Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Juridik Utbildningsform Längd Ort
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Fysik
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Språk
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Teknik Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminologi
Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologi
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Klassrum Göteborg
Sociologi
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
C++-programmering Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Inbyggda system i FPGA Klassrum Göteborg
Introduktion till funktionell programmering Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Programmering av mobila appar i Flutter Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Programmering
Fortsättningskurs i programmering i Python Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder Distans Distans
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram Klassrum Mariestad
Ekonomi
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: globala produktionsnätverk Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: hållbarhetsövergångar och den cirkulära ekonomin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: innovationernas geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: regional utveckling Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: grundtermin, distans Distans Distans
Göteborgs ekonomiska och sociala historia Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 3 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 4 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Kulturskolans didaktik - slöjd och hantverk Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: film och foto Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: slöjd och hantverk Distans Distans
Kulturskolans didaktik: bild och form Distans Distans
Kulturskolans samverkan med andra aktörer Distans Distans
Samtidskonst och hälsa Distans Distans
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Distans Distans
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Dans
Kulturskolans didaktik och praktik: dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik: dans Distans Distans
Musik
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: musik Distans Distans
Kulturskolans didaktik: musik Distans Distans
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: teater Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teater Distans Distans
Farmaci
Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Hantverk
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Metall och smide
Metallgestaltning, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Humaniora
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Klassrum Göteborg
Politik, makt och motstånd Klassrum Göteborg
Filosofi
Analytisk filosofi Distans Distans
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Filosofi: Breddningskurs (samhälle, kunskap och värde) Distans Distans
Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och samhälle) Distans Distans
Filosofi: kunskapens natur, hinder och möjligheter Distans Distans
Filosofi: normer och moral Distans Distans
Filosofi: samhälle och politik Distans Distans
Filosofi: vetenskap och kollektivt sanningssökande Distans Distans
Forskningskommunikation - Teori och praktik Distans Distans
Fortsättningskurs 2 för filosofilärare Klassrum Göteborg
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Medborgarforskning - teori och praktik Distans Distans
Vetenskapsteori för lärare Distans Distans
Vetenskapsteori: Grundläggande litteraturkurs 1 Distans Distans
Vetenskapsteori: Grundläggande litteraturkurs 2 Distans Distans
Historia
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Det svenska kulturlandskapets historia Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Forskningsdesign inom antropologi Klassrum Göteborg
Hällristningar - tolkningar och kulturarv Klassrum Göteborg
Introduktion till runor och runologi Klassrum Göteborg
Nordisk förhistoria och den naturvetenskapliga revolutionen i arkeologi Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Internationella relationer
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europeiska unionens roll i internationella relationer Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Digitala konstvärldar Distans Distans
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Kulturvetenskap
Att skriva i exil Distans Distans
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Resande under antiken Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen Klassrum Göteborg
Den hebreiska Bibelns berättande texter Klassrum Göteborg
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Klassrum Göteborg
Kristus, människan och frälsningen Klassrum Göteborg
Kulturmöten och Mellanösterns religioner, grundkurs Distans Distans
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Västerländsk esoterism Klassrum Göteborg
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Ingenjör
Design och produktutveckling
Möbeldesign inriktning trä, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Juridik
Mänskliga rättigheter i politik och praktik Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Film
Audiovisuella kulturer Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1880-1950 Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1950 till idag Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Foto
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Grafisk design
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Journalistik
Digital publicering: Text, ljud och rörlig bild Klassrum Göteborg
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Kreativt skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik, muntlighet och retorikdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Naturvetenskap
Astrobiologi Klassrum Göteborg
Klimatförändring och ekologisk hållbarhet Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Biologi
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Distans Distans
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum Göteborg
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Marin biodiversitet Klassrum Strömstad
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Fysik
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C#-programmering II Klassrum Göteborg
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Digital elektronikkonstruktion med VHDL Klassrum Göteborg
Elektrisk Mätteknik del 1 Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Stjärnorna och vintergatan Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi Klassrum Göteborg
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Kemi
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Introduktion till mängdteori Distans Distans
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Miljö
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Äta - matkultur, materialitet och design Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Globala perspektiv i socialt arbete II Klassrum Göteborg
Litterära praktiker i neuroqueera rum Distans Distans
Vetenskapsteori: klassiska perspektiv och nutida tillämpningar Distans Distans
Geografi
Befolkningsutveckling och urbanisering Klassrum Göteborg
Geografi 2 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 2 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 3 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 3 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 5 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Inkluderande och exkluderande geografier Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik 2B Klassrum Göteborg
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Examensarbete i miljöpolitik Klassrum Göteborg
Global politisk ekonomi Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Handmaid's Tale som dystopisk diagnostik: Att läsa global politik genom populärkultur Distans Distans
Kandidatprogrammet i globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Klimatförändring och global utveckling Klassrum Göteborg
Konkurrerande visioner om global ordning: världen efter amerikansk hegemoni Distans Distans
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Utveckling, fattigdom och fördelning Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Idrottspsykologi Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Distans Distans
Språk
Akademisk engelska för afrikanister Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Distans Distans
Arabiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del II Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs I Klassrum Göteborg
Att utforska strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Språkvetenskap och akademisk engelska Distans Distans
Engelska: Språklig specialkurs. Populärkultur och det engelska språket Distans Distans
Grekiska, fördjupningskurs Distans Distans
Introduktion till japansk litteratur Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs II Klassrum Göteborg
Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kinesisk litteraturhistoria, Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet Klassrum Göteborg
Kinesiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs del 2 Distans Distans
Klassisk kinesiska II Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Distans Distans
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Om den somaliska språksituationen för modersmålstalare Distans Distans
Pengar i brittisk fiktion Distans Distans
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Somalisk grammatik 1 för modersmålstalare Distans Distans
Somalisk syntax Distans Distans
Somaliska III Distans Distans
Somaliska, Textläsning och översättning 1 Distans Distans
Somaliska, Textläsning och översättning 2 Distans Distans
Språk och makt Klassrum Göteborg
Språkkonsultprogrammet Klassrum Göteborg
Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter Distans Distans
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Grundkurs: Tysk grammatik Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 1 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 3 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 4: Kultur och samhällsliv Distans Distans
Grekiska
De kappadokiska fäderna och den grekiska bildningen Distans Distans
Grekiska, fortsättningskurs Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Introduktion till språkvetenskap och afrikanska språk Distans Distans
Svenska
Kandidatuppsats, Svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Metod och fördjupning i svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning A Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning C Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 Distans Distans
Tyska
Tyska, fortsättningskurs: Kultur, hållbarhet och muntlig språkfärdighet Klassrum Göteborg
Tyska, fortsättningskurs: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till modernismen Klassrum Göteborg
Tyska, fortsättningskurs. Skriftlig språkfärdighet och syntax Klassrum Göteborg
Tyska, fortsättningskurs. Språkvetenskap: Språklig variation och språkhistoria Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, hem och konsumentkunskap för studenter m yrkeser Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för studenter m yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik: foto och film Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund Distans Distans
Religionskunskap 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Slöjdämnet och hållbar utveckling Distans Distans
Vetenskapsteori och metod Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk. Klassrum Göteborg
Pedagogik
Barns rättigheter och villkor Klassrum Göteborg
Bedömning av lärande Klassrum Göteborg
Det svenska skolsystemet i ett komparativt perspektiv Klassrum Göteborg
Fritid, lek och relationer i fritidshem Distans Distans
Interaktion, kommunikation och lärande Klassrum Göteborg
Kön och utbildning Klassrum Göteborg
Pedagogik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Pedagogikens grunder Klassrum Göteborg
Pedagogisk bedömning Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Alkohol- och narkotikaproblem 1 Klassrum Göteborg
Alkohol- och narkotikaproblem 2 Klassrum Göteborg
Master's Programme in Social Work and Human Rights Klassrum Göteborg
Socialt arbete vid psykisk ohälsa. Teori, forskning och praktik Klassrum Göteborg
Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor inom forskning och praktik Distans Distans
Kriminologi
Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Kriminologi Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning Distans Distans
Klinisk Hälsopsykologi Distans Distans
Masterkurs i Miljöpsykologi Distans Distans
Masterprogram i psykologisk vetenskap Klassrum Göteborg
Neuropsykologi för psykologer Distans Distans
Personlighet, psykisk hälsa och beroende Klassrum Göteborg
Politisk psykologi Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT Klassrum Göteborg
Sociologi
Att arbeta med mäns våld mot kvinnor Distans Distans
Examensarbete för magister i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Familjebehandling i teori och praktik Klassrum Göteborg
Masterprogram i sociologi Klassrum Göteborg
Social förändring Klassrum Göteborg
Socialt arbete och funktionshinder: Sociala relationer och delaktighet Klassrum Göteborg
Sociologiska analyser och nya utmaningar Klassrum Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Data / IT
Aktuella trender inom spel Klassrum Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Avancerad datorgrafik Klassrum Göteborg
Avancerad Kravhantering Klassrum Göteborg
Avancerad programvaruteknik för AI/ML-aktiverade system Klassrum Göteborg
Avancerade databaser Klassrum Göteborg
Beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Klassrum Göteborg
Compiler Construction Klassrum Göteborg
Computer Architecture Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Data och Samhälle Klassrum Göteborg
Data-drivet stöd för cyberfysiska system Klassrum Göteborg
Datorgrafik Klassrum Göteborg
Datornätverk Klassrum Göteborg
Design av IT för lärande Distans Distans
Distribuerade system Klassrum Göteborg
Formella metoder i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Gameplay Design Klassrum Göteborg
Grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Hållbar databehandling Klassrum Göteborg
Interaktionsdesignmetodologi Klassrum Göteborg
Introduktion till spelvetenskap Klassrum Göteborg
Language-Based Security Klassrum Göteborg
Logik, spel och automata Klassrum Göteborg
Lärande, kommunikation och IT som kunskaps- och tillämpningsområde Distans Distans
Mjukvaruevolutionsprojekt Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitetsäkring och testning Klassrum Göteborg
Mobila Datorer: Design och Implementering Klassrum Göteborg
Människa-Robot Interaktion Design Klassrum Göteborg
Mänskliga aspekter på programvaruteknik Klassrum Göteborg
Network Security Klassrum Göteborg
Operativsystem Klassrum Göteborg
Parallell Funktionell Programmering Klassrum Göteborg
Parallell programmering för hög prestanda Klassrum Göteborg
Programspråksteknik Klassrum Göteborg
Pålitliga realtidssystem Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Statistiska metoder för Data Science Klassrum Göteborg
Typer för program och bevis Klassrum Göteborg
Programmering
Introduktion till programmering Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Human-centered Artificial Intelligence masterprogram Klassrum Göteborg
Ekonomi
Forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Masterprogram i Innovation och industriell ledning Klassrum Göteborg
Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Skapa och reglera marknader Klassrum Göteborg
Entreprenörskap
Masterprogram i Entreprenörskap Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i Finans Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Masterprogram i Logistik och transport Klassrum Göteborg
Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Klassrum Göteborg
Matix - Management av tillväxt Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Masterprogram i Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Atelierista i förskola, skola och samhället - historiska och samtida perspektiv Klassrum Göteborg
Konst och politik - om vänskap och det politiskt imaginära Distans Distans
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Skrivande och publicering inom samtidskonst Distans Distans
Visuell praktik för hållbar miljö - expanderat berättande Distans Distans
Musik
Filmmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts Klassrum Göteborg
Farmaci
Farmakologi
Läkemedel för djur Klassrum Göteborg
Humaniora
Ekonomi, global ojämlikhet och vägar till hållbar utveckling Distans Distans
Filosofi
Vetenskapsteori: Avancerad litteraturkurs 1 Distans Distans
Vetenskapsteori: Avancerad litteraturkurs 2 Distans Distans
Genusvetenskap
Genuspraktiker, masterprogram Klassrum Göteborg
Historia
Arkeologisk fältpraktik inom ramen för forskningsprojekt Klassrum Göteborg
Arkeologiskt självständigt examensarbete Klassrum Göteborg
Att läsa idéhistoriens klassiker Klassrum Göteborg
Att skriva arkeologihistoria - teori, metodik, tematisering och perspektiv Klassrum Göteborg
Humanioras historia, identitet och praxis Klassrum Göteborg
Idé- och lärdomshistoria: Vår tids nyckelord - begrepp och makt Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Internationell migration Klassrum Göteborg
Master's Programme in European Studies, Double Degree-University of North Carolina och Chapel Hill Klassrum USA
Masterprogram i Internationellt företagande Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Konst- och bildvetenskap, metod, teori och historiografi Distans Distans
Kulturvetenskap
Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom Klassrum Göteborg
Kultur och demokrati, masterprogram Klassrum Göteborg
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Klassrum Göteborg
Masterprogram i kulturvård Klassrum Göteborg
Memento mori. Föreställningar om döden och livet efter detta i de antika kulturerna Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Litteraturhistorisk fördjupning Klassrum Göteborg
Recensionens teori och praktik Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hållbar matkonsumtion Distans Distans
Livsmedelspreferens och sensorisk utvärdering Distans Distans
Juridik
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Masterprogram i politisk kommunikation Klassrum Göteborg
Film
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i film Klassrum Göteborg
Foto
Nya perspektiv på fotografin och dess historia Distans Distans
Grafisk design
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Klassrum Göteborg
Kreativt entreprenörskap för materialbaserad konsthantverks- och designinnovation Distans Distans
Projektutveckling och konstnärlig fördjupning Klassrum Bengtsfors
Journalistik
Magisterprogrammet i undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Offentlig strategisk kommunikation Klassrum Göteborg
Kommunikation
Master in Communication Klassrum Göteborg
Kreativt skrivande
Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Manusanalys Klassrum Göteborg
Marknadsföring / PR
Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion Klassrum Göteborg
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i Ledarskap Klassrum Göteborg
Projektledning
Projektplanering och projekthandledning Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Blå ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi I Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi II Klassrum Göteborg
Grundläggande fysisk oceanografi Klassrum Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Klassrum Göteborg
Introduktion till fysisk oceanografi Klassrum Karlskrona
Marin miljögeologi Klassrum Göteborg
Marint projekt - från idé till handling Klassrum Göteborg
Oceanografiska mätmetoder - observationer från mikro- till makroskala Klassrum Göteborg
Relationen hav - samhälle; historiska perspektiv, dagens situation och framtidens utmaningar Klassrum Göteborg
Biologi
Alfataxonomiska principer Klassrum Göteborg
Avancerad fylogeni Klassrum Göteborg
Bevarandebiologi och populationsgenetik Klassrum Göteborg
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Klassrum Göteborg
Biologi, Masterprogram Klassrum Göteborg
Eukaryot molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Evolutionär ekologi Klassrum Göteborg
Evolutionär genomik Klassrum Göteborg
Genetik Klassrum Göteborg
Läkemedelsutveckling Klassrum Göteborg
Marina djur: Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Klassrum Göteborg
Fysik
Complex Adaptive Systems, Master Program Klassrum Göteborg
Halvledarfysik - material och heterostrukturer Klassrum Göteborg
Liquid Crystals Klassrum Göteborg
Physics, Master Program Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Avancerad petrologi Klassrum Göteborg
Avancerad strukturgeologi Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap, Masterprogram Klassrum Göteborg
Glaciära landformer och sediment Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Open Source - GIS Klassrum Göteborg
Tillämpad Geofysik Klassrum Göteborg
Tillämpad hydrogeologi Klassrum Göteborg
Kemi
Aerosoler Klassrum Göteborg
Atmosfärskemi Klassrum Göteborg
Avancerad läkemedelskemi Klassrum Göteborg
Avancerad organisk kemi Klassrum Göteborg
Bioanalytisk kemi - från enskilda molekyler till vävnader Klassrum Göteborg
Biomolekylers struktur och dynamik Klassrum Göteborg
Design och produktion av biomolekyler Klassrum Göteborg
Grundläggande molekylmodellering Klassrum Göteborg
Kemi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Kemi, masterprogram Klassrum Göteborg
NMR-spektroskopi för apotekarstuderande Klassrum Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Tillämpad kvantkemi Klassrum Göteborg
Tillämpad kvantkemi för master- och forskarstuderande Klassrum Göteborg
Matematik
Empirisk programvaruteknik Klassrum Göteborg
Finansiella tidsserier Klassrum Göteborg
Komplexanalys i flera variabler Klassrum Göteborg
Logik, masterprogram Klassrum Göteborg
Logikens filosofi Klassrum Göteborg
Logisk teori Klassrum Göteborg
Matematisk logik för datavetenskap Klassrum Göteborg
Matematiska vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Modallogik Klassrum Göteborg
Modeller för beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Modellteori Klassrum Göteborg
Mängdteori Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer II Klassrum Göteborg
Spatial statistik och bildanalys Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning för stora datamängder Klassrum Göteborg
Stokastiska processer Klassrum Göteborg
Miljö
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Klassrum Göteborg
Ecotoxicology, Master Program Klassrum Göteborg
Environmental Impact Assessment Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs i atmosfärsvetenskap med inriktning mot miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examenskurs i Ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Globala förändringar - problem, analys, åtgärder Klassrum Göteborg
Grundläggande Ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Kemiska risker Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd för naturvetare Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljö, natur och hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv Distans Distans
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Examenskurs i atmosfärsvetenskap med inriktning mot miljövetenskap Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Examenskurs i ekotoxikologi Klassrum Göteborg
Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap, magisterprogram Distans Distans
Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Demokratiers prestationsförmåga Klassrum Göteborg
Kritiska studier, masterprogram Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod Klassrum Göteborg
Social Work, Service Users Participation and Organization Klassrum Göteborg
Tillämpad statistisk analys Klassrum Göteborg
Vetenskapliga perspektiv och metoder III Klassrum Göteborg
Ämnesfördjupning Klassrum Göteborg
Geografi
Geografi 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Geografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Globalisering och ojämn utveckling Klassrum Göteborg
Stadsklimat och klimatplanering Klassrum Göteborg
Urban hållbar utveckling Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Fysik och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Global migration och säkerhet Klassrum Göteborg
Global Studies: Master Thesis (one year) Klassrum Göteborg
Global Studies: Master Thesis (two years) Klassrum Göteborg
International Master Programme in Educational Research Klassrum Göteborg
Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare Klassrum Göteborg
Kulturarvets globala politik Distans Distans
Mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling Klassrum Göteborg
Matematik och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljöpolitik och institutioner Klassrum Göteborg
Perspectives and Theories in Conflict Resolution Klassrum Göteborg
Research Design and Methods Klassrum Göteborg
Statsvetenskaplig analys Klassrum Göteborg
Teknologi, politik, samhälle Klassrum Göteborg
Varianter på demokrati och demokratisering Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Digital innovation i sport Distans Distans
Idrott och sport
Idrottsmedicin inom hälsa och prestation Klassrum Göteborg
Mätmetoder 1: Kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Mätmetoder 2 - Rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet Klassrum Göteborg
Språk
Afrikanska språk, Data och metod Distans Distans
Afrikanska språk, Språkliga strukturer Distans Distans
Afrikanska språk, Teori Distans Distans
Andraspråksinlärning 1 Distans Distans
Arabiska, Klassisk poesi Distans Distans
Artificiell intelligens: kognitiva system Distans Distans
Dialogsystem 2 Klassrum Göteborg
Flerspråkighet Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 3 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 4 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Masteruppsats Distans Distans
Franska: Att forska inom franska - inriktningar, metoder och processer Distans Distans
Franska: Fokus på form i språkundervisning Distans Distans
Franska: Litteraturvetenskaplig teori och metod i franskspråkig kontext Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet och översättning till franska Distans Distans
Franska: Språkvetenskap - breddning och fördjupning Distans Distans
Franska: Textkurs Distans Distans
Franska: Textkurs Distans Distans
Introduktion till formell lingvistik Klassrum Göteborg
Jämförande historisk lingvistik i ett afrikanskt perspektiv Distans Distans
Komputationell semantik Distans Distans
Komputationell syntax Klassrum Göteborg
Litteratur och visuell kultur i Latinamerika Klassrum Göteborg
Läsförståelse i romanska språk Klassrum Göteborg
Metoder inom andraspråksforskning Distans Distans
Om-läsningar: kinesiska tanketraditioner och filosofi Klassrum Göteborg
Praktisk grundläggande språkteknologi Klassrum Göteborg
Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram Klassrum Göteborg
Språk, politik och offentlighet Klassrum Göteborg
Språkteknologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Språkteknologiresurser Klassrum Göteborg
Språkvetenskaplig textkurs Klassrum Göteborg
Språkvetenskapliga teorier Distans Distans
Statistik för språkvetare Klassrum Göteborg
Grekiska
Antika grekiska texter Distans Distans
Stilnåver i antik grekisk prosa Distans Distans
Spanska
Spanska: Metod och projekt Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärning 2 Distans Distans
Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Språkanvändning och språkpolitik ur ett flerspråkighetsperspektiv Distans Distans
Tyska
Tyska: Metod och projekt Distans Distans
Teknik
Applied Data Science masterprogram Klassrum Göteborg
Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Klassrum Göteborg
Lärande, kommunikation och informationsteknologi som kunskaps- och tillämpningsområde, fördjupning Distans Distans
Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Distans Distans
Maskininlärning för statistisk datalingvistik: avancerad Distans Distans
Professionellt lärande i digitala miljöer Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Distans Distans
Barn- och ungdomsvetenskapliga perspektiv på globalisering och digitalisering Distans Distans
Introduktion till Barn- och ungdomsvetenskap Distans Distans
Pedagogik, masterprogram, inriktning Pedagogik Klassrum Göteborg
Pedagogik, masterprogram, inriktning Specialpedagogik Klassrum Göteborg
Pedagogik, masterprogram, inriktning Utbildningsledarskap Klassrum Göteborg
Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram Distans Distans
Pedagogik
Masterprogram i didaktik, Allmän didaktik Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Bild Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Matematik Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Teknik Klassrum Göteborg
Specialpedagog
Masteruppsats i specialpedagogik Klassrum Göteborg
Vård / Omsorg
Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens Distans Distans
Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur Distans Distans
Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder Distans Distans
Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring Distans Distans
Medicin
Utveckling av läkemedel Klassrum Göteborg

Kontaktuppgifter

Göteborgs universitet

Universitetsplatsen 1
411 24 GÖTEBORG


Recensioner

Det finns inga recensioner för Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön