Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh-poäng
Deltid

Stödpedagog

Studera till stödpedagog

Omfattning: 200yhp, 80v halvfart/distans

Vill du ta nästa steg i LSS-arbetet som pedagogisk metodstödjare? Du kommer fördjupa dina kunskaper inom funktionsvariationsområdet, pedagogiska metoder, verktyg, samt få lära dig användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa?

Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet?
Då passar stödpedagogutbildningen dig!

I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa bärande respektfulla relationer och ett lärande klimat. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer ur ett helhetsperspektiv, samt förståelse dess konsekvenser för den enskilde i vardagen. Utbildningen sker på distans och halvfart vilket möjliggör att du kan förena arbete med studier.

Du får kompetens att:

  • Självständigt tillämpa specialiserad kunskap i arbete inom LSS-området utifrån värdegrund, etik, lagstiftning – tolkning och tillämpning
  • Stödja och vägleda kollegor och brukare i vardagens yrkespraxis
  • Arbeta utifrån salutogent synsätt, lösningsinriktat förhållningssätt och använda olika samtalsmetoder
  • Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och utforma individuellt vardagsstöd utifrån funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
  • Arbeta med metoder för individinflytande och empowermentprocesser
  • Arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap om olika kommunikativa kognitiva anpassningar samt välfärdsteknologiska lösningar
  • Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god samverkan med närstående och teambaserat nätverksstöd
  • Självständigt genomföra ett förbättringsarbete, i samverkan med en för utbildningen relevant arbetsplats
  • Använda metoder för att främja en lärande arbetsplats
  • Utgå ifrån ett evidensbaserat arbetssätt med dokumentation, kartläggnings- och handlingsplaner

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som stödpedagog i verksamheter där du utformar och ger stöd till personer med olika funktionsvariationer såsom exempelvis i daglig verksamhet, olika former av boenden, skola etc. Stödpedagog är en högre yrkesutbildning som ger dig kompetens att ta ett utökat ansvar gällande pedagogisk metodutveckling och samordning på arbetsplatsen i samarbete med den som är verksamhetsansvarig.

Upplägg och studietakt

Utbildningen är 200 YH-poäng och går på halvfart vilket innebär att den pågår i 80 veckor. Utbildningen har ett distansupplägg med träffar, de flesta digitala och eventuellt några enstaka på skolan i Sollentuna.

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet = gymnasium, ställs följande krav på särskilda behörigheter:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Hitta till utbildaren

Consensum YH Sollentuna

Turbergsvägen 5, plan 3
19147 Sollentuna

Recensioner

Det finns inga recensioner för Stödpedagog

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: