Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring

Kursen behandlar kartläggning av brott och otrygghet. Studenterna tränas i att inhämta och analysera empiriska data och aktuella forskningsresultat om brottslighetens omfattning, struktur och förändring, argumentera för praktiska användningsområden och utforma kartläggningar för olika samhällsaktörer  företag, myndigheter och frivilligorganisationer. Medvetenhet om hur kartläggningar och andra praktiska tillämpningar av den inhämtade kunskapen kan påverka maktförhållanden i samhället betonas särskilt, liksom vikten av att beakta empiriska data och analystekniker av såväl kvalitativt som kvantitativt slag. Mönster i hur deltagande i och utsatthet för brott samt otrygghet hänger samman, fördelar sig i tid, rum och mellan olika samhällsgrupper, samt relationen mellan brottslighetens lokala förankring och internationella förbindelser, utgör centrala teman i kursen. Detsamma gäller för människors benägenhet att anmäla och rapportera om brott och otrygghet, delta i olika slags undersökningar, samt hur detta inverkar på möjligheten att undersöka brottsligheten på ett tillförlitligt sätt.

Förkunskaper

För behörighet till kursen krävs kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller, för den med kandidatexamen med annan inriktning, minst 60 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön