Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
330 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Observera att du enbart söker till programmets förstaämne som totalt omfattar 210 hp, resterande 90 hp i ditt andraämne väljer efter programmets start.

Utbildningen omfattar tre områden:

•    utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
•    ämnesstudier (210-240 hp), fördelade över ett eller två ämnen
•    verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

Din ämneskombination omfattar alltid ett förstaämne som omfattar minst 120 högskolepoäng. Ditt andraämne omfattar 90 högskolepoäng. När du söker till programmet, söker du också ditt förstaämne. Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. En stor del av din utbildning kommer du alltså att ägna åt dina ämnesstudier. Ämnesstudierna innehåller också ämnesdidaktik och metodik, vilket gör att du får de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden.  

Information om val av andraämne

Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Olika ämnen kräver olika förkunskaper i form av behörigheter. Information om vilka första- och andraämnen som går att kombinera, samt information om förkunskapskrav för respektive ämne finner på ämneslärarprogrammets webbsida: https://studentportal.gu.se/dina-studier/soka-kurser-under-studietiden?i_kau=1

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Mer information om ämnen inom programmet

lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Franska 3, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön