Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Biologi
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Fysik
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Matematik
Naturvetenskapligt basår, Matematik Klassrum Göteborg
Språk
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Svenska
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: musik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teknik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Teknik Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologi
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Klassrum Göteborg
Sociologi
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Sociologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Svetsare
Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 Distans Distans
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
C#-programmering I Klassrum Göteborg
C++-programmering Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer och Algoritmer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Inbyggda system i FPGA Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programmering av mobila appar i Flutter Klassrum Göteborg
Programmering med Python Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Design och AI Klassrum Göteborg
Design och AI Distans Distans
Digital teknologi, disruption och organisering Klassrum Göteborg
Offentlig sektors digitalisering Klassrum Göteborg
Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder Distans Distans
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram Klassrum Mariestad
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Distans Distans
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: globala produktionsnätverk Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: hållbarhetsövergångar och den cirkulära ekonomin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: innovationernas geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Regional Growth Lab Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: regional utveckling Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia Distans Distans
Ekonomisk historia: Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Fortsättningstermin Distans Distans
Ekonomisk historia: grundtermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: grundtermin, distans Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia från 1980-talet och framåt Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia från 1980-talet och framåt Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under den industriella tiden Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under den industriella tiden Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under förindustriell tid Distans Distans
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia under förindustriell tid Klassrum Göteborg
Göteborgs ekonomiska och sociala historia Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Distans Distans
Modern ekonomisk tillväxt Distans Distans
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Distans Distans
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Göteborg
Empirisk nationalekonomi i praktiken Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 3 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 4 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Kulturskolans didaktik - slöjd och hantverk Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: film och foto Distans Distans
Kulturskolans didaktik och praktik: slöjd och hantverk Distans Distans
Kulturskolans didaktik: bild och form Distans Distans
Kulturskolans samverkan med andra aktörer Distans Distans
Samtidskonst och hälsa Distans Distans
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Distans Distans
Slöjd 3 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Dans
Jazzdans, nutida dans och hiphop Klassrum Göteborg
Jazzdans, nutida dans och hiphop Klassrum Göteborg
Koreografi Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik: dans Distans Distans
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Bodypercussion Klassrum Göteborg
Brukspiano i kyrkomusikaliska sammanhang Klassrum Göteborg
Den undervisande musikern - community music Klassrum Göteborg
Dirigering 1 Klassrum Göteborg
Dragspel 1 Klassrum Göteborg
Gehör Klassrum Göteborg
Grundläggande musikproduktion och kreativt musikskapande Distans Distans
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Kompa på gitarr eller piano 1 Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni I Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: musik Distans Distans
Kulturskolans didaktik: musik Distans Distans
Modal improvisation Klassrum Göteborg
Musik för grundlärare Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikhistoria efter 1900 Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Musikteori - fortsättning Distans Distans
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteori 2 Distans Distans
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap fördjupning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga perspektiv, en introduktion Klassrum Göteborg
Rytmik för tidigare åldrar I Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 2 Klassrum Göteborg
Sång i förskolan Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Vokalmetodik 2 - fonetik och röstövningar Klassrum Göteborg
Musikproduktion
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Kostymens betydelse för scenkonst Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik och praktik: teater Distans Distans
Kulturskolans didaktik: teater Distans Distans
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Operahistoria - verk kontra tolkning 1 Klassrum Göteborg
Praktisk introduktion till Clownteknik Klassrum Göteborg
Farmaci
Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Hantverk
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Humaniora
Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare Distans Distans
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Hållbara städer Klassrum Göteborg
Höstterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Klassrum Göteborg
Trivium Klassrum Göteborg
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Distans Distans
Arkeologi: Fördjupningskurs Distans Distans
Arkeologi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arkeologi: Grundkurs Distans Distans
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem i arkeologi Klassrum Göteborg
Konfliktarkeologi Distans Distans
Västsveriges arkeologi Klassrum Göteborg
Filosofi
Filosofi: Breddningskurs (samhälle, kunskap och värde) Distans Distans
Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och samhälle) Distans Distans
Filosofi: kritiskt tänkande Distans Distans
Filosofi: kunskapens natur, hinder och möjligheter Distans Distans
Filosofi: samhälle och politik Distans Distans
Filosofi: teorier om värde Distans Distans
Filosofi: vetenskap och kollektivt sanningssökande Distans Distans
Forskningskommunikation - Teori och praktik Distans Distans
Fortsättningskurs 2 för filosofilärare Klassrum Göteborg
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Distans Distans
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Klassrum Göteborg
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Medborgarforskning - teori och praktik Distans Distans
Naturen och vi Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Vetenskapsteori för lärare Distans Distans
Vetenskapsteori: Grundläggande litteraturkurs 1 Distans Distans
Vetenskapsteori: Grundläggande litteraturkurs 2 Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Historia
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Arkeologprogrammet, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Arkivvetenskap Klassrum Göteborg
De mänskliga rättigheternas historia, en introduktion Distans Distans
Det svenska kulturlandskapets historia Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Forskningsdesign inom antropologi Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia Distans Distans
Fortsättningskurs i historia Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia med didaktisk inriktning Klassrum Göteborg
Förhistoriens metallarbete i fokus - analys och tolkning av kopparlegeringar Distans Distans
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Historia, fördjupningskurs Distans Distans
Historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Historia, grundkurs Distans Distans
Historia, grundkurs Klassrum Göteborg
Hällristningar i Europa Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Järnålderns kulturlandskap Klassrum Göteborg
Kulturarvsprogrammet Klassrum Göteborg
Kulturarvsstudier 1 Klassrum Göteborg
Magi och religion under tusen år Distans Distans
Militärhistoriskt kulturarv. Slagfält, makt och minne i det tidigmoderna Västsverige Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Mode- och klädhistoria. Från 1850 till nutid Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid Klassrum Göteborg
Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv Distans Distans
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Vägen till vita huset: USA:s moderna politiska historia Distans Distans
Internationella relationer
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Introduktion till Europakunskap Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Den italienska renässansen - konsten på Leonardos, Rafaels och Michelangelos tid Distans Distans
Design Klassrum Göteborg
Digitala konstvärldar Distans Distans
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 2 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konsten i USA under 1900-talet - från Sargent till Basquiat Distans Distans
Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Tematiska distanskurser i konst- och bildvetenskap Distans Distans
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Göteborg
Att skriva i exil Distans Distans
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Från krigare till filosof. Antikens texter i översättning Distans Distans
Göteborgs arkitektur och bebyggelsehistoria Klassrum Göteborg
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, grundkurs Klassrum Göteborg
Medelhavsvärldens tidiga kulturer i myt och verklighet Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
Restaureringshantverk och hållbart byggande: Byggnadssnickeri Klassrum Mariestad
Restaureringshantverk och hållbart byggande: Eldstäder och skorstenar Klassrum Mariestad
Restaureringshantverk och hållbart byggande: Putsade fasader Klassrum Mariestad
Teaterstudier, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teaterstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Litteratur, genus och makt Distans Distans
Litteraturens genrer Distans Distans
Litteraturhistoria 1: Motiv och tema Distans Distans
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Litterära klassiker genom tiderna Klassrum Göteborg
Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Göteborg
Rättvisa - idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion Klassrum Göteborg
Rättvisa - idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen Klassrum Göteborg
Den hebreiska Bibelns berättande texter Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Distans Distans
Den religiösa människan Klassrum Göteborg
Gamla testamentet med hebreiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Grundkurs i religionsvetenskap och teologi Klassrum Göteborg
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Klassrum Göteborg
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Distans Distans
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum Göteborg
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Klassrum Göteborg
Kristus, människan och frälsningen Klassrum Göteborg
Kulturmöten och Mellanösterns religioner, grundkurs Distans Distans
Levd religion Klassrum Göteborg
Levd religion Distans Distans
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk teologi Distans Distans
Praktisk teologi Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religionens återkomst Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap, grundkurs Distans Distans
Skapelsemyter och initiationsriter Distans Distans
Skapelsemyter och initiationsriter Klassrum Göteborg
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologisk etik Distans Distans
Teologisk etik Klassrum Göteborg
Teologiska klassiker Distans Distans
Teologiska klassiker Klassrum Göteborg
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Treenighet och skapelse Klassrum Göteborg
Ursprungsfolkens religioner Klassrum Göteborg
Västerländsk esoterism Klassrum Göteborg
Yogatraditioner och deras moderna förvandlingar Distans Distans
Yogatraditioner och deras moderna förvandlingar Klassrum Göteborg
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap C Distans Distans
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Maten, sinnena och sensorisk kommunikation Distans Distans
Vegetarisk gastronomi Distans Distans
Ingenjör
Design och produktutveckling
Möbeldesign inriktning trä, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Juridik
Juridisk grundkurs Distans Distans
Juridisk grundkurs Distans Distans
Mänskliga rättigheter i politik och praktik Klassrum Göteborg
Kommunikation / Media
Analys av medier, opinioner och kommunikation Klassrum Göteborg
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Risk- och kriskommunikation ur ett medborgarperspektiv Distans Distans
Samhälle, organisation och kommunikation Klassrum Göteborg
Studiepraktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Göteborg
Film
Audiovisuella kulturer Klassrum Göteborg
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmhistoria 1880-1950 Klassrum Göteborg
Filmhistoria 1950 till idag Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmmusik Klassrum Göteborg
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Grafisk design
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Konstnärliga förhållningssätt inom hantverk Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Praktisk introduktion till design Distans Distans
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Digital publicering: Text, ljud och rörlig bild Klassrum Göteborg
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Undersökande journalistik Klassrum Göteborg
Kreativt skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Naturvetenskap
Astrobiologi Klassrum Göteborg
Etnoastronomi Klassrum Göteborg
Etnoastronomi Distans Distans
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Interstellär kommunikation Klassrum Göteborg
Interstellär kommunikation Distans Distans
Klimatförändring och ekologisk hållbarhet Klassrum Göteborg
Livsbetingelser i universum Klassrum Göteborg
Livsbetingelser i universum Distans Distans
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig praktikkurs Klassrum Göteborg
Naturvetenskapliga verktyg för geovetare Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Biologi
Alger i klassrummet Distans Distans
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Distans Distans
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Fiskekologi Distans Distans
Förorening av marin miljö Distans Distans
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Marin biodiversitet Klassrum Strömstad
Marin biologi Distans Distans
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Fysik
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C#-programmering II Klassrum Göteborg
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Digital elektronikkonstruktion med VHDL Klassrum Göteborg
Elektrisk Mätteknik del 1 Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik och teknik i förskolan Klassrum Göteborg
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Månen Klassrum Göteborg
Månen Distans Distans
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Statistisk fysik Klassrum Göteborg
Stjärnorna och vintergatan Klassrum Göteborg
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Avancerad klimatdataanalys Klassrum Göteborg
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi Klassrum Göteborg
Geofysik I Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig metodik G4 Klassrum Göteborg
GIS: Introduktion till fjärranalys Distans Distans
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Klimatförändringshistoria Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljögeovetenskap med fokus på vattenkvalitet Klassrum Göteborg
Mineralogi Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Tillämpad geologi Klassrum Göteborg
Kemi
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kurspaket i kemi Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Den moderna matematiken och dess historia Klassrum Göteborg
Fourieranalys Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Ickelinjär optimering Klassrum Göteborg
Introduktion till mängdteori Distans Distans
Linjär algebra II Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Matematik 1 Klassrum Göteborg
Matematik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteori Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statistisk databehandling Klassrum Göteborg
Statistiskt tänkande Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Klimatförändringar och samhället Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Grundkurs Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Äta - matkultur, materialitet och design Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Litterära praktiker i neuroqueera rum Distans Distans
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Systematiska litteraturstudier och dokumentstudier utifrån ett samhällsvetenskapligt metodperspektiv Distans Distans
Systematiska litteraturstudier och dokumentstudier utifrån ett samhällsvetenskapligt metodperspektiv Distans Distans
Vetenskapsteori: klassiska perspektiv och nutida tillämpningar Distans Distans
Geografi
Befolkningsutveckling och urbanisering Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 1 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 2 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 2 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 3 för lärare i årskurs 7-9 Klassrum Göteborg
Geografi 3 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi 4 för ämneslärare Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Miljö- och fysisk planering Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fördjupning Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurser 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Afrikanska språk, självständigt arbete på kandidatnivå Distans Distans
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Distans Distans
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Handmaid's Tale som dystopisk diagnostik: Att läsa global politik genom populärkultur Distans Distans
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Klimatförändring och global utveckling Klassrum Göteborg
Konflikt och konflikthantering Klassrum Göteborg
Konkurrerande visioner om global ordning: världen efter amerikansk hegemoni Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Projektledning och utredning Klassrum Göteborg
Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 Klassrum Göteborg
Somalisk grammatik 2 för modersmålstalare Distans Distans
Somalisk morfologi Distans Distans
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utveckling, fattigdom och fördelning Klassrum Göteborg
Världspolitiken: ordning, styrning, samarbete och diplomati Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa II Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa III Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa IV Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa V Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa VI Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Idrottspsykologi Klassrum Göteborg
Specialidrott för gymnasielärare i idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter Distans Distans
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Distans Distans
Språk
Afrikanska språk: Xhosa och Zulu, Introduktionskurs Distans Distans
Afrikanska språk: Xhosa och Zulu, Introduktionskurs Distans Distans
Akademisk engelska för afrikanister Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Distans Distans
Arabiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del II Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs I Klassrum Göteborg
Att skriva på somaliska Distans Distans
Att utforska strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Danska 1, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Dynamisk semantik Distans Distans
Dynamisk semantik Klassrum Göteborg
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk språkvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Språkvetenskap och akademisk engelska Distans Distans
Engelska: Språklig specialkurs. Populärkultur och det engelska språket Distans Distans
Film och visuell kultur i Östasien Distans Distans
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Klassrum Göteborg
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Klassrum Göteborg
Grekiska, fördjupningskurs Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Intensivkurs i ukrainska Distans Distans
Interkulturell kommunikation Klassrum Göteborg
Introduktion till japansk lingvistik Klassrum Göteborg
Introduktion till japansk litteratur Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktionskurs i latin I Distans Distans
Introduktionskurs i latin I Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japan idag Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs II Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kina idag Klassrum Göteborg
Kina idag Distans Distans
Kinas historia Distans Distans
Kinas historia Klassrum Göteborg
Kinesisk litteraturhistoria, Klassrum Göteborg
Kinesisk propaganda: introduktion Distans Distans
Kinesisk propaganda: introduktion Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet Klassrum Göteborg
Kinesiska, fortsättningskurs Distans Distans
Kinesiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs del 1 Distans Distans
Kinesiska, Grundkurs del 2 Distans Distans
Klassisk kinesiska II Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Distans Distans
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Latin, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Latin, fortsättningskurs Distans Distans
Latin, fördjupningskurs Distans Distans
Latin, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Lingvistik, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, fördjupningskurs Distans Distans
Lingvistik: Fortsättningskurs Distans Distans
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Lingvistisk metodkurs Distans Distans
Lingvistik: Lingvistisk metodkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Pragmatik 2 Distans Distans
Lingvistik: Pragmatik 2 Klassrum Göteborg
Lingvistik: Semantik 2 Distans Distans
Lingvistik: Semantik 2 Klassrum Göteborg
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Om den somaliska språksituationen för modersmålstalare Distans Distans
Pengar i brittisk fiktion Distans Distans
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somalisk grammatik 1 för modersmålstalare Distans Distans
Somalisk syntax Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska III Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Somaliska, Textläsning och översättning 1 Distans Distans
Somaliska, Textläsning och översättning 2 Distans Distans
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk och makt Klassrum Göteborg
Språk och samhälle i Afrika Distans Distans
Språk och samhälle i Afrika Distans Distans
Språk, kultur och kognition Klassrum Göteborg
Språkkonsultprogrammet Klassrum Göteborg
Språklig betydelse: semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Språklig struktur: syntax och morfologi Klassrum Göteborg
Språkliga ljud: fonetik och fonologi Klassrum Göteborg
Swahili II Distans Distans
Swahili II Distans Distans
Swahili III Distans Distans
Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter Distans Distans
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Transnationell kinesisk film Distans Distans
Transnationell kinesisk film Klassrum Göteborg
Tvåspråkighet och Andraspråksinlärning Distans Distans
Tvåspråkighet och Andraspråksinlärning Klassrum Göteborg
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Grundkurs: Tysk grammatik Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 1 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2 Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 3 Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Distans Distans
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Tusen och en natt, text och reception Distans Distans
Danska
Danska 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Engelska
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs. Engelsk språkvetenskap Distans Distans
Engelska: Grundkurs Klassrum Göteborg
Engelska: Grundkurs Klassrum Storbritannien
Engelska: Grundkurs Klassrum Göteborg
Engelska: Grundkurs Klassrum Storbritannien
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Klassrum Göteborg
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans Distans
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans Distans
Franska, Fördjupningskurs, del I Klassrum Göteborg
Franska, Fördjupningskurs, del I Distans Distans
Franska, Fördjupningskurs, del I Distans Distans
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Franska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Franska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Franska: Fortsättningskurs Distans Distans
Franska: Fortsättningskurs Distans Distans
Franska: Fortsättningskurs Distans Distans