Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Psykologi
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans Distans
Data / IT
Att designa digitala upplevelser Distans Distans
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Business Intelligence Distans Distans
Interaktionsdesign II Distans Distans
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Responsiv webbdesign Distans Distans
Datavetenskap
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
IT-säkerhet
Introduktion till datasäkerhet Distans Distans
Programmering
Grundläggande programmering i C# Distans Distans
Programmering i Java Distans Distans
Ekonomi
Innovation och produktutveckling Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationell marknadsföring Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Företagsekonomi
Finansiell analys med kalkylprogram Distans Distans
Företagsetik Distans Distans
Organisering Distans Distans
Strategi, organisation och styrning Klassrum Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans Distans
Nationalekonomi
Makroekonomisk teori Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Redovisning II Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för undervisning - fördjupningskurs Distans Distans
Co-design designdialoger Distans Distans
Grafisk designhistoria Distans Distans
Interaktionsdesign: AI som designmaterial i teknikens framkant Distans Distans
Interaktionsdesign: Fysiska gränssnitt och design för samarbete Distans Distans
Tillämpad skissteknik Distans Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Fastighet / VVS
VVS
Hållbara VA-system för tekniker Distans Distans
Ingenjör
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Samhällsbyggnadsteknik
Samhällsplanering Distans Distans
Juridik
Beskattningsrätt I Distans Distans
Kommunikation / Media
Grafisk design
Digital design Distans Distans
Interaktionsdesign och teknikens framkant Distans Distans
Marknadsföring / PR
Grafisk design, tryck Distans Distans
Marknadsföring Distans Distans
Retorik
Internationell Retorik Klassrum Kristianstad
Ledarskap / Organisation
CSR / Miljö
Corporate Social Responsibility Klassrum Kristianstad
Naturvetenskap
Friluftsliv och naturturism Distans Distans
Fysisk planering Distans Distans
Förvaltning och styrning av natur- och kulturmiljöer Distans Distans
Förvaltning och styrning av vatten, jordbruk och skogsbruk Distans Distans
Geovetenskap II livets och klimatets utveckling Distans Distans
Kulturlandskapet: fältarbete och syntes Distans Distans
Landskapsvärdering och skötselplaner Distans Distans
Mark och vatten en del av vattnets kretslopp Distans Distans
Människor och bebyggelse i landskapet Distans Distans
Natur- och kulturvägledning Distans Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Utomhuspedagogik - teoretiska perspektiv Distans Distans
Utomhuspedagogiska metoder Distans Distans
Matematik
Kreativ problemlösning i matematik Distans Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans Distans
Miljö
Miljöförvaltning - från EU till kommun Distans Distans
Miljöpsykologi, etik och kommunikation Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad, integration och mångfald Distans Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans Distans
Organisering och personalutveckling Distans Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Kristianstad
Restaurang
Mat / Dryck
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Hem- och konsumentkunskap 2 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap 3 Distans Distans
Matens och kroppens kemi Distans Distans
Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs Klassrum Kristianstad
Samhällsvetenskap
Landskapsvetare - förvaltning och planering (180-195 högskolepoäng) Distans Distans
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik (180-195 högskolepoäng) Distans Distans
Geografi
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Statsvetenskap
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans Distans
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Teknik
Livsmedelsteknik
Livsmedelsmikrobiologi Distans Distans
Miljö och energiteknik
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans Distans
Hållbar energianvändning Distans Distans
Miljömätteknik Distans Distans
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Små VA-anläggningar Distans Distans
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans Distans
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Förskollärarutbildning - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Helsingborgs ko Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Karlshamns komm Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Kristianstads k Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Sjöbo kommun) Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Sölvesborgs kom Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Tomelilla kommu Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (egen anställning) Klassrum Kristianstad
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - matematik, fysik och kemi Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Vård / Omsorg
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans Distans
Oral hälsopromotion på individ-, grupp- och samhällsnivå Klassrum Kristianstad
Sexualitet, relationer och hälsa Distans Distans
Skola som stödjande miljö för hälsa Distans Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Tandläkare
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Klassrum Kristianstad
Karies inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans Distans
Karies, parodontit och peri-implantit inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans Distans
Prevention och behandling av patienter med särskilda behov Klassrum Kristianstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Forskningsmetod och vetenskapsteori Distans Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans Distans
Magisterprogram i psykologi Distans Distans
Socialpsykologi Distans Distans
Statistiska metoder för psykologisk forskning Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Data / IT
Datautvinning Klassrum Kristianstad
Magisterprogram i datavetenskap, inriktning maskininlärning Klassrum Kristianstad
Projekt i multidisciplinära sammanhang Klassrum Kristianstad
Självständigt magisterarbete i datavetenskap Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Redovisning / Bokföring
Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande Klassrum Kristianstad
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i hälsovetenskap Distans Distans
Kommunikation / Media
Grafisk design
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Marknadsföring / PR
Magisterprogram - Marknadsföring för hållbart företagande Klassrum Kristianstad
Naturvetenskap
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Kristianstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Strategiskt personalarbete: karriärutveckling och digital transformering i arbetslivet Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans Distans
Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans Distans
Perspektiv på kvalitetsutveckling och hållbarhet inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Vetenskaplig metod och design Klassrum Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Internationell Hälsa Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Kristianstad
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön