Medellön
35 600 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Samtalsterapeut

Kvinnor tjänar 0% mer än män

 • 35 600 SEK
 • 35 600 SEK
 • 35 500 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 2% mer än offentlig sektor

 • 36 300 SEK
 • 35 500 SEK

Privat sektor tjänar 2% mer än offentlig sektor

 • 36 400 SEK
 • 35 500 SEK
 • 35 500 SEK
Historisk löneutveckling för Samtalsterapeut

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 32 300 SEK
 • 33 200 SEK
 • 34 200 SEK
 • 34 900 SEK
 • 35 600 SEK
 • 35 600 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Samtalsterapeut

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för kuratorer under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för kuratorer kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år