Visa allastudier.se som: Mobil

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Centrum för arbete och studier i Värmdö kommun
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
300 yh-poäng
Heltid

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör är en yrkeshögskoleutbildning som ger dig en gedigen teoretisk och praktisk grund för att arbeta som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Efterfrågan på utbildade handläggare och inspektörer är stor så du har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning. 

Detta gör en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör:

 • handlägger bygglov från inkommet ärende till slutbesked
 • tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning
 • tolkar översikts-och detaljplaner, använder kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov
 • bedömer samspel mellan ny och äldre bebyggelse
 • håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör platsbesök på byggen
 • kommunicerar muntligt och skriftligt med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga
 • för diskussioner med sökande av bygglov och presenterar bygglovärenden inför byggnadsnämnden

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du måste också uppfylla kraven för särskilda förkunskaper.

Lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande tre alternativ:


1.
Bygg- och anläggningsprogrammet

Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.

Bygg och anläggning 1, 200 p.

Bygg och anläggning 2, 200 p.


--- eller ---

2.
Teknikprogrammet

Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.

Teknik 1, 150 p.


--- eller ---

3.
Teoretiska kurser som finns på flera program

Engelska 6/ B, 100 p.

Matematik 2/ B, 100 p.

Svenska 2/ B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.


Behörighet från tidigare kursplaner

Du uppfyller också kraven för behörighet i Bygg och anläggning 1 och 2 om du har godkänt i samtliga följande kurser:

Byggkunskap 50 p.

Hus och anläggningsbyggnad 150 p.

Arbetsmiljö och säkerhet 50 p.

Måleri och byggplåt 100 p.

Rit och mätteknik 50 p.


Du uppfyller också kraven förbehörighet i Teknik 1 om du har godkänt i samtliga följande kurser:

Teknik, människa, samhälle 50 p.

Teknikutveckling och företagande 150 p.

Urvalsgrunder

Betyg från särskild behörighet

Tidigare akademisk utbildning

Hitta till utbildaren

Centrum för arbete och studier i Värmdö kommunRecensioner

Det finns inga recensioner för Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön