Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Biologi
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Fysik
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Kemi
Naturvetenskapligt basår, Kemi Klassrum Göteborg
Språk
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Teknik Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Missbruk / Beroende
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykologi
Bedömning och beslutsfattande Klassrum Göteborg
Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi - fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Rättspsykologi i praktiken Distans Distans
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Klassrum Göteborg
Sociologi
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kandidattermin i kriminologi Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Marknader och välfärd i det samtida samhället: Lokala och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning mot marknader, välfärd och sociala rörelser Klassrum Göteborg
Sociologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Socionom
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
C++-programmering Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av datorspel Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Inbyggda system i FPGA Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till funktionell programmering Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programmering av mobila appar i Flutter Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
Programmering
Fortsättningskurs i programmering i Python Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Programmering med Python Klassrum Göteborg
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Systemvetenskap
Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder Distans Distans
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Ornitologi Klassrum Göteborg
Marinbiologi
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram Klassrum Mariestad
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Distans Distans
Ekonometri Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: globala produktionsnätverk Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: hållbarhetsövergångar och den cirkulära ekonomin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: innovationernas geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: regional utveckling Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Fortsättningstermin Distans Distans
Ekonomisk historia: grundtermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: grundtermin, distans Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia från 1980-talet och framåt Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under den industriella tiden Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under förindustriell tid Klassrum, Distans Flera orter (2)
Göteborgs ekonomiska och sociala historia Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Distans Distans
Modern ekonomisk tillväxt Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi kandidattermin Klassrum Göteborg
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Policyutvärdering Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Utvecklingsekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 3 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 4 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Gestaltande animation Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Kulturskolans didaktik - slöjd och hantverk Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: film och foto Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: slöjd och hantverk Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: Tvärkonstnärligt arbete Distans Distans
Kulturskolans didaktik: bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik: bild och form - breddat deltagande Distans Distans
Kulturskolans didaktik: slöjd och hantverk - breddat deltagande Distans Distans
Kulturskolans samverkan med andra aktörer Distans Distans
Metallgestaltning, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Samtidskonst och hälsa Distans Distans
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Distans Distans
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik 2 Distans Distans
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjden i samhället Distans Distans
Slöjdämnet och digitala verktyg Distans Distans
Tvärkonstnärlig didaktik i kulturskolan Distans Distans
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan Distans Distans
Dans
Kulturskolans didaktik och praktik: dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik: dans Distans Distans
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Dirigering 2 Klassrum Göteborg
Dirigering grundkurs Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Fritonal satslära och gehör Klassrum Göteborg
Handtrummor Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Kubansk musik Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: musik Distans Distans
Kulturskolans didaktik: musik Distans Distans
Liturgiskt orgelspel, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Musikaliskt och muntligt scenberättande Klassrum Göteborg
Praktisk arrangering Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Skriva text till musik Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Vokalmetodik 1 - Röstens anatomi och fysiologi Klassrum Göteborg
Vokalmetodik 3 - röstmetoder Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: teater Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teater Distans Distans
Teaterregins processer Klassrum Göteborg
Farmaci
Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Hantverk
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Metall och smide
Metallgestaltning, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Humaniora
Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare Distans Distans
Humanekologi och miljöförändring Klassrum Göteborg
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Klassrum Göteborg
Politik, makt och motstånd Klassrum Göteborg
Vårterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Filosofi
Analytisk filosofi Distans Distans
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Filosofi: Breddningskurs (samhälle, kunskap och värde) Distans Distans
Filosofi: Breddningskurs (värde, normer och historia) Distans Distans
Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, historia och normer) Distans Distans
Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och samhälle) Distans Distans
Filosofi: kritiskt tänkande Distans Distans
Filosofi: kunskapens natur, hinder och möjligheter Distans Distans
Filosofi: normer och moral Distans Distans
Filosofi: samhälle och politik Distans Distans
Filosofi: teorier om värde Distans Distans
Filosofi: vetenskap och kollektivt sanningssökande Distans Distans
Filosofins historia Distans Distans
Forskningskommunikation - Teori och praktik Distans Distans
Fortsättningskurs 2 för filosofilärare Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs för filosofilärare Klassrum Göteborg
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Medborgarforskning - teori och praktik Distans Distans
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Rättvisa - idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Vetenskapsteori för lärare Distans Distans
Vetenskapsteori: Grundläggande litteraturkurs 1 Distans Distans
Vetenskapsteori: Grundläggande litteraturkurs 2 Distans Distans
Genusvetenskap
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Klassrum Göteborg
Historia
3D data och visualisering inom arkeologi och kulturarvstudier Distans Distans
Antropologisk analys Klassrum Göteborg
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Det svenska kulturlandskapets historia Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Döden, graven och arkeologin Distans Distans
Efter osmanerna: Mellanösterns och Balkans moderna historia Distans Distans
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Folkmord i historien Distans Distans
Forskningsdesign inom antropologi Klassrum Göteborg
Grundkurs i historia med didaktisk inriktning 1 Klassrum Göteborg
Göteborg och Västerhavets kulturarv Distans Distans
Historievetenskapligt arbete på grundnivå Klassrum Göteborg
Hällristningar - tolkningar och kulturarv Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till runor och runologi Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på kulturarvskonflikter Distans Distans
Kulturarvsstudier 2 Klassrum Göteborg
Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs Distans Distans
Mat som kulturarv Distans Distans
Medeltidens Europa Distans Distans
Mode- och klädhistoria. Från forntid till 1900 Distans Distans
Nordisk förhistoria och den naturvetenskapliga revolutionen i arkeologi Distans Distans
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Paleografi och artificiell intelligens (AI). Att läsa historiska källor med hjälp av ny teknik Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Politiska mord och konspirationsteorier Distans Distans
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Socialantropologi: fältarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Svensk och nordisk historia Distans Distans
Sydamerikas arkeologi: Amazonas och Inka och deras föregångare Distans Distans
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Vikingatida och medeltida skandinavisk historia Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europeiska unionens roll i internationella relationer Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Digitala konstvärldar Distans Distans
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Kulturvetenskap
Antikens arkitektur och stadsplanering Distans Distans
Att skriva i exil Distans Distans
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Film och visuell kultur i Östasien Distans Distans
Grekisk mytologi. En introduktion Distans Distans
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Resande under antiken Klassrum Göteborg
Teater och dramatik för barn Distans Distans
Teaterstudier, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Berättande i mediesamhället Distans Distans
Biblioterapi i teori och praktik Klassrum Göteborg
Bilder och berättande för barn och unga Distans Distans
Litteratur och sjukdom Distans Distans
Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer Distans Distans
Physiologus: En bestiarietradition Distans Distans
Svensk arbetarlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen Klassrum Göteborg
Den hebreiska Bibelns berättande texter Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Klassrum Göteborg
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristus, människan och frälsningen Klassrum Göteborg
Kulturmöten och Mellanösterns religioner, grundkurs Distans Distans
Levd religion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk teologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religionens återkomst Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskunskap 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Skapelsemyter och initiationsriter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Teologi, grundkurs Distans Distans
Teologisk etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiska klassiker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Treenighet och skapelse Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ursprungsfolkens religioner Distans, Klassrum Flera orter (2)
Västerländsk esoterism Klassrum Göteborg
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Ingenjör
Design och produktutveckling
Möbeldesign inriktning trä, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Juridik
Introduktion till internationella mänskliga rättigheter i Sverige Distans Distans
Juridisk grundkurs Distans Distans
Mänskliga rättigheter i politik och praktik Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Analys av medier, opinioner och kommunikation Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Studiepraktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Göteborg
Film
Audiovisuella kulturer Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1880-1950 Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1950 till idag Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmisk gestaltning - projektkurs Distans Distans
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Transnationell kinesisk film Klassrum, Distans Flera orter (2)
Foto
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik: Foto och film - breddat deltagande Distans Distans
Grafisk design
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Bild och berättande Distans Distans
Digitala 3D-verktyg i skapande processer Klassrum Göteborg
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Möbeldesign inriktning trä, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Praktisk introduktion till design Distans Distans
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Digital publicering: Text, ljud och rörlig bild Klassrum Göteborg
Fördjupad journalistik Klassrum Göteborg
Journalistiskt berättande i text och bild Distans Distans
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Kreativt skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Marknadsföring / PR
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik för yrkesverksamma Klassrum Göteborg
Retorik, muntlighet och retorikdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Projektledning
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Naturvetenskap
Astrobiologi Klassrum Göteborg
Etnoastronomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Exoplaneter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Interstellär kommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Klimatförändring och ekologisk hållbarhet Klassrum Göteborg
Livsbetingelser i universum Distans, Klassrum Flera orter (2)
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Månen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6 Klassrum Göteborg
Planetsystem och rymdsonder Klassrum Göteborg
Biologi
Alger i klassrummet Distans Distans
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Distans Distans
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum Göteborg
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Marin biodiversitet Klassrum Strömstad
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Fysik
Astronomins historia under 1900-talet Klassrum Göteborg
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C#-programmering I Klassrum Göteborg
C#-programmering II Klassrum Göteborg
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Digital elektronikkonstruktion med VHDL Klassrum Göteborg
Elektrisk Mätteknik del 1 Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik: Kandidatarbete Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Mikrocontrollers i nätverk I Klassrum Göteborg
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Stjärnorna och vintergatan Klassrum Göteborg
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Kemi
Analytisk kemi 1 Klassrum Göteborg
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Biokemi Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Introduktion till mängdteori Distans Distans
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Matematik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikens guide till Ganymedes Klassrum Göteborg
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetarmatematik A1 Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Miljö- och fysisk planering Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Grundkurs Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Äta - matkultur, materialitet och design Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Globala perspektiv i socialt arbete II Klassrum Göteborg
Litterära praktiker i neuroqueera rum Distans Distans
Samhälle, organisation och kommunikation Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål Distans Distans
Vetenskapsteori: klassiska perspektiv och nutida tillämpningar Distans Distans
Geografi
Befolkningsutveckling och urbanisering Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi 2 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 2 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 3 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 3 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 5 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Inkluderande och exkluderande geografier Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: fortsättningstermin, med inriktning mot samhällsplanering Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: kandidatkurs Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Kvantitativ planeringsmetodik Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Planeringsmetoder för social hållbarhet Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik 2B Klassrum Göteborg
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljöpolitik Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Folkbildningens idé och praktik Klassrum Göteborg
Fotboll och global politik Distans Distans
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global politisk ekonomi Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Klassrum, Distans Flera orter (2)
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Handmaid's Tale som dystopisk diagnostik: Att läsa global politik genom populärkultur Distans Distans
Instrumentaldidaktik 1 Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Klimatförändring och global utveckling Klassrum Göteborg
Konkurrerande visioner om global ordning: världen efter amerikansk hegemoni Distans Distans
Krig, fred och säkerhet Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på Ryssland och östra Europa: dåtid och nutid Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Ojämlikhet, kris och naturkatastrofer Klassrum Göteborg
Projektledning och utredning Klassrum Göteborg
Somalisk dialektologi och sociolingvistik Distans Distans
Somalisk grammatik 2 för modersmålstalare Distans Distans
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utveckling, fattigdom och fördelning Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa med fokus på barn 6-12 år Distans Distans
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Idrottspsykologi Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Distans Distans
Språk
Afrikanska språk, självständigt arbete på kandidatnivå Distans Distans
Afrikanska språk: Xhosa och Zulu, Introduktionskurs Distans Distans
Akademisk engelska för afrikanister Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arabiska, Grundkurs 1, del II Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Att skriva på somaliska Distans Distans
Att utforska strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk litteraturvetenskap Distans Distans
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Språkvetenskap och akademisk engelska Distans Distans
Engelska: Språklig specialkurs. Populärkultur och det engelska språket Distans Distans
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Grekiska, fördjupningskurs Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del II Distans Distans
Hemliga, bortglömda och konstgjorda språk Distans Distans
Intensivkurs i ukrainska Distans Distans
Introduktion till japansk lingvistik Klassrum Göteborg
Introduktion till japansk litteratur Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktionskurs i latin I Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japan idag Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs II Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kina idag Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinas historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesisk litteraturhistoria, Klassrum Göteborg
Kinesisk propaganda: introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet Klassrum Göteborg
Kinesiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs del 1 Distans Distans
Kinesiska, Grundkurs del 2 Distans Distans
Klassisk kinesiska II Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Distans Distans
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Lingvistik, kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Lingvistik: Syntax 2 Klassrum Göteborg
Metoder för att studera dialog Klassrum Göteborg
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Om den somaliska språksituationen för modersmålstalare Distans Distans
Pengar i brittisk fiktion Distans Distans
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Ryska, Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Somalisk grammatik 1 för modersmålstalare Distans Distans
Somalisk syntax Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska III Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Somaliska, Textläsning och översättning 1 Distans Distans
Somaliska, Textläsning och översättning 2 Distans Distans
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, Grundkurs, Grammatik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, nybörjarkurs 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, uppsats Distans Distans
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk och makt Klassrum Göteborg
Språk och samhälle i Afrika Distans Distans
Språkkonsultprogrammet Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B Klassrum Göteborg
Swahili II Distans Distans
Swahili III Distans Distans
Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter Distans Distans
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Grundkurs: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 1 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 3 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 4: Kultur och samhällsliv Distans Distans
Upptäck din flerspråkiga omgivning Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Engelska
Engelska: Grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Franska
Franska, Fördjupningskurs, del I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (3)
Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska
De kappadokiska fäderna och den grekiska bildningen Distans Distans
Grekiska, fortsättningskurs Distans Distans
Kinesiska
Kinesiska, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Lingvistik och språkvetenskap
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Introduktion till språkvetenskap och afrikanska språk Distans Distans
Ryska
Rysk litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Spanska
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i litteraturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i språkvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Litteratur och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Litteratur och samhälle Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Grundkurs, Språkfärdighet och fonologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska: litteraturvetenskaplig grundkurs Klassrum Göteborg
Svenska
Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett andraspråksperspektiv Klassrum Göteborg
Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett förstaspråksperspektiv Klassrum Göteborg
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Kandidatuppsats, Svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Litteracitet, skrivande och skrivdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Metod och fördjupning i svenska med språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Skriva Klassrum Göteborg
Skönlitteratur i andraspråksundervisningen Distans Distans
Svenska med språkvetenskaplig inriktning A Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning C Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6 (1-15) Distans Distans
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråk, Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska
Tysk litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, fortsättningskurs: Kultur, hållbarhet och muntlig språkfärdighet Klassrum Göteborg
Tyska, fortsättningskurs: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till modernismen Klassrum Göteborg
Tyska, fortsättningskurs. Skriftlig språkfärdighet och syntax Klassrum Göteborg
Tyska, fortsättningskurs. Språkvetenskap: Språklig variation och språkhistoria Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945 Distans Distans
Tyska, självständigt arbete Distans, Klassrum Flera orter (2)
Teknik
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, hem och konsumentkunskap för studenter m yrkeser Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för studenter m yrkeserfarenhet Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturskolans didaktik och praktik: bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik: foto och film Distans Distans
Kulturskolans didaktik: huvudinstrument Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teaterföreställning Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund Distans Distans
Kulturskolans pedagogik: specialpedagogik Distans Distans
Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare Distans Distans
Professionshandledning för VFU-handledare Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskunskap 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap I för Gymnasielärare Klassrum Göteborg
Slöjdämnet och hållbar utveckling Distans Distans
Vetenskapsteori och metod Klassrum Göteborg
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk. Klassrum Göteborg
Pedagogik
Barns rättigheter och villkor Klassrum Göteborg
Bedömning av lärande Klassrum Göteborg
Det svenska skolsystemet i ett komparativt perspektiv Klassrum Göteborg
Fritid, lek och relationer i fritidshem Distans Distans
Interaktion, kommunikation och lärande Klassrum Göteborg
Konflikthantering i förskola och skola Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus Klassrum Göteborg
Kön och utbildning Klassrum Göteborg
Pedagogik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Pedagogikens grunder Klassrum Göteborg
Pedagogisk bedömning Klassrum Göteborg
Pedagogisk psykologi Klassrum Göteborg
Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Distans Distans
Utbildningssystem och globalisering Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Alkohol- och narkotikaproblem 1 Klassrum Göteborg
Alkohol- och narkotikaproblem 2 Klassrum Göteborg
Barn i utsatta livssituationer Klassrum Göteborg
Globalization, Poverty and International Social Work Klassrum Göteborg
Handledning i psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Ledning och organisering av socialt arbete Klassrum Göteborg
Master's Programme in Social Work and Human Rights Klassrum Göteborg
Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser Klassrum Göteborg
Psykosocialt arbete Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskaplig metod II Klassrum Göteborg
Socialpedagogik och social mobilisering Klassrum Göteborg
Socialt arbete på samhällsnivå Klassrum Göteborg
Socialt arbete vid psykisk ohälsa. Teori, forskning och praktik Klassrum Göteborg
Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor inom forskning och praktik Distans Distans
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Vetenskapligt arbete i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kriminologi
Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Kriminologi Klassrum Göteborg
Psykologi
Arbetslivsinriktad psykologisk coaching Distans Distans
Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning Distans Distans
Klinisk beroendepsykologi Distans Distans
Klinisk Hälsopsykologi Distans Distans
Masterkurs i Miljöpsykologi Distans Distans
Masterprogram i psykologisk vetenskap Klassrum Göteborg
Neuropsykologi för psykologer Distans Distans
Personlighet, psykisk hälsa och beroende Klassrum Göteborg
Politisk psykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Psykologi: Magisteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Masteruppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Statistisk analys och metod Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende Klassrum Göteborg
Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser Distans Distans
Socialpsykologi Klassrum Göteborg
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT Klassrum Göteborg
Sociologi
Att arbeta med mäns våld mot kvinnor Distans Distans
Emotioner i organisationer Klassrum Göteborg
Examensarbete för magister i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för master i sociologi Klassrum Göteborg
Familjebehandling i teori och praktik Klassrum Göteborg
Hållbarhetsvetenskap och expertis: Sociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Masterprogram i sociologi Klassrum Göteborg
Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 2 Distans Distans
Social förändring Klassrum Göteborg
Socialt arbete och funktionshinder: Sociala relationer och delaktighet Klassrum Göteborg
Sociologiska analyser och nya utmaningar Klassrum Göteborg
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Data / IT
Agila utvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Aktuella trender inom spel Klassrum Göteborg
Algoritmer Klassrum Göteborg
Algoritmer för maskininlärning och slutledning Klassrum Göteborg
Algoritmer, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arkitekturer för horisontellt skalande system Klassrum Göteborg
Avancerad datorgrafik Klassrum Göteborg
Avancerad funktionell programmering Klassrum Göteborg
Avancerad Kravhantering Klassrum Göteborg
Avancerad programvaruteknik för AI/ML-aktiverade system Klassrum Göteborg
Avancerade databaser Klassrum Göteborg
Beräkningsbarhet Klassrum Göteborg
Beräkningsmetoder i bioinformatik Klassrum Göteborg
Compiler Construction Klassrum Göteborg
Computer Architecture Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Data och Samhälle Klassrum Göteborg
Data-drivet stöd för cyberfysiska system Klassrum Göteborg
Datasäkerhet Klassrum Göteborg
Datorgrafik Klassrum Göteborg
Datornätverk Klassrum Göteborg
Design av AI-system Klassrum Göteborg
Design av IT för lärande Distans Distans
Diskret optimering Klassrum Göteborg
Distribuerade system Klassrum Göteborg
Distributed Systems, Advanced Course Klassrum Göteborg
Formella metoder i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Gameplay Design Klassrum Göteborg
Grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Hållbar databehandling Klassrum Göteborg
Information Visualization Klassrum Göteborg
Interaktionsdesignmetodologi Klassrum Göteborg
Introduktion till spelvetenskap Klassrum Göteborg
Language-Based Security Klassrum Göteborg
Logik, spel och automata Klassrum Göteborg
Lärande, kommunikation och IT som kunskaps- och tillämpningsområde Distans Distans
Mjukvaruevolutionsprojekt Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitetsäkring och testning Klassrum Göteborg
Mobila Datorer: Design och Implementering Klassrum Göteborg
Människa-Robot Interaktion Design Klassrum Göteborg
Mänskliga aspekter på programvaruteknik Klassrum Göteborg
Network Security Klassrum Göteborg
Operativsystem Klassrum Göteborg
Parallell datorarkitektur Klassrum Göteborg
Parallell Funktionell Programmering Klassrum Göteborg
Parallell programmering för hög prestanda Klassrum Göteborg
Programspråksteknik Klassrum Göteborg
Pålitliga realtidssystem Klassrum Göteborg
Realtidssystem Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Spelmotorarkitektur Klassrum Göteborg
Statistiska metoder för Data Science Klassrum Göteborg
Tangible interaction Klassrum Göteborg
Tillämpad maskininlärning Klassrum Göteborg
Typer för program och bevis Klassrum Göteborg
Programmering
Introduktion till programmering Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Digitalt ledarskap masterprogram Klassrum Göteborg
Human-centered Artificial Intelligence masterprogram Klassrum Göteborg
Ekonomi
Ekonomisk historia, magisteruppsats Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder Klassrum Göteborg
Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Masterprogram i Innovation och industriell ledning Klassrum Göteborg
Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Skapa och reglera marknader Klassrum Göteborg
The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt Klassrum Göteborg
Entreprenörskap
Masterprogram i Entreprenörskap Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i Finans Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Masterprogram i Logistik och transport Klassrum Göteborg
Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Klassrum Göteborg
Matix - Management av tillväxt Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Masterprogram i Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Atelierista i förskola, skola och samhället - ateljén som pedagogisk plats Klassrum Göteborg
Atelierista i förskola, skola och samhället - historiska och samtida perspektiv Klassrum Göteborg
Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet Distans Distans
Konst och politik - om vänskap och det politiskt imaginära Distans Distans
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Skrivande och publicering inom samtidskonst Distans Distans
Visuell praktik för hållbar miljö - expanderat berättande Distans Distans
Musik
Filmmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Klassrum Göteborg
Kontrapunkt 1 Klassrum Göteborg
Pedagogisk och kulturpedagogisk handledare 2 Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts Klassrum Göteborg
Farmaci
Examenskurs i Farmaci Klassrum Göteborg
Farmakologi
Läkemedel för djur Klassrum Göteborg
Humaniora
Ekonomi, global ojämlikhet och vägar till hållbar utveckling Distans Distans
Filosofi
Klassisk vetenskapsteori Distans, Klassrum Flera orter (2)
Magisterexamensarbete i vetenskapsteori Distans, Klassrum Flera orter (2)