Medellön
35 600 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Samtalsterapeut

Kvinnor tjänar 0% mer än män

 • 35 600 SEK
 • 35 600 SEK
 • 35 500 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 2% mer än offentlig sektor

 • 36 300 SEK
 • 35 500 SEK

Privat sektor tjänar 2% mer än offentlig sektor

 • 36 400 SEK
 • 35 500 SEK
 • 35 500 SEK
Historisk löneutveckling för Samtalsterapeut

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 32 300 SEK
 • 33 200 SEK
 • 34 200 SEK
 • 34 900 SEK
 • 35 600 SEK
 • 35 600 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Samtalsterapeut

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora möjligheter till arbete för Kuratorer. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora jobbmöjligheter för Kuratorer.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år