Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Biologi
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Fysik
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Kemi
Naturvetenskapligt basår, Kemi Klassrum Göteborg
Språk
Engelska
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Svenska
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Missbruk / Beroende
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologi
Bedömning och beslutsfattande Klassrum Göteborg
Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi - fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Rättspsykologi i praktiken Distans Distans
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Sociologi
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete II Klassrum Göteborg
Kandidattermin i kriminologi Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Marknader och välfärd i det samtida samhället: Lokala och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning mot marknader, välfärd och sociala rörelser Klassrum Göteborg
Sociologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Socionom
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Data / IT
C++-programmering Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av datorspel Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Inbyggda system i FPGA Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programmering av mobila appar i Flutter Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
Programmering
C-programmering av inbyggda system Klassrum Göteborg
C-programmering II Klassrum Göteborg
C#-programmering I Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i programmering i Python Klassrum Göteborg
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Programmering med Python Klassrum Göteborg
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder Distans Distans
Djur / Natur
Ornitologi Klassrum Göteborg
Marinbiologi
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Distans Distans
Ekonometri Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: globala produktionsnätverk Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: hållbarhetsövergångar och den cirkulära ekonomin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: innovationernas geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: regional utveckling Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Fortsättningstermin Distans Distans
Ekonomisk historia: grundtermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: grundtermin, distans Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia från 1980-talet och framåt Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under den industriella tiden Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under förindustriell tid Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Distans Distans
Modern ekonomisk tillväxt Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi kandidattermin Klassrum Göteborg
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Policyutvärdering Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Utvecklingsekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Gestaltande animation Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Kulturskolans didaktik och praktik: Tvärkonstnärligt arbete Distans Distans
Kulturskolans didaktik: bild och form - breddat deltagande Distans Distans
Kulturskolans didaktik: slöjd och hantverk - breddat deltagande Distans Distans
Metallgestaltning, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik 2 Distans Distans
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjden i samhället Distans Distans
Slöjdämnet och digitala verktyg Distans Distans
Tvärkonstnärlig didaktik i kulturskolan Distans Distans
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan Distans Distans
Dans
Jazzdans, nutida dans och hiphop Klassrum Göteborg
Koreografi Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik: dans Distans Distans
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Dirigering 2 Klassrum Göteborg
Dirigering grundkurs Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Fritonal satslära och gehör Klassrum Göteborg
Handtrummor Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik Klassrum Göteborg
Kubansk musik Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: musik Distans Distans
Kulturskolans didaktik: musik Distans Distans
Liturgiskt orgelspel, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikaliskt och muntligt scenberättande Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Musikteori - fortsättning Distans Distans
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteori i skolan Klassrum Göteborg
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Praktisk arrangering Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Skriva text till musik Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Vokalmetodik 1 - Röstens anatomi och fysiologi Klassrum Göteborg
Vokalmetodik 3 - röstmetoder Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: teater Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teater Distans Distans
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Praktisk introduktion till Clownteknik Klassrum Göteborg
Teaterregins processer Klassrum Göteborg
Farmaci
Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Hantverk
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Humaniora
Artificiell intelligens i samhället: språk, kunskap och etik Klassrum Göteborg
Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare Distans Distans
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Humanekologi och miljöförändring Klassrum Göteborg
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Politik, makt och motstånd Klassrum Göteborg
Språk och makt Klassrum Göteborg
Vårterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Arkeologi
Introduktion till arkeologi Distans Distans
Maya, azteker och olmeker: Mesoamerikas arkeologi Distans Distans
Filosofi
Analytisk filosofi Distans Distans
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Filosofi: Breddningskurs (värde, normer och historia) Distans Distans
Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, historia och normer) Distans Distans
Filosofi: kritiskt tänkande Distans Distans
Filosofi: kunskapens natur, hinder och möjligheter Distans Distans
Filosofi: normer och moral Distans Distans
Filosofi: samhälle och politik Distans Distans
Filosofi: teorier om värde Distans Distans
Filosofi: vetenskap och kollektivt sanningssökande Distans Distans
Filosofins historia Distans Distans
Fortsättningskurs för filosofilärare Klassrum Göteborg
Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Historia
3D data och visualisering inom arkeologi och kulturarvstudier Distans Distans
Antropologisk analys Klassrum Göteborg
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den förlorade republiken: Kris och kontinuitet i den sena romerska republiken (146-46 f.Kr.) Klassrum Göteborg
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Döden, graven och arkeologin Distans Distans
Efter osmanerna: Mellanösterns och Balkans moderna historia Distans Distans
Folkmord i historien Distans Distans
Forskningsdesign inom antropologi Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia Klassrum Göteborg
Grundkurs i historia med didaktisk inriktning 1 Klassrum Göteborg
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Göteborg och Västerhavets kulturarv Distans Distans
Historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Historia, grundkurs Klassrum Göteborg
Historievetenskapligt arbete på grundnivå Klassrum Göteborg
Hällristningar - tolkningar och kulturarv Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till runor och runologi Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Japan idag Distans Distans
Kritiska perspektiv på kulturarvskonflikter Distans Distans
Kulturarvsstudier 2 Klassrum Göteborg
Magi och religion under tusen år Distans Distans
Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs Distans Distans
Mat som kulturarv Distans Distans
Medeltidens Europa Distans Distans
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Mode- och klädhistoria. Från forntid till 1900 Distans Distans
Nordisk förhistoria och den naturvetenskapliga revolutionen i arkeologi Distans Distans
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Paleografi och artificiell intelligens (AI). Att läsa historiska källor med hjälp av ny teknik Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Politiska mord och konspirationsteorier Distans Distans
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: fältarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk och nordisk historia Distans Distans
Sydamerikas arkeologi: Amazonas och Inka och deras föregångare Distans Distans
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Vikingatida och medeltida skandinavisk historia Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Europeiska unionens roll i internationella relationer Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Design Klassrum Göteborg
Digitala konstvärldar Distans Distans
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Antikens arkitektur och stadsplanering Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Film och visuell kultur i Östasien Distans Distans
Grekisk mytologi. En introduktion Distans Distans
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
Resande under antiken Klassrum Göteborg
Teater och dramatik för barn Distans Distans
Teaterstudier, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Berättande i mediesamhället Distans Distans
Biblioterapi i teori och praktik Klassrum Göteborg
Bilder och berättande för barn och unga Distans Distans
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Klassrum Göteborg
Litteratur och sjukdom Distans Distans
Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer Distans Distans
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Physiologus: En bestiarietradition Distans Distans
Rysk litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Rättvisa - idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion Klassrum Göteborg
Svensk arbetarlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Klassrum Göteborg
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum Göteborg
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Distans, Klassrum Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nytestamentlig teologi Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religionens återkomst Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Distans Distans
Skapelsemyter och initiationsriter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologi, grundkurs Distans Distans
Teologisk etik Klassrum Göteborg
Teologiska klassiker Distans, Klassrum Flera orter (2)
Treenighet och skapelse Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ursprungsfolkens religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Yogatraditioner och deras moderna förvandlingar Klassrum Göteborg
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Ingenjör
Design och produktutveckling
Design och AI Distans Distans
Juridik
Introduktion till internationella mänskliga rättigheter i Sverige Distans Distans
Juridisk grundkurs Distans Distans
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Analys av medier, opinioner och kommunikation Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Samhälle, organisation och kommunikation Klassrum Göteborg
Studiepraktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Göteborg
Film
Audiovisuella kulturer Klassrum Göteborg
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmhistoria 1880-1950 Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1950 till idag Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmisk gestaltning - projektkurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik: Foto och film - breddat deltagande Distans Distans
Grafisk design
Bild och berättande Distans Distans
Digitala 3D-verktyg i skapande processer Klassrum Göteborg
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Möbeldesign inriktning trä, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Praktisk introduktion till design Distans Distans
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Fördjupad journalistik Klassrum Göteborg
Journalistiskt berättande i text och bild Distans Distans
Kreativt skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Marknadsföring / PR
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik för yrkesverksamma Klassrum Göteborg
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Ledarskap / Organisation
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Projektledning
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Naturvetenskap
Etnoastronomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Exoplaneter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Interstellär kommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6 Klassrum Göteborg
Naturvetenskapliga metoder inom arkeologin Klassrum Göteborg
Naturvetenskapliga verktyg för geovetare Klassrum Göteborg
Planetsystem och rymdsonder Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Biologi
Alger i klassrummet Distans Distans
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Distans Distans
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi för filosofer Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront? Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Fiskekologi Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum Göteborg
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Marin biodiversitet Klassrum Strömstad
Marin biologi Distans Distans
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Fysik
Astronomins historia under 1900-talet Klassrum Göteborg
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Digital elektronikkonstruktion med VHDL Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fiskfysiologi Distans Distans
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik: Kandidatarbete Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Mikrocontrollers i nätverk I Klassrum Göteborg
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Stjärnorna och vintergatan Klassrum Göteborg
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Avancerad klimatdataanalys Klassrum Göteborg
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Geofysik I Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig metodik G4 Klassrum Göteborg
GIS: Introduktion till fjärranalys Distans Distans
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar och samhället Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Klimatförändringshistoria Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Mineralogi Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Tillämpad geologi Klassrum Göteborg
Kemi
Analytisk kemi 1 Klassrum Göteborg
Biokemi Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kurspaket i kemi Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Matematik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikens guide till Ganymedes Klassrum Göteborg
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetarmatematik A1 Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Miljö- och fysisk planering Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljövetenskap i praktiken Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Grundkurs Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål Distans Distans
Utveckling, fattigdom och fördelning Klassrum Göteborg
Geografi
Befolkningsutveckling och urbanisering Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 1 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 3 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 3 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 4 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 5 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Inkluderande och exkluderande geografier Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: fortsättningstermin, med inriktning mot samhällsplanering Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: kandidatkurs Klassrum Göteborg
Kvantitativ planeringsmetodik Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Planeringsmetoder för social hållbarhet Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Afrikanska språk, självständigt arbete på kandidatnivå Distans Distans
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Fotboll och global politik Distans Distans
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global politisk ekonomi Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Instrumentaldidaktik 1 Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Krig, fred och säkerhet Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på Ryssland och östra Europa: dåtid och nutid Distans Distans
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Mänskliga rättigheter i politik och praktik Klassrum Göteborg
Ojämlikhet, kris och naturkatastrofer Klassrum Göteborg
Projektledning och utredning Klassrum Göteborg
Somalisk dialektologi och sociolingvistik Distans Distans
Somalisk grammatik 2 för modersmålstalare Distans Distans
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Teman och frågeställningar inom Internationella relationer Klassrum Göteborg
Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hållbara utvecklingsmiljöer inom Fotboll Distans Distans
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa II Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa med fokus på barn 6-12 år Distans Distans
Idrott och hälsa V Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa VI Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Idrottspsykologi Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter Distans Distans
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Distans Distans
Språk
Afrikanska språk: Xhosa och Zulu, Introduktionskurs Distans Distans
Att skriva på somaliska Distans Distans
Danska 1, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Hemliga, bortglömda och konstgjorda språk Distans Distans
Intensivkurs i ukrainska Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kina idag Distans Distans
Kinas historia Klassrum Göteborg
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Lingvistisk metodkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Syntax 2 Klassrum Göteborg
Metoder för att studera dialog Klassrum Göteborg
Ryska, Grundkurs Distans Distans
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk och samhälle i Afrika Distans Distans
Språk, kultur och kognition Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språklig betydelse: semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Språklig struktur: syntax och morfologi Klassrum Göteborg
Språkliga ljud: fonetik och fonologi Klassrum Göteborg
Swahili III Distans Distans
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 3 Distans Distans
Upptäck din flerspråkiga omgivning Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Danska
Danska 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Engelska
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk språkvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelska: Grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans Distans
Franska, Fördjupningskurs, del I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Franska: Fortsättningskurs Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del II Distans Distans
Japanska
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Kinesiska
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska, Grundkurs del 1 Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Introduktion till japansk lingvistik Klassrum Göteborg
Lingvistik, kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Lingvistik: Pragmatik 2 Klassrum Göteborg
Ryska
Ryska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Spanska
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap Distans Distans
Spanska, fördjupningskurs i litteraturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i språkvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, Grundkurs, Grammatik Klassrum Göteborg
Spanska, Grundkurs, Litteratur och kultur Klassrum Göteborg
Spanska, Grundkurs, Litteratur och samhälle Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Språkfärdighet och fonologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, uppsats Distans Distans
Spanska: litteraturvetenskaplig grundkurs Klassrum Göteborg
Svenska
Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett andraspråksperspektiv Klassrum Göteborg
Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett förstaspråksperspektiv Klassrum Göteborg
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Kandidatuppsats, Svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Litteracitet, skrivande och skrivdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Metod och fördjupning i svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Skriva Klassrum Göteborg
Skönlitteratur i andraspråksundervisningen Distans Distans
Svenska med språkvetenskaplig inriktning A Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning C Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6 (1-15) Distans Distans
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråk, Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska
Tysk litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945 Distans Distans
Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen Klassrum Göteborg
Tyska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Tyska, självständigt arbete Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II Klassrum Göteborg
Teknik
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, hem och konsumentkunskap för studenter m yrkeser Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för studenter m yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Introduktion till lärandeteorier och läraryrket Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturskolans didaktik: huvudinstrument Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teaterföreställning Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: specialpedagogik Distans Distans
Matematik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare Distans Distans
Musik för grundlärare Klassrum Göteborg
Professionshandledning för VFU-handledare Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionskunskap 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap I för Gymnasielärare Klassrum Göteborg
Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 Klassrum Göteborg
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Förskollärare
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Pedagogik
Arbetslivets pedagogik Distans Distans
Barns rättigheter och villkor Klassrum Göteborg
Bedömning av lärande Klassrum Göteborg
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Interaktion, kommunikation och lärande Klassrum Göteborg
Konflikthantering i förskola och skola Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus Klassrum Göteborg
Pedagogisk bedömning Klassrum Göteborg
Pedagogisk psykologi Klassrum Göteborg
Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Distans Distans
Utbildningssystem och globalisering Klassrum Göteborg
Ämneslärare
Bild 4 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Barn i utsatta livssituationer Klassrum Göteborg
Globalization, Poverty and International Social Work Klassrum Göteborg
Handledning i psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Klassrum Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Klassrum Göteborg
Psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod II Klassrum Göteborg
Skolsocialt arbete Klassrum Göteborg
Socialpedagogik och social mobilisering Klassrum Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Klassrum Göteborg
Socialt arbete vid psykisk ohälsa. Teori, forskning och praktik Klassrum Göteborg
Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor inom forskning och praktik Distans Distans
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kriminologi
Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Kriminologi Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk coaching Distans Distans
Klinisk beroendepsykologi Distans Distans
Masterprogram i psykologisk vetenskap Klassrum Göteborg
Politisk psykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Socialpsykologi Klassrum Göteborg
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot PDT Klassrum Göteborg
Sociologi
Emotioner i organisationer Klassrum Göteborg
Examensarbete för magister i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Familjebehandling i teori och praktik Klassrum Göteborg
Hållbarhetsvetenskap och expertis: Sociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Masterprogram i sociologi Klassrum Göteborg
Migration i ett livsloppsperspektiv Klassrum Göteborg
Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 2 Distans Distans
Social förändring Klassrum Göteborg
Sociologiska analyser och nya utmaningar Klassrum Göteborg
Data / IT
Agila utvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Aktuella trender inom spel Klassrum Göteborg
Algoritmer Klassrum Göteborg
Algoritmer för maskininlärning och slutledning Klassrum Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arkitekturer för horisontellt skalande system Klassrum Göteborg
Avancerad datorgrafik Klassrum Göteborg
Avancerad funktionell programmering Klassrum Göteborg
Avancerad programvaruteknik för AI/ML-aktiverade system Klassrum Göteborg
Avancerade databaser Klassrum Göteborg
Beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Klassrum Göteborg
Compiler Construction Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Cryptography Klassrum Göteborg
Datasäkerhet Klassrum Göteborg
Datorgrafik Klassrum Göteborg
Design av AI-system Klassrum Göteborg
Diskret optimering Klassrum Göteborg
Distribuerade system Klassrum Göteborg
Distributed Systems, Advanced Course Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Gameplay Design Klassrum Göteborg
Grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Hållbar databehandling Klassrum Göteborg
Information Visualization Klassrum Göteborg
Interaktivt och linjärt berättande med digital media Klassrum Göteborg
Kvantdatorer och kvantberäkningar Klassrum Göteborg
Language-Based Security Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitetsäkring och testning Klassrum Göteborg
Människa-Robot Interaktion Design Klassrum Göteborg
Mänskliga aspekter på programvaruteknik Klassrum Göteborg
Network Security Klassrum Göteborg
Parallell datorarkitektur Klassrum Göteborg
Parallell Funktionell Programmering Klassrum Göteborg
Programspråksteknik Klassrum Göteborg
Pålitliga realtidssystem Klassrum Göteborg
Realtidssystem Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Spelmotorarkitektur Klassrum Göteborg
Statistiska metoder för Data Science Klassrum Göteborg
Tangible interaction Klassrum Göteborg
Tillämpad maskininlärning Klassrum Göteborg
Datavetenskap
Data och Samhälle Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Artificiell intelligens: kognitiva system Distans Distans
Digitalt ledarskap masterprogram Klassrum Göteborg
Human-centered Artificial Intelligence masterprogram Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Marinbiologi
EU:s marina direktiv och policy - ett interdisciplinärt perspektiv Klassrum Göteborg
Ekonomi
Ekonomisk historia, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Ekonomistyrning Klassrum Göteborg
Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Masterprogram i Innovation och industriell ledning Klassrum Göteborg
Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Skapa och reglera marknader Klassrum Göteborg
The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
Entreprenörskap
Masterprogram i Entreprenörskap Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i Finans Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Masterprogram i Logistik och transport Klassrum Göteborg
Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Klassrum Göteborg
Matix - Management av tillväxt Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Masterprogram i Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Externredovisning i teori och praktik Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Atelierista i förskola, skola och samhället - ateljén som pedagogisk plats Klassrum Göteborg
Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet Distans Distans
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Musik
Filmmusik Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel, fördjupning 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel, fördjupning 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Klassrum Göteborg
Kontrapunkt 1 Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig masteruppsats Klassrum Göteborg
Musikvetenskaplig masteruppsats Klassrum Göteborg
Operainterpretation 1 Klassrum Göteborg
Operainterpretation 2 Klassrum Göteborg
Pedagogisk och kulturpedagogisk handledare 2 Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts Klassrum Göteborg
Farmaci
Examenskurs i Farmaci Klassrum Göteborg
Farmakologi
Läkemedel för djur Klassrum Göteborg
Humaniora
Ekonomi, global ojämlikhet och vägar till hållbar utveckling Distans Distans
Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder Klassrum Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Arkeologi
Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten Klassrum Göteborg
Filosofi
Klassisk vetenskapsteori Distans, Klassrum Flera orter (2)
Magisterexamensarbete i vetenskapsteori Distans, Klassrum Flera orter (2)
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 4 Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen</