Evolutionär ekologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Evolutionär ekologi

Evolution genomtränger och genomlyser alla former av liv och modern syn på biologi, från interaktioner mellan molekyler, genetisk och icke-genetisk nedärvning, och utvecklingsbiologi, till interaktioner mellan individer och taxa, vilket resulterar i artbildning och fylogenetisk divergens. På den här kursen samarbetar en grupp specialiserade forskare och plockar de intellektuella russinen ur kakan för att bygga en integrativ kurs ur två perspektiv: bottom-up (från molekyler till process-tänkande) och top-down (fylogenier och biodiversitet).

Mellan dessa områden hittar vi Evolutionär Ekologi, kursen där vi tränar oss i modern analys av en rad ekologiska problem ur ett evolutionärt perspektiv, såsom hur vi använder molekylära metoder för att identifiera faderskap och förstå varför vissa genetiska kombinationer är bra och andra är dåliga. Eller för att förstå begränsningar för evolutionen (varför det inte händer när det borde), hur och varför partnerval kan resultera i avkomma med kort eller lång livslängd, varför evolutionära hastigheter kan vara extremt snabba när vi minst anar det, och varför radiering av taxa ibland kan hända medan vi betraktar det i realtid och ibland inte alls (stasis).

De här frågeställningarna är förankrade i evolutionär teori och statistisk (kvantitativ) genetik, som även överförs till fylogenetiska analyser där släktskapet mellan arter beaktas och används för att förstå basen för anpassningar. Liknande metoder används också för att förstå grunderna för modern bevarandebiologi, inklusive analys av risk for utdöende. Kursen ges på engelska vilket ger den breda gruppen av avancerade studenter från Europa en chans att engagera sig i diskussioner och bygga kontaktnät för kommande samarbeten i en motiverande och entusiasmerande miljö.

Förkunskaper

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alt 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. För alla tre alternativ krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Evolutionär ekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön