Visa allastudier.se som: Mobil

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Utbildningsform Längd Ort
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Ekonomistyrning Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Klassrum Göteborg
Organisation och omvärld Klassrum Göteborg
Politiska styrmedel Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Globalization, Poverty and International Social Work Klassrum Göteborg
Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare Klassrum Göteborg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Tillämpad statistisk analys Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Genuspraktiker, masterprogram Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskaplig metodologi Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum Klassrum Göteborg
Kritisk jämställdhets- och mångfaldsforskning Klassrum Göteborg
Kroppspolitik: feministiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kulturella teorier och praktiker Klassrum Göteborg
Magisterexamensarbete i genusvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminologi
Aktuell kriminologisk teoribildning Klassrum Göteborg
Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk coaching Klassrum Göteborg
Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi - fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Klinisk beroendepsykologi Klassrum Göteborg
Klinisk hälsopsykologi tillämpning Klassrum Göteborg
Praktisk Utvärderingsmetodik Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Rättspsykologi: Aktuell forskning Klassrum Göteborg
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Socialpsykologi Klassrum Göteborg
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot PDT Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Infrastrukturer och organisering av lärande och kommunikation Distans Distans
Sociologi
Att arbeta med mäns våld mot kvinnor Klassrum Göteborg
Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Klassrum Göteborg
Emotioner i organisationer Klassrum Göteborg
Examensarbete för magister i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Familjebehandling i teori och praktik Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i sociala rörelser Klassrum Göteborg
Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kandidattermin i kriminologi Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kristeori och krisinterventioner Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Klassrum Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Migration i ett livsloppsperspektiv Klassrum Göteborg
Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap som expertis och samhällsvetare som experter Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Klassrum Göteborg
Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Klassrum Göteborg
Sociologi: Introduktion till studier av samhället Klassrum Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Socionom
Alkohol- och narkotikaproblem 2 Klassrum Göteborg
Det sociala arbetets kunskapsutveckling Klassrum Göteborg
Hälsopromotion och sjukdomsprevention i riskgrupper; strategier och metoder Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik 1 Klassrum Göteborg
Statistik 1 med miljö- och logistiktillämpningar Klassrum Göteborg
Statistik med medicinsk tillämpning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Adaptation to Global Environmental Change Klassrum Göteborg
Biologi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Citizens, Politicians and the Media: Evaluating Democratic Processes Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Dominans, hegemoni och den globala ordningen Klassrum Göteborg
Fattigdom, resurser och fördelning Klassrum Göteborg
Gender and Global Development: Theory and Practice Klassrum Göteborg
Global migration och säkerhet Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Klassrum Göteborg
Global Studies: Master Thesis (one year) Klassrum Göteborg
Global Studies: Master Thesis (two years) Klassrum Göteborg
Global Studies: Thematic Issues Klassrum Göteborg
Global säkerhet och demokrati Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Instrumentaldidaktik 1 Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Introduktion till internationella relationer Klassrum Göteborg
Kemi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Konflikt, fred och säkerhet i Mellanöstern Klassrum Göteborg
Kulturarvets globala politik Klassrum Göteborg
Kulturskolan didaktik 3 - Tvärkonstnärlig samverkan i projektform Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Medborgarskap, sociala värderingar och etik i utbildning för hållbar utveckling Distans Distans
Mellanöstern under förändring Klassrum Göteborg
Mellanösternstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Migration, identitet och makt Klassrum Göteborg
Miljöpolitik och institutioner Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Perspectives and Theories in Conflict Resolution Klassrum Göteborg
Projektledning och utredning Klassrum Göteborg
Sociala och politiska rörelser i Latinamerika Distans Distans
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Sustainable Development: Conflicts, Communication and Collaboration Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Teknologi, politik, samhälle Klassrum Göteborg
The Global Political Economy Klassrum Göteborg
The Quality of Government in a Comparative Perspective Klassrum Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design Klassrum Göteborg
Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt Klassrum Göteborg
Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik Klassrum Göteborg
Varianter på demokrati och demokratisering Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Bebyggelsehistoria 1 Klassrum Göteborg
Arkitektur
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Mellan design och arkitektur Klassrum Göteborg
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
Agila utvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Algoritmer Klassrum Göteborg
Algoritmer för maskininlärning och slutledning Klassrum Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Artificiell intelligens: kognitiva system Klassrum Göteborg
Avancerad datorgrafik Klassrum Göteborg
Avancerad funktionell programmering Klassrum Göteborg
Avancerad mjukvaruarkitektur Klassrum Göteborg
Beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Klassrum Göteborg
Compiler Construction Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Computer Security Klassrum Göteborg
Cryptography Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datastrukturer och Algoritmer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorgrafik Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design av AI-system Klassrum Göteborg
Design av användarupplevelser Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Discrete Optimization Klassrum Göteborg
Distribuerade system Klassrum Göteborg
Distributed Systems, Advanced Course Klassrum Göteborg
Empirical Software Engineering Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Gameplay Design Klassrum Göteborg
Graphical Interfaces Klassrum Göteborg
Hållbar databehandling Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Information Visualization Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Language-Based Security Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Mjukvaruanalys och konstruktion Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitet och testning Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Modellbaserad testning Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Network Security Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Parallell datorarkitektur Klassrum Göteborg
Parallell Funktionell Programmering Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programspråksteknik Klassrum Göteborg
Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Pålitliga realtidssystem Klassrum Göteborg
Realtidssystem Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Spelmotorarkitektur Klassrum Göteborg
Språkteknologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Startups och industriell produktledning Klassrum Göteborg
Statistiska metoder för Data Science Klassrum Göteborg
Systematisk Datahantering Klassrum Göteborg
Tangible interaction Klassrum Göteborg
Teknikdriven experimentell speldesign Klassrum Göteborg
Tekniker för storskalig data Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Utveckling av inbyggda- och realtidssystem Klassrum Göteborg
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
CAD
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Programmering
Dialogsystem Klassrum Göteborg
Maskininlärning för statistisk datalingvistik: inledning Klassrum Göteborg
Spelutveckling
Spel och simuleringar som miljöer för lärande Klassrum Göteborg
Spelteori och rationalitet Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Organisering för digital omvandling Klassrum Göteborg
Styrning för digital förmåga Klassrum Göteborg
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia före 1913 Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Intellectual Property and Innovation Strategies Distans Distans
Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Masterprogram i Entreprenörskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i Innovation och industriell ledning Klassrum Göteborg
Masterprogram i Internationellt företagande Klassrum Göteborg
Masterprogram i Ledarskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i logistik och transport Klassrum Göteborg
Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion Klassrum Göteborg
Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Klassrum Göteborg
Matix - Management av tillväxt Klassrum Göteborg
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Klassrum Göteborg
Skapa och reglera marknader Klassrum Göteborg
The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin Klassrum Göteborg
Masterprogram i Finans Klassrum Göteborg
Termin 6 Finansiell ekonomi, kandidattermin Klassrum Göteborg
Industriell ekonomi
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Masterprogram i Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Metoder för ekonomisk analys Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Policyutvärdering Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Utvecklingsekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Extern redovisning, avancerad nivå Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs II Klassrum Göteborg
Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet Distans Distans
Bild 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Gestaltande animation Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik 2 Distans Distans
Hantverk och formgivning med inriktning metall 2 Klassrum Bengtsfors
Hantverk och formgivning med inriktning textil 2 Klassrum Bengtsfors
Hantverk och formgivning med inriktning trä 2 Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Kulturskolepedagog termin 2, inriktning Bild och form Distans Distans
Kulturskolepedagog, didaktik och praktik 2, tvärkonstnärlig samverkan Distans Distans
Metallgestaltning, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Sanning i konst och vetenskap Distans Distans
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 4a för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 4b för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjden i samhället Distans Distans
Slöjdämnet och digitala verktyg Distans Distans
Textil - Kropp - Rum, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan Distans Distans
Dans
Kulturskolans didaktik 2 - Dans Distans Distans
Kulturskolepedagog termin 2, inriktning Dans Distans Distans
Praktisk dansdidaktik för åk F-6 Klassrum Göteborg
Designer
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Musik
Blåsorkesterorkestrering Klassrum Göteborg
Den växande rösten 2 Klassrum Göteborg
Dirigering 2 Klassrum Göteborg
Dramadidaktik 1: Det pedagogiska ledarskapet i lek och gestaltning Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Fritonal satslära och gehör Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 1 Klassrum Göteborg
Handtrummor Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 2 Klassrum Göteborg
Konst och normkritiska perspektiv Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i opera Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni I Klassrum Göteborg
Kubansk musik Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Musik Distans Distans
Kulturskolepedagog termin 2, inriktning Musik Distans Distans
Multimediala arkiv - kritiska perspektiv Klassrum Göteborg
Musik och identitet Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikaliskt och muntligt scenberättande Klassrum Göteborg
Musikalregi Klassrum Göteborg
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikteori 1 Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig magisteruppsats Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig masteruppsats Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Orgel för nybörjare Klassrum Göteborg
Orgel för nybörjare 2 Klassrum Göteborg
Pedagogisk och kulturpedagogisk handledare 2 Klassrum Göteborg
Rytmik för tidigare åldrar 2 Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Skriva text till musik Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Teoripiano Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, Fortsättningsmetodik Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, förberedande kurs i teoretisk och praktisk röstfysiologi Klassrum Göteborg
Musikproduktion
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Musikalinterpretation 1 Klassrum Göteborg
Musikteater i samtiden Klassrum Göteborg
Performance Documentation Klassrum Göteborg
Perspektiv på performativitet och feministisk konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Hantverk
Konsthantverk
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Göteborg
Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna 7,5 högskolepoäng Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap C Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, självständigt arbete 2 Klassrum Göteborg
Hållbar matkonsumtion Distans Distans
Hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Inkluderande undervisning i hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Kostundersökningsmetodik Klassrum Göteborg
Kritisk analys i hälsopromotion Klassrum Göteborg
Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Ledarskap i storhushåll och restaurang I Klassrum Göteborg
Livsmedelskemi och Näringsbiokemi Klassrum Göteborg
Masteruppsats Klassrum Göteborg
Maten i samhället Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Sinnen och smakpreferens i hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Självständigt arbete i klinisk nutrition Klassrum Göteborg
Tillämpade kvantitativa metoder Klassrum Göteborg
Vinkunskap 1 Klassrum Göteborg
Vinkunskap II Klassrum Göteborg
Vinodlingens grunder, vitikultur, kemi och grundläggande oenologi Klassrum Göteborg
Inköp / Logistik
Logistik
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Göteborg
Beskattningsrätt II Klassrum Göteborg
Juridik för ekonomer - avancerad kurs Klassrum Göteborg
Juridisk grundkurs Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, 61-90 hp (Metod- och examensarbete) Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Copywriting och skrivande
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Film
2000-talets television Klassrum Göteborg
Arkiv och rörliga bilder: Konvergerande fält i praktik och teori Klassrum Göteborg
Feministisk filmteori Distans Distans
Film och visuell kultur i Östasien Klassrum Göteborg
Filmgenrer Klassrum Göteborg
Filmhistorisk översiktskurs Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Filmvetenskap: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Filmvetenskaplig praktik Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i film Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Foto
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt masterprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Grafisk design
Bild och berättande Distans Distans
Design Cultures Distans Distans
Design och det posthumanistiska perspektivet Klassrum Göteborg
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Introduktion till design Klassrum Göteborg
Möbeldesign inriktning trä, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Klassrum Göteborg
Journalistik
Journalistiskt berättande i text och bild Klassrum Göteborg
Kommunikation av vetenskaplig kunskap Klassrum Göteborg
Kultur och kommunikation Klassrum Göteborg
Strategisk kommunikation Klassrum Göteborg
Kommunikation
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Göteborg
Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Klassrum Göteborg
Retorik och argumentationsanalys Klassrum Göteborg
Presentationsteknik och retorik
Presentationsteknik Klassrum Göteborg
Kultur / Humanistiska inriktningar
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext Klassrum Göteborg
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Levnadsberättelser och narrativa analyser Klassrum Göteborg
Magisterexamensarbete i etnologi Klassrum Göteborg
Miljörörelser och miljöpolitik Klassrum Göteborg
Vårterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Filosofi
Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Drömmar och drömmedvetande i antika och medeltida filosofiska texter: En introduktion Klassrum Göteborg
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Historisk västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Kunskap, fördom och orättvisa Klassrum Göteborg
Magisterexamensarbete i vetenskapsteori Klassrum Göteborg
Medeltida filosofi och medeltida handskrifter: En introduktion Klassrum Göteborg
Modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier Klassrum Göteborg
Om-läsningar: kinesiska tanketraditioner och filosofi Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Samtida västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Historia
3D data och visualisering inom arkeologi och kulturarvstudier Distans Distans
Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin Klassrum Göteborg
Antropologisk analys Klassrum Göteborg
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Arbetsprocesser inom kulturarvssektorn Distans Distans
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arkeologi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Arkeologisk prospektering - tillämpning av georadar och magnetometer Klassrum Göteborg
Arkeologiskt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Bronsålderssamhällen i Norden och Europa Distans Distans
Den arkeologiska projektansökningens kontext och hantverk Klassrum Göteborg
Det svenska välfärdssamhällets historia Klassrum Göteborg
Döden, graven och arkeologin Klassrum Göteborg
Europas megaliter Klassrum Göteborg
Feodalism och det medeltida samhället Klassrum Göteborg
Från svält till överflöd, ca 1700-2000 Klassrum Göteborg
Genus i historien Klassrum Göteborg
Genushistorisk översikt, orienteringskurs Distans Distans
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Göteborg och Västerhavets kulturarv Distans Distans
Historia för lärare 4: Kulturhistoria för blivande gymnasielärare Klassrum Göteborg
Historia för lärare 5: Teori och metod i historisk vetenskap och i undervisning Klassrum Göteborg
Historia för lärare 6: Aktuella historievetenskapliga perspektiv Klassrum Göteborg
Historia, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Historia, grundkurs Klassrum Göteborg
Historia, Sverige och förintelsen, Orienteringskurs Klassrum Göteborg
Historiskt självständigt arbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Estetik, media och modernitet Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 1 Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 2 Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Kunskapens materialiteter och visuella kulturer Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Vår tids nyckelord - begrepp och makt Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Kinas historia Klassrum Göteborg
Konfliktarkeologi Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på kulturarvskonflikter Distans Distans
Kvinnor och intellektuellt liv i det tidigmoderna Europa Klassrum Göteborg
Maktens riter. Om ritualer i teori och historisk praktik från antiken till absolutism Klassrum Göteborg
Maya, azteker och olmeker: Mesoamerikas arkeologi Klassrum Göteborg
Medeltidens Europa Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Mobilitet och livsvillkor under förhistorien. För lärare och museipedagoger Distans Distans
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur Klassrum Göteborg
Sverige och Norden under tidigmodern tid (ca 1500-1800) Klassrum Göteborg
Sydamerikas arkeologi: Amazonas och Inka och deras föregångare Klassrum Göteborg
Terapi för historiska tolkningskonflikter - att bearbeta ett problematiskt förflutet Klassrum Göteborg
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Vikingen: myten, makten, maten Klassrum Göteborg
Världens historia i globalt perspektiv Distans Distans
Västerländsk kolonialism och imperialism, Orienteringskurs Klassrum Göteborg
Västsverige genom tiderna Klassrum Göteborg
Internationellt
Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj Klassrum Göteborg
EU som global aktör Distans Distans
Europeisk integration: aktuell forskning och teori Klassrum Göteborg
Europeiska gränsland Klassrum Göteborg
Integrering av europeiska marknader Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 2 Klassrum Göteborg
Politiska och offentliga sfärer och rum i europeisk historia och kultur Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning Distans Distans
Konstvetenskap
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Bildanalys Klassrum Göteborg
Design Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, masteruppsats Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, metod, teori och historiografi Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konstmarknader Klassrum Göteborg
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Antikvetenskaplig konferens Klassrum Göteborg
Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom Klassrum Göteborg
Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken Distans Distans
Avancerade digitala verktyg för kulturarvsdokumentation Distans Distans
Det antika medelhavsområdets ekonomier Klassrum Göteborg
Det antika Rom - visuell kultur och visuellt arv Klassrum Göteborg
Dramadidaktik 2: Berättande som verktyg i ett konstpedagogiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Etruskiska möten Klassrum Göteborg
Form och materialitet i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Grekisk mytologi. En introduktion Klassrum Göteborg
Homeros Iliaden - i gränslandet mellan öst och väst Klassrum Göteborg
Hållbar förvaltning av kulturlandskap Klassrum Göteborg
I Odysseus kölvatten - om resande och resenärer under antiken Klassrum Göteborg
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system Klassrum Göteborg
Integrated Conservation Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Scenkonst med inriktning teater Distans Distans
Kulturskolepedagog termin 2, inriktning Teater Distans Distans
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Klassrum Göteborg
Kulturvårdens teori och historia Klassrum Göteborg
Masterprogram i kulturvård Klassrum Göteborg
Mode och textilier i det antika Grekland och Rom Distans Distans
Modernismens fantasm: Kina och Japan i litteratur, film, konst och kritisk teori Klassrum Göteborg
Oikos-Familia. Familjens roll och status i de antika grekisk-romerska samhällena Klassrum Göteborg
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
Perspektiv på teaterhistorieskrivning Klassrum Göteborg
På teatern i Athen Klassrum Göteborg
Teater och dramatik för barn Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning I Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning II Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning III Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning IV Klassrum Göteborg
Tematisk läskurs i antikvetenskap 1 Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Berättande i mediesamhället Distans Distans
Biblioterapi i teori och praktik Klassrum Göteborg
Delnings- och deltagarkulturer Klassrum Göteborg
Det kritiska tänkandets praktik Klassrum Göteborg
Digitala verktyg för kulturarvsdokumentation Distans Distans
Fiktion för unga Klassrum Göteborg
Litteraturens genrer Distans Distans
Litteraturens offentligheter Klassrum Göteborg
Litteraturhistoriens teori och praktik Klassrum Göteborg
Litteraturhistorisk fördjupning Klassrum Göteborg
Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning I Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning II Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning III Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning IV Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Recensionens teori och praktik Klassrum Göteborg
Redaktionell arbetsplatspraktik Klassrum Göteborg
Redaktionell praktik 2 Klassrum Göteborg
Sagor och barnlitteratur, myter och medier Klassrum Göteborg
Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform Klassrum Göteborg
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen Klassrum Göteborg
Den hebreiska Bibelns berättande texter Klassrum Göteborg
Gamla testamentet med hebreiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologi, grundkurs Distans Distans
Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv Distans Distans
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder Klassrum Göteborg
Humanistens arbetsliv Klassrum Göteborg
Ledarskap / Organisation
Entreprenörskap och projektplanering Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Astrophysical Dynamics Klassrum Göteborg
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Blå ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser Klassrum Göteborg
EU:s marina direktiv och policy - ett interdisciplinärt perspektiv Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs for masterexamen i Marin vetenskap Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi II Klassrum Göteborg
Förvaltning av havslandskap i tider av global förändring Klassrum Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Klassrum Göteborg
Kemiska förlopp i havet Klassrum Göteborg
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Marin Mikropaleontologi och Paleooceanografi Klassrum Göteborg
Marin miljögeologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Modern astrofysik Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Kemi Klassrum Göteborg
Oceanografiska modeller Klassrum Göteborg
Oceanografiska mätmetoder - observationer från mikro- till makroskala Klassrum Göteborg
Praktisk hydrografi Klassrum Göteborg
Radioastronomical Techniques and Interferometry Klassrum Göteborg
Regional geologi fältkurs Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för magisterexamen i fysioterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi Klassrum Göteborg
Stjärnornas fysik Klassrum Göteborg
The Interstellar Medium and Star Formation Klassrum Göteborg
Vetenskaplig metod Klassrum Göteborg
Biologi
Alfataxonomiska principer Klassrum Göteborg
Artbestämning av svampar Klassrum Göteborg
Artkunskap i naturliga miljöer Klassrum Göteborg
Att läsa naturen Klassrum Göteborg
Avancerad funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Bioanalytisk kemi - från enskilda molekyler till vävnader Klassrum Göteborg
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi, Masterprogram Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
DNA som en tidsspegel: från Neandertalare till framtida klimatförändringar Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Ekologi och fiskevård i rinnande vatten Klassrum Göteborg
Ekotoxikologi med ekologisk inriktning Klassrum Göteborg
Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning Klassrum Göteborg
Eukaryot molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär ekologi Klassrum Göteborg
Evolutionär genomik Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Experimentell marin ekologi Klassrum Göteborg
Experimentell Systembiologi Klassrum Göteborg
Fiskekologi Distans Distans
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genomik och Systembiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Havet i klassrummet Distans Distans
Havets primärproducenter Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Immunologi och sjukdomspatogenes Klassrum Göteborg
Internationell hantering av biologiska naturresurser Distans Distans
Introduktion till ekofysiologi - växter och djur Klassrum Göteborg
Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer Klassrum Göteborg
Marin biodiversitet Klassrum Göteborg
Marin biologi Distans Distans
Molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård: förvaltning och skötsel Klassrum Göteborg
Neurobiologi Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Klassrum Göteborg
Ornitologisk bestämningsmetodik Distans Distans
Prokaryot molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Växtmolekylärbiologi och -bioteknologi Klassrum Göteborg
Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv Klassrum Göteborg
Biomedicin
Biomedicin för disputerade Klassrum Göteborg
Flödescytometri och masspektrometri inom laboratoriediagnostik Klassrum Göteborg
Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologisk diagnostik av mikroorganismer Klassrum Göteborg
Farmakologi
Examenskurs i Farmaci Klassrum Göteborg
Fysik
Astrobiologi Klassrum Göteborg
Autonoma robotar Klassrum Göteborg
Avancerad maskininlärning med neurala nätverk Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder för kontinuumfysik Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder för material- och molekylfysik Klassrum Göteborg
Biologisk och bioteknisk fysik Klassrum Göteborg
C#-programmering I Klassrum Göteborg
C#-programmering II Klassrum Göteborg
C++-programmering Klassrum Göteborg
Computational Biology A Klassrum Göteborg
Computational Physics Klassrum Göteborg
Condensed Matter Physics Klassrum Göteborg
Dynamical systems Klassrum Göteborg
Elektrisk Mätteknik del 1 Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektromagnetiska fält och optiska material: fysik och tillämpningar Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fortbildning inom programmering för fysiklärare A Klassrum Göteborg
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans Distans Distans
Fysik: Kandidatarbete Klassrum Göteborg
Fysik: Projektarbete Klassrum Göteborg
Gravitation and Cosmology Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Grundläggande strålningsfysik Distans Distans
Hårda och mjuka material Klassrum Göteborg
Icke-jämviktsprocesser inom fysik, kemi och biologi Klassrum Göteborg
Inbyggda system i FPGA Klassrum Göteborg
Information Theory for Complex Systems Klassrum Göteborg
Intelligenta agenter Klassrum Göteborg
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Introduktion till programmering i visuell miljö Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
Kvantfältteori Klassrum Göteborg
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Programmering med Python Klassrum Göteborg
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Simulation of Complex Systems Klassrum Göteborg
Spektroskopi Klassrum Göteborg
Statistisk fysik Klassrum Göteborg
String Theory Klassrum Göteborg
Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden Distans Distans
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetri Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geografi
Befolkning, migration och städer Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Internationell handel och produktion Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Europeiska perspektiv på rumslig planering Klassrum Göteborg
Geografi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Globalisering, urbanisering och ojämlik utveckling Klassrum Göteborg
Hållbar rörlighet - drivkrafter, utmaningar, lösningar Klassrum Göteborg
Hållbar urban planering Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: kandidatkurs Klassrum Göteborg
Kvantitativ planeringsmetodik Klassrum Göteborg
Miljö och fysisk planering Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Planeringsmetoder för social hållbarhet Klassrum Göteborg
Samhällsplanering 2 Klassrum Göteborg
Samhällsplanering 4 Klassrum Göteborg
Skandinaviska planeringstraditioner Klassrum Göteborg
Stadsklimat och klimatplanering Klassrum Göteborg
Välfärdens geografier Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Avancerad klimatdataanalys Klassrum Göteborg
Avancerad petrologi Klassrum Göteborg
Biogeokemi Klassrum Göteborg
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Geofysik I Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem IV (GIS), Öppen källkod Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig exkursion 1 Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig metodik G4 Klassrum Göteborg
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar och samhället Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Klimatförändringshistoria Klassrum Göteborg
Klimatmodellering Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljögeologi, fallstudie Klassrum Göteborg
Mineralogi Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Tillämpad geologi Klassrum Göteborg
Kemi
Aerosoler Klassrum Göteborg
Atmosfärskemi Klassrum Göteborg
Avancerad läkemedelskemi Klassrum Göteborg
Avancerad organisk syntes Klassrum Göteborg
Biomolekylers struktur och dynamik Klassrum Göteborg
Dermatokemi Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande molekylmodellering Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete 2 Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete 3 Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete 4 Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kolloid- och ytkemi Klassrum Göteborg
NMR-spektroskopi för apotekarstuderande Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Tillämpad kvantkemi Klassrum Göteborg
Tillämpad kvantkemi för master- och forskarstuderande Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Analytisk talteori Klassrum Göteborg
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Klassrum Göteborg
Bevisteori Klassrum Göteborg
Differentialgeometri Klassrum Göteborg
Distributionsteori Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Examensarbete i matematisk statistik vid matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Finansiell risk Klassrum Göteborg
Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Finansiella tidsserier Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Funktionalanalys Klassrum Göteborg
Försöksplanering och urvalsteori Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Inledning till algebraisk geometri Klassrum Göteborg
Introduktion till mängdteori Distans Distans
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära mixade modeller för longitudinella data Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik, masterprogram Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Logistisk regression och överlevnadsanalys Klassrum Göteborg
Matematik och samhälle Klassrum Göteborg
Matematikens guide till Ganymedes Klassrum Göteborg
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Modallogik Klassrum Göteborg
Modellteori Klassrum Göteborg
Naturvetarmatematik A1 Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer II Klassrum Göteborg
Programmering med Matlab Klassrum Göteborg
Projektkurs i partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteorins grunder Klassrum Göteborg
Spatial statistik och bildanalys Klassrum Göteborg
Spektralteori och operatoralgebror Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning för stora datamängder Klassrum Göteborg
Storskalig optimering Klassrum Göteborg
Svag konvergens Klassrum Göteborg
Topologi Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Klassrum Göteborg
Ecotoxicology, Master Program Klassrum Göteborg
Environmental Impact Assessment Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Fallstudiekurs i hållbar utveckling Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Globala förändringar - problem, analys, åtgärder Klassrum Göteborg
Grundläggande Ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling i städer och regioner Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd för naturvetare Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Examenskurs i atmosfärsvetenskap med inriktning mot miljövetenskap Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Examenskurs i ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsterapeuten som professionell handledare Klassrum Göteborg
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Personcentrering i arbetsterapeutisk praxis - Filosofi och tillämpning Distans Distans
Självständigt arbete för magisterexamen i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i arbetsterapi Klassrum Göteborg
Strategier för att bygga robusta samarbetskulturer Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Barn
Barn- och ungdomskultur - Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomsvetenskapliga perspektiv på globalisering och digitalisering Klassrum Göteborg
Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik Klassrum Göteborg
Metodologi inom Barn- och ungdomsvetenskap Klassrum Göteborg
Idrott och sport
Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa IV Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa V Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa VI Klassrum Göteborg
Idrott och ledarskap I Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin inom hälsa och prestation Klassrum Göteborg
Idrottspsykologi Klassrum Göteborg
Interventionsstrategier i hälsa och prestation Klassrum Göteborg
Socialpsykologiska perspektiv på idrott Klassrum Göteborg
Sociologiska perspektiv på idrott Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Klassrum Göteborg
Träningslära II Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning I Klassrum Göteborg
Språk
Afrikanska språk, historisk lingvistik och afrikanska språk Klassrum Göteborg
Afrikanska språk, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Afrikanska språk, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Afrikanska språk, Teori Klassrum Göteborg
Antikens litterära mästerverk: De stora latinska diktverken Distans Distans
Att skriva på somaliska Klassrum Göteborg
Danska 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Diskurser Klassrum Göteborg
Fonetik Klassrum Göteborg
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 2 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 4 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Magisteruppsats Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Masteruppsats Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Masteruppsats Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Grammatik Klassrum Göteborg
Grundläggande språkteknologi Klassrum Göteborg
Göteborgs språkliga landskap Klassrum Göteborg
Introduktion till språkstruktur i afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktion till ukrainska Distans Distans
Introduktionskurs i språkliga landskap Klassrum Göteborg
Komparativ lingvistik och språktypologi Klassrum Göteborg
Komputationell semantik Klassrum Göteborg
Komputationell syntax Klassrum Göteborg
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, specialtextkurs Klassrum Göteborg
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Latinsk litteratur och filologi Klassrum Göteborg
Lingvistik, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: grammatik och semantik Distans Distans
Lingvistikens grunder Klassrum Göteborg
Masteruppsats variant 1 Klassrum Göteborg
Masteruppsats variant 2 Klassrum Göteborg
Praktisk grundläggande språkteknologi Klassrum Göteborg
Semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somaliska språkets struktur Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk och samhälle Klassrum Göteborg
Språk och samhälle i Afrika, fortsättningskurs Distans Distans
Språk, politik och offentlighet Klassrum Göteborg
Språkinlärning och flerspråkighet Distans Distans
Språkteknologi Klassrum Göteborg
Språkteknologiresurser Klassrum Göteborg
Språkteknologisk projektkurs Klassrum Göteborg
Språkvetenskaplig textkurs Klassrum Göteborg
Arabiska
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Klassrum Göteborg
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Klassrum Göteborg
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Arabiska, Klassisk prosa Distans Distans
Arabiska, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Arabiska, Masteruppsats Klassrum Göteborg
Den arabiska renässansen (al-Nahda) Distans Distans
Engelska
Engelska Magisteruppsats, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Engelska för lärare i åk 1-3 Distans Distans
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska: Debatten om språkinstinkten Distans Distans
Engelska: Engelsk litteratur, litteraturkritik och teori Klassrum Göteborg
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Engelska: Magisteruppsats, Litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Engelska: Masteravhandling, litterär inriktning Klassrum Göteborg
Engelska: Masteravhandling, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Engelska: Vetenskapligt skrivande på engelska Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Global engelska Distans Distans
Integrerade perspektiv på språkvetenskaplig analys Distans Distans
Interkulturell kommunikation med fokus på engelska som lingua franca Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Klassrum Göteborg
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans Distans
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Franska: Jagets poetik - autofiktion i fransk litteratur Distans Distans
Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Franska: Sociala medier i den fransktalande världen Distans Distans
Franska: Textkurs Distans Distans
Grekiska
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Grekiska, examensarbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, kurs 1 Klassrum Göteborg
Grekiska, kurs 2 Klassrum Göteborg
Japanska
Introduktion till japansk lingvistik Klassrum Göteborg
Introduktion till japansk litteratur Klassrum Göteborg
Japan idag Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Japanska, Kultur- och litteraturstudier Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Kinesiska
Avancerad kinesisk sakprosa I Klassrum Göteborg
Avancerad kinesisk sakprosa II Klassrum Göteborg
Kina idag Distans Distans
Kinesisk propaganda Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Fältstudier i språk Klassrum Göteborg
Ryska
Introduktion till Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Göteborg
Rysk litteraturvetenskap, Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Ryska, fortsättningskurs, kurspaket Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkhistoria Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Översättningsvetenskap Klassrum Göteborg
Spanska
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Klassrum Göteborg
Spanska, fördjupningskurs i lingvistik Klassrum Göteborg
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 4 Distans Distans
Spanska, uppsats Distans Distans
Spanska, Vetenskaplig uppsats Distans Distans
Spanska, Vetenskaplig uppsats Distans Distans
Svenska
Alfabetisering, grundkurs Distans Distans
Andraspråksinlärning 2 Distans Distans
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Flerspråkighet Distans Distans
Fördjupning i grammatik - det generativa perspektivet Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext I Distans Distans
Lexikografi Klassrum Göteborg
Magisteruppsats i svenska som andraspråk Distans Distans
Magisteruppsats i svenska språket Klassrum Göteborg
Masteruppsats i svenska som andraspråk Distans Distans
Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Retorik för yrkesverksamma Klassrum Göteborg
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Språk och makt Klassrum Göteborg
Språkanalys Distans Distans
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs Klassrum Göteborg
Teorier inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning Distans Distans
Vetenskapligt skrivande på svenska Klassrum Göteborg
Tyska
Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I Klassrum Göteborg
Tysk litteraturvetenskaplig uppsats II Klassrum Göteborg
Tysk språkvetenskaplig uppsats I Klassrum Göteborg
Tysk språkvetenskaplig uppsats II Klassrum Göteborg
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer Distans Distans
Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift Distans Distans
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II Distans Distans
Tyska, Språkvetenskap: Den moderna tyskans struktur Distans Distans
Tyska: Litteraturvetenskap: Människan och berättandet Distans Distans
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål Distans Distans
Teknik
Applied Data Science masterprogram Klassrum Göteborg
Design av IT för lärande Distans Distans
Lärande, kommunikation och informationsteknologi som kunskaps- och tillämpningsområde, fördjupning Klassrum Göteborg
Teknik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Information- och kommunikationsteknik
Kvalitativa metoder Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Introduktion till förskolläraryrket Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Lärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg