Bild för undervisning i åk 1-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Bild för undervisning i åk 1-6

Kursen behandlar ämneskompetens gällande olika två- och tredimensionella material, verktyg och tekniker via exempelvis färglära, perspektiv, volym, bildkomposition, digital bildbehandling och konstruktion. Genom praktisk tillämpning arbetar studenten med estetiska lärprocesser i ett reflekterande och processinriktat arbetssätt, även innehållande dokumentation. Kursen behandlar olika aspekter av visuell kultur. Informativa, konstnärliga dokumentära bilder både i nutid och genom historien, behandlas och analyseras. Bilders funktioner och betydelser i vårt omgivande samhälle, såväl kulturellt som estetiskt belyses. Ett särskilt fokus sätts på hur visuell kultur påverkar barn och unga i deras roll som producenter och konsumenter av bilder. Kopplingar mellan identitet, grupptillhörighet och normer belyses.I kursen ingår minst ett utställningsbesök och/eller ett studiebesök på ett kulturhus eller en konsthall/museum där pedagogisk personal visar på verksamheter för barn- och ungdomsgrupper.Bildens mediespecifika didaktik bearbetas. Centrala begrepp för ämnet bild, bildteori och bildkommunikation bearbetas och kopplas till aktuell forskning. Etiska aspekter kring rättigheter och skyldigheter om hur bilder får användas diskuteras. I VFU-momentet tillämpas kunskaper i bildämnets didaktik. Ledarskap, anpassning av undervisning och bedömning och betygssättning utifrån aktuella styrdokument behandlas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtlärarutbildning med minst 30 hp godkända inom denna eller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Bild för undervisning i åk 1-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön