Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
330 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning

OBS! Denna inriktning är en ett-ämnesinriktning mot ämnet teater. För att söka teater som kombineras med annat ämne, välj inriktningen Förstaämne: Teater.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Utbildningen omfattar tre områden:

  • utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
  • ämnesstudier (210-240 hp), fördelade över ett eller två ämnen
  • verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. Kurserna behandlar kunskaper som är väsentliga för dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

En stor del av din utbildning kommer du att ägna åt dina ämnesstudier. Rollen som ämneslärare förutsätter ett intresse för de ämnen man undervisar i. Genom dina ämnesstudier och i ämnesdidaktiken får du de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden.  Din ämneskombination omfattar alltid ett huvudämne som du läser minst 120 högskolepoäng i. Ditt andraämne läser du generellt i en omfattning om 90 högskolepoäng.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Färdighetsprov

Söker du ämnet Teater ska du göra ett färdighetsprov. Mer information om proven hittar du här: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sok-till-amneslarare-i-teater

Mer information om ämnen inom programmet

lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i teater

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater, ett ämne med fördjupning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön