Metoder inom andraspråksforskning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Metoder inom andraspråksforskning

Kursinnehåll:
Kursen Metoder i andraspråksforskning ger en översikt av flera vetenskapliga metoder som används inom andraspråksforskning. Stor vikt läggs vid att träna den studerandes förmågor att diskutera och bedöma vilken metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen belyser även formulering av vetenskapliga problem samt etik och vetenskaplig redlighet. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder behandlas samt problematiseras ur ett normkritiskt perspektiv. Exempel på metoder som kan tas upp är intervjumetoder, enkätmetoder, fältmetoder, observation, etnografi, olika typer av text, diskurs- och samtalsanalys, experimentella metoder samt korpusmetoder. Kursen är uppbyggd kring tre huvudkategorier av innehåll: a) presentationer av vanligt förekommande metoder och metodtraditioner inom andraspråksforskning, b) exempel på forskningsarbeten som utnyttjar olika metoder, c) presentationer och diskussioner av olika metodologiska frågeställningar och övergripande metodfrågor.

Kursen SSA256 är på avancerad nivå och ges på halvfart under höstterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Kort om kursen:
Kursen SSA256, Metoder i andraspråksforskning, ger en översikt av flera vetenskapliga metoder som används inom andraspråksforskning. Stor vikt läggs vid att träna den studerandes förmågor att diskutera och bedöma vilken metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen förbereder för magisteruppsatsen i SSA220. Kursen SSA256, ingår i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Efter studierna:
Om du är godkänd på kurserna SSA251, SSA252 och SSA255 kan du efter godkänt resultat på SSA256 skriva magisteruppsats på kursen SSA220. För att ta ut en magisterexamen behöver du förutom de nämnda obligatoriska kurserna 15 hp valbara kurser. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Undervisningsform:
Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Förkunskaper

Godkänt resultat på kurserna SSA251 Andraspråksinlärning 1, SSA252  Andraspråksinlärning 2 samt SSA255 Grundläggande litteracitet i flerspråkig kontext eller motsvarande kunskaper. Detta förutsätter i sin tur kandidatexamen med 90 hp, inklusive ett självständigt språkvetenskapligt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, allmän språkvetenskap/lingvistik eller moderna språk med språkvetenskaplig inriktning samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller svenska som andraspråk B/svenska som andraspråk 3 och engelska A/engelska 6.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Metoder inom andraspråksforskning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön