Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem

Kursen ger en djupgående insikt i hur populationer och ekosystem fungerar. Genom teoretiska modeller, experiment och fältstudier får du verktygen för att arbeta med naturliga populationer och ekosystem.

Kursen är indelad i tre huvudmoment: 1)Populationsekologi. Här har vi en huvudsaklig inriktning mot enartsanalys, men vi belyser även interaktioner mellan olika arter. Vi använder modeller för att förstå populationsutvecklingen, t.ex. exponentiella, täthetsberoende och åldersstrukturerade modeller. Demografiska och miljömässiga slumpfaktorer samt utdöenderisk är viktiga moment. Vi berör också rumslig struktur och undersöker hur överexploatering (jakt, fiske) påverkar en population. 2) Populationsgenetik. Här beskrivs genetisk variation, naturlig selektion, genflöde, neutral evolution samt slumpmässiga och deterministiska processer i populationer av olika storlekar.  Bevarandegenetik är en aktuell och viktig del som inkluderar tillämpningar inom bevarande och förvaltning. Vi ger en orientering om molekylära metoder inom ekologi. 3)Funktion av ekosystem. Här används kunskaperna från ovanstående delar till att skapa en holistisk förståelse av två ekosystem i Västerhavet: grunda havsbottnar och den fria vattenmassan. Genom en blandning av provtagningar, experiment och litteraturstudier beskriver vi hur struktur, funktion och interaktioner fungerar i marina system. Vi fokuserar på processerna och betydelsen av omvärldsfaktorer, inklusive mänsklig påverkan. Studierna i marina ekosystem är förlagda till Kristineberg för att på bästa sätt utnyttja det breda perspektivet i vår forskning.

Sammantaget ger kursen en mycket god bas att stå på, vare sig du vill jobba vidare inom förvaltning med ett populations- eller ekosystemperspektiv, eller fortsätta forska inom några av våra styrkeområden.

Utöver de kurser som är uppräknade i förkunskapskraven rekommenderas Biostatistik och experimentdesign (BIO172/173) samt Marin biodiversitet (BIO267).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs:Alternativ 1: Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 30 hp måste vara godkända.Alternativ 2: Godkända kurser inom det första och andra året på kandidatprogrammet i marin vetenskap, eller motsvarande. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända.Alternativ 3: Godkända kurser inom det första året på kandidatprogrammet i miljövetenskap samt ytterligare en 15 hp baskurs i biologi, eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön