Visa allastudier.se som: Mobil

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Kemi Klassrum Göteborg
SFI (Svenska för invandrare)
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Fysik
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Språk
Engelska
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Vård / Omsorg
Medicin
Läkarprogrammet Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Offentlig granskning Klassrum Göteborg
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Teologisk etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Kandidattermin i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Psykologi
Bedömning och beslutsfattande Klassrum Göteborg
Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi - fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi i praktiken Distans Distans
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Sociologi
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i sociala rörelser Klassrum Göteborg
Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Data / IT
C-programmering av inbyggda system Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datastrukturer och Algoritmer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av datorspel Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Mjukvaruanalys och konstruktion Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitet och testning Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Startups och industriell produktledning Klassrum Göteborg
Systematisk Datahantering Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Utveckling av inbyggda- och realtidssystem Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
Programmering
C#-programmering I Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder Distans Distans
Webbdesign
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Marinbiologi
Marin biodiversitet Klassrum Göteborg
Marin biologi Distans Distans
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Modern ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Modern ekonomisk tillväxt Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Klassrum Göteborg
Ekonomi2
Ekonomisk historia före 1913 Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi kandidattermin Klassrum Göteborg
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Grundläggande finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande internationell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande makroekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande mikroekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Metoder för ekonomisk analys Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Policyutvärdering Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad ekonomi Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Utvecklingsekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Gestaltande animation Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik 2 Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Klassrum Bengtsfors
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog, tvärkonstnärlig samverkan Distans Distans
Metallgestaltning, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjden i samhället Distans Distans
Slöjdämnet och digitala verktyg Distans Distans
Textil - Kropp - Rum, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan Distans Distans
Dans
Kulturskolans didaktik 2 - Dans Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning dans Distans Distans
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomskör, didaktik 2 Klassrum Göteborg
Brukspiano i kyrkomusikaliska sammanhang Klassrum Göteborg
Dirigering 2 Klassrum Göteborg
Dirigering grundkurs Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Fritonal satslära och gehör Klassrum Göteborg
Handtrummor Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 10 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkör 7 Klassrum Göteborg
Kammarkör 8 Klassrum Göteborg
Kammarkör 9 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni I Klassrum Göteborg
Kubansk musik Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning musik Distans Distans
Liturgisk orgel, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Liturgiskt orgelspel, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Musik för grundlärare Klassrum Göteborg
Musik och identitet Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musikaliskt och muntligt scenberättande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 1 Klassrum Göteborg
Orgeldidaktik Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Skriva text till musik Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Teoripiano Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, Fortsättningsmetodik Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, förberedande kurs i teoretisk och praktisk röstfysiologi Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i musikal Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Musikalregi Klassrum Göteborg
Hantverk
Textilhantverk
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Humaniora
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Humanistens arbetsliv Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext Klassrum Göteborg
Miljörörelser och miljöpolitik Klassrum Göteborg
Vårterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Arkeologi
De som formade arkeologiämnet. En introduktion till vår arkeologihistoria Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem i arkeologi Klassrum Göteborg
Introduktion till arkeologi Klassrum Göteborg
Filosofi
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Filosofi: Grundkurs Distans Distans
Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar Distans Distans
Historisk västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Klassrum Göteborg
Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 2 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Historia
3D data och visualisering inom arkeologi och kulturarvstudier Distans Distans
Antropologisk analys Klassrum Göteborg
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Arbetsprocesser inom kulturarvssektorn Distans Distans
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arkeologi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Fortsättningskurs i historia Klassrum Göteborg
Från svält till överflöd, ca 1700-2000 Distans Distans
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Göteborg och Västerhavets kulturarv Distans Distans
Historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Historia, grundkurs Klassrum Göteborg
Hälsan, medicinen och samhället 1750-2000 Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på kulturarvskonflikter Distans Distans
Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs Distans Distans
Maya, azteker och olmeker: Mesoamerikas arkeologi Klassrum Göteborg
Medeltidens Europa Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid Klassrum Göteborg
Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: metodkurs Klassrum Göteborg
Svensk och nordisk historia Distans Distans
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Vikingen: myten, makten, maten Klassrum Göteborg
Världens historia i globalt perspektiv Distans Distans
Västerländsk kolonialism och imperialism, Orienteringskurs Klassrum Göteborg
Västsverige genom tiderna Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Europeiska unionens roll i internationella relationer Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Teman och frågeställningar inom Internationella relationer Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Design Klassrum Göteborg
Konst och normkritiska perspektiv Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Alexander den store och den hellenistiska världen Klassrum Göteborg
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Bebyggelsehistoria 1 Klassrum Göteborg
Bebyggelsehistoria 2 Klassrum Göteborg
Bebyggelsehistoria 3 Klassrum Göteborg
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Gladiator. Antiken i populärkulturen Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Scenkonst med inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning teater Distans Distans
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
På teatern i Athen Klassrum Göteborg
Romerska stadsmiljöer Klassrum Göteborg
Teater och dramatik för barn Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Berättande i mediesamhället Distans Distans
Biblioterapi i teori och praktik Klassrum Göteborg
Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer Distans Distans
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Redaktionell arbetsplatspraktik Klassrum Göteborg
Sagor och barnlitteratur, myter och medier Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Distans, Klassrum Flera orter (2)
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Distans, Klassrum Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nytestamentlig teologi Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religion och kolonialisering i Amerika Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religion och kolonialisering i Asien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionens återkomst Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Distans Distans
Skapelsemyter och initiationsriter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologi, grundkurs Distans Distans
Teologiska klassiker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Treenighet och skapelse Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Dietist
Dietistprogrammet Klassrum Göteborg
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, självständigt arbete 1 Klassrum Göteborg
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Ledarskap i storhushåll och restaurang I Klassrum Göteborg
Livsmedelskemi och Näringsbiokemi Klassrum Göteborg
Maten i samhället Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Ungas konsumtion och hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Vinodlingens grunder, vitikultur, kemi och grundläggande oenologi Klassrum Göteborg
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Göteborg
Juridisk grundkurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Film
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmgenrer Klassrum Göteborg
Filmhistorisk översiktskurs Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmisk gestaltning - projektkurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskaplig praktik Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Analoga fotografiska processer Klassrum Göteborg
Fotografi - baskurs Distans Distans
Grafisk design
Bild och berättande Distans Distans
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Introduktion till design Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Journalistiskt berättande i text och bild Klassrum Göteborg
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Medieproduktion Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Den astronomiska världsbildens utveckling Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Naturvetenskapliga verktyg för geovetare Klassrum Göteborg
Planetsystem och rymdsonder Klassrum Göteborg
Solsystemets mindre medlemmar Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Biologi
Artkunskap i naturliga miljöer Klassrum Göteborg
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Klassrum Göteborg
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi för filosofer Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront? Klassrum Göteborg
DNA som en tidsspegel: från Neandertalare till framtida klimatförändringar Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Fiskekologi Distans Distans
Fiskfysiologi Distans Distans
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Fysik
C-programmering II Klassrum Göteborg
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för lärare i åk 7 - 9 Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans Distans Distans
Fysik: Kandidatarbete Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Grundläggande strålningsfysik Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Avancerad klimatdataanalys Klassrum Göteborg
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Geofysik I Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig metodik G4 Klassrum Göteborg
GIS: Introduktion till fjärranalys Distans Distans
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar och samhället Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Klimatförändringshistoria Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Mineralogi Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Tillämpad geologi Klassrum Göteborg
Kemi
Analytisk kemi 1 Klassrum Göteborg
Biokemi Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Matematik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Naturvetarmatematik A1 Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Statistiskt tänkande Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Industriellt och kommunalt vattenskydd Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap i praktiken Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Klassrum Göteborg
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Vinkunskap 1 Klassrum Göteborg
Vinkunskap II Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj Klassrum Göteborg
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: fortsättningstermin, med inriktning mot samhällsplanering Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 2 Klassrum Göteborg
Nation, medborgarskap och identitet i samhälle: Kvalitativa metoder Distans Distans
Sanning i konst och vetenskap Distans Distans
Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål Distans Distans
Geografi
Befolkning, migration och städer Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: kandidatkurs Klassrum Göteborg
Kvantitativ planeringsmetodik Klassrum Göteborg
Miljö- och fysisk planering Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Planeringsmetoder för social hållbarhet Klassrum Göteborg
Skandinaviska planeringstraditioner Klassrum Göteborg
Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik: Fortsättning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 1 Introduktion Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Fattigdom, resurser och fördelning Klassrum Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global politisk ekonomi Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Instrumentaldidaktik 1 Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Konflikt, fred och säkerhet i Mellanöstern Klassrum Göteborg
Krig, fred och säkerhet Klassrum Göteborg
Kulturskolan didaktik 3 - Tvärkonstnärlig samverkan i projektform Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik 4 - samverkan med andra aktörer Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Mellanöstern under förändring Klassrum Göteborg
Mellanösternstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6 Klassrum Göteborg
Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Klassrum Göteborg
Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 Klassrum Göteborg
Sociala och politiska rörelser i Latinamerika Distans Distans
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Säkerhet och konflikter i en förändrad värld Klassrum Göteborg
Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt Klassrum Göteborg
Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Göteborg
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa II Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Klassrum Göteborg
Träningslära II Klassrum Göteborg
Språk
Att skriva på somaliska Distans Distans
Film och visuell kultur i Östasien Klassrum Göteborg
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Klassrum Göteborg
Grammatik Klassrum Göteborg
Introduktion till språkstruktur i afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktion till ukrainska Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japan idag Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Kina idag Distans Distans
Kinas historia Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Klassrum Göteborg
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Latin, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Lingvistik, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Göteborg
Semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somalisk språkhistoria Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska språkets struktur Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk, kultur och kognition Klassrum Göteborg
Språklig betydelse: semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Språklig struktur: syntax och morfologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språkliga ljud: fonetik och fonologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språkteknologi Klassrum Göteborg
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Engelska
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Distans Distans
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans Distans
Franska, Fördjupningskurs, del I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Franska: Fortsättningskurs Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del II Distans Distans
Japanska
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Kinesiska
Kinesiska, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska, Grundkurs del 1 Distans Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik: fonetik och pragmatik Distans Distans
Lingvistiska tillämpningar Klassrum Göteborg
Ryska
Introduktion till Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Göteborg
Postsovjetisk litteratur: Ryska dystopier Klassrum Göteborg
Rysk litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Ryska, Grundkurs Distans Distans
Spanska
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 4 Distans Distans
Spanska, uppsats Distans Distans
Svenska
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråk, Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs Distans Distans
Tyska
Tysk litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945 Distans Distans
Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Tyska, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II Distans Distans
Teknik
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Mikrocontrollers i nätverk I Klassrum Göteborg
Industri och produktion
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Maskinteknik
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk. Klassrum Göteborg
Kurspaket kulturskolepedagog inriktning samverkan med andra aktörer Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog inriktning självständigt projektarbete Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Multimodal språksyn i teori och praktik Klassrum Göteborg
Religionskunskap 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap I för Gymnasielärare Klassrum Göteborg
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Systematiskt utvecklingsarbete med fokus på digitalt deltagande i yrkesutbildning Distans Distans
Systematiskt utvecklingsarbete med fokus på simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum Göteborg
Pedagogik
Arbetslivets pedagogik Klassrum Göteborg
Barns rättigheter och villkor Klassrum Göteborg
Bedömning av lärande Klassrum Göteborg
Genusperspektiv på utbildning och undervisning Klassrum Göteborg
Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega Klassrum, Distans Flera orter (2)
Interaktion, kommunikation och lärande Klassrum Göteborg
Introduktion till förskolläraryrket Klassrum Göteborg
Konflikthantering i förskola och skola Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Film och foto Distans Distans
Kulturskolans pedagogik 2 - inriktning specialpedagogik och social inkludering Distans Distans
Kulturskolans pedagogik 3 Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning foto och film Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus Klassrum Göteborg
Likabehandling - Konflikthantering - Mobbning Klassrum Göteborg
Pedagogisk psykologi Klassrum Göteborg
Samtida vuxenutbildning Klassrum Göteborg
Utbildning, ideologi och skolning Klassrum Göteborg
Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I Klassrum Göteborg
Specialpedagog
Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar - delaktighet och lärande Klassrum Göteborg
Vård / Omsorg
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schwei Klassrum Göteborg
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Göteborg
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Göteborg
Medicin
Fördjupningskurs i anatomi del 1 Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Externredovisning i teori och praktik Klassrum Göteborg
Implementering och utvärdering Klassrum Göteborg
Ledarskap inom offentliga organisationer Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Det sociala arbetets kunskapsutveckling Klassrum Göteborg
Globalization, Poverty and International Social Work Klassrum Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Klassrum Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Klassrum Göteborg
Psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod Klassrum Göteborg
Skolsocialt arbete Klassrum Göteborg
Socialpedagogik och social mobilisering Klassrum Göteborg
Socialt arbete och fattigdom Klassrum Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Klassrum Göteborg
Teoretiska perspektiv i forskning och praktik om mäns våld mot kvinnor Distans Distans
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk coaching Klassrum Göteborg
Klinisk beroendepsykologi Klassrum Göteborg
Klinisk hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Personlighet, psykisk hälsa och beroende Klassrum Göteborg
Praktisk Utvärderingsmetodik Distans Distans
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Distans Distans
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Rättspsykologi: Aktuell forskning Klassrum Göteborg
Socialpsykologi Klassrum Göteborg
Sociologi
Emotioner i organisationer Klassrum Göteborg
Examensarbete för magister i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 2 Distans Distans
Samhällsvetenskap som expertis och samhällsvetare som experter Klassrum Göteborg
Socialt arbete och funktionshinder: Sociala relationer och delaktighet Klassrum Göteborg
Socionom
Handledning i psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Data / IT
Agila utvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Algoritmer Klassrum Göteborg
Algoritmer för maskininlärning och slutledning Klassrum Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arkitekturer för horisontellt skalande system Klassrum Göteborg
Artificiell intelligens: kognitiva system Klassrum Göteborg
Avancerad datorgrafik Klassrum Göteborg
Avancerade databaser Klassrum Göteborg
Beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Klassrum Göteborg
Compiler Construction Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Computer Security Klassrum Göteborg
Cryptography Klassrum Göteborg
Datorgrafik Klassrum Göteborg
Design av AI-system Klassrum Göteborg
Design av användarupplevelser Klassrum Göteborg
Diskret optimering Klassrum Göteborg
Distribuerade system Klassrum Göteborg
Distributed Systems, Advanced Course Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Gameplay Design Klassrum Göteborg
Graphical Interfaces Klassrum Göteborg
Grundläggande färdigheter för språkteknologi Klassrum Göteborg
Hållbar databehandling Klassrum Göteborg
Information Visualization Klassrum Göteborg
Interaktivt berättande och digital filmproduktion Klassrum Göteborg
Language-Based Security Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitetsäkring och testning Klassrum Göteborg
Mänskliga aspekter på programvaruteknik Klassrum Göteborg
Network Security Klassrum Göteborg
Parallell datorarkitektur Klassrum Göteborg
Parallell Funktionell Programmering Klassrum Göteborg
Praktisk grundläggande språkteknologi Klassrum Göteborg
Programspråksteknik Klassrum Göteborg
Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Pålitliga realtidssystem Klassrum Göteborg
Realtidssystem Klassrum Göteborg
Självständiga och kooperativa fordonsystem Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Spelmotorarkitektur Klassrum Göteborg
Språkteknologiresurser Klassrum Göteborg
Statistiska metoder för Data Science Klassrum Göteborg
Tangible interaction Klassrum Göteborg
Teman i datalingvistik och språkteknologi Klassrum Göteborg
Tillämpad maskininlärning Klassrum Göteborg
Programmering
Avancerad funktionell programmering Klassrum Göteborg
Spelutveckling
Teknikdriven experimentell speldesign Klassrum Göteborg
Ekonomi
Ekonomisk historia, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Intellectual Property and Innovation Strategies Distans Distans
Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klinisk prövning Distans Distans
Masterprogram i Entreprenörskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i Innovation och industriell ledning Klassrum Göteborg
Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Skapa och reglera marknader Klassrum Göteborg
The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i Finans Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Extern redovisning, avancerad nivå Klassrum Göteborg
Masterprogram i Internationellt företagande Klassrum Göteborg
Masterprogram i Ledarskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i Logistik och transport Klassrum Göteborg
Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion Klassrum Göteborg
Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Masterprogram i Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Atelierista i förskola, skola och samhället - ateljén som pedagogisk plats Distans Distans
Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet Distans Distans
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Musik
Blåsorkesterorkestrering Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig magisteruppsats Klassrum Göteborg
Operainterpretation 1 Klassrum Göteborg
Operainterpretation 2 Klassrum Göteborg
Pedagogisk och kulturpedagogisk handledare 2 Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Frilanskonstnärens ABC Klassrum Göteborg
Musikalinterpretation 1 Klassrum Göteborg
Musikalinterpretation 2 Klassrum Göteborg
Performance Documentation Klassrum Göteborg
Perspektiv på performativitet och feministisk konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Projektlabbet - Att vidareutveckla scenkonstnärliga projekt i kollektiv dialog Klassrum Göteborg
Farmaci
Apotekare
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz Klassrum Göteborg
Biomedicin
Biobankning för klinisk forskning Klassrum Göteborg
Data science för biomedicin Klassrum Göteborg
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Göteborg
Flödescytometri och masspektrometri inom laboratoriediagnostik Klassrum Göteborg
Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi Klassrum Göteborg
Next Generation Sequencing analys med kliniska tillämpningar Distans Distans
Farmakologi
Examenskurs i Farmaci Klassrum Göteborg
Läkemedel för djur Klassrum Göteborg
Humaniora
Magisterexamensarbete i etnologi Klassrum Göteborg
Masterexamensarbete i etnologi Klassrum Göteborg
Filosofi
Magisterexamensarbete i vetenskapsteori Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Jämlikhetsarbete och förvaltningspraktik Klassrum Göteborg
Kritisk jämställdhets- och mångfaldsforskning Klassrum Göteborg
Kroppspolitik: feministiska perspektiv Klassrum Göteborg
Magisterexamensarbete i genusvetenskap Klassrum Göteborg
Historia
Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin Klassrum Göteborg
Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten Klassrum Göteborg
Arkeologiskt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Arkeologiskt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Att skriva arkeologihistoria - teori, metodik, tematisering och perspektiv Klassrum Göteborg
Feodalism och det medeltida samhället Klassrum Göteborg
Genus i historien Klassrum Göteborg
Historiskt självständigt arbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Estetik, media och modernitet Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 1 Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 2 Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Kunskapens materialiteter och visuella kulturer Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Vår tids nyckelord - begrepp och makt Klassrum Göteborg
Kvinnor och intellektuellt liv i det tidigmoderna Europa Klassrum Göteborg
Miljöhistoria Distans Distans
Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur Klassrum Göteborg
Internationella relationer
EU som global aktör Distans Distans
Europeisk integration: aktuell forskning och teori Klassrum Göteborg
Europeisk marknadsintegration Distans Distans
Europeiska gränsland Klassrum Göteborg
Integrering av europeiska marknader Klassrum Göteborg
Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet Klassrum Tyskland
Master's Programme in European Studies, Double Degree-University of North Carolina och Chapel Hill Klassrum USA
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Klassrum Göteborg
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Politiska och offentliga sfärer och rum i europeisk historia och kultur Klassrum Göteborg
Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning Distans Distans
Konstvetenskap
Konst- och bildvetenskap, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, masteruppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Arkeologi och kulturlandskap i det antika Italien Klassrum Göteborg
Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom Klassrum Göteborg
Det grekiska symposiet som idé och praktik Klassrum Göteborg
Integrated Conservation Klassrum Göteborg
Kriser, kulturkrig och brytningstider Distans Distans
Kropp, kläder och visuell kommunikation i det antika Rom Klassrum Göteborg
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Klassrum Göteborg
Masterprogram i kulturvård Klassrum Göteborg
Perspektiv på teaterhistorieskrivning Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning I Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning II Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning III Klassrum Göteborg
Teaterstudier, ämnesfördjupning IV Klassrum Göteborg
Tematisk läskurs i antikvetenskap 1 Klassrum Göteborg
Tematisk läskurs i antikvetenskap 2 Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Digital Humaniora: Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Digitala verktyg för kulturarvsdokumentation Klassrum Göteborg
Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet Distans Distans
Litteraturhistoriens teori och praktik Klassrum Göteborg
Litteraturhistorisk fördjupning Klassrum Göteborg
Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Magisterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning I Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning II Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning III Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning IV Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Masterexamensarbete med inriktning mot Digital Humaniora Klassrum Göteborg
Recensionens teori och praktik Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Digital religion och populärkultur Distans, Klassrum Flera orter (2)
Efter Paulus - den senare brevlitteraturen i Nya testamentet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Enhet eller mångfald? Berättelse, historia och ideologi i tidig kristendom Distans, Klassrum Flera orter (2)
Etik, teologi och samhälle Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fromhetstraditioner inom Svenska kyrkan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genus och sexualitet i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Historisk teologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Jesus bland den tidiga judendomens messiasgestalter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristologi och frälsningslära Klassrum, Distans Flera orter (2)
Liturgi, kultur och folkligt gudstjänstdeltagande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Manligt och kvinnligt? Genus, Gud och människa i den hebreiska Bibeln Distans, Klassrum Flera orter (2)
New Age, folktro och den andliga revolutionen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nya religiösa rörelser Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ockultism och modernitet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Pilgrimsvandringar och religiös turism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Politisk teologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Qumran och ny materiell filologi - Text och materiell kontext Distans, Klassrum Flera orter (2)
Reformationens teologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religion och politik i USA Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionskritik och nyateism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Teologi och kyrkoliv i Afrika Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tidig judisk texttolkning - Principer och tekniker Distans, Klassrum Flera orter (2)
Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsopromotion och sjukdomsprevention i riskgrupper; strategier och metoder Klassrum Göteborg
Kost och näringslära
Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna 7,5 högskolepoäng Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Klinisk nutrition - vetenskaplig metod Klassrum Göteborg
Kostundersökningsmetodik Klassrum Göteborg
Kritisk analys i hälsopromotion Klassrum Göteborg
Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Nutritionsbehandling vid bariatrisk kirurgi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i klinisk nutrition Klassrum Göteborg
Tillämpade kvantitativa metoder Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Göteborg
Juridik
Juridik för ekonomer - avancerad kurs Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Kommunikation av vetenskaplig kunskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i politisk kommunikation Klassrum Göteborg
Strategisk kommunikation Klassrum Göteborg
Film
2000-talets television Klassrum Göteborg
Arkiv och rörliga bilder: Konvergerande fält i praktik och teori Klassrum Göteborg
Filmvetenskap Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Filmvetenskap: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i film Klassrum Göteborg
Foto
Konstnärligt masterprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Grafisk design
Design och det posthumanistiska perspektivet Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Klassrum Bengtsfors
Journalistik
Magisterprogrammet i undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Kreativt skrivande
Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Astrophysical Dynamics Klassrum Göteborg
Blå ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser Klassrum Göteborg
EU:s marina direktiv och policy - ett interdisciplinärt perspektiv Klassrum Göteborg
Examenskurs for masterexamen i Marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs för masterexamen i Marin vetenskap Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi II Klassrum Göteborg
Fysisk träning - från molekyl till klinik, med speciell referens till fysioterapi Klassrum Göteborg
Förvaltning av havslandskap i tider av global förändring Klassrum Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Klassrum Göteborg
Kemiska förlopp i havet Klassrum Göteborg
Malmbildande processer Klassrum Göteborg
Marin Mikropaleontologi och Paleooceanografi Klassrum Göteborg
Marin miljögeologi Klassrum Göteborg
Modern astrofysik Klassrum Göteborg
Oceanografiska modeller Klassrum Göteborg
Psykisk hälsa och ohälsa - med tillämpning inom fysioterapi Klassrum Göteborg
Radioastronomical Techniques and Interferometry Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för magisterexamen i fysioterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi Klassrum Göteborg
Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi Klassrum Göteborg