Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Forskningsmetod och vetenskapsteori Distans
Magisterprogram i psykologi Distans
Pedagogisk psykologi Distans
Psykofysiologi Distans
Psykologi I Distans
Psykologi II Distans
Psykologi III Distans
Psykometri inom hälsovetenskaperna Distans
Rättspsykologi Distans
Statistiska metoder för psykologisk forskning Distans
Samhällsvetenskap
Diskursanalys Kristianstad
Engelskan i världen Kristianstad
Från litteratur till film Kristianstad
Identitet och självrepresentation i amerikansk kultur Kristianstad
Kriminologi I Distans
Kriminologi III Distans
Video- och samtalsanalys Distans
Sociologi
Beteendevetenskapligt program Distans
Ekonomisk brottslighet - sociologiska och socialpsykologiska perspektiv Distans
Genusperspektiv och jämställdhet Distans
Medier och brott Distans
Migration, flyktingskap och integration Distans
Sociologi I Distans
Ungdomskulturer i skola och samhälle Distans
Statsvetenskap
Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete Distans
Didaktik/ämnesdidaktik -kunskapsfält och forskning Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad Flera orter (10)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Ronneby kommun) Ronneby
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans
Introduktion till utbildningsvetenskap – Lärande, undervisning och bedömning Distans
Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser Distans
Lära, utforska och forska 2 - Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik Distans
Lära, utforska och forska 1 - Kunskapsteoretiska perspektiv med relevans för barn och ungdomars lärande Distans
Naturvetenskap i förskolan - mot ett hållbart lärande Distans
Relationell pedagogik Distans
Data / IT
Apputveckling för Android Distans
Bachelor Programme in Software Development Kristianstad
Data mining Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Kristianstad
Datavetenskapliga metoder för hållbar utveckling Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things (ubpH18) Kristianstad
Internet of Things Kristianstad
Introduktion till maskininlärning Distans
IT-driftteknikerprogrammet Kristianstad
Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling Kristianstad
Mobila plattformar Kristianstad
Programmering i C Distans
Säkerhet i trådlösa nätverk Kristianstad
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi
Affärsengelska II: Interkulturell kommunikation och förhandling Kristianstad
Analys och beslutsstöd Distans
Avancerad redovisning och rapportering Kristianstad
Corporate Social Responsibility - Ett företagsperspektiv Distans
Corporate Social Responsibility inom internationellt företagande Kristianstad
Ekonomistyrning I Distans
Ekonomprogrammet - Bank och finans Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Kristianstad
Internationella affärer och multinationella företag Kristianstad
Internationellt företagande Kristianstad
Koncernredovisning och internationell redovisning Kristianstad
Magisterprogram - Revision och styrning Kristianstad
Organisation och ledning Distans
Personalekonomi Distans
Redovisning I Distans
Revision i teori Kristianstad
Strategi och styrning Kristianstad
Nationalekonomi
Mikroekonomi och internationell handel Distans
Miljöekonomi för hållbar utveckling Distans
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Grafisk design för webben Distans
Interaktionsdesign I Distans
Magisterprogram i Digital design Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår Kristianstad
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Egenkontroll och tillämpning av HACCP Kristianstad
Gastronomiprogrammet Kristianstad
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Hem- och konsumentkunskap för undervisning i åk 1-6 Distans
Hem- och konsumentkunskap I för undervisning i åk 7-9 Distans
Kommunikation av mat och måltid Distans
Livsmedelskemi, fördjupning Distans
Livsmedelsmikrobiologi Distans
Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning Distans
Mat och näring genom livet Kristianstad
Matallergi och intolerans Distans
Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs Kristianstad
Upplevelser med mat och måltid Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsosam vikt och hållbara levnadsvanor Distans
Kost och näringslära
Dimensioner av hållbar matkonsumtion Kristianstad
Näringsfysiologi Distans
Näringslärans grunder Distans
Juridik
Beskattningsrätt I Kristianstad
Beskattningsrätt II Distans
Handelsrätt I Distans
Revisorsjuridik 1a Kristianstad
Revisorsjuridik 1b Kristianstad
Kommunikation / Media
Grafisk design
Digital design Distans
Grafisk design, fördjupning tryck Distans
Grafisk design, introduktion Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Kristianstad
Marknadsföring / PR
Entreprenörskap och elektronisk handel Distans
Industriell marknadsföring Kristianstad
Kundorientering och värdeskapande processer Kristianstad
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Kristianstad
Marknadskommunikation för relationsbyggande Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Sverige: Kultur och Samhälle Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning Distans
Naturvetenskap
Kemi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans
Mark och vatten – en del av vattnets kretslopp Distans
Biologi
Biodiversitet och ekosystemtjänster Distans
Cellbiologi Kristianstad
Cellbiologi och immunologi Kristianstad
Ekologi Kristianstad
Genetik Kristianstad
Svampkunskap Distans
Geografi
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Kristianstad
Landskapsvetarprogrammet Kristianstad
Geovetenskap
Geovetenskap Kristianstad
Kemi
Biokemi, fortsättningskurs Kristianstad
Grundläggande kemi Distans
Matematik
Introduktionskurs i matematik för tekniker Distans
Miljö
Miljöförvaltning - från EU till kommun Distans
Miljöpsykologi, etik och kommunikation Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt för chefer Distans
Att främja och utveckla samverkan i arbetslivet Distans
Coachande Ledarskap Distans
Organisering och personalledning Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Kristianstad
Strategisk Human Resource Management Distans
Strategiskt personalarbete: karriärutveckling i organisationer Distans
Strategiskt personalarbete: mångfald och integration Distans
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsen Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Kristianstad
Språk
Engelska
Internationell Retorik Kristianstad
Teknik
Miljö och energiteknik
Avfallshantering i kretslopp Distans
Ekosystem, kretslopp och miljöproblem Distans
Hydraulik för tekniker Distans
Kemiska och ekologiska grundbegrepp Distans
Miljölagstiftning Distans
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling Distans
Processtyrning Distans
Resurseffektiv vattenhantering Distans
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans
Utbildning / Pedagogik
Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Lärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Kristianstad
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Svenska för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Yrkeslärarutbildning Distans
Pedagogik
Att utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolan Distans
Förskollärarutbildning Kristianstad
Magisterprogram i utbildningsvetenskap Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans
Mellan undervisning och lärande - ett relationellt perspektiv Kristianstad
Neuropsykologiska svårigheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv Distans
Skolutveckling och ledarskap utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogens uppdrag som pedagogisk handledare och aktör i utveckling av förskola och skola Distans
Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling Distans
Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Specialpedagogiskt program Distans
Utbildningsvetenskapliga perspektiv på förskolan - yrke, ämne och forskning Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 -arbetsplatsintegrerad Sölvesborg
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 -arbetsplatsintegrerad - Ämneskombination - matematik, fysi Flera orter (8)
Vård / Omsorg
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Kristianstad
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans
Magisteruppsats i Biomedicinsk Laboratorievetenskap Distans
Proteinanalyser Distans
Hälsa och samhälle
Folkhälsa och hållbarhet Distans
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Distans
Hälso- och personalekonomi Distans
Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Distans
Hälsoekonomisk utvärdering Distans
Idrottsrörelsen – en arena för hälsoarbete Distans
Kroppsuppfattning och hälsa för ett hållbart samhälle Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans
Strategiskt ledarskap i välfärdsorganisationer Distans
Utvärdering för förändring Distans
Medicin
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (ubpV14) Kristianstad
Omvårdnad / Omsorg
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Distans
Magisteruppsats i omvårdnad Kristianstad
Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans
Promotivt och preventivt arbete vid kronisk sjukdom och långvariga tillstånd Distans
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans
Tandvård
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Tandhygienistprogrammet Kristianstad
Tobakspreventivt arbete, prevention och behandling av patienter med särskilda behov Kristianstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön