Konstnärligt masterprogram i film

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Göteborg

Konstnärligt masterprogram i film

"Att filma är att spara och förmedla mänsklig erfarenhet".

Vårt internationella masterprogram i film vänder sig till dig som arbetar med kameran som centralt verktyg i den egna konstnärliga praktiken.  Utifrån eget intresse och egen tematik utvecklar du metoder för att undersöka frågor i och genom film. Detta sker genom utforskande och reflekterande praktiskt arbete tillsammans med lärare och andra studenter i relation till det omgivande samhället.

Som student utforskar du det spektra av uttryck och möjligheter som kameran innefattar, både som konstnärligt verktyg och som område för samhällsutveckling.

Om utbildningen

Programmet fokuserar på din egen praktik i kombination med reflektioner över andras pågående arbete. Du övar på att presentera det egna filmiska arbetet i olika former, inte minst i offentliga sammanhang.
Den konstnärliga och humanistiska grundsynen genomsyrar utbildningen liksom vikten av att träna kommunikation och visualisering i skrift och rörlig bild.

Utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Studenter på våra filmutbildningar har möjlighet att delta i valbara kurser inom flera av de andra ämnena.

 

Innehåll - de fyra terminerna

Första terminen syftar till att träna din förmåga att förhålla dig till och bearbeta ett befintligt visuellt material, där fokus ligger på att medvetandegöra dig kring etiska så väl som estetiska grunder för urval. Undervisningen fokuserar på aspekter av arkiv genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Du lokaliserar och klarlägger ditt eget intresse och tematik, för att därigenom identifiera en frågeställning i det egna filmiska arbetet.

Under andra terminen utforskar du din egen filmiska praktik med avseende på dess metod, process och målbild. Genom gruppdiskussioner övas din kritiska förmåga i förhållande till ditt eget och andra studenters konstnärliga arbete. Ni övar på att placera ert arbete i ett sammanhang bestående av konstnärlig forskning och praktisk kunskapsbildning med hänsyn till det reflekterade yrkeskunnandet, genom att medverka i seminarier kring forskning och i aktiviteter i fakultetens forskningsmiljö.

Tredje terminen syftar till att utmana och utveckla ditt konstnärliga arbete samt dess förhållande till filmområdet och filmens offentlighet. Undervisningen fokuserar på produktionsmetodik, organisation och verksamhet. Under kursen färdigställer du ett filmprojekt samt förbereder och planerar inför ett publikt, offentligt evenemang där filmprojektet ska visas.

Den fjärde och avslutande terminen syftar till att vidga din förmåga till att förvalta och tillämpa det egna konstnärliga arbetet i konceptuell och praktisk mening. Studenterna ska offentliggöra ett filmprojekt och presentera det för en publik. Likaså får du teoretiska, metodiska och praktiska kunskaper i reflexivt arbete och genomför ett reflekterande examensarbete genom att beskriva och analysera din konstnärliga process

Under första läsåret anordnar institutionen ett antal valbara kurser inom olika områden. I de valbara kurserna möts studenter från olika program vid HDK-Valand.

Förkunskaper

Konstnärlig kandidatexamen i film om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Konstnärlig masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Konstnärligt masterprogram i film

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön