Arbetsvetenskap, magisterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Arbetsvetenskap, magisterprogram

Globalisering och samhällsomvandling håller på att förändra förutsättningarna för arbetslivet på 2000-talet. Arbete inom industri och offentliga verksamheter organiseras på nya sätt vilket även påverkar anställningsförhållanden och relationerna mellan arbetsmarknadens parter.

Magisterprogrammet i arbetsvetenskap utvecklar din vetenskapliga förmåga att undersöka och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privat och offentlig verksamhet, samt förändringar på arbetsmarknaden.

Utbildningen ger dig både fördjupad kunskap om aktuella utvecklingskoncept nationellt och internationellt samt ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Programmet ger dig även kunskaper i att identifiera och analysera problem i dagens arbetsliv samt att hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation och kompetensfrågor.

Du läser organisations- och arbetsmarknadsteoretisk litteratur, diskuterar metodologiska utgångspunkter och skriver ett examensarbete.

 

 

Innehåll

1) Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 hp. I denna kurs studeras hur olika organisations- och ledarskapsmodeller sprids, anammas och implementeras nationellt och internationellt. Olika organisations- och ledningsmodeller problematiseras med avseende på ekonomisk effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ.

2) Arbetsmarknad i nationellt och internationellt perspektiv, 15 hp. Kursen behandlar anställnings- och arbetsmarknadsförhållanden i Sverige och andra länder. Det svenska arbetsmarknadssystemet analyseras med hjälp av olika teoretiska förklaringsmodeller och sätts in i ett internationellt perspektiv

3) Forskningsmetoder, 15 hp. Kursen förmedlar vetenskapsteoretiska och praktiska kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod.

4) Examensarbete, 15 hp. Självständigt arbete under handledning av forskare.

Magisterprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt genom att du får möta de bästa forskarna och lärarna i arbetsvetenskap vid tre universitet och högskolor i västra Sverige: Göteborg, Borås, och Karlstad. Du kommer därigenom att bygga upp ett unikt nätverk med forskare och magisterstudenter i regionen under programmet.

 

Yrkesmöjligheter efter avslutade studier.

En magisterexamen i arbetsvetenskap ger dig möjligheter till kvalificerat utvecklings- utrednings- och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer. Magisterexamen ger dig också möjlighet att söka in på forskarutbildning för att därigenom uppnå doktorsexamen i arbetsvetenskap.

Förkunskaper

Samhällsvetenskaplig kandidatexamen omfattande 180 hp. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Arbetsvetenskap, magisterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön