Kulturarvsprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Kulturarvsprogrammet

Programmet består av ett gemensamt basår med sex ingående kurser (totalt 60 hp); två terminers studier inom ett profilämne (totalt 60 hp), en termin fördjupningskurs inom kulturarvsstudier (30 hp), vari ingår ett självständigt arbete om 15 hp; samt en termin med valbara kurser (totalt 30 hp) enligt nedan.

Termin 1

Första terminen behandlar kulturarvet som lämning och social konstruktion, liksom spänningar och konflikter kring kulturarvsanvändning. 

KA1110 Kulturarvets former 20 hp fokuserar på olika typer av materiella och immateriella kulturarv, hur de uppkommit, används och görs betydelsebärande. Kursen ger även en grundläggande introduktion till centrala begrepp och perspektiv inom kulturarvsområdet.  

KA1120 Kulturarvets politik och ideologi 10 hp lägger vikt vid att kritiskt granska de sociala och samhälleliga processer och strukturer inom vilka kulturarvet uppträder och används. Här diskuteras bland annat urvalsprocesser i lokala till globala kontexter samt klass-, genus- och etnicitetsaspekter.

Termin 2

Under andra terminen studeras hur kulturarvet praktiskt kommuniceras och förvaltas i samhället. Aktuellt regelverk och praxis behandlas, liksom de viktigaste förvaltningsorganen. Olika aktörer belyses, liksom former för dialog, förmedling och bruk av kulturarv. Vidare övas studentens egen förmåga att praktiskt förmedla och skapa dialog kring kulturarv. 

KA1210 Kulturarvets förvaltning och regelverk 10 hp behandlar kulturarvsförvaltningen, dess lagar, regelverk och praktiker, nationellt och internationellt.

KA1220 Kulturarvets kommunikation 10 hp diskuterar förmedling, dialog och förhandling kring kulturarv. Kulturarvsstrategier hos olika typer av aktörer belyses, t ex museer, föreningar, intresseorganisationer, skola och näringsliv. Kulturarvets gestaltning inom populärkultur, upplevelseindustri och kulturarvsturism uppmärksammas. 

KA1230 Kulturarvspedagogik 10 hp utvecklar redskap att praktiskt kommunicera och bedriva dialog kring kulturarv, varvid studenterna tränas i muntlig och skriftlig framställning samt bekantar sig med olika pedagogiska verktyg.

Inom ramarna för programmets basår ingår olika undervisningsformer såsom föreläsningar, exkursioner, studiebesök, seminarier och studielagsarbete. 

Termin 3 och 4

Grundläggande studier motsvarande grund- och fortsättningskurs inom valt profilämne (60 hp).

Termin 5

KA 1360 Fördjupningskurs inom huvudområdet Kulturarv

Häri ingår ett självständigt examensarbete om 15 hp.

Termin 6

Valbara kurser och praktik

Utöver kurserna ovan finns även ett utrymme om 30 hp valbara kurser. Institutionen för historiska studier erbjuder flera kurser inom huvudområdet Kulturarv. Här ingår kurser som ger möjligheten till som mest en termins praktikperiod vid en arbetsplats inom kulturarvssektorn. 

Utöver kurser inom huvudområdet Kulturarv kan studenten även välja att läsa fördjupningskurs (30hp) inom valt profilämne. Inom vissa profilämnen erbjuds även fältkurser som kan väljas av studenterna på programmet som valbar kurs. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kulturarvsprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön