Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram

Miljövetenskapen berör hoten mot vårt liv och gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till deras effekter och hur vi kan minska dem. Efter genomgånget program är du redo att som miljöexpert arbeta för en hållbar framtid.
Vetenskaplig kunskap om miljön är grunden för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och kärnan i dagens avgörande frågor kring klimatförändringar, luft- och vattenförorening, förlusten av den biologiska mångfalden, och fattigdomsminskning. Samhället är i stort behov av miljövetare som har en stabil grund inom naturvetenskapen, men samtidigt god förståelse för miljöproblemens samhälleliga sammanhang. Detta program utbildar sådana personer. Miljöproblem studeras från tre olika perspektiv:
Fördjupad vetenskaplig kunskap om olika miljöproblems orsaker och beskaffenhet
Analys av miljöproblem från olika perspektiv, såsom geografiska mönster, trender över tid, magnitud, effekter och risk
Olika typer av motåtgärder, anpassningar och möjliga lösningar för att tackla miljöproblem, till exempel genom internationella avtal, policy, företagsstrategier, teknikutveckling, etc 

Programmets struktur och innehåll
Programmet inleds med en obligatorisk termin innehållande fyra kurser, vardera värd 7,5 hp:
Globala förändringar - problem, analys, åtgärder
Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster
Bedömning och hantering av miljörisker
Naturbaserade lösningar potentialer, problem och målkonflikter
Därefter kan varje student, utifrån egen bakgrund och eget intresse, skapa sin egen profil inom miljövetenskap genom att välja valfria kurser. Avancerade kurser i miljövetenskap vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, finns angivna här: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/mer-om-masterprogrammen-i-miljovetenskap. Det går även att läsa andra kurser så länge examenskravet på 90 hp kurspoäng på avancerad nivå uppfylls.
Programmet avslutas med ett examensarbete inom ramen för kursen Examensarbete i miljövetenskap (30, 45 or 60 hp).
 

Övrig information om utbildningen
Praktikprojekt är väsentliga inslag i en del kurser, där du får möjlighet att arbeta med företag och myndigheter. En del studenter väljer att göra sina examensarbeten i nära samarbete med organisationer utanför akademin, vilket är möjligt så länge de har en intern handledare vid universitetet

Undervisningen bedrivs i små klasser med nära lärarkontakt. Den är både teoretiskt och praktiskt inriktad, med såväl föreläsningar som mer interaktiva övningar, data-analyser, grupparbeten och seminarier. Vissa kurser innehåller studiebesök och praktik. Det finns även möjlighet till nära kontakt med forskargrupper och organisationer utanför universitetet under examensarbetet, beroende på dess inriktning.

Du har goda möjligheter att delta i ett internationellt utbyte under en termin. Vi har etablerade kontakter och utbytesprogram med flera framstående universitet utomlands.

 

Efter studierna
Efter examen kommer du att kunna arbeta som miljöexpert inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Beroende på vilka kurser du valt, så ser karriärmöjligheterna lite olika ut. Våra tidigare utexaminerade studenter arbetar idag i hög grad som tjänstemän, konsulter eller chefer inom miljöområdet. Du kan också välja att fortsätta med forskarstudier
 

Förkunskaper

Kandidatexamen i naturvetenskap (biologi, fysik, geovetenskap, kemi, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, naturgeografi eller motsvarande) inkluderande minst 15 hp inom miljövetenskap. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.      

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön