Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3

Kursen är indelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med ett flerspråkigt perspektiv. I alla delkurser får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk 13.

Delkurs 1, Introduktion till svenska som andraspråk årskurs 13, syftar till att ge en grundläggande kunskap om ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor i skola och samhälle. Delkurs 2, Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, syftar till att ge dig kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Du får ta del av exempel på arbetssätt som stärker språkutvecklingen såväl muntligt som skriftligt i det flerspråkiga klassrummet och du får prova på att analysera och bedöma muntlig och skriftlig produktion. I Delkurs 3, Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, behandlar vi flerspråkiga barns grundläggande läs- och skrivinlärning och deras utveckling av läs- och skrivförmåga på ett andraspråk. Du får också ta del av hur kunskap om flerspråkiga elevers läs- och skrivinlärning kan omsättas i undervisningen. Vidare behandlar vi förhållandet mellan tal och skrift och hur detta påverkar flerspråkiga barns läs- och skrivinlärning och litteracitetsutveckling.  I Delkurs 4, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, fördjupar du dig i arbetssätt som främjar elevens språk- och kunskapsutveckling. Ett urval av genrer som barn möter i texter belyser vi ur ett flerspråkigt perspektiv. Du får också tillfälle att analysera olika texter utifrån olika genrer. I delkurs 4 arbetar vi med modeller för bedömning och dokumentation av elevers skolspråksutveckling på ett andraspråk som bygger vidare på kunskaper från delkurs 2 och 3.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och intyg om huvudmannens godkännande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön