Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Juridik
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Biologi
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Fysik
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Kemi
Naturvetenskapligt basår, Kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Naturvetenskapligt basår, Matematik Klassrum Göteborg
Språk
Engelska
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Svenska
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Teknik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Dans, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teknik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Göteborgs arkitektur och bebyggelsehistoria Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Teologisk etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Missbruk / Beroende
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologi
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Neuropsykologi Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Klassrum Göteborg
Sociologi
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete II Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Socionom
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Restaureringshantverk och hållbart byggande: Eldstäder och skorstenar Klassrum Göteborg
Data / IT
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datastrukturer och Algoritmer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av datorspel Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Forskningsmetodik för Software Engineering Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Mjukvaruanalys och konstruktion Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitet och testning Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Startups och industriell produktledning Klassrum Göteborg
Systematisk Datahantering Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Utveckling av inbyggda- och realtidssystem Klassrum Göteborg
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
Programmering
C-programmering av inbyggda system Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C-programmering II Klassrum Göteborg
C#-programmering II Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i programmering i Python Klassrum Göteborg
Grundläggande mjukvaruarkitektur Klassrum Göteborg
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/spec 8-10 eller Komvux Distans Distans
Introduktion till funktionell programmering Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Programmering av mobila appar i Flutter Klassrum Göteborg
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Systemvetenskap
Design och AI Distans Distans
Introduktion till inbyggda system Klassrum Göteborg
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Marinbiologi
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Förorening av marin miljö Distans Distans
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram Klassrum Mariestad
Ekonomi
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Distans Distans
Ekonomisk historia: Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Fortsättningstermin Distans Distans
Ekonomisk historia: grundtermin, distans Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia från 1980-talet och framåt Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under den industriella tiden Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under förindustriell tid Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Göteborgs ekonomiska historia - studier i källor och arkiv Distans Distans
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Modern ekonomisk tillväxt Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Bild / Form / Konst
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 3 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Introduktion till samtidskonst och filosofi Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik: bild och form Distans Distans
Samtidskonst och hälsa Distans Distans
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Distans Distans
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd och folkkonst i Sverige Distans Distans
Dans
Dansfilm inom dansutbildning Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling i skolämnet dans Klassrum Göteborg
Jazzdans, nutida dans och hiphop Klassrum Göteborg
Koreografi Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik: dans Distans Distans
Designer
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Bodypercussion Klassrum Göteborg
Brukspiano i kyrkomusikaliska sammanhang Klassrum Göteborg
Den undervisande musikern - community music Klassrum Göteborg
Dirigering 1 Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Folkmusikmetodik - att undervisa på gehör Klassrum Göteborg
Gehör Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 10 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkör 7 Klassrum Göteborg
Kammarkör 8 Klassrum Göteborg
Kammarkör 9 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni II Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: musik Distans Distans
Kulturskolans didaktik: musik Distans Distans
Modal improvisation Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikalregi Klassrum Göteborg
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikteori - fortsättning Distans Distans
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fördjupning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga perspektiv, en introduktion Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 1 Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 2 Klassrum Göteborg
Orgeldidaktik Klassrum Göteborg
Rytmik för tidigare åldrar I Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Vokalmetodik 2 - fonetik och röstövningar Klassrum Göteborg
Musikproduktion
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Sång
Barn- och ungdomskör, didaktik 1 Klassrum Göteborg
Röst, sång och ensembleledning Klassrum Göteborg
Världens kör, grundkurs Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i musikal Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: teater Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teater Distans Distans
Praktisk introduktion till Clownteknik Klassrum Göteborg
Textil / Mode
Mode- och klädhistoria. Från 1850 till nutid Distans Distans
Farmaci
Receptarieprogrammet
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Hantverk
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Introduktion till skolämnet slöjd Distans Distans
Slöjd 3 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjdämnet och hållbar utveckling Distans Distans
Keramik och glas
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konsthantverk
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Metall och smide
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Metallgestaltning, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Textilhantverk
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Humaniora
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Distans Distans
Arkeologi: Fördjupningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi: Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik Klassrum Göteborg
Arkeologprogrammet, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Barn och arkeologi Distans Distans
Introduktion till arkeologi Distans Distans
Maya, azteker och olmeker: Mesoamerikas arkeologi Distans Distans
Filosofi
Analytisk filosofi Distans Distans
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Filosofi: Breddningskurs (samhälle, kunskap och värde) Distans Distans
Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och samhälle) Distans Distans
Filosofi: kritiskt tänkande Distans Distans
Filosofi: kunskapens natur, hinder och möjligheter Distans Distans
Filosofi: normer och moral Distans Distans
Filosofi: samhälle och politik Distans Distans
Filosofi: teorier om värde Distans Distans
Filosofi: vetenskap och kollektivt sanningssökande Distans Distans
Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar Distans Distans
Forskningskommunikation - Teori och praktik Distans Distans
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Medborgarforskning - teori och praktik Distans Distans
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Vetenskapsteori för lärare Distans Distans
Vetenskapsteori och metod Klassrum Göteborg
Vetenskapsteori: klassiska perspektiv och nutida tillämpningar Distans Distans
Genusvetenskap
Genusperspektiv på pågående samhällsfenomen Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Historia
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Den förlorade republiken: Kris och kontinuitet i den sena romerska republiken (146-46 f.Kr.) Klassrum Göteborg
Det svenska kulturlandskapets historia Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Ekonomisk historia: grundtermin Klassrum Göteborg
Europas megaliter Klassrum Göteborg
Forskningsdesign inom antropologi Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fortsättningskurs i historia med didaktisk inriktning Klassrum Göteborg
Grekernas värld Distans Distans
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Historia, fördjupningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Historia, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Japan idag Distans Distans
Kina idag Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinas historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kulturarvsstudier 1 Klassrum Göteborg
Miljöhistoria Distans Distans
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Nya perspektiv på antiken Distans Distans
Paleografi: 1500-1700 Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Pompeji - en antik stad då och nu Klassrum Göteborg
Senantiken - romarrikets nedgång och fall? Distans Distans
Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid Klassrum Göteborg
Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv Distans Distans
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk och nordisk historia Distans Distans
Sydamerikas arkeologi: Amazonas och Inka och deras föregångare Distans Distans
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Världens historia i globalt perspektiv Distans Distans
Västsveriges arkeologi Klassrum Göteborg
Östeuropas moderna historia Distans Distans
Internationella relationer
Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj Klassrum Göteborg
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Europeiska unionens roll i internationella relationer Klassrum Göteborg
Forskningsmetod i Europakunskap Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Introduktion till Europakunskap Klassrum Göteborg
Introduktion till Internationella relationer Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Konkurrerande visioner om global ordning: världen efter amerikansk hegemoni Distans Distans
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Design Klassrum Göteborg
Digitala konstvärldar Distans Distans
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 2 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Antikens bilder Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Film och visuell kultur i Östasien Klassrum Göteborg
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, grundkurs Klassrum Göteborg
Kulturarvsprogrammet Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Kulturmöten och Mellanösterns religioner, grundkurs Distans Distans
Kulturskolans samverkan med andra aktörer Distans Distans
Mode och textilier i det antika Grekland och Rom Distans Distans
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Teaterstudier, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teaterstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Handmaid's Tale som dystopisk diagnostik: Att läsa global politik genom populärkultur Distans Distans
Kinesisk propaganda: introduktion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Litteraturens genrer Distans Distans
Litteraturhistoria 1: Motiv och tema Distans Distans
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskaplig temakurs Distans Distans
Litterära klassiker genom tiderna Klassrum Göteborg
Poesi och film i undervisningen Distans Distans
Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Göteborg
Rysk litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Gamla testamentet med hebreiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristus, människan och frälsningen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv Distans, Klassrum Flera orter (2)
Levd religion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nya testamentet i översättning och reception Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nytestamentlig teologi Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religion och kolonialisering i Amerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionskunskap 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skapelsemyter och initiationsriter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologi, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiska klassiker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Ingenjör
Byggnadsteknik
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Datateknik
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Elektroteknik
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Inköp / Logistik
Logistik
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Juridik
Juridisk grundkurs Distans Distans
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Analys av medier, opinioner och kommunikation Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Samhälle, organisation och kommunikation Klassrum Göteborg
Studiepraktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Göteborg
Film
Audiovisuella kulturer Klassrum Göteborg
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmhistoria 1880-1950 Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1950 till idag Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Fotografi - baskurs Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik: foto och film Distans Distans
Grafisk design
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Möbeldesign inriktning trä, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Praktisk introduktion till design Distans Distans
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Kommunikation
Digital publicering: Text, ljud och rörlig bild Klassrum Göteborg
Kreativt skrivande
Att skriva i exil Distans Distans
Marknadsföring / PR
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik för yrkesverksamma Klassrum Göteborg
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Retorik, muntlighet och retorikdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Kris- och konflikthantering
Konflikthantering i olika pedagogiska praktiker Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Grundkurs Klassrum Göteborg
Ledarskap och konflikthantering i sceniska grupper Klassrum Göteborg
Projektledning
Agil projektledning Klassrum Göteborg
Projektledning och utredning Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Astronomin i konstens historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Galaxerna i universum Klassrum Göteborg
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Naturvetenskapliga metoder inom arkeologin Klassrum Göteborg
Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Universums utveckling Distans, Klassrum Flera orter (2)
Biologi
Artkunskap i naturliga miljöer Klassrum Göteborg
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Klassrum Göteborg
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi för filosofer Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront? Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap, inriktning biologi Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Fiskekologi Distans Distans
Fiskfysiologi Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum Göteborg
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Höstterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Marin biodiversitet Klassrum Flera orter (2)
Marin biologi Distans Distans
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Fysik
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik och teknik i förskolan Klassrum Göteborg
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig metodik G4 Klassrum Göteborg
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar och samhället Klassrum Göteborg
Mineralogi Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Regional miljögeovetenskap Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Kemi
Analytisk kemi 1 Klassrum Göteborg
Biokemi Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kurspaket i kemi Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Differentialgeometri Klassrum Göteborg
Fourieranalys Klassrum Göteborg
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Ickelinjär optimering Klassrum Göteborg
Introduktion till mängdteori Distans Distans
Linjär algebra II Klassrum Göteborg
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Matematik 1 Klassrum Göteborg
Matematik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteori Klassrum Göteborg
Statistisk databehandling Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext Klassrum Göteborg
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Klassrum Göteborg
Klimatförändring och ekologisk hållbarhet Klassrum Göteborg
Klimatförändring och global utveckling Klassrum Göteborg
Miljö- och fysisk planering Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap i praktiken Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Klassrum, Distans Flera orter (2)
Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Äta - matkultur, materialitet och design Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Arkivvetenskap Klassrum Göteborg
Arts and Crafts i Sverige Distans Distans
Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola Klassrum Göteborg
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Utveckling, fattigdom och fördelning Klassrum Göteborg
Geografi
Befolkningsutveckling och urbanisering Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi 2 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 2 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 3 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 3 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 5 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Skandinaviska planeringstraditioner Klassrum Göteborg
Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Samhällsplanerarprogrammet
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Fördjupning Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 1 Introduktion Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Folkbildningens idé och praktik Klassrum Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global politisk ekonomi Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Klassrum, Distans Flera orter (2)
Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Mänskliga rättigheter i politik och praktik Klassrum Göteborg
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Teman och frågeställningar inom Internationella relationer Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hållbart elitidrottande Distans Distans
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa II Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa III Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa VI Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Idrottspsykologi Klassrum Göteborg
Specialidrott för gymnasielärare i idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter Distans Distans
Språk
Afrikanska språk: Xhosa och Zulu, Introduktionskurs Distans Distans
Att skriva på somaliska Distans Distans
Att utforska strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare Distans Distans
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Klassrum Göteborg
Intensivkurs i ukrainska Distans Distans
Introduktion till språkvetenskap och afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktionskurs i latin I Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kinesisk litteraturhistoria, Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet Klassrum Göteborg
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Om den somaliska språksituationen för modersmålstalare Distans Distans
Semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somalisk grammatik 1 för modersmålstalare Distans Distans
Somalisk lexikologi, lexikografi och semantik Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska III Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska språkets struktur Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk och samhälle i Afrika Distans Distans
Språk, kultur och kognition Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språklig betydelse: semantik och pragmatik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språklig struktur: syntax och morfologi Klassrum Göteborg
Språkliga ljud: fonetik och fonologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Swahili II Distans Distans
Swahili III Distans Distans
Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter Distans Distans
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Transnationell kinesisk film Klassrum Göteborg
Trivium Klassrum Göteborg
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 1 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 3 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 4: Kultur och samhällsliv Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Arabiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del II Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Arabvärlden, politisk och social historia Distans Distans
Danska
Danska 1, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Engelska
Akademisk engelska för afrikanister Distans Distans
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk litteraturvetenskap Distans Distans
Engelska: Grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Språkvetenskap och akademisk engelska Distans Distans
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Distans Distans
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Pengar i brittisk fiktion Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska, Fördjupningskurs, del I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Franska: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (3)
Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Grekiska, fortsättningskurs Distans Distans
Grekiska, fördjupningskurs Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del II Distans Distans
Japanska
Introduktion till japansk litteratur Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs II Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Distans Distans
Kommunikativ japanska II Klassrum Göteborg
Kinesiska
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska, fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs del 1 Distans Distans
Kinesiska, Grundkurs del 2 Distans Distans
Klassisk kinesiska II Klassrum Göteborg
Lingvistik och språkvetenskap
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Introduktion till japansk lingvistik Klassrum Göteborg
Lingvistik, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Lingvistisk metodkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Pragmatik 2 Klassrum Göteborg
Lingvistik: Semantik 2 Klassrum Göteborg
Lingvistik: Syntax 2 Klassrum Göteborg
Språkvård, språkplanering och språkpolitik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Upptäck din flerspråkiga omgivning Distans Distans
Ryska
Ryska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Ryska, Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska
Latin, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i litteraturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, Grundkurs, Grammatik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Litteratur och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Litteratur och samhälle Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Språkfärdighet och fonologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, uppsats Distans Distans
Spanska: litteraturvetenskaplig grundkurs Klassrum Göteborg
Svenska
Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett andraspråksperspektiv Klassrum Göteborg
Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett förstaspråksperspektiv Klassrum Göteborg
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Grammatikdidaktik för svenskämnet Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Kandidatuppsats, Svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Metod och fördjupning i svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Språk och makt Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska med språkvetenskaplig inriktning C Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 Distans Distans
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråk, Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska
Tysk litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Grundkurs: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer Klassrum Göteborg
Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945 Distans Distans
Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen Klassrum Göteborg
Tyska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Tyska, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II Klassrum Göteborg
Tyska, Språkvetenskap: Språklig variation och språkutveckling Klassrum Göteborg
Säkerhet / Skydd
Säkerhet / Försvar
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Teknik
Elektrisk Mätteknik del 1 Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Industri och produktion
Industrins historia och kulturarv Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Introduktion till lärandeteorier och läraryrket Klassrum Göteborg
Introduktion till skolledaryrket Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: film och foto Distans Distans
Matematik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Professionshandledning för VFU-handledare Distans Distans
Religionskunskap I för Gymnasielärare Klassrum Göteborg
Dramapedagog
Dramadidaktik 1: Det pedagogiska ledarskapet i lek och gestaltning Klassrum Göteborg
Förskollärare
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Bild för studenter med yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik för studenter med yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Musik för grundlärare Klassrum Göteborg
NO/TK för lärare åk 1-3 Distans Distans
NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Pedagogik
Arbetslivets pedagogik Distans Distans
Barns rättigheter och villkor Klassrum Göteborg
Bedömning av lärande Klassrum Göteborg
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Det svenska skolsystemet i ett komparativt perspektiv Klassrum Göteborg
Examensarbete i pedagogik och didaktik Klassrum Göteborg
Fritid, lek och relationer i fritidshem Distans Distans
Genusperspektiv på utbildning och undervisning Distans Distans
Interaktion, kommunikation och lärande Klassrum Göteborg
Konflikthantering i förskola och skola Klassrum Göteborg
Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund Distans Distans
Kön och utbildning Klassrum Göteborg
Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare Distans Distans
Pedagogik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Pedagogikens grunder Klassrum Göteborg
Pedagogisk bedömning Klassrum Göteborg
Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Distans Distans
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Ämneslärare
Bild 4 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 Klassrum Göteborg
Teknik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Handledning i psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Klassrum Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Klassrum Göteborg
Psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Skolsocialt arbete Klassrum Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kriminologi
Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning Distans Distans
Klinisk Hälsopsykologi Distans Distans
Masterkurs i Miljöpsykologi Distans Distans
Masterprogram i psykologisk vetenskap Klassrum Göteborg
Politisk psykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Psykologiska och psykosociala insatser vid riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende Klassrum Göteborg
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete Klassrum Göteborg
Socialpedagog
Socialpedagogik och social mobilisering Klassrum Göteborg
Sociologi
Att arbeta med mäns våld mot kvinnor Distans Distans
Emotioner i organisationer Klassrum Göteborg
Examensarbete för magister i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Master's Programme in Social Work and Human Rights Klassrum Göteborg
Masterprogram i sociologi Klassrum <