Biologi, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Biologi, kandidatprogram

Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter utvecklas och samverkar i vår natur. Som biolog får du kunskapen och verktygen för att vara med och skapa en hållbar utveckling som värnar om biologisk mångfald. Under utbildningen varvas teori med praktiska moment i fält och på labb, och programmet förbereder dig både för arbetslivet inom till exempel olika företag och myndigheter och för fortsatta studier på avancerad nivå.

Arbetsområden

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Exempel på arbetsplatserdär biologer som utbildats vid Göteborgs Universitet arbetar är: Länsstyrelsen, Kommuner, Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Universeum, Astra Zeneca och andra bioteknik-, livsmedelsteknik- och läkemedelsföretag.  Läs mer om tänkbara arbetsplatser.

Det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands och inom programmet finns det goda chanser till utbytesstudier.

Innehåll

Kandidatprogrammet i biologi ger dig en bred biologisk bas med goda möjligheter att profilera dig inom ett mer avgränsat område. Du får lära dig grunderna för biologisk evolution, inklusive hur levande organismers egenskaper kan förändras mellan efterföljande generationer och hur detta har gett upphov till den stora variation och artrikedom som finns i den biologiska världen. Du studerar också biologiska strukturer och processer, från molekylär nivå via celler och organ till hela organismer och ekosystem. Förutom de rena faktakunskaperna är programmet upplagt så att du får utveckla din problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande, vilket är ovärderliga kunskaper i arbetslivet. Etik, presentationsteknik och kommunikation är andra inslag i utbildningen.

Programmet inleds med obligatoriska grundkurser i biologi under hela första året, vilka ger dig en bra grundförståelse för förutsättningarna för livet på jorden och hur det kan utforskas. Under senare delen av utbildningen har du sedan stor valfrihet att välja fördjupningskurser inom de områden som passar ditt intresse och målsättning med studierna. Våra fördjupningskurser spänner över områden som fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi samt ekologi och naturvård. Du kan välja om du vill fokusera på antingen växter eller djur, eller läsa kurser som omfattar alla organismer. Det finns också goda möjligheter för dig att fördjupa dig i kurser med marin inriktning.

Under andra året läser du dessutom stödämnen som statistik, kemi och/eller geovetenskap. Programmet avslutas med ett examensarbete inom fördjupningsområdet. Examensarbetet görs vanligtvis inom något av våra forskningsprojekt på universitetet, men du kan också välja att göra det i samverkan med en extern part, till exempel länsstyrelser eller företag med biologisk verksamhet. Oavsett var arbetet görs ska det baseras på en tydlig vetenskaplig frågeställning och metodik. 

Här kan du läsa mer om programmets upplägg och vilka kurser vi erbjuder.

Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (KEI010) som ges under de två sista veckorna i augusti (söks som en sommarkurs).

Fortsatta studier

Efter att utbildningen är slutförd kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller en påbyggnadsutbildning. Läs mer om masterprogramet i biologi.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologi, kandidatprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön