Visa allastudier.se som: Mobil
Som flygplatskontrollant är man oftast anställd hos ett bevakningsföretag, beroende på vilken flygplats man arbetar på.

Arbetsuppgifter 
En flygplatskontrollant har till uppgift att skydda passagerare, besättning, markpersonal och allmänhet från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar menas till exempel flygplatssabotage, kapningar och
Läs mer om Flygplatskontrollant

Hur mycket tjänar en Flygplatskontrollant?

Medellönen för män och kvinnor:
29 200 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
28 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
29 500 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 10% mer än offentlig sektor
  • 29 300 SEK
  • 26 300 SEK

Privat sektor tjänar 9% mer än offentlig sektor
  • 28 200 SEK
  • 25 800 SEK

Privat sektor tjänar 9% mer än offentlig sektor
  • 29 600 SEK
  • 26 800 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Flygplatskontrollant

Arbetsförmedlingen bedömer att väktare och ordningsvakter har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år