Masterprogram i Finans

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Masterprogram i Finans

Masterprogrammet i Finans är designat för att förse studenter med solida analytiska och empiriska verktyg anpassade för finansindustrin, samt en generell förståelse för forskning inom finans och liknande discipliner. De metoder och tekniker du lär dig har visat sig vara tillämpningsbara även utanför det traditionella banksamhället. Kurserna inom programmet har som målsättning att ge djupare kunskap om och förståelse för den finansiella ekonomin, med syftet att du ska kunna använda det du lär dig för praktisk problemlösning.

Om utbildningen
Finansiella frågor är närvarande i nästan alla delar av det moderna samhället. Individer behöver hantera sin inkomst, sina utgifter, sparkapital och investeringar. Företag driver sina finansiella verksamheter för att gynna alla inblandade intressenter, inklusive anställda, ägare och det omgivande samhället. På en global nivå krävs en socialt ansvarsfull investeringspraxis för att gemensamt kunna tackla fattigdoms- och hållbarhetsfrågor. Fördjupade kunskaper från mastersprogrammet i finans ger dig verktygen att kunna analysera och ge lösningar till dessa olika utmaningar.

Professionellt inriktat
Vårt program fokuserar på de problem som verksamma på hög nivå möter inom finansindustrin. Utbildningen ger dig en solid grund inom företagsfinansiering och kapitalförvaltning.  Du kommer att få analytiska färdigheter och en praktisk förståelse för finansiella verktyg och koncept. Du kommer även utveckla din förmåga att tillämpa finansiell teori på verkliga problem och få god praktisk kännedom om de empiriska verktyg som används i branschen. Framstående representanter från näringslivet  håller seminarium och föreläsningar som förbereder dig för arbetsmarknaden. Vårt finanslaboratorium ger förutsättningar för en modern finansutbildningen genom att:

  • ge tillgång till data i realtid från de flesta globala finansmarknader;
  • erbjuda ett regelbundet flöde av rapporter och forskningsmaterial från internationella investmentbanker;
  • utveckla dina programmeringskunskaper för att möta behoven i en alltmer högteknologisk finansindustri.

Flexibelt  
Genom att välja från en mängd valbara kurser kan du skräddarsy din utbildning för dina särskilda intressen och mål. Kurser som Tillämpad portföljhantering, Kvantitativ finans och Modellering av kreditrisker förbereder dig för en karriär inom kapitalförvaltning och värdepappershandel, riskhantering, eller aktie- och annan värdepappersanalys. Kurser såsom Företagsvärdering, Finansiell redovisning och Industriell ekonomi förbereder dig å andra sidan för en karriär inom affärsbankerna, inom finansiella funktioner i företag, eller som managementkonsult. Du kan också bredda dina perspektiv genom att läsa valbara kurser utanför finansämnet.

Internationellt
Programmets internationella profil låter dig möta andra kulturer, förbättrar din kommunikationsförmåga och skapar grunden till ett globalt nätverk. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp.  
Vi erbjuder också möjligheten att söka till en dubbelexamen i samarbete med universitetet Tor Vergata i Rom, och på så så sätt erhålla en masterexamen från vardera universitet. Du kan även tillbringa utbytestid vid ett av våra partneruniversitet.

Förkunskaper

Generella förkunskapskrav:  En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test.För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se (engelska) och www.antagning.se (svenska).  Programspecifika förkunskapskrav:   A) minst 7,5 hp i finans och minst 15 hp i mikroekonomi (varav 7,5 hp mikroekonomi på fortsättningsnivå), samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativ metod och/eller matematik  eller  B) en kandidatexamen (motsvarande180 hp) i matematik eller inom ett ingenjörsprogram med en kvantitativ eller matematisk inriktning. 

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i Finans

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön