Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram

Dagens teknikutveckling ger ständigt nya utmaningar och möjligheter att skapa och uppleva medier och konst. Föreliggande program syftar till att ge en specialistkompetens i förståelse av estetiska samt vetenskapliga processer och företeelser. Detta kombineras med generella färdigheter i samarbete, problemlösning, gestaltning och projektledning för arbetsmarknaden. Programmet antar att kulturellt entreprenörskap genererar ett kreativt, akademiskt samt analytiskt förhållningssätt till förändring samt en tillämpad humaniora för att du ska kunna utveckla en förmåga att analysera olika perspektiv, medla mellan olika intressen och självständigt kunna se möjligheter och utifrån givna ramar utveckla nya verksamheter.

Om utbildningen

Programmet kombinerar teoretisk fördjupning kring medier, estetik samt vetenskap och kulturellt entreprenörskap. Genom löpande projektarbeten, enskilda och i grupp, tränar du dig i olika arbetssätt, som kunskap kring olika digitala redskap och att kommunicera med olika aktörer. De löpande projektarbetena går från att du teoretiskt förankrar dina och dina studentkamraters egna kunskaper och egna kulturella och mediala praktiker, till att du driver egna projekt. Du kommer från första början att arbeta med olika digitala plattformar och olika uttrycksformer för att samarbeta med de andra studenterna, med lärarna och med omvärlden. I detta ingår att löpande publicera texter och annat material på engelska och svenska riktade till olika grupper, såsom kreatörer, beslutsfattare och forskare. Under utbildningens gång, framför allt med hjälp av projektarbetena och tillsammans med en fortlöpande analys av och samverkan med arbetsmarknaden, får du möjlighet att bygga du upp en kompetensportfölj. I den kan du redovisa de projekt du medverkat i och de olika färdigheter som du individuellt eller i grupp har utvecklat. Du kommer under utbildningens gång att arbeta med forskare och från universitetsvärlden, mediebolag, kulturinstitutioner eller från andra delar av arbetsmarknaden.

Arbetsområden

Utbildningen förbereder dig för arbete som analytiker och projektledare inom kultur- och mediesektorerna. Du kommer att kunna arbeta som verksamhetsutvecklare inom alla typer av kreativa verksamheter.

Innehåll

Utbildningen består av sex terminslånga kurser om 30 högskolepoäng vardera. Samtliga kurser inom programmet är obligatoriska, men det är möjligt byta ut termin två, tre eller fyra mot kurs med liknande mål och innehåll vid utländskt lärosäte. Under utbildningens gång lär du dig bland annat att beskriva och analysera konstnärliga uttryck och att förstå konstnärliga processer. Du kommer även att studera deltagarkulturer, kulturekonomi och kulturellt och socialt entreprenörskap, liksom i berättande och interaktiva medier. Vidare kommer du att fördjupa dig i media, estetik och konstformernas filosofier, vetenskapsteorier, tänkade och kultur samt metodologi.

Varje termin innehåller ett projektarbete som löper parallellt med terminens två första delkurser. Terminens sista delkurs ger en teoretiskt förankrad kritisk diskussion kring projektarbetet och tidigare delkurser, utifrån både vetenskapliga och professionella perspektiv. Projektarbetena under terminerna två, tre och fyra bygger på utbyte med olika externa aktörer som institutionen samverkar med för att arbeta med pedagogiskt och professionellt relevanta uppgifter. Under utbildningens sista år får du förutom en gedigen grund i vetenskaplig teori och metod även lära dig att kommunicera forskning till olika målgrupper och i olika former.

Utbildningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, rollspel, laborationer, handledning och projektarbeten. Litteraturen är till övervägande del på engelska. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Fortsatta studier

Efter avslutad utbildning kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller fristående kurser på avancerad nivå. Du blir behörig till flera masterprogram vid Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön