Visa allastudier.se som: Mobil

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Visa alla utbildningar med Göteborgs universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Klassrum Göteborg
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Biologi Klassrum Göteborg
Naturvetenskapligt basår, Kemi Klassrum Göteborg
SFI (Svenska för invandrare)
Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända Klassrum Göteborg
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt basår, Matematik Klassrum Göteborg
Fysik
Naturvetenskapligt basår, Fysik Klassrum Göteborg
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Språk
Logopedprogrammet Klassrum Göteborg
Engelska
Överbryggande kurs i muntlig och skriftlig engelska Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Geografi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Teknik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Dans, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Kemi Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Spanska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik Klassrum Göteborg
Vård / Omsorg
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Göteborg
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Demokrati och välfärd Klassrum Göteborg
Introduktion till offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Offentlig granskning Klassrum Göteborg
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Beteendevetenskap
Barn, ungdom och familj Klassrum Göteborg
Familj och migration Klassrum Göteborg
Fattigdom, försörjning och boende Klassrum Göteborg
Funktionshinder Klassrum Göteborg
Föräldraskap, kön och sexualitet Klassrum Göteborg
Globala perspektiv i socialt arbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Kriminalitet Klassrum Göteborg
Missbruk och beroende Klassrum Göteborg
Psykisk ohälsa Klassrum Göteborg
Teologisk etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Äldre och åldrande Klassrum Göteborg
Kriminologi
Kandidattermin i kriminologi Klassrum Göteborg
Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Klassrum Göteborg
Kurspaket: Grund- och fortsättningskurs i kriminologi Klassrum Göteborg
Psykologi
Bedömning och beslutsfattande Klassrum Göteborg
Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi Klassrum Göteborg
Hälsopsykologi - fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö Klassrum Göteborg
Neuropsykologi Klassrum Göteborg
Organisationspsykologi Klassrum Göteborg
Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Psykologi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Psykologi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende Klassrum Göteborg
Rättspsykologi Klassrum Göteborg
Rättspsykologi i praktiken Distans Distans
Samtalsmetodik Klassrum Göteborg
Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomar Distans Distans
Sociologi
Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidat i sociologi Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i sociala rörelser Klassrum Göteborg
Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kandidattermin i sociologi Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i risk och samhälle Klassrum Göteborg
Lokala och globala sociala rörelser Klassrum Göteborg
Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Klassrum Göteborg
Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Klassrum Göteborg
Sociologi: Introduktion till studier av samhället Klassrum Göteborg
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur, stad och rum Klassrum Göteborg
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Göteborgs arkitektur och bebyggelsehistoria Distans Distans
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Data / IT
Agil projektledning Klassrum Göteborg
C-programmering av inbyggda system Klassrum Göteborg
Databaser Klassrum Göteborg
Datakommunikation Klassrum Göteborg
Datastrukturer Klassrum Göteborg
Datastrukturer och Algoritmer Klassrum Göteborg
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorsystemteknik Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av datorspel Klassrum Göteborg
Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Klassrum Göteborg
Digital konstruktion Klassrum Göteborg
Digital konstruktion, projektkurs Klassrum Göteborg
Funktionell programmering Klassrum Göteborg
Förändringsledning i mjukvaruutveckling Klassrum Göteborg
Grundläggande datorteknik Klassrum Göteborg
Grundläggande mjukvaruarkitektur Klassrum Göteborg
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Klassrum Göteborg
Introduktion till Data science och AI Klassrum Göteborg
Introduktion till funktionell programmering Klassrum Göteborg
Introduktion till inbyggda system Klassrum Göteborg
Kravhantering och användarupplevelse Klassrum Göteborg
Maskinorienterad programmering Klassrum Göteborg
Matematisk modellering och problemlösning Klassrum Göteborg
Mjukvaruanalys och konstruktion Klassrum Göteborg
Mjukvarukvalitet och testning Klassrum Göteborg
Mjukvaruutvecklingsprocesser Klassrum Göteborg
Människa-datorinteraktion Klassrum Göteborg
Objektorienterat programmeringsprojekt Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Startups och industriell produktledning Klassrum Göteborg
Systematisk Datahantering Klassrum Göteborg
Testning, felsökning & verifiering Klassrum Göteborg
Tillämpat matematiskt tänkande Klassrum Göteborg
Utveckling av inbyggda- och realtidssystem Klassrum Göteborg
Ändliga automater och formella språk Klassrum Göteborg
CAD
CAD för 3D-skrivare Klassrum Göteborg
Programmering
C#-programmering I Klassrum Göteborg
Introduktion till Linux Klassrum Göteborg
Introduktion till programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
LabVIEW-programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering Klassrum Göteborg
Objektorienterad programmering och design Klassrum Göteborg
Principer för parallell programmering Klassrum Göteborg
Programmering i Python och artificiell intelligens Distans Distans
Programmering med Python Klassrum Göteborg
Scratchprogrammering för lärare 1 Distans Distans
Systemvetenskap
Design och AI Distans Distans
Samhällets digitalisering: Forskningsgrunder Distans Distans
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Webbdesign
Webapplikationer Klassrum Göteborg
Djur / Natur
Marinbiologi
Marin biodiversitet Klassrum Göteborg
Marin biologi Distans Distans
Trädgård
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård Klassrum Mariestad
Ekonomi
Affärsplanering för tillväxtföretag Klassrum Göteborg
Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 2 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia före 1913 Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia, grundkurs kväll Klassrum Göteborg
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Göteborg
Global ekonomi och lokal utveckling Klassrum Göteborg
Göteborgs ekonomiska och sociala historia Klassrum Göteborg
Hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin Klassrum Göteborg
Innovation och entreprenörskap Klassrum Göteborg
Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Modern ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Modern ekonomisk tillväxt Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Klassrum Göteborg
Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria Klassrum Göteborg
Finans / Analys / Kredit
Finansiell ekonomi kandidattermin Klassrum Göteborg
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin Klassrum Göteborg
Finansiell ekonomi, fortsättningstermin 2 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi
Corporate Sustainability, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Corporate Sustainability, kandidattermin Klassrum Göteborg
Digitalisering och styrning Klassrum Göteborg
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 1 Klassrum Göteborg
Företagsekonomi 2 Klassrum Göteborg
Handelshögskolans logistikprogram Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidatkurs vårtermin Klassrum Göteborg
Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin Klassrum Göteborg
Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Management och organisationsteori, kandidattermin Klassrum Göteborg
Marknadsföring kandidatkurser Klassrum Göteborg
Marknadsföring, kandidattermin Klassrum Göteborg
Nationalekonomi
Grundläggande ekonometri Klassrum Göteborg
Grundläggande finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande internationell ekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande makroekonomi Klassrum Göteborg
Grundläggande mikroekonomi Klassrum Göteborg
Internationell ekonomi och finansiella marknader Klassrum Göteborg
Makroteori Klassrum Göteborg
Metoder för ekonomisk analys Klassrum Göteborg
Mikroteori Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs hälsoekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs portföljteori Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Fortsättning Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi Klassrum Göteborg
Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Göteborg
Policyutvärdering Klassrum Göteborg
Portföljteori Klassrum Göteborg
Tillämpad ekonomi Klassrum Göteborg
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Göteborg
Utvecklingsekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi Klassrum Göteborg
Redovisning / Bokföring
Redovisning kandidatkurser Klassrum Göteborg
Redovisning, kandidattermin Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Äta - matkultur, materialitet och design Distans Distans
Bild / Form / Konst
Bild 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp) Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Bild för lärare åk 7 - 9 Distans Distans
Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Distans Distans
Gestaltande animation Distans Distans
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik Distans Distans
Grundläggande bilddidaktik 2 Distans Distans
Introduktion till samtidskonst och filosofi Klassrum Göteborg
Introduktion till samtidskonst och hälsa Distans Distans
Introduktion till skolämnet slöjd Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Klassrum Bengtsfors
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog, tvärkonstnärlig samverkan Distans Distans
Metallgestaltning, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Metallgestaltning, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Skrivandets metoder i konstnärlig praktik Klassrum Göteborg
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjd 6 för lärare åk 7-9 Klassrum Göteborg
Slöjden i samhället Distans Distans
Slöjdämnet och digitala verktyg Distans Distans
Textil - Kropp - Rum, fortsättningskurs Klassrum Bengtsfors
Textil-Kropp-Rum, introduktionskurs Klassrum Bengtsfors
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan Distans Distans
Dans
Kulturskolans didaktik 1 - Dans Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Dans Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning dans Distans Distans
Musik
Avancerat samspel och improvisation Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomskör, didaktik 1 Klassrum Göteborg
Barn- och ungdomskör, didaktik 2 Klassrum Göteborg
Bodypercussion Klassrum Göteborg
Brukspiano i kyrkomusikaliska sammanhang Klassrum Göteborg
Dirigering 1 Klassrum Göteborg
Dirigering 2 Klassrum Göteborg
Dirigering grundkurs Klassrum Göteborg
Ensemble, svensk folkmusik Klassrum Göteborg
Filmmusik Klassrum Göteborg
Folkmusikmetodik - att undervisa på gehör Klassrum Göteborg
Fortbildning för slagverkspedagoger Klassrum Göteborg
Fortbildning för slagverkspedagoger 2 Klassrum Göteborg
Fritonal satslära och gehör Klassrum Göteborg
Från generalbas till jazzpiano 1 Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 1 Klassrum Göteborg
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 2 Klassrum Göteborg
Handtrummor Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 1 Klassrum Göteborg
Interpretation för orkesterinstrument/piano 2 Klassrum Göteborg
Kammarkör 10 Klassrum Göteborg
Kammarkör 3 Klassrum Göteborg
Kammarkör 4 Klassrum Göteborg
Kammarkör 5 Klassrum Göteborg
Kammarkör 6 Klassrum Göteborg
Kammarkör 7 Klassrum Göteborg
Kammarkör 8 Klassrum Göteborg
Kammarkör 9 Klassrum Göteborg
Kammarkören 2 Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Kontrapunkt vokalpolyfoni I Klassrum Göteborg
Kubansk musik Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning musik Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning musik Distans Distans
Liturgisk orgel, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Liturgiskt orgelspel, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Musik och identitet Klassrum Göteborg
Musik- och ljudkomposition för visuell media Klassrum Göteborg
Musik, mångkultur och traditionens politik Klassrum Göteborg
Musikaliskt och muntligt scenberättande Klassrum Göteborg
Musikdramatik Klassrum Göteborg
Musikhistoria före 1900 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 1, inspelningsteknik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2a, postproduktion inom musik Klassrum Göteborg
Musikproduktion 2b, elektroniskt och digitalt musikskapande Klassrum Göteborg
Musikproduktion 3, fördjupningskurs 1 Klassrum Göteborg
Musikproduktion 4, fördjupningskurs 2 Klassrum Göteborg
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteorins grunder Distans Distans
Musikvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap fördjupning Klassrum Göteborg
Musikvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Musikvetenskapliga perspektiv, en introduktion Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 1 Klassrum Göteborg
Orgel, introduktionskurs 2 Klassrum Göteborg
Orgeldidaktik Klassrum Göteborg
Rytmik för tidigare åldrar I Klassrum Göteborg
Rytmik/Timing Klassrum Göteborg
Självständigt arbete i musikvetenskap Klassrum Göteborg
Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik Distans Distans
Skriva text till musik Klassrum Göteborg
Strukturerad feedback, Critical Response Process Klassrum Göteborg
Sång - jazz, pop, soul 1 Klassrum Göteborg
Sångimprovisation med personligt uttryck Klassrum Göteborg
Teoripiano Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, Fortsättningsmetodik Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, förberedande kurs i teoretisk och praktisk röstfysiologi Klassrum Göteborg
Vokalmetodik, Kurs 2 Klassrum Göteborg
Världens kör, grundkurs Klassrum Göteborg
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i musikal Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Musikalregi Klassrum Göteborg
Sceniskt produktionsarbete Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teaterstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Göteborg
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Göteborg
Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Hantverk
Bygghantverksprogrammet Klassrum Mariestad
Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet Distans Distans
Textilhantverk
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Humaniora
Humanekologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Humanekologi: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Humanistens arbetsliv Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext Klassrum Göteborg
Miljörörelser och miljöpolitik Klassrum Göteborg
Vårterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arkeologprogrammet, kandidatprogram Klassrum Göteborg
De som formade arkeologiämnet. En introduktion till vår arkeologihistoria Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem i arkeologi Klassrum Göteborg
Introduktion till arkeologi Klassrum Göteborg
Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv Klassrum Göteborg
Filosofi
Filosofi 6 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Filosofi: Grundkurs Distans Distans
Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar Distans Distans
Historisk västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Introduktion i klassisk vetenskapsteori, grundkurs Klassrum Göteborg
Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs Klassrum Göteborg
Liberal arts, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Samtida västerländsk filosofi Klassrum Göteborg
Språkfilosofi Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 2 Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Göteborg
Trivium Klassrum Göteborg
Genusvetenskap
Genusperspektiv på pågående samhällsfenomen Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Genusvetenskap, grundkurs Klassrum Göteborg
Historia
3D data och visualisering inom arkeologi och kulturarvstudier Distans Distans
Antropologisk analys Klassrum Göteborg
Antropologisk teori Klassrum Göteborg
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Arbetsprocesser inom kulturarvssektorn Distans Distans
Arkeologi: Fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arkivvetenskap Klassrum Göteborg
De nordiska välfärdssamhällenas historia Distans Distans
Det moderna Latinamerikas framväxt Distans Distans
Dinosaurier och aliens: vetenskap mellan spekulation och observation Distans Distans
Estetikens idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Fortsättningskurs i historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Från svält till överflöd, ca 1700-2000 Distans Distans
Genushistorisk översikt, orienteringskurs Distans Distans
Göteborg genom tiderna Klassrum Göteborg
Göteborg och Västerhavets kulturarv Distans Distans
Historia, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hälsan, medicinen och samhället 1750-2000 Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik Klassrum Göteborg
Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 1 Klassrum Göteborg
Introduktion till socialantropologi 2 Klassrum Göteborg
Kritiska perspektiv på kulturarvskonflikter Distans Distans
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kurspaket historia: grund- och fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Makt, kropp och sexualitet, Orienteringskurs Distans Distans
Maya, azteker och olmeker: Mesoamerikas arkeologi Klassrum Göteborg
Medeltidens Europa Klassrum Göteborg
Militärhistoriska kulturarv i Västsverige Klassrum Göteborg
Miljöhistoria och ekokritik Klassrum Göteborg
Mode- och klädhistoria. Från 1850 till nutid Distans Distans
Paleografi 1700-1850 Distans Distans
Paleografi: 1500-1700 Distans Distans
Paris som idéhistorisk miljö - 800 år Distans Distans
Politisk idéhistoria, grundkurs Klassrum Göteborg
Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid Klassrum Göteborg
Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Examensarbete Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Socialantropologi: metodkurs Klassrum Göteborg
Svensk och nordisk historia Distans Distans
USA i världen: från kolonial periferi till supermakt Distans Distans
Vikingen: myten, makten, maten Klassrum Göteborg
Världens historia i globalt perspektiv Distans Distans
Västerländsk kolonialism och imperialism, Orienteringskurs Klassrum Göteborg
Västsverige genom tiderna Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Demokrati och Europeiska Unionen Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Historia Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Klassrum Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Klassrum Göteborg
Europeiska unionens roll i internationella relationer Klassrum Göteborg
Forskningsmetod i Europakunskap Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Introduktion till Europakunskap Klassrum Göteborg
Introduktion till Internationella relationer Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 1 Klassrum Göteborg
Praktisk EU-kunskap Klassrum Göteborg
Ryssland mellan förflutet och framtid Distans Distans
Teman och frågeställningar inom Internationella relationer Klassrum Göteborg
Konstvetenskap
Design Klassrum Göteborg
Konst och normkritiska perspektiv Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 1 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap, Grundkurs - del 2 Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från renässansen till barocken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: Från forntiden till medeltiden Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskap: Från nyklassicismen till nationalromantiken Klassrum Göteborg
Konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
Konstvetenskaplig teori och praktik Klassrum Göteborg
Skandinavisk design Klassrum Göteborg
Uppsats Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap
Alexander den store och den hellenistiska världen Klassrum Göteborg
Antikens bilder Klassrum Göteborg
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arts and Crafts i Sverige Distans Distans
Bebyggelsehistoria 1 Klassrum Göteborg
Bebyggelsehistoria 2 Klassrum Göteborg
Bebyggelsehistoria 3 Klassrum Göteborg
Cultural Perspectives on Gender and Families Klassrum Göteborg
Från krigare till filosof. Antikens texter i översättning Klassrum Göteborg
Gladiator. Antiken i populärkulturen Klassrum Göteborg
Kultur, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kulturanalys, grundkurs Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 2 - Scenkonst med inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning Bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning teater Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning Bild och form Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning teater Distans Distans
Kyrkobyggnaders vård och underhåll Distans Distans
Makt och begär. Tragedins politik från Sofokles till Judith Butler Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Perspektiv på skandinaviska kulturer Klassrum Göteborg
På teatern i Athen Klassrum Göteborg
Romerska stadsmiljöer Klassrum Göteborg
Slöjd och folkkonst i Sverige Distans Distans
Teater och dramatik för barn Klassrum Göteborg
Teaterstudier, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap
Berättande i mediesamhället Distans Distans
Biblioterapi i teori och praktik Klassrum Göteborg
Litteratur och intersektionalitet Klassrum Göteborg
Litteraturens genrer Distans Distans
Litteraturhistoria 1: Motiv och tema Distans Distans
Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer Distans Distans
Litteraturkritik Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Litteraturvetenskap: Litteratur för barn och ungdom, Grundkurs Klassrum Göteborg
Litterära klassiker genom tiderna Klassrum Göteborg
Redaktionell arbetsplatspraktik Klassrum Göteborg
Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Göteborg
Sagor och barnlitteratur, myter och medier Klassrum Göteborg
Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Den religiösa människan Distans, Klassrum Flera orter (2)
Gamla testamentet med hebreiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Gudsmöten, omvändelser och apostasi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kristus, människan och frälsningen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Levd religion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nya testamentet i översättning och reception Klassrum Göteborg
Nya testamentet med grekiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Nytestamentlig teologi Klassrum Göteborg
Religion i Skandinavien Klassrum Göteborg
Religion och kolonialisering i Amerika Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religion och kolonialisering i Asien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionens återkomst Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionskunskap 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionskunskap 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Religionsvetenskap, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skapelsemyter och initiationsriter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Teologi, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiska klassiker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Klassrum Göteborg
Treenighet och skapelse Distans, Klassrum Flera orter (2)
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Dietist
Dietistprogrammet Klassrum Göteborg
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 Klassrum Göteborg
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap C Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, självständigt arbete 1 Klassrum Göteborg
Idrottsnutrition Klassrum Göteborg
Kost- och ledarskapsprogrammet Klassrum Göteborg
Kost, hälsa och idrott Klassrum Göteborg
Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kostvetenskap Klassrum Göteborg
Ledarskap i storhushåll och restaurang I Klassrum Göteborg
Livsmedelskemi och Näringsbiokemi Klassrum Göteborg
Maten i samhället Klassrum Göteborg
Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck Klassrum Göteborg
Ungas konsumtion och hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Vinodlingens grunder, vitikultur, kemi och grundläggande oenologi Klassrum Göteborg
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Göteborg
Juridisk grundkurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Kommunikation i nya och sociala medier - introduktion Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs Klassrum Göteborg
Copywriter
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Film
Feministisk filmteori Distans Distans
Filmgenrer Klassrum Göteborg
Filmhistorisk översiktskurs Klassrum Göteborg
Filmisk gestaltning - Baskurs Distans Distans
Filmisk gestaltning - projektkurs Distans Distans
Filmvetenskap fortsättning Klassrum Göteborg
Filmvetenskap grundnivå Klassrum Göteborg
Filmvetenskap, kandidatkurs Klassrum Göteborg
Filmvetenskaplig praktik Klassrum Göteborg
Filmvetenskapliga metoder Klassrum Göteborg
Introduktion till filmvetenskapliga studier Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Kulturskolans didaktik 1- Film och Foto Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog 1, inriktning Film och Foto Distans Distans
Kurspaket kulturskolepedagog didaktik och praktik 1, inriktning Film och foto Distans Distans
Självständigt arbete i Filmvetenskap Klassrum Göteborg
Skandinavisk film- och mediekultur Klassrum Göteborg
Svensk filmkultur Klassrum Göteborg
Foto
Analoga fotografiska processer Klassrum Göteborg
Fotografi - baskurs Distans Distans
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Publikationens utvidgade fält/Publicering som social praktik Klassrum Göteborg
Grafisk design
Att bilderboksberätta 1 Distans Distans
Bild och berättande Distans Distans
Digitala verktyg för visuell kommunikation Klassrum Göteborg
Från hantverk till konsthantverk 1 Distans Distans
Introduktion till design Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Skiss- och visualiseringstekniker inom design Distans Distans
Journalistik
Journalistiskt berättande i text och bild Klassrum Göteborg
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Medieproduktion Klassrum Göteborg
Kommunikation
Kommunikation i arbetslivet Klassrum Göteborg
Retorik
Retorik, grundkurs Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Astronomi - Astrologi Klassrum Göteborg
Biogeokemiska kretslopp i havet Klassrum Göteborg
Den astronomiska världsbildens utveckling Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap Klassrum Göteborg
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Galaxerna i universum Klassrum Göteborg
Klimatförändringar i havet Distans Distans
Livsbetingelser i universum Distans, Klassrum Flera orter (2)
Marin mikropaleontologi Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Marina vetenskaper: Tillämpat projekt (praktik) Klassrum Göteborg
Maringeologi Klassrum Göteborg
Naturvetenskapliga verktyg för geovetare Klassrum Göteborg
NO/TK för lärare åk 1-3 Distans Distans
NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Planetsystem och rymdsonder Klassrum Göteborg
Solsystemets mindre medlemmar Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa Klassrum Göteborg
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap Klassrum Göteborg
Biologi
Artkunskap i naturliga miljöer Klassrum Göteborg
Att läsa naturen Klassrum Göteborg
Beteendebiologi Klassrum Göteborg
Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet Klassrum Göteborg
Biodiversitet och ekologi, baskurs Klassrum Göteborg
Bioinformatik och funktionsgenomik Klassrum Göteborg
Biologi för filosofer Klassrum Göteborg
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser Klassrum Göteborg
Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Cell- och utvecklingsbiologi Klassrum Göteborg
Cellbiologi, baskurs Klassrum Göteborg
Djurens beteende Klassrum Göteborg
Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront? Klassrum Göteborg
DNA som en tidsspegel: från Neandertalare till framtida klimatförändringar Klassrum Göteborg
Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem Klassrum Göteborg
Evolutionsbiologi Distans Distans
Evolutionär biologi Klassrum Göteborg
Experimentdesign och statistik Distans Distans
Fiskekologi Distans Distans
Fiskfysiologi Distans Distans
Förorening av marin miljö Distans Distans
Genteknisk modifiering av nyttoväxter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Havet i klassrummet Distans Distans
Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle Distans Distans
Humanfysiologi Klassrum Göteborg
Immunologi Klassrum Göteborg
Molekylär genetik och evolution, baskurs Klassrum Göteborg
Molekylär mikrobiologi Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Göteborg
Naturvård i landmiljöer Klassrum Göteborg
Naturvård i vattenmiljöer Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i biologi (praktik) Klassrum Göteborg
Tillämpat projekt i molekylärbiologi (praktik) Klassrum Göteborg
Trädgårdens biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i biologi Klassrum Göteborg
Verksamhetsförlagt projekt i molekylärbiologi Klassrum Göteborg
Växtfysiologi i en föränderlig miljö Klassrum Göteborg
Fysik
Atom och molekylfysik Klassrum Göteborg
Att bli fysiker Klassrum Göteborg
C-programmering I Klassrum Göteborg
C-programmering II Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Göteborg
Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Klassrum Göteborg
Ellära med elektrisk mätteknik Klassrum Göteborg
Fasta tillståndets fysik Klassrum Göteborg
Fysik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Fysik 4 för lärare i åk 7 - 9 Klassrum Göteborg
Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans Distans Distans
Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans Distans Distans
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik: Kandidatarbete Klassrum Göteborg
Grundkurs i MATLAB Klassrum Göteborg
Grundläggande strålningsfysik Distans Distans
Kvantfysik A Klassrum Göteborg
Matematisk fysik A Klassrum Göteborg
Mekanik A Klassrum Göteborg
Mekanik B Klassrum Göteborg
Programmering och numerisk analys Klassrum Göteborg
Subatomär fysik Klassrum Göteborg
Symmetrier i fysiken Klassrum Göteborg
Teknik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Termodynamik Klassrum Göteborg
Vågrörelselära och optik Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Avancerad klimatdataanalys Klassrum Göteborg
Dataanalys för geovetare Klassrum Göteborg
Ekonomisk geologi Klassrum Göteborg
Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Göteborg
Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi Klassrum Göteborg
Geofysik I Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) - introduktion Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 (GIS) Distans Distans
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem: GIS Klassrum Göteborg
Geokemi Klassrum Göteborg
Geosystemvetenskap Klassrum Göteborg
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap: Grundkurs Klassrum Göteborg
Geovetenskaplig metodik G4 Klassrum Göteborg
GIS: Introduktion till fjärranalys Distans Distans
Hydrologi och hydrogeologi Klassrum Göteborg
Klimatdatatillämpningar Klassrum Göteborg
Klimatförändringar och samhället Klassrum Göteborg
Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Klimatförändringar/människa/samhälle Distans Distans
Klimatförändringshistoria Klassrum Göteborg
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Mineralogi Klassrum Göteborg
Petrologi Klassrum Göteborg
Regional miljögeovetenskap Klassrum Göteborg
Sedimentologi och stratigrafi Klassrum Göteborg
Strukturgeologi Klassrum Göteborg
Tillämpad geologi Klassrum Göteborg
Kemi
Analytisk kemi 1 Klassrum Göteborg
Biokemi Klassrum Göteborg
Dermatokemi och kontaktallergi Klassrum Göteborg
Fysikalisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 1 Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2A Organisk kemi Klassrum Göteborg
Grundläggande kemi 2B Biokemi Klassrum Göteborg
Kemi för skolans ämneslärare Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatarbete Klassrum Göteborg
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi, självständigt arbete A Klassrum Göteborg
Kemi, tillämpningskurs Klassrum Göteborg
Kurspaket i kemi Klassrum Göteborg
Miljökemi Klassrum Göteborg
Oorganisk kemi Klassrum Göteborg
Organisk kemi Klassrum Göteborg
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Göteborg
Analytiska funktioner Klassrum Göteborg
Diskret matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Göteborg
Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik Klassrum Göteborg
Flervariabelanalys Klassrum Göteborg
Fourieranalys Klassrum Göteborg
Grundläggande stokastiska processer Klassrum Göteborg
Ickelinjär optimering Klassrum Göteborg
Linjär algebra II Klassrum Göteborg
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Klassrum Göteborg
Linjära statistiska modeller Klassrum Göteborg
Logik: Formella språk Klassrum Göteborg
Matematik 1 Klassrum Göteborg
Matematik 1 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 2 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 5 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare i matematik Klassrum Göteborg
Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering Klassrum Göteborg
Matematikens domänspecifika språk Klassrum Göteborg
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Matematisk statistik och diskret matematik Klassrum Göteborg
Naturvetarmatematik A1 Klassrum Göteborg
Numerisk analys Klassrum Göteborg
Optioner och matematik Klassrum Göteborg
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering Klassrum Göteborg
Partiella differentialekvationer Klassrum Göteborg
Reell analys Klassrum Göteborg
Sannolikhetsteori Klassrum Göteborg
Statistisk databehandling Klassrum Göteborg
Statistisk slutledning Klassrum Göteborg
Statistiskt tänkande Klassrum Göteborg
Vetenskaplig visualisering Klassrum Göteborg
Miljö
Ekologi och evolution för miljövetare Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Göteborg
Examensarbete i miljövetenskap I Klassrum Göteborg
Från lokala naturresurser till global konsumtion Klassrum Göteborg
Föroreningars spridning och effekter på biologiska system Klassrum Göteborg
Höstterminspaket i humanekologi Klassrum Göteborg
Industriellt och kommunalt vattenskydd Klassrum Göteborg
Miljöekonomi Klassrum Göteborg
Miljövetenskap i praktiken Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap, allmän inriktning Distans Distans
Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys Klassrum Göteborg
Miljövetenskap: Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskaplig baskurs - samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Miljövetenskapliga metoder och projekt Klassrum Göteborg
Naturresurshushållning Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Klassrum Göteborg
Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld Klassrum Göteborg
Arbetsmiljö Klassrum Göteborg
Arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Göteborg
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Göteborg
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Gruppfacilitering Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap Klassrum Göteborg
Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling Klassrum Göteborg
Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Uppsats arbetsvetenskap Klassrum Göteborg
Restaurang
Mat / Dryck
Vinkunskap 1 Klassrum Göteborg
Vinkunskap II Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj Klassrum Göteborg
Den globala läraren Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: fortsättningstermin, med inriktning mot samhällsplanering Klassrum Göteborg
Modern europeisk integration 2 Klassrum Göteborg
Nation, medborgarskap och identitet i samhälle: Kvalitativa metoder Distans Distans
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Klassrum Göteborg
Sanning i konst och vetenskap Distans Distans
Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål Distans Distans
Geografi
Befolkning, migration och städer Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi 1 Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi kandidattermin Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi Klassrum Göteborg
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geografi: Baskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografi: Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Klassrum Göteborg
Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete Klassrum Göteborg
Infrastruktur, transporter och kommunikation Klassrum Göteborg
Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: grundtermin Klassrum Göteborg
Kulturgeografi: kandidatkurs Klassrum Göteborg
Kulturgeografiska grunder Klassrum Göteborg
Kvantitativ planeringsmetodik Klassrum Göteborg
Miljö- och fysisk planering Klassrum Göteborg
Nord-Sydrelationer och globala perspektiv Klassrum Göteborg
Planeringsmetoder för social hållbarhet Klassrum Göteborg
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Göteborg
Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens Klassrum Göteborg
Skandinaviska planeringstraditioner Klassrum Göteborg
Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv Klassrum Göteborg
Statistik
Statistik kandidatuppsats Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättning Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 1 Klassrum Göteborg
Statistik: Fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Statistik: Fördjupning Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 1 Introduktion Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 3 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundkurs 4 Klassrum Göteborg
Statistik: Grundläggande Klassrum Göteborg
Statistisk Analys och Experimentplanering Klassrum Göteborg
Statsvetenskap
Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar Klassrum Göteborg
Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter Klassrum Göteborg
Dominans, hegemoni och den globala ordningen Klassrum Göteborg
Examensarbete i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Fattigdom, resurser och fördelning Klassrum Göteborg
Folkbildningens idé och praktik Klassrum Göteborg
Förvaltningens makt: Problem och möjligheter Klassrum Göteborg
Global politisk ekonomi Klassrum Göteborg
Global Studies: Key Concepts Distans, Klassrum Flera orter (2)
Globala genusstudier: agens och struktur Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus Klassrum Göteborg
Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Examensarbete Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Fördjupningskurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Globala utvecklingsstudier: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Instrumentaldidaktik 1 Klassrum Göteborg
Internationella relationer: Examensarbete Klassrum Göteborg
Internationella relationer: metod och examensarbete Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i Globala studier Klassrum Göteborg
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Konflikt, fred och säkerhet i Mellanöstern Klassrum Göteborg
Krig, fred och säkerhet Klassrum Göteborg
Kulturskolan didaktik 3 - Tvärkonstnärlig samverkan i projektform Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Bild och form Distans Distans
Kulturskolans didaktik 4 - samverkan med andra aktörer Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Mellanöstern under förändring Klassrum Göteborg
Mellanösternstudier: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap Klassrum Göteborg
Metod inom Globala studier Klassrum Göteborg
Miljöpolitik i teori och praktik Klassrum Göteborg
Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6 Klassrum Göteborg
Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 Klassrum Göteborg
Sociala och politiska rörelser i Latinamerika Distans Distans
Statsvetaren i yrkeslivet Klassrum Göteborg
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap: Kärnkurspaket Klassrum Göteborg
Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik Klassrum Göteborg
Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv Klassrum Göteborg
Säkerhet och konflikter i en förändrad värld Klassrum Göteborg
Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv Klassrum Göteborg
Utrikespolitisk analys Klassrum Göteborg
Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt Klassrum Göteborg
Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik Klassrum Göteborg
Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden Klassrum Göteborg
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola Distans Distans
Idrott och sport
Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Göteborg
Hållbart elitidrottande Klassrum Göteborg
Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap Klassrum Göteborg
Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Idrott och hälsa II Klassrum Göteborg
Idrottens karriärvägar och utvecklingsmiljöer Klassrum Göteborg
Idrottsmedicin Klassrum Göteborg
Specialidrott för gymnasielärare i idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter Klassrum Göteborg
Tränings- och matchanalys i lagidrotter II Klassrum Göteborg
Träningslära Klassrum Göteborg
Träningslära II Klassrum Göteborg
Språk
Att skriva på somaliska Distans Distans
Film och visuell kultur i Östasien Klassrum Göteborg
Fonetik Klassrum Göteborg
Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fortsättningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Fornkyrkoslaviska texter i kontext: kyrkokalender och gudstjänsternas uppbyggnad Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1 Distans Distans
Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2 Distans Distans
Genus i litteraturen: dåtida och nutida perspektiv Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grammatik Klassrum Göteborg
Introduktion till språkstruktur i afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till språkvetenskap och afrikanska språk Distans Distans
Introduktion till Swahili Distans Distans
Introduktion till ukrainska Distans Distans
Introduktionskurs i latin I Distans Distans
Introduktionskurs i latin II Distans Distans
Japan idag Distans Distans
Japanska, fortsättningskurs II Klassrum Göteborg
Japanska, fortsättningskurs III Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs 1 Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs 2 Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs II Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 1 Klassrum Göteborg
Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Kyrkomusikens latin Distans Distans
Latin, examensarbete för kandidatexamen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Latin, fördjupningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin, grundkurs Klassrum Göteborg
Latin, textkurs: Antika latinska texter Distans Distans
Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs Distans Distans
Lingvistik, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Göteborg
Metoder för att studera dialog Klassrum Göteborg
Semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Distans Distans
Somalisk språkhistoria Distans Distans
Somaliska II Distans Distans
Somaliska III Distans Distans
Somaliska IV Distans Distans
Somaliska språket i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Somaliska språkets struktur Distans Distans
Somaliska, Introduktionskurs Distans Distans
Somaliskan i världen Distans Distans
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk i praktiken Klassrum Göteborg
Språk, kultur och kognition Klassrum Göteborg
Språklig betydelse: semantik och pragmatik Klassrum Göteborg
Språklig struktur: syntax och morfologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språkliga ljud: fonetik och fonologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språkteknologi Klassrum Göteborg
Swahili II Distans Distans
Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter Distans Distans
Thinking translation: Översättningsteori ur ett litterärt och kulturellt perspektiv Klassrum Göteborg
Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk Distans Distans
Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2 Distans Distans
Äldre litteratur från Homeros till Petrarca Distans Distans
Arabiska
ADAB: Att skriva mellan svenska och arabiska Klassrum Göteborg
Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik Distans Distans
Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer Distans Distans
Arabiska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del I Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs 1, del II Klassrum Göteborg
Arabiska, Grundkurs I Klassrum Göteborg
Arabiska, grundkurs II Klassrum Göteborg
Arabvärlden, politisk och social historia Distans Distans
Danska
Danska 1, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska 2, grundkurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Danska, fortsättningskurs 2 Klassrum Göteborg
Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs Klassrum Göteborg
Engelska
Engelska i klarspråk Distans Distans
Engelska i tal och skrift Klassrum Göteborg
Engelska, Fortsättningskurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Engelska: Grundkurs. Litteraturvetenskap och kulturstudier Distans Distans
Engelska: Grundkurs. Språkvetenskap och akademisk engelska Distans Distans
Engelska: Språklig specialkurs. Populärkultur och det engelska språket Distans Distans
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats Klassrum Göteborg
Introduktion till akademiska studier på engelska Distans Distans
Multikontrastiv engelska för lärare Distans Distans
Muntlig engelska i teori och praktik Distans Distans
Pengar i brittisk fiktion Distans Distans
Franska
Franska Fortsättningskurs 31-45 högskolepoäng Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, Fördjupningskurs, del I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Franska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Franska: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska: Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska: Kontrastiv franska för lärare Klassrum Göteborg
Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska
Grekiska, examensarbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Grekiska, fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Grekiska, grundkurs, del I Distans Distans
Grekiska, grundkurs, del II Distans Distans
Tidigkristna grekiska texter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japanska
Japanska, fortsättningskurs I Klassrum Göteborg
Japanska, fördjupningskurs I avseende kandidatexamen Klassrum Göteborg
Japanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen Klassrum Göteborg
Kommunikativ japanska Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikativ japanska II Distans Distans
Kinesiska
Kina idag Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kinas historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesisk litteraturhistoria, Klassrum Göteborg
Kinesisk propaganda: introduktion Klassrum Göteborg
Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet Klassrum Göteborg
Kinesiska, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska, fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Kinesiska, Grundkurs del 1 Distans Distans
Klassisk kinesiska II Klassrum Göteborg
Transnationell kinesisk film Klassrum Göteborg
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik, grundkurs Klassrum Göteborg
Lingvistik: fonetik och pragmatik Distans Distans
Lingvistik: grammatik och semantik Distans Distans
Lingvistikens grunder Klassrum Göteborg
Lingvistiska tillämpningar Klassrum Göteborg
Ryska
Introduktion till Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Göteborg
Postsovjetisk litteratur: Ryska dystopier Klassrum Göteborg
Rysk litteraturvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska Grundkurs, kurspaket Klassrum Göteborg
Ryska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Självständigt arbete Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Språkvetenskap Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Text 2 Klassrum Göteborg
Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs Klassrum Göteborg
Ryska, Grundkurs Distans Distans
Spanska
Latin, fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs Distans Distans
Spanska - Lär dig tala med flyt, Grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande Klassrum Göteborg
Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, fördjupningskurs i språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, grundkurs Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 1 Klassrum Göteborg
Spanska, nybörjarkurs 2 Klassrum Göteborg
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 1 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 2 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3 Distans Distans
Spanska, Nätbaserad Grundkurs 4 Distans Distans
Spanska, uppsats Distans Distans
Svenska
Grammatikdidaktik för svenskämnet Distans Distans
Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs Distans Distans
Litteracitet, skrivande och skrivdidaktik för svenskämnena Distans Distans
Retorik för yrkesverksamma Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Skriva, grundkurs Klassrum Göteborg
Språk och makt Distans Distans
Svenska med språkvetenskaplig inriktning A Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B Klassrum Göteborg
Svenska med språkvetenskaplig inriktning C Klassrum Göteborg
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1 Distans Distans
Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats Distans Distans
Svenska som andraspråk, Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs Distans Distans
Tyska
Tysk litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Fortsättningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs, del 1 Klassrum Göteborg
Tyska, Fördjupningskurs: Språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, Grundkurs Klassrum Göteborg
Tyska, Grundkurs: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyska, Grundkurs: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer Distans Distans
Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945 Distans Distans
Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 1 Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs 2 Distans Distans
Tyska, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II Distans Distans
Tyska, Språkvetenskap: Språklig variation och språkutveckling Distans Distans
Översättare
Att översätta till somaliska Distans Distans
Teknik
Elektronik 3: Digitalteknik Klassrum Göteborg
Mikrocontrollers i nätverk I Klassrum Göteborg
Teknik 3 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik 4 för gymnasielärare Klassrum Göteborg
Teknik för lärare åk 1-3, intervall 1-7, Ingår i lärarlyftet II Distans Distans
Teknik för lärare åk 4-6, intervall 1-7,5 hp. Ingår i lärarlyftet II Distans Distans
Elektroteknik
Elektronik 1: Ellära Klassrum Göteborg
Elektronik 2: Analog elektronik