Visa allastudier.se som: Mobil

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
SFI (Svenska för invandrare)
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår, Matematik Klassrum Göteborg
Farmakologi
Apotekarprogrammet Klassrum Göteborg
Fysik
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Språk
Logopedprogrammet Klassrum Göteborg
Engelska
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Teknik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Dans, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik Klassrum Göteborg
Vård / Omsorg
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Göteborg
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Offentlig granskning Klassrum Göteborg
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Teologisk etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kurspaket: Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Psykologi
Bedömning och beslutsfattande Klassrum Göteborg
Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi - fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Neuropsykologi Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Rättspsykologi i praktiken Distans Distans
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Distans Distans
Sociologi
Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i risk och samhälle Klassrum Göteborg
Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Klassrum Göteborg
Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Klassrum Göteborg
Sociologi: Introduktion till studier av samhället Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Göteborgs arkitektur och bebyggelsehistoria Distans Distans
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
C-programmering av inbyggda system Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datastrukturer och Algoritmer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av datorspel Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Grundläggande mjukvaruarkitektur Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till funktionell programmering Klassrum Göteborg
Introduktion till inbyggda system Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Mjukvaruanalys och konstruktion Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitet och testning Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Startups och industriell produktledning Klassrum Göteborg
Systematisk Datahantering Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Utveckling av inbyggda- och realtidssystem Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
CAD
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Programmering
C#-programmering I Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Programmering med Python Klassrum Göteborg
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Systemvetenskap
Design och AI Distans Distans
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Webbdesign
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Marinbiologi
Marin biodiversitet Klassrum Göteborg
Marin biologi Distans Distans
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård Klassrum Mariestad
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia före 1913 Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, grundkurs kväll Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Göteborgs ekonomiska och sociala historia Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Klassrum Göteborg
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Klassrum Göteborg
Tillämpad ekonomi Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin 2 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Grundläggande finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande internationell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande makroekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande mikroekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Metoder för ekonomisk analys Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs portföljteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Äta - matkultur, materialitet och design Distans Distans
Bild / Form / Konst
Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp) Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Bild för lärare åk 7 - 9 Distans Distans
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Gestaltande animation Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Introduktion till samtidskonst och filosofi Klassrum Göteborg
Introduktion till samtidskonst och hälsa Distans Distans
Introduktion till skolämnet slöjd Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Klassrum Bengtsfors
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog, tvärkonstnärlig samverkan Distans Distans
Metallgestaltning, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Slöjd 6 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Textil-Kropp-Rum, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan Distans Distans
Dans
Kulturskolans didaktik 1 - Dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Dans Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning dans Distans Distans
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomskör, didaktik 1 Klassrum Göteborg
Bodypercussion Klassrum Göteborg
Brukspiano i kyrkomusikaliska sammanhang Klassrum Göteborg
Dirigering 1 Klassrum Göteborg
Dirigering grundkurs Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Folkmusikmetodik - att undervisa på gehör Klassrum Göteborg
Fortbildning för slagverkspedagoger Klassrum Göteborg
Fortbildning för slagverkspedagoger 2 Klassrum Göteborg
Från generalbas till jazzpiano 1 Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 1 Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 2 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 10 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkör 7 Klassrum Göteborg
Kammarkör 8 Klassrum Göteborg
Kammarkör 9 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni I Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning musik Distans Distans
Liturgiskt orgelspel, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Musik för grundlärare Klassrum Göteborg
Musik och identitet Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap fördjupning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga perspektiv, en introduktion Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 1 Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 2 Klassrum Göteborg
Rytmik för tidigare åldrar I Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Strukturerad feedback, Critical Response Process Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, Kurs 2 Klassrum Göteborg
Världens kör, grundkurs Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Sceniskt produktionsarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teaterstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Förberedande utbildningar
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Hantverk
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet Distans Distans
Trähantverk
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Humaniora
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Humanistens arbetsliv Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arkeologprogrammet, kandidatprogram Klassrum Göteborg
De som formade arkeologiämnet. En introduktion till vår arkeologihistoria Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem i arkeologi Klassrum Göteborg
Introduktion till arkeologi Klassrum Göteborg
Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Filosofi
Filosofi: Grundkurs Distans Distans
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Klassrum Göteborg
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Samtida västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 2 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Trivium Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Genusperspektiv på pågående samhällsfenomen Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Historia
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Arkeologi: Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arkivvetenskap Klassrum Göteborg
De nordiska välfärdssamhällenas historia Distans Distans
Det moderna Latinamerikas framväxt Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Historia, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kurspaket historia: grund- och fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Militärhistoriska kulturarv i Västsverige Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Modern ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Paleografi: 1500-1700 Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: metodkurs Klassrum Göteborg
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Världens historia i globalt perspektiv Distans Distans
Internationella relationer
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Forskningsmetod i Europakunskap Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Introduktion till Europakunskap Klassrum Göteborg
Introduktion till Internationella relationer Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Ryssland mellan förflutet och framtid Distans Distans
Teman och frågeställningar inom Internationella relationer Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Design Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 2 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Antikens bilder Klassrum Göteborg
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arts and Crafts i Sverige Distans Distans
Bebyggelsehistoria 1 Klassrum Göteborg
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Från krigare till filosof. Antikens texter i översättning Klassrum Göteborg
Gladiator. Antiken i populärkulturen Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, grundkurs Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Scenkonst med inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning Bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning Bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning teater Distans Distans
Kyrkobyggnaders vård och underhåll Distans Distans
Makt och begär. Tragedins politik från Sofokles till Judith Butler Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
Slöjd och folkkonst i Sverige Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratur och intersektionalitet Klassrum Göteborg
Litteraturens genrer Distans Distans
Litteraturhistoria 1: Motiv och tema Distans Distans
Litteraturkritik Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Litteratur för barn och ungdom, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litterära klassiker genom tiderna Klassrum Göteborg
Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Göteborg
Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Gamla testamentet med hebreiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristus, människan och frälsningen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Levd religion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nya testamentet i översättning och reception Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nytestamentlig teologi Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religion och kolonialisering i Amerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religion och kolonialisering i Asien Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionens återkomst Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionskunskap 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skapelsemyter och initiationsriter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologi, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiska klassiker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Treenighet och skapelse Distans, Klassrum Flera orter (2)
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Dietist
Dietistprogrammet Klassrum Göteborg
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap C Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, självständigt arbete 1 Klassrum Göteborg
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kostvetenskap Klassrum Göteborg
Ledarskap i storhushåll och restaurang I Klassrum Göteborg
Livsmedelskemi och Näringsbiokemi Klassrum Göteborg
Maten i samhället Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Ungas konsumtion och hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Vinodlingens grunder, vitikultur, kemi och grundläggande oenologi Klassrum Göteborg
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Göteborg
Juridisk grundkurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Kommunikation i nya och sociala medier - introduktion Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Copywriter
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Film
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmgenrer Klassrum Göteborg
Filmhistorisk översiktskurs Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmisk gestaltning - projektkurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Filmvetenskaplig praktik Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 1- Film och Foto Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning Film och Foto Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning Film och foto Distans Distans
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Analoga fotografiska processer Klassrum Göteborg
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Publikationens utvidgade fält/Publicering som social praktik Klassrum Göteborg
Grafisk design
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Bild och berättande Distans Distans
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Introduktion till design Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Kommunikation
Kommunikation i arbetslivet Klassrum Göteborg
Medieproduktion
Medieproduktion Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Astronomi - Astrologi Klassrum Göteborg
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Den astronomiska världsbildens utveckling Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Galaxerna i universum Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Livbetingelser i universum Distans, Klassrum Flera orter (2)
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
NO/TK för lärare åk 1-3 Distans Distans
NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Planetsystem och rymdsonder Klassrum Göteborg
Solsystemets mindre medlemmar Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Biologi
Artkunskap i naturliga miljöer Klassrum Göteborg
Att läsa naturen Klassrum Göteborg
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Klassrum Göteborg
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi för filosofer Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront? Klassrum Göteborg
DNA som en tidsspegel: från Neandertalare till framtida klimatförändringar Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Fiskekologi Distans Distans
Fiskfysiologi Distans Distans
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Göteborg
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Göteborg
Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C-programmering II Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för lärare i åk 7 - 9 Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans Distans Distans
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik: Kandidatarbete Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Grundläggande strålningsfysik Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Regional miljögeovetenskap Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Kemi
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kurspaket i kemi Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Fourieranalys Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Ickelinjär optimering Klassrum Göteborg
Linjär algebra II Klassrum Göteborg
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Matematik 1 Klassrum Göteborg
Matematik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteori Klassrum Göteborg
Statistisk databehandling Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Statistiskt tänkande Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Från lokala naturresurser till global konsumtion Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Höstterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Industriellt och kommunalt vattenskydd Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap i praktiken Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Vinkunskap 1 Klassrum Göteborg
Vinkunskap II Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj Klassrum Göteborg
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: fortsättningstermin, med inriktning mot samhällsplanering Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 2 Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Sanning i konst och vetenskap Distans Distans
Geografi
Befolkning, migration och städer Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fördjupning Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 1 Introduktion Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Dominans, hegemoni och den globala ordningen Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Fattigdom, resurser och fördelning Klassrum Göteborg
Folkbildningens idé och praktik Klassrum Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Distans, Klassrum Flera orter (2)
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Kulturskolan didaktik 3 - Tvärkonstnärlig samverkan i projektform Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik 4 - samverkan med andra aktörer Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6 Klassrum Göteborg
Sociala och politiska rörelser i Latinamerika Distans Distans
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Säkerhet och konflikter i en förändrad värld Klassrum Göteborg
Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola Distans Distans
Idrott och sport
Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Göteborg
Hållbart elitidrottande Klassrum Göteborg
Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa II Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Specialidrott för gymnasielärare i idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Klassrum Göteborg
Träningslära Klassrum Göteborg
Träningslära II Klassrum Göteborg
Språk
Att skriva på somaliska Distans Distans
Film och visuell kultur i Östasien Klassrum Göteborg
Fonetik Klassrum Göteborg
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grammatik Klassrum Göteborg
Introduktion till japansk lingvistik Klassrum Göteborg
Introduktion till japansk litteratur Klassrum Göteborg
Introduktion till språkstruktur i afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till språkvetenskap och afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktion till ukrainska Distans Distans
Introduktionskurs i latin I Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japan idag Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs II Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Metoder för att studera dialog Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somalisk språkhistoria Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska III Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska språket i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Somaliska språkets struktur Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Somaliskan i världen Distans Distans
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Swahili II Distans Distans
Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter Distans Distans
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2 Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
ADAB: Att skriva mellan svenska och arabiska Klassrum Göteborg
Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Arabiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del II Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Arabvärlden, politisk och social historia Distans Distans
Danska
Danska 1, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Engelska
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Språkvetenskap och akademisk engelska Distans Distans
Engelska: Språklig specialkurs. Populärkultur och det engelska språket Distans Distans
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Distans Distans
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Pengar i brittisk fiktion Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, Fördjupningskurs, del I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Franska: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska: Kontrastiv franska för lärare Klassrum Göteborg
Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Grekiska, fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tidigkristna grekiska texter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japanska
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Praktik i japanska-undervisning 1, fortsättning Klassrum Göteborg
Praktik i japanska-undervisning 2, fortsättning Klassrum Göteborg
Kinesiska
Kina idag Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinas historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesisk litteraturhistoria, Klassrum Göteborg
Kinesisk propaganda: introduktion Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet Klassrum Göteborg
Kinesiska, fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs del 1 Klassrum Göteborg
Klassisk kinesiska II Klassrum Göteborg
Transnationell kinesisk film Klassrum Göteborg
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: fonetik och pragmatik Distans Distans
Lingvistik: grammatik och semantik Distans Distans
Lingvistikens grunder Klassrum Göteborg
Lingvistiska tillämpningar Klassrum Göteborg
Ryska
Introduktion till Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Göteborg
Rysk litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska Grundkurs, kurspaket Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska, Fortsättningskurs Klassrum Flera orter (2)
Ryska, fortsättningskurs, kurspaket Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Ryska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska
Latin, fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 1 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 2 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 4 Distans Distans
Spanska, uppsats Distans Distans
Svenska
Grammatikdidaktik för svenskämnet Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Litteracitet, skrivande och skrivdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Retorik för yrkesverksamma Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Språk och makt Distans Distans
Svenska med språkvetenskaplig inriktning A Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning C Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråk, Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs Distans Distans
Tyska
Tysk litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Grundkurs: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945 Distans Distans
Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Tyska, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II Distans Distans
Tyska, Språkvetenskap: Språklig variation och språkutveckling Distans Distans
Översättare
Att översätta till somaliska Distans Distans
Teknik
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Mikrocontrollers i nätverk I Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik för lärare åk 1-3, intervall 1-7, Ingår i lärarlyftet II Distans Distans
Teknik för lärare åk 4-6, intervall 1-7,5 hp. Ingår i lärarlyftet II Distans Distans
Elektroteknik
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Industri och produktion
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Maskinteknik
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Digitala verktyg och musikteknik Klassrum Göteborg
Dramadidaktik 1: Det pedagogiska ledarskapet i lek och gestaltning Klassrum Göteborg
Examensarbete i pedagogik och didaktik Klassrum Göteborg
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/spec 8-10 eller Komvux Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Introduktion till digitalisering för lärare Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk. Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 1 - Bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik 1 - Musik Distans Distans
Kulturskolans didaktik 1 - Scenkonst med inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning dans Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning dans Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog inriktning samverkan med andra aktörer Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog inriktning självständigt projektarbete Distans Distans
Kön och utbildning Klassrum Göteborg
Matematik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Musikpedagogik Klassrum Göteborg
Röst, sång och ensembleledning Klassrum Göteborg
Sceniskt produktionsarbete 2 Klassrum Göteborg
Slöjdämnet och hållbar utveckling Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Distans Distans
Introduktion till förskolläraryrket Klassrum Göteborg
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Bild för studenter med yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik för studenter med yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum Göteborg
Pedagogik
Arbetslivets pedagogik Klassrum Göteborg
Barns rättigheter och villkor Klassrum Göteborg
Bedömning av lärande Klassrum Göteborg
Det svenska skolsystemet i ett komparativt perspektiv Klassrum Göteborg
Fritid, lek och relationer i fritidshem Klassrum Göteborg
Genusperspektiv på utbildning och undervisning Klassrum Göteborg
Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega Klassrum, Distans Flera orter (2)
Idrott och hälsa för gymnasielärare (ingår i Lärarlyftet II) Distans Distans
Interaktion, kommunikation och lärande Klassrum Göteborg
Introduktion till skolledaryrket Klassrum Göteborg
Konflikter och konflikthantering i förskola, skola och vuxenutbildning Klassrum Göteborg
Konflikthantering i förskola och skola Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Film och foto Distans Distans
Kulturskolans pedagogik 1 Distans Distans
Kulturskolans pedagogik 2 - inriktning specialpedagogik och social inkludering Distans Distans
Kulturskolans pedagogik 3 Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning foto och film Distans Distans
Likabehandling - Konflikthantering - Mobbning Klassrum Göteborg
Pedagogik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Pedagogikens grunder Klassrum Göteborg
Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Klassrum Göteborg
Samtida vuxenutbildning Klassrum Göteborg
Vetenskapsteori och metod Klassrum Göteborg
Specialpedagog
Specialpedagogik som ämne och vetenskapsområde Distans Distans
Vård / Omsorg
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schwei Klassrum Göteborg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Göteborg
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Göteborg
Medicin
Fördjupningskurs i anatomi del 1 Klassrum Göteborg
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Göteborg
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Göteborg
Tandläkare
Tandteknikerprogrammet Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Ekonomistyrning Klassrum Göteborg
Externredovisning i teori och praktik Klassrum Göteborg
Implementering och utvärdering Klassrum Göteborg
Ledarskap inom offentliga organisationer Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering Klassrum Göteborg
Organisation och omvärld Klassrum Göteborg
Politiska styrmedel Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Det sociala arbetets kunskapsutveckling Klassrum Göteborg
Globalization, Poverty and International Social Work Klassrum Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Klassrum Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Klassrum Göteborg
Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 1 Distans Distans
Psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod I Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod Klassrum Göteborg
Skolsocialt arbete Klassrum Göteborg
Social Work, Service Users Participation and Organization Klassrum Göteborg
Socialpedagogik och social mobilisering Klassrum Göteborg
Socialt arbete och fattigdom Klassrum Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kriminologi
Organisering och samverkan på det rättsliga fältet Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk coaching Klassrum Göteborg
Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning Klassrum Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans Distans
Klinisk beroendepsykologi Klassrum Göteborg
Klinisk hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Masterkurs i Miljöpsykologi Klassrum Göteborg
Personlighet, psykisk hälsa och beroende Klassrum Göteborg
Praktisk Utvärderingsmetodik Distans Distans
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Psykologiska och psykosociala insatser vid riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende Klassrum Göteborg