Visa allastudier.se som: Mobil

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Ekonomistyrning Göteborg
Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens Distans
Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens Göteborg
Externredovisning i teori och praktik Göteborg
Externredovisning i teori och praktik Göteborg
Externredovisning och finansiell bedömning Göteborg
Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning Distans
Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning Distans
Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning Göteborg
Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning Göteborg
Hållbar utveckling i städer och regioner Göteborg
Implementering och utvärdering Göteborg
Implementering och utvärdering Göteborg
Inledande perspektiv på evidens: kvantitativa studier Distans
Inledande perspektiv på evidens: kvantitativa studier Göteborg
Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder Göteborg
Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder Distans
Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder Distans
Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder Göteborg
Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder Göteborg
Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder Distans
Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder Distans
Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder Göteborg
Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring Distans
Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborg
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Göteborg
Ledarskap inom offentliga organisationer Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Göteborg
Offentlig granskning Göteborg
Offentlig granskning Göteborg
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Göteborg
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Göteborg
Organisation och omvärld Göteborg
Perspektiv på evidens: kvalitativa studier Göteborg
Perspektiv på evidens: kvalitativa studier Distans
Politiska styrmedel Göteborg
Beteende- / Samhällsvetenskap
Adaptation to Global Environmental Change Göteborg
Antropologisk teori Göteborg
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Göteborg
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Göteborg
Cultural Perspectives on Gender and Families Göteborg
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Göteborg
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Göteborg
Demokratiers prestationsförmåga Göteborg
Emotioner i organisationer Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Examensarbete för kandidat i sociologi Göteborg
Examensarbete för magister i sociologi Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Göteborg
Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Göteborg
Funktionshinder Göteborg
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Göteborg
Global Cities Göteborg
Global migration och säkerhet Göteborg
Global Studies: Key Concepts Göteborg
Global Studies: Master Thesis (one year) Göteborg
Global Studies: Master Thesis (two years) Göteborg
Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Göteborg
Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare Göteborg
Jämlikhetsarbete och förvaltningspraktik Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Göteborg
Konflikter i den globala ordningen Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Göteborg
Kriminalitet Göteborg
Kulturarvets globala politik Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Göteborg
Magisterexamensarbete i genusvetenskap Göteborg
Master Programme in International Administration and Global Governance Göteborg
Masterprogrammet i Statsvetenskap Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Göteborg
Miljöpolitik och institutioner Göteborg
Miljöpolitikens villkor Göteborg
Missbruk och beroende Göteborg
Perspectives and Theories in Conflict Resolution Göteborg
Psykisk ohälsa Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Göteborg
Samhällsvetenskap som expertis och samhällsvetare som experter Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod Göteborg
Social kontroll i det samtida samhället Göteborg
Socionomprogrammet Göteborg
Statistik 2A: Tillämpad regressionsanalys Göteborg
Statistik 2B Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Göteborg
Statsvetaren i yrkeslivet Göteborg
Statsvetaren i yrkeslivet Göteborg
Statsvetarprogrammet Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Göteborg
Statsvetenskaplig analys Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Göteborg
Säkerhet och konflikter i en förändrad värld Göteborg
Tillämpad statistisk analys Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Göteborg
Utrikespolitisk analys Göteborg
Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik Göteborg
Varianter på demokrati och demokratisering Göteborg
Äldre och åldrande Göteborg
Genusvetenskap
Genuspraktiker, masterprogram Göteborg
Genusvetenskap, fördjupningskurs Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Göteborg
Genusvetenskaplig metodologi Göteborg
Genusvetenskaplig teoribildning Göteborg
Psykologi
Bedömning och beslutsfattande Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans
Hälsopsykologi Göteborg
Klinisk hälsopsykologi Göteborg
Masterkurs i Miljöpsykologi Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Göteborg
Neuropsykologi för psykologer Göteborg
Organisationspsykologi Göteborg
Personlighet, psykisk hälsa och beroende Göteborg
Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och förskoleår Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Göteborg
Psykologi: Grundkurs Göteborg
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Göteborg
Psykologisk konsultation för psykologer Göteborg
Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende Göteborg
Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser Göteborg
Psykologprogrammet Göteborg
Rättspsykologi Göteborg
Samtalsmetodik Göteborg
Socialpsykologi Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Göteborg
Utvärderingsmetodik: teori och metod Göteborg
Samhällsvetenskap
Demokrati och välfärd Göteborg
Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring Göteborg
Kritiska studier, masterprogram Göteborg
Professionshandledning inom lärarutbildningen: inriktning mot handledning i högstadie- och gymnasieskola Göteborg
Socialt inriktade utbildningar
Alkohol- och narkotikaproblem 1 Göteborg
Alkohol- och narkotikaproblem 2 Göteborg
Barn, ungdom och familj Göteborg
Det sociala arbetets kunskapsutveckling Göteborg
Familj och migration Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Göteborg
Funktionshinder Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Göteborg
Hälsopromotion och sjukdomsprevention i riskgrupper; strategier och metoder Göteborg
Kriminalitet Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Göteborg
Missbruk och beroende Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Göteborg
Psykisk ohälsa Göteborg
Psykosocialt arbete Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod I Göteborg
Social Work, Service Users Participation and Organization Göteborg
Socialpedagogik och social mobilisering Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Göteborg
Socialt arbete vid psykisk ohälsa. Teori, forskning och praktik Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Göteborg
Äldre och åldrande Göteborg
Sociologi
Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Göteborg
Examensarbete för kandidat i sociologi Göteborg
Kandidattermin i sociologi Göteborg
Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i risk och samhälle Göteborg
Master's Programme in Social Work and Human Rights Göteborg
Masterprogram i sociologi Göteborg
Masterprogrammet i Kriminologi Göteborg
Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Göteborg
Social förändring Göteborg
Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Göteborg
Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Göteborg
Sociologi: Introduktion till studier av samhället Göteborg
Sociologiska analyser och nya utmaningar Göteborg
Socionomprogrammet Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder Göteborg
Statistik
Statistik 1 Göteborg
Statistik 1 med miljö- och logistiktillämpningar Göteborg
Statistik 2A: Tillämpad regressionsanalys Göteborg
Statistik 2B Göteborg
Statistik kandidatuppsats Göteborg
Statistik med medicinsk tillämpning Göteborg
Statistik: Fördjupning Göteborg
Statistik: Grundläggande Göteborg
Statistik: Grundläggande Göteborg
Statsvetenskap
Den globala läraren Göteborg
Det moderna Latinamerikas framväxt Distans
Dominans, hegemoni och den globala ordningen Göteborg
Fattigdom, resurser och fördelning Göteborg
Fysik och lärande, masterprogram Göteborg
Gender and Global Development: Theory and Practice Göteborg
Global Cities Distans
Global Studies: Key Concepts Distans
Global Studies: Thematic Issues Göteborg
Global Studies: Theories and Perspectives Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Göteborg
Globala genusstudier: Kärnkurspaket Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Kärnkurspaket Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Göteborg
International Master Programme in Educational Research Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Göteborg
Internationella relationer: Kärnkurspaket Göteborg
Internationella relationer: Kärnkurspaket Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Göteborg
Introduktion till internationella relationer Göteborg
Introduktion till internationella relationer Göteborg
Kandidatprogrammet i Globala studier Göteborg
Konflikter i den globala ordningen Göteborg
Konflikter i den globala ordningen Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Göteborg
Master Programme in Global Studies Göteborg
Masterprogram i didaktik, Allmän didaktik Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Bild Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Idrott och hälsa Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Matematik Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Teknik Göteborg
Masterprogram i utbildningsledarskap Göteborg
Matematik och lärande, masterprogram Göteborg
Medborgarskap, sociala värderingar och etik i utbildning för hållbar utveckling Distans
Metod inom Globala studier Göteborg
Projektledning och utredning Göteborg
Research Design and Methods Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Göteborg
Säkerhet och konflikter i en förändrad värld Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design Göteborg
Utbildning för hållbar utveckling - en introduktion Distans
Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden Göteborg
Bygg / Anläggning / Fastighet
Bygghantverksprogrammet Mariestad
Arkitektur
Mellan design och arkitektur Göteborg
Data / IT
Agil projektledning Göteborg
Agila utvecklingsprocesser Göteborg
Algoritmer Göteborg
Algoritmer för maskininlärning och slutledning Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Göteborg
Artificiell intelligens: kognitiva system Göteborg
Avancerad datorgrafik Göteborg
Beräkningsbarhet Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Göteborg
Compiler Construction Göteborg
Computer Architecture Göteborg
Computer Science, Master's Programme Göteborg
Cryptography Göteborg
Data-drivet stöd för cyberfysiska system Göteborg
Databaser Göteborg
Datakommunikation Göteborg
Datastrukturer Göteborg
Datatekniskt projekt Göteborg
Datavetaren i samhället Göteborg
Datavetenskapligt program Göteborg
Datorgrafik Göteborg
Datornätverk Göteborg
Datorsystemteknik Göteborg
Design av användarupplevelser Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Göteborg
Dialogsystem 2 Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Göteborg
Digital Movie Making I Göteborg
Distribuerade system Göteborg
Empirical Software Engineering Göteborg
Formella metoder i mjukvaruutveckling Göteborg
Forskningsmetoder för Data Science Göteborg
Funktionell programmering Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Göteborg
Gameplay Design Göteborg
Graphical Interfaces Göteborg
Grundläggande datorteknik Göteborg