Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2

Kursinnehåll:

Kurs SSA125 syftar till att ge kunskap om de speciella förutsättningar som utmärker undervisning och lärande på ett andraspråk. I kursen behandlas olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt liksom olika metoder för bedömning och utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer.

Kursen består av två delkurser. Den första delkursen behandlar olika metoder för att bedöma och utvärdera andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer. Särskild tonvikt läggs på kontinuerlig bedömning av andraspråksutvecklingen där till exempel performansanalys och självskattning behandlas. Delkursen ger även en orientering  om och en kritisk granskning av befintliga test och prov.

Den andra delkursen behandlar ett antal språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och fokuserar språkfärdigheter av avgörande betydelse för eleven i skolans alla ämnen. Vidare diskuteras olika förhållningssätt som skolan och dess personal kan uppvisa i arbetet med flerspråkiga elever samt hur detta kan påverka elevernas lärande och kognitiva utveckling.

 

Kort om kursen:

I kursen SSA125 fördjupar du dina kunskaper om undervisning i mångkulturella miljöer, flerspråkiga individers livsvillkor samt lärande på ett andraspråk. Kursen behandlar metoder för bedömning och utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer och ger en orientering om och en kritisk granskning av test och prov. Du tillägnar dig också kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. SSA125 kan läsas före SSA121.Vi rekommenderar att du som läser 45 hp väljer fortsättningskurs 2 (SSA125). Du som däremot läser 60 hp läser fortsättningskurs 1 och 2 i valfri ordning.

 

Efter studierna:

I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fortsätta att studera svenska som andraspråk kan du läsa fortsättningskursen SSA121 mot 60 hp  i svenska som andraspråk. Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs. Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1.
 

Undervisningsform:

SSA125 ges på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin, som:

  • kvällskurs: Undervisningen är schemalagd till en kväll per vecka. Veckodagen är densamma under terminen, men kan variera mellan terminerna.
  • distanskurs: Undervisningen sker huvudsakligen på distans, men enstaka fysiska träffar förlagda till universitetet kan förekomma.

Behörighet och urval:

Minst 75 % godkända delkurser, varav Det svenska språksystemet i andraspråksperspektiv/Språkstruktur och ordförråd i andraspråksperspektiv måste ingå, inom grundkurs i Svenska som andraspråk (30 hp) eller motsvarande.

Förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 22,5 hp godkända kurser från SSA111 Svenska som andraspråk, grundkurs (30 högskolepoäng) eller SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs (30 högskolepoäng) eller motsvarande. En av delkurserna måste vara SSA111, delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett de godkända andraspråksperspektiv eller SSA129, delkurs 2: Grammatiknära perspektiv på andraspråksinlärning och andraspråksutveckling, eller motsvarande kunskaper. Dessutom blir man behörig till kursen genom 15 hp från SSA118 Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 (30 högskolepoäng) tillsammans med 9 hp från SSA116 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv (9 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper. Från och med HT24 gäller följande: För behörighet till kursen krävs minst 22,5 hp godkända kurser från SSA111 Svenska som andraspråk, grundkurs (30 högskolepoäng) eller SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs (30 högskolepoäng) eller motsvarande. En av delkurserna måste vara SSA111, delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv eller SSA129, delkurs 2: Grammatiknära perspektiv på andraspråksinlärning och andraspråksutveckling, eller motsvarande kunskaper. Dessutom blir man behörig till kursen genom 15 hp från SSA118 Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 (30 högskolepoäng) tillsammans med 9 hp från SSA116 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv (9 högskolepoäng) eller genom SSA119 Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6 (1-15) och SSA116 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv eller motsvarande kunskaper eller motsvarande kunskaper.  

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön