Kulturskolans didaktik och praktik: musik

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Kulturskolans didaktik och praktik: musik

Kurspaketet består av två enskilda kurser som löper parallellt under terminen och innebär en termins studier på halvtid:

Kulturskolans didaktik: musik

Kulturskolans aktörer efterfrågar möjlighet till fortbildning på kulturskoledidaktik i gruppundervisning för musik. Kursen erbjuds hösten 2023 med tre olika inriktningar där du vid anmälan önskar ett av spåren. 

Inriktning instrumentalundervisning i grupp
Alla instrumentgrupper och genreuttryck möts kring didaktiska grepp i gruppundervisning. Med hela kroppen och alla sinnen, med gehörsmetoder, med improvisation och komposition ges flexibla ingångar till undervisning i syfte att kunna möta alla barn. Metoder för hur du från start kan kombinera att läsa och skriva noter med gehörsspel fördjupar den pedagogiska utmaningen att ge eleven verktyg att stå på egna ben och äga sitt eget spel och skapande från start. Övningsteknik, ett ofta bortglömt lärmoment tas upp. Vygotskijs teoretiska perspektiv på fantasi och kreativitet i barndomen samt den proximala utvecklingszonen lägger grunden till en förståelse för lärande som kan inkludera alla barn i instrumentalspel i grupp, där lika och olika kan mötas med spel på olika nivåer. Lärare är Camilla Sarner (kursansvarig), Mia Marine, Anders Hagberg, Daniel Berg och Jörgen Berg.

Inriktning orkesterspel i klassisk musik
Orkesterspel i klassisk musik med influenser från olika folkmusiktraditioner. Ron Davis Alvarez är lärare, han grundar sin kulturskoledidaktik i El Sistemas arbetssätt vilket i sig anammar såväl kunnande från Suzuki, Dalcroze samt exempel med erfarenheter från orkesterskolor världen över. Influenser från olika världsdelar och traditioner ger nyskapande ingångar i en traditionsrik genre. Med spel, rörelse, sång, peer-learning, sociala, emotionella moment ges grunderna för ett lustfyllt sätt att spela orkester från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Inriktning körsång med barn och unga
Med en satsning på att stärka kulturskolans gruppundervisning med mer körsång från unga år till gymnasiet ges denna kurs med specifikt fokus på sång och barnrösten. Alla barns rätt till sin röst lägger en ideologisk grund att ge alla barn chans att erövra sin röst och uppleva gemenskapen i en kör. Birgitta Mannerström Molin, är kördirigent och sångpedagog på riksnivå. Med lång erfarenhet av att bygga upp körverksamheter på hög nivå, genomföra stora nyskrivna körverk i kulturskola, i Svenska kyrkan, i uppbyggnaden av El Sistema, samt Side by Side-lägret har Birgitta lång erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt för kulturskolan. 

Den 3-delade kursen tar sitt avstamp i de nationella kulturpolitiska målen för kulturskolan samt aktuell skandinavisk musikpedagogisk forskning om kulturskolan.

KSDI52 kulturskolans didaktik: musik 7,5 hp går även att söka som enskild kurs.

Kulturskolans praktik: musik

Du kommer att göra praktik på en kulturskola. Under ledning av verksamma pedagoger deltar du i arbetet med att planera, organisera och leda aktiviteter med utgångspunkt i din egen konstnärliga kompetens. Praktiken omfattar tio tillfällen à en halvdag. Kulturskoleklivets samordnare hjälper dig att hitta en praktikplats. Vissa praktikplatser kan kräva att se utdrag ur belastningsregistret.

KSPR52 kulturskolans praktik: musik 7,5 hp går inte att söka som enskild kurs utan enbart i kurspaket.

I vardera kurs ingår fyra stycken heldagsträffar på campus i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.
Läs mer om utbildningen kulturskolepedagog, behörighet och urval på Göteborgs universitets hemsida

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och 90 hp konstnärlig utbildning inom musikområdet på grund- och fortsättningsnivå eller motsvarande

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Kulturskolans didaktik och praktik: musik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön