Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Magisteruppsats i personal- och arbetslivsvetenskap Distans
Organisering och personalutveckling Distans
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbetsrätt för chefer Distans
Ekonomisk brottslighet - sociologiska och socialpsykologiska perspektiv Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans
Examensarbete i psykologi Distans
Experimentell psykologi Distans
Familjepsykologi, avancerad nivå Distans
Forskningsmetod och vetenskapsteori Distans
Genusperspektiv och jämställdhet Distans
Global hälsa Kristianstad
Huliganism som samhällsfenomen Distans
Internationell Hälsa Distans
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans
Migration, flyktingskap och integration Distans
Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I Distans
Nya utmaningar och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden Distans
Nya utmaningar och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden Distans
Projektledning Distans
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Kristianstad
Socialpsykologi Distans
Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna Distans
Utvecklingspsykologi Distans
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans
Statsvetenskap
Handledning II - Professionell handledning för lärare Distans
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Landskapsvetarprogrammet Kristianstad
Data / IT
Affärssystem och verksamhetsutveckling Distans
Att designa digitala upplevelser Distans
Business Intelligence Distans
Co-design - designdialoger Distans
Data mining Kristianstad
Examensarbete i datavetenskap Kristianstad
Från hieroglyfer till digitala medier - modern designhistoria Distans
Grafisk design för webben Distans
Grafisk design för webben Distans
Grafisk design, introduktion Distans
Grafisk design, tryck Distans
Grundläggande programmering i C# Distans
Hållbara projekt i multidisciplinära sammanhang Kristianstad
Interaktionsdesign I Distans
Interaktionsdesign II Distans
Internet of Things Kristianstad
Introduktion till datasäkerhet Distans
Kreativitet, design och IT Distans
Programmering i Java Distans
Projektledning och organisation Kristianstad
Responsiv webbdesign Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans
Virtual reality: miljö och interaktion Distans
Ekonomi / Försäljning
Makroekonomisk teori Distans
Ekonomi
Avancerad redovisning och rapportering Kristianstad
Corporate Social Responsibility inom internationellt företagande Kristianstad
Ekonomistyrning I Distans
Elektronisk handel och digital marknadsföring Distans
Entreprenörskap och elektronisk handel Distans
Finansiell analys med kalkylprogram Distans
Företagsetik Distans
Företagsstyrning Kristianstad
Industriell marknadsföring Kristianstad
Internationella affärer och multinationella företag Kristianstad
Internationellt företagande Kristianstad
Koncernredovisning och internationell redovisning Kristianstad
Kundorientering och värdeskapande processer Kristianstad
Marknadsföring Distans
Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning Distans
Offentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning Distans
Organisation och ledning Distans
Organisation och ledning Distans
Organisering Distans
Redovisning II Distans
Strategi, innovation och produktutveckling Kristianstad
Strategi, organisation och styrning Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans
Estetiska inriktningar
Bild - en ämnesfördjupning i måleri Kristianstad
Bild för undervisning i åk 1-6 Kristianstad
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Hem- och konsumentkunskap II för undervisning i åk 7-9 Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 II Distans
Juridik
Beskattningsrätt - Internationellt perspektiv Kristianstad
Beskattningsrätt I Kristianstad
Beskattningsrätt l Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Kristianstad
Revisorsjuridik 1a Kristianstad
Kommunikation / Media
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Kristianstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
Internationella relationer i ett historiskt perspektiv Kristianstad
Historia
Militärhistoria Distans
Sverige: Kultur och Samhälle Kristianstad
Sverige: Kultur och Samhälle Kristianstad
Sverige: Kultur och Samhälle Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Innovationssystem och entreprenörskap Distans
Naturvetenskap
Att läsa himlen - observationer och simuleringar i astronomi Distans
Från Big Bang till stjärnors död Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6 Kristianstad
Biologi
Biodiversitet och ekosystemtjänster Distans
Biodiversitet och ekosystemtjänster Distans
Biologisk försöksutformning och statistik Kristianstad
Cell- och molekylärbiolog Kristianstad
Cellbiologi Kristianstad
Cellbiologi och immunologi Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Kristianstad
Geografiska informationssystem (GIS) för biologer Distans
Humanfysiologi och anatomi Kristianstad
Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning Distans
Mark och Vatten - en del av vattnets kretslopp Distans
Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik Distans
Matallergi och intolerans Distans
Matallergi och intolerans Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med detektion av genetisk variation Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med praktisk bioinformatik Distans
Natur- och miljökommunikation Kristianstad
Näringsfysiologi Distans
Samhällsbiolog Kristianstad
Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs Kristianstad
Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs Kristianstad
Systematisk Botanik Kristianstad
Upplevelser med mat och måltid Distans
Upplevelser med mat och måltid Distans
Växtfysiologi Kristianstad
Zoologi Kristianstad
Fysik
Astrobiologi Distans
Geografi
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Kristianstad
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Kristianstad
Kemi
Analytisk kemi Distans
Miljökemi Distans
Miljökemi Distans
Matematik
Kreativ problemlösning i matematik Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans
Miljö
Examensarbete i miljövetenskap Distans
Integrerade försörjningssystem – mat, vatten och energi Distans
Miljöförvaltning - från EU till kommun Distans
Miljömätteknik Distans
Miljöpsykologi, etik och kommunikation Distans
Resurseffektiv energianvändning Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Kristianstad
Språk
Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Engelska
Engelskan i världen Kristianstad
Från litteratur till film Kristianstad
Internationell Retorik Kristianstad
Teknik
Datateknik
Spelutveckling för Android Distans
Miljö och energiteknik
Arbetsmiljö och ledarskap Distans
Enskilda VA-anläggningar Distans
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans
Hydraulik för tekniker Distans
Processtyrning Distans
Samhällsplanering Distans
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Kristianstad
Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare III - utbildning och vetenskap Kristianstad
Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare III - utbildning och vetenskap Kristianstad
Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare III - utbildning och vetenskap Kristianstad
Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare (GS) III Kristianstad
Lärare
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans
Mellan undervisning och lärande - ett relationellt perspektiv Kristianstad
Mellan undervisning och lärande - ett relationellt perspektiv Kristianstad
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans
Pedagogik
Lära, utforska och forska 3 - Självständigt examensarbete Kristianstad
Relationell pedagogik Distans
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser – vetenskapsteori och metod Distans
Vetenskapsteori och metodologiska överväganden Distans
Vård / Medicin
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kristianstad
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans
Magisteruppsats i Biomedicinsk Laboratorievetenskap Distans
Magisteruppsats i Biomedicinsk Laboratorievetenskap Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Digital PCR och nästa generations sekvensering (NGS) Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Kapillärelektroforesiska metoder samt kvantitativ PCR Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Robotprogrammering Distans
Hälsa och samhälle
Folkhälsoarbete - prevention och promotion Distans
Friskt aktivt åldrande – klimakteriekunskap, hälsa och psykiskt välbefinnande hos kvinnor Distans
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans
Hälsoekonomi Distans
Hälsoekonomisk utvärdering Distans
Hälsoekonomisk utvärdering Distans
Hälsoskapande arbetsplatser Distans
Hälsovetenskaplig forskningsdesign i teorin Distans
Oral hälsopromotion för individ, grupp och samhälle Kristianstad
Sexualitet, relationer och hälsa Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans
Medicin
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Kristianstad
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (ubpV14) Kristianstad
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans
Omvårdnad / Omsorg
Avancerad medicinsk omvårdnad Kristianstad
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans
Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet Distans
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans
Vetenskaplig metod och design Kristianstad
Tandvård
Karies, parodontit och peri-implantit inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans
Tandhygienistens kliniska verksamhet Kristianstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD