Visa allastudier.se som: Mobil

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Utbildningsform Längd Ort
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Externredovisning i teori och praktik Klassrum Göteborg
Implementering och utvärdering Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Ledarskap inom offentliga organisationer Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering Klassrum Göteborg
Offentlig granskning Klassrum Göteborg
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Organisation och omvärld Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Det sociala arbetets kunskapsutveckling Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Klassrum Göteborg
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Klassrum Göteborg
Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 1 Distans Distans
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod I Klassrum Göteborg
Skolsocialt arbete Klassrum Göteborg
Social Work, Service Users Participation and Organization Klassrum Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Klassrum Göteborg
Teologisk etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kurspaket: Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Organisering och samverkan på det rättsliga fältet Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning Klassrum Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans Distans
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Klinisk hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Masterkurs i Miljöpsykologi Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Neuropsykologi Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Psykologiska och psykosociala insatser vid riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser Klassrum Göteborg
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Distans Distans
Socialpedagog
Socialpedagogik och social mobilisering Klassrum Göteborg
Sociologi
Barn i utsatta livssituationer Klassrum Göteborg
Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Klassrum Göteborg
Emotioner i organisationer Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i risk och samhälle Klassrum Göteborg
Masterprogram i sociologi Klassrum Göteborg
Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Social förändring Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Klassrum Göteborg
Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Klassrum Göteborg
Sociologi: Introduktion till studier av samhället Klassrum Göteborg
Sociologiska analyser och nya utmaningar Klassrum Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Socionom
Handledning i psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Göteborgs arkitektur och bebyggelsehistoria Distans Distans
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Möbeldesign inriktning trä, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
Algoritmer Klassrum Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Artificiell intelligens: kognitiva system Klassrum Göteborg
Avancerad Kravhantering Klassrum Göteborg
Beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Klassrum Göteborg
C-programmering av inbyggda system Klassrum Göteborg
Computer Architecture Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Cryptography Klassrum Göteborg
Data-drivet stöd för cyberfysiska system Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorgrafik Klassrum Göteborg
Datornätverk Klassrum Göteborg
Dialogsystem 2 Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Distribuerade system Klassrum Göteborg
Empirisk programvaruteknik Klassrum Göteborg
Formella metoder i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Gameplay Design Klassrum Göteborg
Graphical Interfaces Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Grundläggande färdigheter för språkteknologi Klassrum Göteborg
Grundläggande mjukvaruarkitektur Klassrum Göteborg
Hållbar databehandling Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Interaktionsdesignmetodologi Klassrum Göteborg
Interaktivt berättande och digital filmproduktion Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till funktionell programmering Klassrum Göteborg
Introduktion till inbyggda system Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Maskininlärning för statistisk datalingvistik: avancerad Klassrum Göteborg
Matematisk logik för datavetenskap Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Mjukvaruevolutionsprojekt Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitetsäkring och testning Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Mobila Datorer: Design och Implementering Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Operativsystem Klassrum Göteborg
Parallell programmering för hög prestanda Klassrum Göteborg
Praktisk grundläggande språkteknologi Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programspråksteknik Klassrum Göteborg
Prototyping in Interaction design Klassrum Göteborg
Självständiga och kooperativa fordonsystem Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Språkteknologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Språkteknologiresurser Klassrum Göteborg
Statistiska metoder för Data Science Klassrum Göteborg
Teknisk rapportskrivning inom datorer, nätverk och system Klassrum Göteborg
Teman i datalingvistik och språkteknologi Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Typer för program och bevis Klassrum Göteborg
CAD
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Programmering
Introduktion till programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering Klassrum Göteborg
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Spelutveckling
Introduktion till spelvetenskap Klassrum Göteborg
Teknikdriven experimentell speldesign Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Design och AI Distans Distans
Digitalt ledarskap masterprogram Klassrum Göteborg
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Marinbiologi
Marin biodiversitet Klassrum Göteborg
Marin biologi Distans Distans
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård Klassrum Mariestad
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård Klassrum Mariestad
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia före 1913 Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, grundkurs kväll Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Göteborg
Ekonomistyrning Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Göteborgs ekonomiska och sociala historia Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Internationell migration Klassrum Göteborg
Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klinisk prövning Distans Distans
Kurspaket: magister i ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Masterprogram i Entreprenörskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i Innovation och industriell ledning Klassrum Göteborg
Masterprogram i Internationellt företagande Klassrum Göteborg
Masterprogram i Ledarskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i Logistik och transport Klassrum Göteborg
Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion Klassrum Göteborg
Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Klassrum Göteborg
Matix - Management av tillväxt Klassrum Göteborg
Modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Klassrum Göteborg
Skapa och reglera marknader Klassrum Göteborg
Tillämpad ekonomi Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin 2 Klassrum Göteborg
Masterprogram i Finans Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi, Operativ styrning Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Grundläggande finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande internationell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande makroekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande mikroekonomi Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Masterprogram i Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Metoder för ekonomisk analys Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs portföljteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Avancerad externredovisning med juridik, kurspaket Klassrum Göteborg
Avancerad externredovisning med magisteruppsats Klassrum Göteborg
Extern redovisning, avancerad nivå Klassrum Göteborg
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Äta - matkultur, materialitet och design Distans Distans
Bild / Form / Konst
Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp) Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Bild för lärare åk 7 - 9 Distans Distans
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Introduktion till samtidskonst och filosofi Klassrum Göteborg
Introduktion till samtidskonst och hälsa Distans Distans
Introduktion till skolämnet slöjd Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Metallgestaltning, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Slöjd 6 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Textil-Kropp-Rum, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Visuell praktik för hållbar miljö - expanderat berättande Distans Distans
Dans
Kulturskolans didaktik 1 - Dans Distans Distans
Designer
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Klassrum Bengtsfors
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomskör, didaktik 1 Klassrum Göteborg
Bodypercussion Klassrum Göteborg
Brukspiano i kyrkomusikaliska sammanhang Klassrum Göteborg
Dirigering 1 Klassrum Göteborg
Dirigering grundkurs Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Folkmusikmetodik - att undervisa på gehör Klassrum Göteborg
Fortbildning för slagverkspedagoger Klassrum Göteborg
Fortbildning för slagverkspedagoger 2 Klassrum Göteborg
Från generalbas till jazzpiano 1 Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 1 Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 2 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 10 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkör 7 Klassrum Göteborg
Kammarkör 8 Klassrum Göteborg
Kammarkör 9 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i opera Klassrum Göteborg
Kontrapunkt 1 Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni I Klassrum Göteborg
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning musik Distans Distans
Liturgiskt orgelspel, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Musik för grundlärare Klassrum Göteborg
Musik och identitet Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap fördjupning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig magisteruppsats Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig masteruppsats Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig masteruppsats Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga perspektiv, en introduktion Klassrum Göteborg
Operainterpretation 1 Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 1 Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 2 Klassrum Göteborg
Partituranalys och orkestrering Klassrum Göteborg
Rytmik för tidigare åldrar I Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Samtida musikforskning - perspektiv, teorier och metoder Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Strukturerad feedback, Critical Response Process Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Vokala uttrycksformer Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, Kurs 2 Klassrum Göteborg
Världens kör, grundkurs Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Frilanskonstnärens ABC Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Kritiska studier, masterprogram Klassrum Göteborg
Musikalinterpretation 1 Klassrum Göteborg
Perspektiv på performativitet och feministisk konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Sceniskt produktionsarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teaterstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Teatervetenskaplig teori och metod Klassrum Göteborg
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Hantverk
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet Distans Distans
Konsthantverk
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Projektutveckling och konstnärlig fördjupning Klassrum Bengtsfors
Trähantverk
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Humaniora
Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder Klassrum Göteborg
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Humanioras historia, identitet och praxis Klassrum Göteborg
Humanistens arbetsliv Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Magisterexamensarbete i etnologi Klassrum Göteborg
Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs Distans Distans
Masterexamensarbete i etnologi Klassrum Göteborg
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten Klassrum Göteborg
Arkeologiskt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Arkeologiskt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Arkeologprogrammet, kandidatprogram Klassrum Göteborg
De som formade arkeologiämnet. En introduktion till vår arkeologihistoria Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem i arkeologi Klassrum Göteborg
Introduktion till arkeologi Klassrum Göteborg
Mot en ny europeisk förhistoria. Arkeologins tredje vetenskapliga revolution: betydelsen av DNA och strontiumanalys Distans Distans
Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Filosofi
Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur Distans Distans
Filosofi: Grundkurs Distans Distans
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Klassrum Göteborg
Klassisk vetenskapsteori Klassrum Göteborg
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Samtida västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 2 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Trivium Klassrum Göteborg
Vetenskapsteoretiska perspektiv på samverkan och standardisering Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Genusperspektiv på pågående samhällsfenomen Klassrum Göteborg
Genuspraktiker, masterprogram Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskaplig metodologi Klassrum Göteborg
Genusvetenskaplig teoribildning Klassrum Göteborg
Jämlikhetsarbete och förvaltningspraktik Klassrum Göteborg
Kritisk jämställdhets- och mångfaldsforskning Klassrum Göteborg
Kroppspolitik: feministiska perspektiv Klassrum Göteborg
Magisterexamensarbete i genusvetenskap Klassrum Göteborg
Historia
Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin Klassrum Göteborg
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Arkeologi: Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arkivvetenskap Klassrum Göteborg
Att läsa idéhistoriens klassiker Klassrum Göteborg
De nordiska välfärdssamhällenas historia Distans Distans
Det moderna Latinamerikas framväxt Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Förintelsen i historieskrivning och samhällsdebatt Klassrum Göteborg
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Historia, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Idé- och lärdomshistoria, Estetik, media och modernitet Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 1 Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 2 Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Kunskapens materialiteter och visuella kulturer Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Vår tids nyckelord - begrepp och makt Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kurspaket historia: grund- och fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kvinnor och intellektuellt liv i det tidigmoderna Europa Klassrum Göteborg
Militärhistoriska kulturarv i Västsverige Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Modern ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Paleografi: 1500-1700 Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Riter, symboler och politisk ordning. Ritualer i teori och historisk praktik under medeltid och tidigmodern tid Klassrum Göteborg
Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: metodkurs Klassrum Göteborg
Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur Klassrum Göteborg
Svenskt agrarsamhälle under 1700- och 1800-talen Klassrum Göteborg
Teoretiska och metodiska perspektiv i historievetenskapen Klassrum Göteborg
The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Världens historia i globalt perspektiv Distans Distans
Internationella relationer
Central- och Östeuropa: helt europeiskt eller den europeiske andre? Klassrum Göteborg
Den europeiska sociala dimensionen Distans Distans
Ett socialt Europa Klassrum Göteborg
EU som global aktör Distans Distans
Europa i världen Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Europeisk integration: aktuell forskning och teori Klassrum Göteborg
Europeisk marknadsintegration Distans Distans
Europeiska gränsland Klassrum Göteborg
Europeiskt kulturarv och identitet Klassrum Göteborg
Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap Distans Distans
Forskningsmetod i Europakunskap Klassrum Göteborg
Integrering av europeiska marknader Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Introduktion till Europakunskap Klassrum Göteborg
Introduktion till Internationella relationer Klassrum Göteborg
Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet Klassrum Tyskland
Master's Programme in European Studies, Double Degree-University of North Carolina och Chapel Hill Klassrum USA
Miljö och energi i Europeisk integration Distans Distans
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Politiska och offentliga sfärer och rum i europeisk historia och kultur Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Ryssland mellan förflutet och framtid Distans Distans
Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning Distans Distans
Teman och frågeställningar inom Internationella relationer Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Design Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 2 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, masteruppsats Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, metod, teori och historiografi Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, svensk konsthistoria Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konstmarknader Klassrum Göteborg
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Ämnesspecifik litteraturgenomgång Distans Distans
Kulturvetenskap
Antikens bilder Klassrum Göteborg
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Arts and Crafts i Sverige Distans Distans
Bebyggelsehistoria 1 Klassrum Göteborg
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Från krigare till filosof. Antikens texter i översättning Klassrum Göteborg
Gladiator. Antiken i populärkulturen Klassrum Göteborg
Integrated Conservation Klassrum Göteborg
Kolonisation och kulturmöten på Sicilien under antiken Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på kris, kultur och demokrati Distans Distans
Kropp, kläder och visuell kommunikation i det antika Rom Klassrum Göteborg
Kultur och demokrati Klassrum Göteborg
Kultur och demokrati, masterprogram Klassrum Göteborg
Kultur och estetik i en global värld Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, grundkurs Klassrum Göteborg
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Klassrum Göteborg
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning Bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning Bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning teater Distans Distans
Kyrkobyggnaders vård och underhåll Distans Distans
Makt och begär. Tragedins politik från Sofokles till Judith Butler Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
Röster, texter, tolkningar Klassrum Göteborg
Slöjd och folkkonst i Sverige Distans Distans
Teaterstudier, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning I Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning II Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning III Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning IV Klassrum Göteborg
Tematisk läskurs i antikvetenskap 1 Klassrum Göteborg
Tematisk läskurs i antikvetenskap 2 Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar Klassrum Göteborg
Berättande i mediesamhället Distans Distans
Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet Distans Distans
Humanistisk fältstudiekurs Klassrum Göteborg
Litteratur från Södra Afrika: Miljöteoretiska perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteratur och intersektionalitet Klassrum Göteborg
Litteraturens genrer Distans Distans
Litteraturhistoria 1: Motiv och tema Distans Distans
Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer Distans Distans
Litteraturkritik Klassrum Göteborg
Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning I Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning II Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning III Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning IV Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Litteratur för barn och ungdom, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litterära klassiker genom tiderna Klassrum Göteborg
Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Göteborg
Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Bibeln och judisk-kristna relationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Distans, Klassrum Flera orter (2)
Enhet eller mångfald? Berättelse, historia och ideologi i tidig kristendom Distans, Klassrum Flera orter (2)
Etik, teologi och samhälle Distans, Klassrum Flera orter (2)
Gamla testamentet med hebreiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Global religion, migration och diaspora Klassrum, Distans Flera orter (2)
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hermeneutik: teologi och bibelbruk Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Historisk teologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristus, människan och frälsningen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kvalitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kyrka i Västsverige Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Levd religion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Manligt och kvinnligt? Genus, Gud och människa i den hebreiska Bibeln Distans, Klassrum Flera orter (2)
Master i teologi, bibelvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Master i teologi, systematisk teologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nya religiösa rörelser Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nya testamentet i översättning och reception Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nytestamentlig teologi Klassrum Göteborg
Ockultism och modernitet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religion och kolonialisering i Amerika Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religion och kolonialisering i Asien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionens återkomst Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskritik och nyateism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskunskap 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skapelsemyter och initiationsriter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Systematisk teologi: Läran om Gud Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologi, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiska klassiker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Treenighet och skapelse Distans, Klassrum Flera orter (2)
Världens religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsopromotion och sjukdomsprevention i riskgrupper; strategier och metoder Klassrum Göteborg
Utvecklingsarbete baserat på komplexa problem inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Göteborg
Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna 7,5 högskolepoäng Distans Distans
Geriatrisk nutrition Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap C Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet Distans Distans
Hållbar matkonsumtion Distans Distans
Hälsofrämjande kostinterventioner Klassrum Göteborg
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Klinisk nutrition - vetenskaplig metod Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kostundersökningsmetodik Klassrum Göteborg
Kostvetenskap Klassrum Göteborg
Kritisk analys i hälsopromotion Klassrum Göteborg
Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Ledarskap i storhushåll och restaurang I Klassrum Göteborg
Livsmedelskemi och Näringsbiokemi Klassrum Göteborg
Livsmedelspreferens och sensorisk utvärdering Distans Distans
Mat och hälsa i förskolan Distans Distans
Maten i samhället Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i klinisk nutrition Klassrum Göteborg
Tillämpade kvantitativa metoder Klassrum Göteborg
Ungas konsumtion och hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Verksamhetsförlagd utbildning I Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Göteborg
Ämnesfördjupning Klassrum Göteborg
Inköp / Logistik
Logistik
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Göteborg
Juridik för ekonomer - avancerad kurs Klassrum Göteborg
Juridisk grundkurs Distans Distans
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Kommunikation av vetenskaplig kunskap Klassrum Göteborg
Kommunikation i nya och sociala medier - introduktion Distans Distans
Masterprogram i politisk kommunikation Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Professionellt lärande i digitala miljöer Klassrum Göteborg
Strategisk kommunikation Klassrum Göteborg
Copywriter
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Film
2000-talets television Klassrum Göteborg
Arkiv och rörliga bilder: Konvergerande fält i praktik och teori Klassrum Göteborg
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmgenrer Klassrum Göteborg
Filmhistorisk översiktskurs Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Filmvetenskap Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Filmvetenskap: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Filmvetenskaplig praktik Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i film Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 1- Film och Foto Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning Film och Foto Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning Film och foto Distans Distans
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Nya perspektiv på fotografin och dess historia Distans Distans
Publikationens utvidgade fält/Publicering som social praktik Klassrum Göteborg
Grafisk design
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Introduktion till design Klassrum Göteborg
Konstnärliga metoder i ett organisatoriskt sammanhang Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Magisterprogrammet i undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Kommunikation
Ickeverbal kommunikation Klassrum Göteborg
Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Klassrum Göteborg
Kommunikation i arbetslivet Klassrum Göteborg
Master in Communication Klassrum Göteborg
Medieproduktion
Medieproduktion Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Retorik, muntlighet och retorikdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Göteborg
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Naturvetenskap
Astronomi - Astrologi Klassrum Göteborg
Astrophysical Dynamics Klassrum Göteborg
Blå ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs for masterexamen i Marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs för masterexamen i Marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs för masterexamen i Marin vetenskap Klassrum Göteborg
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi I Klassrum Göteborg
Galaxerna i universum Klassrum Göteborg
Galaxies and Observational Cosmology Klassrum Göteborg
Grundläggande fysisk oceanografi Klassrum Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Klassrum Göteborg
Introduktion till fysisk oceanografi Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Livbetingelser i universum Distans, Klassrum Flera orter (2)
Malmbildande processer Klassrum Göteborg
Marin miljögeologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Marint projekt - från idé till handling Klassrum Göteborg
Modern astrofysik Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Matematik Klassrum Göteborg
NO/TK för lärare åk 1-3 Distans Distans
NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Oceanografiska modeller Klassrum Göteborg
Praktisk hydrografi Klassrum Göteborg
Radioastronomical Techniques and Interferometry Klassrum Göteborg
Regional geologi fältkurs Klassrum Göteborg
Relationen hav - samhälle; historiska perspektiv, dagens situation och framtidens utmaningar Klassrum Göteborg
Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Biologi
Alfataxonomiska principer Klassrum Göteborg
Artbestämning av svampar Klassrum Göteborg
Artkunskap i naturliga miljöer Klassrum Göteborg
Att läsa naturen Klassrum Göteborg
Avancerad bioinformatik Klassrum Göteborg
Avancerad funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Avancerad fylogeni Klassrum Göteborg
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Bevarandebiologi och populationsgenetik Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Klassrum Göteborg
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi för filosofer Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi, Masterprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront? Klassrum Göteborg
DNA som en tidsspegel: från Neandertalare till framtida klimatförändringar Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Ekologi och fiskevård i rinnande vatten Klassrum Göteborg
Ekotoxikologi med ekologisk inriktning Klassrum Göteborg
Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning Klassrum Göteborg
Eukaryot molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Evolutionär ekologi Klassrum Göteborg
Evolutionär ekologi och beteendebiologi, examenskurs Klassrum Göteborg
Evolutionär genomik Klassrum Göteborg
Examensarbete i biodiversitet och systematik Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Experimentell marin ekologi Klassrum Göteborg
Experimentell Systembiologi Klassrum Göteborg
Fiskekologi Distans Distans
Fiskfysiologi Distans Distans
Fysiologi och cellbiologi, examenskurs Klassrum Göteborg
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genetik Klassrum Göteborg
Genomik och Systembiologi, examenskurs - masterexamen Klassrum Göteborg
Genomik och Systembiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum Göteborg
Havet i klassrummet Distans Distans
Havets primärproducenter Klassrum Göteborg
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Immunologi och sjukdomspatogenes Klassrum Göteborg
Internationell hantering av biologiska naturresurser Distans Distans
Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer Klassrum Göteborg
Läkemedelsutveckling Klassrum Göteborg
Marin ekologi, examenskurs Klassrum Göteborg
Marina djur: Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, examenskurs - masterexamen Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård: förvaltning och skötsel Klassrum Göteborg
Naturvårdsbiologi, examenskurs Klassrum Göteborg
Neurobiologi Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Klassrum Göteborg
Ornitologisk bestämningsmetodik Distans Distans
Prokaryot molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Utveckling av läkemedel Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Växtmolekylärbiologi och -bioteknologi Klassrum Göteborg
Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv Klassrum Göteborg
Biomedicin
Biobankning för klinisk forskning Klassrum Göteborg
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Göteborg
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Göteborg
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Göteborg
Next Generation Sequencing analys med kliniska tillämpningar Distans Distans
Farmakologi
Apotekarprogrammet Klassrum Göteborg
Examenskurs i Farmaci Klassrum Göteborg
Läkemedel för djur Klassrum Göteborg
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik
Artificiella neurala nätverk Klassrum Göteborg
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
Avancerad avbildning och mikroanalys Klassrum Göteborg
Avancerad simulering och maskininlärning Klassrum Göteborg
Bayesiansk dataanalys och maskininlärning Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C-programmering II Klassrum Göteborg
Complex Adaptive Systems, Master Program Klassrum Göteborg
Computational Physics Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap Distans Distans
Dynamical systems Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Entreprenörskap och projektplanering Klassrum Göteborg
Experimentella metoder inom modern fysik Klassrum Göteborg
Funktionella material för energitillämpningar Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Grundläggande strålningsfysik Distans Distans
Humanoid Robotics Klassrum Göteborg
Image Processing Klassrum Göteborg
Kvantdatorer och kvantberäkningar Klassrum Göteborg
Kvantmekanik Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Medicinska material Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Physics, Master Program Klassrum Göteborg
Plasma Physics with Applications Klassrum Göteborg
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Simulation of Complex Systems Klassrum Göteborg
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Spektroskopi Klassrum Göteborg
Spelteori och rationalitet Klassrum Göteborg
Standardmodellen för partikelfysik Klassrum Göteborg
Statistisk fysik Klassrum Göteborg
Stokastiska optimeringsmetoder Klassrum Göteborg
String Theory Klassrum Göteborg
Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser Distans Distans
Surface and Nanophysics Klassrum Göteborg
Symmetri Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, Masterprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig exkursion 1 Klassrum Göteborg
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Kvartärutveckling och paleoklimat Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Regional miljögeovetenskap Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Kemi
Atmosfärskemi Klassrum Göteborg
Avancerad organisk kemi Klassrum Göteborg
Biomolekylers struktur och dynamik Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Design och produktion av biomolekyler Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Grundläggande molekylmodellering Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete 2 Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete 3 Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete 4 Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kurspaket i kemi Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Tillämpad kvantkemi Klassrum Göteborg
Tillämpad kvantkemi för master- och forskarstuderande Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraisk talteori Klassrum Göteborg
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Klassrum Göteborg
Design och analys av kliniska försök Klassrum Göteborg
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Finansiell risk Klassrum Göteborg
Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Finansiella tidsserier Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Fourieranalys Klassrum Göteborg
Funktionalanalys Klassrum Göteborg
Galoisteori Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Högprestandaberäkning Klassrum Göteborg
Högre differentialkalkyl Klassrum Göteborg
Ickelinjär optimering Klassrum Göteborg
Integrationsteori Klassrum Göteborg
Komplexanalys i flera variabler Klassrum Göteborg
Linjär algebra II Klassrum Göteborg
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik, masterprogram Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Logisk teori Klassrum Göteborg
Matematik 1 Klassrum Göteborg
Matematik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Matematiska vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Modallogik Klassrum Göteborg
Mängdteori Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Numerisk linjär algebra Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer II Klassrum Göteborg
Perspektiv på matematik Klassrum Göteborg
Principer för statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Representationsteori Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteori Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteorins grunder Klassrum Göteborg
Spatial statistik och bildanalys Klassrum Göteborg
Statistisk databehandling Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning för stora datamängder Klassrum Göteborg
Statistiskt tänkande Klassrum Göteborg
Stokastisk analys Klassrum Göteborg
Stokastiska processer Klassrum Göteborg
Storskalig optimering Klassrum Göteborg
Tillämpad funktionalanalys Klassrum Göteborg
Topologi Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Klassrum Göteborg
Ecotoxicology, Master Program Klassrum Göteborg
Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser Klassrum Göteborg
Environmental Impact Assessment Klassrum Göteborg
Europeisk miljö- och energipolitik Klassrum Göteborg
Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Examenskurs i atmosfärsvetenskap med inriktning mot miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs i Ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Examenskurs i Ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Fallstudiekurs i hållbar utveckling Klassrum Göteborg
Från lokala naturresurser till global konsumtion Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Globala förändringar - problem, analys, åtgärder Klassrum Göteborg
Grundläggande Ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Höstterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Industriellt och kommunalt vattenskydd Klassrum Göteborg
Kemiska risker Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd för naturvetare Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljö, natur och hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv Distans Distans
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljöledningssystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Miljövetenskap i praktiken Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Examenskurs i atmosfärsvetenskap med inriktning mot miljövetenskap Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Examenskurs i ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder - en fördjupning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Klassrum Göteborg
Tillämpad miljörätt Klassrum Göteborg
Utbildning för hållbar utveckling - en introduktion Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Klassrum Göteborg
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering vid stroke Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Arbetsvetenskap, magisterprogram Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Rehabilitering och hälsofrämjande åtgärder för äldre personer med tillämpning inom arbetsterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för magisterexamen i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Ämnesfördjupning i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Vinkunskap 1 Klassrum Göteborg
Vinkunskap II Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: fortsättningstermin Klassrum Göteborg
Master's Programme in Social Work and Human Rights Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Geografi
Befolkning, migration och städer Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Europeiska perspektiv på rumslig planering Klassrum Göteborg
Geografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem III (GIS) Klassrum Göteborg
Globalisering, urbanisering och ojämlik utveckling Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Människa och natur i ett landskapsperspektiv Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Skandinaviska planeringstraditioner Klassrum Göteborg
Stadsklimat och klimatplanering Klassrum Göteborg
Urban hållbar utveckling Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik 2B Klassrum Göteborg
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik med medicinsk tillämpning Distans Distans
Statistik: Fördjupning Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 1 Introduktion Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Biologi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Citizens, Politicians and the Media: Evaluating Democratic Processes Klassrum Göteborg
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Demokratiers prestationsförmåga Klassrum Göteborg
Dominans, hegemoni och den globala ordningen Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Fattigdom, resurser och fördelning Klassrum Göteborg
Folkbildningens idé och praktik Klassrum Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Distans Distans
Global Studies: Thematic Issues Klassrum Göteborg
Global Studies: Theories and Perspectives Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
International Master Programme in Educational Research Klassrum Göteborg
Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Kemi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Master Programme in Global Studies Klassrum Göteborg
Master Programme in International Administration and Global Governance Klassrum Flera orter (2)
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Klassrum Göteborg