Komposition – Fri konst, 40 veckor

Folkuniversitetet - Gotlands Tonsättarskola
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Gotlands Län
40 veckor
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2024-08-26 - Gotlands Län

Komposition – Fri konst, 40 veckor

Du som har ett spännande konstnärligt projekt som du drömmer om att genomföra och där du behöver handledning - det här är utbildningen för dig.

Undervisningen

Den studerande väljer i samråd med lärarna ett urval av skolans kursutbud. Kurserna ska syfta till att hjälpa den studerande att genomföra sitt projekt.

Projektens karaktär är olika vilket får till följd att ämnesstudierna också blir mycket olikartade från studerande till studerande..Beroende på vilka ämnen som den studerande väljer kommer undervisningen att bedrivas både individuellt, i smågrupper och i helklass i de olika valda ämnena.

Varje studerande har en produktionsbudget som också delvis kan användas till konsultation av experter utanför skolan i den mån kompetens saknas i kollegiet runt vissa aspekter av projektet.

Examination 

Sker genom en presentation för publik i lämplig lokal för det producerade projektet. Det har genom åren visat sig vanligt att de studerande på Fri konst medverkar och presenterar sitt projekt inom ramen för Ljudvågor.

Administration och planering av projektet är en del av utbildningen och därför den studerandes ansvar. Skolan stödjer den konstnärliga processen och bidrar med en begränsad budget.

Utbildningsmål

De studerande på Komposition – Fri konst skall efter avslutad utbildning ha genomfört ett konstnärligt projekt av hög konstnärlig halt och personlig karaktär. Den studerande skall också genom projektet ha fördjupat sig i den pedagogiska frågeställning som formulerats i samband med antagningen till utbildningen.

Förkunskaper

Många som söker och kommer in på Tonis har kunskaper i notation och musikteori - men långt ifrån alla.
Viktigare är att du har en stark ambition att komponera musik och att du känner ett behov av att utveckla din egen musikaliska röst. Kanske har du en vision om en musik som du ännu saknar redskap för att realisera?

Man kan alltså söka till Gotlands Tonsättarskola utan att kunna noter!
Om du känner dig osäker på om dina förkunskaper är tillräckliga är du välkommen att kontakta oss innan du bestämmer dig för om du vill söka.

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet - Gotlands Tonsättarskola

Recensioner

Det finns inga recensioner för Komposition – Fri konst, 40 veckor

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön