Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6

Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7,5 hp. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med ett flerspråkigt perspektiv. I båda delkurserna får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk 46.

Delkurs 1, Svenska som andraspråk i skola och samhälle samt litteracitetsutveckling på ett andraspråk, syftar till att ge dig som undervisar i åk 46 en introduktion till ämnet svenska som andraspråk. Kursen ger kunskaper om och insikter i flerspråkighet, andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärandevillkor. Vidare ger delkursen kunskaper om såväl litteracitetsutveckling som muntlig språkutveckling på ett andraspråk. Teoretiska kunskaper om grammatik och ordförråd ur ett flerspråkighetsperspektiv och hur dessa kunskaper kan omsättas i didaktiskt i undervisningen ingår också i delkurs 1.

I Delkurs 2, Språkutvecklande arbetssätt och bedömning av muntlig och skriftlig produktion på svenska som andraspråk, får du ta del av arbetssätt som stärker språkutvecklingen såväl muntligt som skriftligt i det flerspråkiga klassrummet. Ett urval av genrer som elever möter och skriver i skolan belyses ur ett flerspråkigt perspektiv och vi tar upp skönlitteraturens roll i för elevers språk- och identitetsutveckling. I delkursen undersöks även hur multimodalitet i läromedel och multimodalt textskapande i klassrummet kan stärka andraspråksutveckling och lärande. Vidare arbetar med modeller för bedömning och dokumentation av muntlig och skriftlig skolspråksutveckling på ett andraspråk, och du får prova på att själv analysera och bedöma elevers muntliga och skriftliga produktion.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och intyg om huvudmannens godkännande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön