Konstnärligt kandidatprogram i film

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Konstnärligt kandidatprogram i film

Kandidatprogrammet i film syftar till att utveckla dina filmiska metoder och tänkande med fokus på undersökande processer. Som student utvecklar du kunskap om hela den filmiska processen där både teknisk färdighet, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår.

Om utbildningen

Första året studerar och analyserar du praktiskt och teoretiskt din inställning till begreppet bild. Genom korta övningar undersöker du bildens och ljudets bidrag till det egna uttrycket och tränar dina färdigheter i att hantera de tekniska redskapen. Du får också redskap för att kunna arbeta pedagogiskt med kameran som verktyg för lärande. Utifrån begreppet att agera tränar du dina färdigheter i att avbilda, iscensätta samt din förmåga att bedöma och göra urval.

Andra året undersöker du genom praktiskt arbete din inställning till rum och rumslighet. Du tränar dina färdigheter i att hitta och iordningställa rum exteriört och interiört för arbete med avbildning och iscensättning.

Utifrån begreppet planera arbetar du med alla moment som föregår och följer ett genomförande av ett filmprojekt. Utöver idéutveckling tränar du din förmåga att upprätta och bedöma projektplaneringar i relation till resurser och tid.

Tredje året genomför du en produktion från idé till färdig masterkopia. I samband med Göteborg Film Festival presenterar du ditt filmiska arbete för publik för att därefter undersöka möjligheter för det egna verkets visning och spridning. Du skriver också en reflekterande text utifrån ditt eget konstnärliga arbete där du får möjlighet att reflektera över ditt lärande

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Konstnärligt kandidatprogram i film

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön