Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

Bergströms Utbildningar
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö, Stockholm
2 år
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
Bergströms Kunskapsföretag AB

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

Grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken!

Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt.

Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundutbildning i kognitiv psykoterapi är som sagt meriterande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset.

Bergströms grundläggandeutbildning i psykoterapi är exceptionell och ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bland annat genom att, utöver den generella kognitiva utbildningen, även ge kunskap om mindfulness, trauma, ACT m m.

För den som även vill erhålla diplom som ”Mindfulnessinstruktör” finns möjlighet till det genom en extra litte­raturexamination och extra utbildningsdagar.

Eleven kan även välja till en av två andra inriktningar: missbruk/beroende eller relationer/ anhöriga. Även då krävs ytterligare utbildningsdagar och litteraturredovisningar.

Grundläggande utbildning i psykoterapi: KBT Steg 1

Idag finns ingen statlig myndighet eller annan instans som har ett övergripande ansvar för grundläggande psykoterapiutbildning vad gäller granskning, bedömning och tillsyn. Det finns därför inte heller någon samlad förteckning över samtliga grundläggande psykoterapi­utbildningar. De statliga krav som tidigare fanns för steg-1-utbildningar bör dock uppfyllas av grundutbildningarna, vilket innebär ”en sammanhållen utbildning med såväl teoretiskt som praktiskt innehåll. Självklart följer Bergströms dessa krav. Till praktiska moment räknas patient-/klientarbete under handledning samt egenterapi”. Flertalet av grundläggande psykoterapiutbildningar ges i privat regi.

Möjlighet till titeln legitimerad psykoterapeut

Efter Bergströms grundutbildning i psykoterapi väljer en del elever att söka till en påbyggnads­utbildning. Bergströms ger idag inte påbyggnads­utbildning till legitimerad psykoterapeut.

De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer och läkare. Andra människovårdande grundyrken blir allt vanligare.

Varje utbildningsanordnare som ger legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning till psykoterapeut fastställer sina respektive behörighetskrav. De har dock alla att följa Socialstyrelsen anvisningar. Socialstyrelsen kontrollerar påbyggnadsutbildningarna (tidigare steg 2) som leder till yrkestiteln psykoterapeut. Det innebär att yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av de som har psyko­terapeut­examen. Den reguljära utbildningsgången till psykoterapeutlegitimation utgörs av

 • ett människovårdande grundyrke
 • (en orienteringskurs, 50 tim, i psykoterapi)
 • en grundläggande psykoterapiutbildning (t ex Bergströms)
 • minst två års erfarenhet (deltid accepteras) av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av en legitimerad psykoterapeut
 • genomgått egenterapi
 • en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi på deltid

Kursuppläggning

 • Deltidsstudier
 • Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete
 • Fyra terminer, totalt 46 utbildningsdagar, 248 timmar teori och 120 timmar handledning. Termin 1 och 2 omfattar huvudsakligen teori­undervisningen och termin 3 och 4 avser huvudsakligen handledning på övningspatienter
 • Utbildningen ligger på två sammanhållna dagar per månad
 • Teori, metodik och övningar varvas under teoridagarna
 • Inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna
 • Handledning på övningsklienter, normalt två personer (en per termin), som eleven ordnar själv. Övningsklienten ska vara godkänd av handledaren som just övningsklient

Examination

 • Examensintyget ges till den elev som uppfyller kraven på
 • närvaro och delaktighet på utbildningsdagarna (minst 90 % närvaro i varje kursdel)
 • närvaro och delaktighet vid litteraturseminarierna
 • godkända inlämningsuppgifter om inläst litteratur
 • godkända inlämningsuppgifter under termin 1 och 2
 • godkänt terapeutiskt arbete i handledningen
 • godkända redovisningar av utbildningspatienterna under termin 3 och 4
 • fullgjord betalning enligt avtal
 • lämnat kopia på erforderlig egenterapi

Lärare och examinator

Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. För Bergströms är det också viktigt att lärarna instämmer i det eklektiska synsätt som vi hyllar, vilket innebär att behandling och terapi kan och ska anpassas efter klientens behov, förmåga och önskemål – på så sätt hittar man den lämpligaste behandlingen för varje klient.

Tider

Grundläggande utbildning med kognitiv och beteendeterapeutisk
inriktning, motsvarande 45 hp. 

Programstart: 

2 ÅR, 40 %, 46 NÄRVARODAGAR

MALMÖ: 14–15 FEB 2020

STOCKHOLM: 25–26 SEP 2020

Antagningsavgift

Så snart du antagits till utbildningen faktureras 6 300 kr, vilket betalas i samband med att avtal skrivas. Din plats är säkrad för dig då du tecknat på avtalet och betalat antagningsavgiften.

Resterande utbildningsavgift, 119 700 kr, faktureras i enlighet med det undertecknade utbildningsavtalet. Hela summan, halva summan eller enligt den avbetalningsplan som beskrivs i avtalet.

Om du betalat hela avgiften och avbryter tre månader innan utbildningsstart återbetalas 95 % av avgiften (antagningsavgiften återbetalas inte). Om du betalat hela avgiften och avbryter under årskurs 1 (termin 1 och 2) återbetalas halva avgiften (minus antagningsavgiften) och om du avbryter du under årskurs 2 (termin 3 och 4) återbetalas ingen avgift.

Ansökan

Ansökan bör vi få redan nu, gärna ett år i förväg och helst fyra månader innan start! Restplatser kan finnas så hör av dig även om det är nära utbildningsstart!

Skriv ett mail direkt till maria.b@bergstroms.org

Inkludera följande i ditt mail till oss

 • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
 • Uppge om du gått orienteringskurs i KBT samt i så fall när och var. Om du inte gått den så kan du komplettera under steg 1-utbildningen
 • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter
 • Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig
 • I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du gjort tidigare
 • Varför du vill gå Bergströms KBT-utbildning och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller Skype alternativt att du besöker oss.

Beslutet om antagning till utbildningen grundas på en samlad bedömning av tidigare utbild­ningar, arbetserfarenheter, ansökningstexten, intervjun och referenser som kan komma att be­gäras.

Efter ansökan, samtal och antagningsbeslut får du ett avtal på mail. När du avtalet till mig på telefon, mail eller sms, postar jag två avtal till dig för underskrift. När både du och jag undertecknat avtalen och du betalat din antagningsavgift (vänta på faktura) så är utbildningsplatsen säkrad för dig. Om din arbetsgivare betalar utbildningen ska även den beslutsfattaren underteckna avtalet.

Examen & Intyg

Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi

Bergströms Utbildningar

Bergströms Utbildningar

Bergströms Kunskapsföretag ABBergströms utbildar, handleder och ger terapi. Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1)...


Läs mer om Bergströms Utbildningar och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Bergströms UtbildningarGör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1 från Bergströms Utbildningar, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: