Kultur och demokrati, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Kultur och demokrati, masterprogram

På masterprogrammet Kultur och demokrati fokuseras förhållandet och spänningen mellan kultur och demokrati. Här undersöks sätt att organisera maktfördelning i våra samhällen, demokratins förutsättningar och infrastruktur; hur demokrati möjliggörs men också utmanas. Kultur utforskas både i form av estetiska praktiker och som sätt leva. Vi undersöker frågor som kulturens förändrade roll i förhållande till ekonomi och politik samt vad det betyder för synen på offentlighet och demokrati.

I programinnehållet möts och kombineras humanioras och samhällsvetenskapens frågor, områden och perspektiv. Kultur blir här en kritisk ingång för att analysera förändringsprocesser, motsättningar och förbindelser, med fokus på samtiden men också med hjälp av historiska inramningar. Programmets kurser behandlar fenomen som det offentliga rummets roll och funktion, språk och makt, sociala rörelser, estetiska praktiker och deras relation till aktivism, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, delaktighet, medborgardialog och folkbildning.

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Under utbildningen samarbetar vi med en rad lokala kulturinstitutioner. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang i samverkan med en lokal kulturinstitution.

Undervisningsformerna är varierande. Flera av kurserna är upplagda som tematiska delar där föreläsningar vanligen följs upp av seminarier där kurslitteraturen diskuteras. Gruppuppgifter och mindre tematiska fältstudier är också återkommande moment, liksom att studenterna genomför olika slags presentationer och redovisningar. Under några av kurserna arbetar studenterna huvudsakligen självständigt, individuellt och/eller i grupp, med handledning av lärare. Återkommande är också självständigt skrivande, som ges återkoppling på såväl av kurskamrater som av lärare. Praktikrelaterade moment finns i flera av kurserna men mest utpräglat under en praktikkurs. Programmets metodkurs innehåller tillämpningsövningar i kvalitativa metoder.

Med ett genomgående fokus på teoretisk kunskap och analytisk förmåga förbereds du som student för ett arbetsliv inom kultursektorn till exempel på institutioner som muséer. Även verksamheter inom offentlig förvaltning, som kommunala enheter med ansvarsområden kultur och samhälle, stadsutveckling och medborgarprojekt efterfrågar de kompentenser som utbildningen ger. Likaså är studieförbund, föreningar och frivilligorganisationer relevanta arbetsplatser. Fullgjord masterexamen är även förberedande och behörighetsgivande för forskarutbildning.

Förkunskaper

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida den sökande har relevanta förkunskaper.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kultur och demokrati, masterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön