Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter. När mobilitet och migration är växande inslag i samhället blir det allt viktigare att kunna förhålla sig till en verklighet som präglas av mångkultur och mångspråkighet. Kraven ökar på förståelse, nyfikenhet, tolerans, och inte minst på insikter om kulturella skillnader och likheter, liksom vad de kan bero på.  En viktig grund för utbildningen är att skapa förståelse för olika kulturella synvinklar och dessas konsekvenser, och att problematisera ett eurocentriskt perspektiv. 

I programmet utvecklar du kunskap, färdighet och förmåga att utifrån en språkvetenskaplig grund kritiskt analysera, diskutera och reflektera kring uttryck och kommunikativa manifestationer av kultur. Du förvärvar språkvetenskapliga verktyg för att utforska, tolka och förstå olika språkliga och kulturella yttringar, och därigenom komma fram till hur olika diskurser om kultur och kulturella skillnader kan påverka kommunikationen mellan och om olika kulturer. 

Förkunskaper

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå. Därutöver krävs Engelska 6 från svenska gymnasieskolan eller motsvarande eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. Beroende på valt huvudområde krävs dessutom 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska, eller motsvarande språkfärdighetsnivå i respektive språk från ett internationellt erkänt test. En lista över dessa test, inklusive information om den språkfärdighetsnivån som krävs, finns i informationen om programmet Språk och interkulturell kommunikation i Göteborgs universitets Kurs- och programkatalog. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet. Förkunskapskrav för programmets kurser och för valbara kurser anges i respektive kursplan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön