Medellön
25 000 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Bilrekondare

Kvinnor tjänar 5% mer än män

 • 25 000 SEK
 • 26 100 SEK
 • 24 700 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 2% mer än offentlig sektor

 • 25 000 SEK
 • 24 400 SEK

Privat sektor tjänar 7% mer än offentlig sektor

 • 26 600 SEK
 • 24 700 SEK

Privat sektor tjänar 4% mer än offentlig sektor

 • 24 700 SEK
 • 23 600 SEK
Historisk löneutveckling för Bilrekondare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 24 800 SEK
 • 25 100 SEK
 • 24 600 SEK
 • 24 800 SEK
 • 25 000 SEK
 • 25 000 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 0 SEK

Jobbutsikter för Bilrekondare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för bilrekonditionerare och fönsterputsare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för bilrekonditionerare och fönsterputsare kommer vara små till medelstora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år