Konstnärligt kandidatprogram i design

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Konstnärligt kandidatprogram i design

Vad är design och hur arbetar en designer? Hur visualiserar och kommunicerar man idéer på ett övertygande sätt? På vilka sätt kan en designer påverka samhället och bidra till mer en hållbar värld?

Detta och mycket mer får du lära dig under utbildningen som bygger på det praktiska görandet, och utförandet av riktiga designprojekt.

Utbildningen utgår från att många utmaningar och förutsättningar är gemensamma för alla designers. För HDK-Valand är därför helhetsperspektivet centralt och stor vikt läggs vid förhållningssätt, process och konstnärligt gestaltande. Du behöver alltså inte veta vilken inriktning du vill fördjupa dig inom när du börjar studierna utan kan forma din profil under tiden. Kanske väljer du att fördjupa dig inom exempelvis grafisk design eller inredningsdesign, eller så skapar du en specialisering som flyter mellan gränserna för olika designområden.

 

HDK-Valands miljöer är välkomnande och inspirerande. Våra lärare, som är specialiserade i olika designområden, vägleder och stödjer din utveckling. Du får tillgång till välutrustade verkstäder med specialiserade tekniker till din hjälp. Du får en egen arbetsplats och du har universitetets Konstbibliotek nära till hands inom husets väggar.

Nytt sedan 2018 är bland annat att alla studenter får samma introduktioner till verktyg och verkstäder och att examensarbetet blivit längre.

 

Om utbildningen

Utbildningen vilar på fyra hörnstenar: designprocess, konstnärlig gestaltning, kommunikation och helhetsperspektiv.

 

Kärnan i designeryrket är processen hur man tar sig an ett designuppdrag, hur man planerar och genomför ett projekt för att uppnå bestämda mål. Varje fas har sina specifika frågor och metoder, och i utbildningen tränar du problemformulering och arbetsprocess genom att uppgifterna för varje termin blir mer komplexa och större krav ställs på genomförande och resultat.

 

På HDK-Valand vilar den gestaltande delen av designprocessen, idéarbetet och formgivningen på konstnärlig grund. Det kan handla om att bryta mönster, se möjligheter i det omöjliga, ifrågasätta och vända upp och ner på det invanda.

 

Kommunikation är alla människor inbegripna i. Just därför är det viktigt att förstå och behärska kommunikation på ett djupare plan. Vi lägger vikt vid att träna både skriftlig, muntlig och visuell presentation.

 

Helhetsperspektivet har format utbildningen till ett sammanhållet program; oavsett designområde finns en gemensam kärna i hur man förhåller sig till kreativ problemlösning i all designverksamhet. I nästan alla kurser arbetar du tillsammans med studenter med annan designinriktning och får på det viset inblick i de olika områdenas speciella förutsättningar.

 

Innehåll

Det första året domineras av introduktioner i verkstäder och verktyg och av grundläggande övningar i skiss, metod, presentation och projektplanering. I ett antal designprojekt får du prova att arbeta på olika sätt och att börja hitta din egen profil. Lektioner och seminarier kring olika ämnen inom designhistorien finns med under hela detta år.

 

Under ditt andra år erbjuds du kurser med olika temainriktningar och du får lära dig hur ett designarbete kan kommuniceras till en publik. Ett längre designprojekt behandlar etik- och hållbarhetsfrågor. I vissa kurser arbetar ni i grupp och i andra enskilt. Du har nu möjlighet att specialisera dig inom ditt intresseområde och lägga grunden för din profilering.

 

Under det tredje året fördjupar du dina studier i gestaltning och metodik ytterligare och vi närmar oss verkliga uppdrag så långt det är möjligt. Under tredje årets sista termin genomför du ett examensarbete, som ska visa att du kan formulera och genomföra ett självständigt designprojekt med ett professionellt förhållningssätt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Konstnärligt kandidatprogram i design

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön