigt att förstå hur elever utvecklas och lär sig på olika sätt för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för individerna och även klassen som grupp.

Analytisk förmåga

God analytisk förmåga krävs för att först kartlägga och förstå eleven, och därefter kunna utforma de anpassningar som lämpar sig i det enskilda fallet.

Förmåga att vara flexibel

Att arbeta med barn och ungdomar kräver god flexibilitet. Mycket förändras snabbt och många faktorer ska vägas in för att få det att fungera för eleven på bästa sätt.

Samarbetsförmåga

För att planera för eleverna på bästa sätt krävs ofta ett brett samarbete med lärare, övrig elevhälsa, skolledning, vårdnadshavare och eventuellt Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller andra yttre resurser.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest