Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Psykologi
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans Distans
Data / IT
Att designa digitala upplevelser Distans Distans
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
Grundläggande programmering i C# Distans Distans
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Interaktionsdesign II Distans Distans
Introduktion till datasäkerhet Distans Distans
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Programmering i Java Distans Distans
Responsiv webbdesign Distans Distans
Spelutveckling för Android Distans Distans
Systemvetenskap
Business Intelligence Distans Distans
Ekonomi
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Innovation och produktutveckling Klassrum Kristianstad
Miljöinnovation och entreprenörskap Distans Distans
Företagsekonomi
Affärssystem och verksamhetsutveckling Distans Distans
Finansiell analys med kalkylprogram Distans Distans
Företagsetik Distans Distans
Organisering Distans Distans
Redovisning II Distans Distans
Strategi, organisation och styrning Klassrum Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans Distans
Nationalekonomi
Makroekonomisk teori Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för undervisning - fördjupningskurs Distans Distans
Bild för undervisning i åk 16 Klassrum Kristianstad
Co-design designdialoger Distans Distans
Digital design Distans Distans
Grafisk design, introduktion Distans Distans
Grafisk designhistoria Distans Distans
Interaktionsdesign I Distans Distans
Tillämpad skissteknik Distans Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Humaniora
Historia
Sverige: Kultur och Samhälle Klassrum Kristianstad
Juridik
Beskattningsrätt - Internationellt perspektiv Klassrum Kristianstad
Beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Kristianstad
Kommunikation / Media
Interkulturell kommunikation Klassrum Kristianstad
Grafisk design
Interaktionsdesign och teknikens framkant Distans Distans
Marknadsföring / PR
Grafisk design, tryck Distans Distans
Marknadsföring Distans Distans
Naturvetenskap
Ekologi, fortsättningskurs Distans Distans
Geovetenskap II livets och klimatets utveckling Distans Distans
Kulturlandskapet: fältarbete och syntes Distans Distans
Mark och vatten en del av vattnets kretslopp Distans Distans
Människor och bebyggelse i landskapet Distans Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 46 Klassrum Kristianstad
Geovetenskap
Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I Distans Distans
Matematik
Kreativ problemlösning i matematik Distans Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt för chefer Distans Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans Distans
Organisering och personalutveckling Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Egenkontroll och tillämpning av HACCP Klassrum Kristianstad
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 II Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 III Distans Distans
Matens och kroppens kemi Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsmarknad, integration och mångfald Klassrum Kristianstad
Geografi
Landskapsvetare - förvaltning och planering (180-195 högskolepoäng) Distans Distans
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik (180-195 högskolepoäng) Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Statsvetenskap
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (Helsingborg) Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (Osby) Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (Ronneby) Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (Sibbhult) Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (Östra Göinge) Klassrum Kristianstad
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans Distans
Lära, utforska och forska 3 - Självständigt examensarbete Klassrum Kristianstad
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Språk
Engelska
Internationell Retorik Klassrum Kristianstad
Teknik
Miljö och energiteknik
Enskilda VA-anläggningar Distans Distans
Examensarbete i miljövetenskap Distans Distans
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans Distans
Integrerade försörjningssystem - vatten, mat och energi Distans Distans
Miljömätteknik Distans Distans
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Resurseffektiv energianvändning Distans Distans
Samhällsplanering Distans Distans
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans Distans
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans Distans
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - Ämneskombination - matematik, fys Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Vård / Omsorg
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Folkhälsoarbete - prevention och promotion Distans Distans
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Distans Distans
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans Distans
Hälsoekonomi Distans Distans
Hälsoskapande arbetsplatser Distans Distans
Oral hälsopromotion på individ-, grupp- och samhällsnivå Klassrum Kristianstad
Sexualitet, relationer och hälsa Distans Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Tandläkare
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Klassrum Kristianstad
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Karies, parodontit och peri-implantit inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans Distans
Prevention och behandling av patienter med särskilda behov Klassrum Kristianstad
Tobakspreventivt arbete för oral hälsa Klassrum Kristianstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Examensarbete i psykologi Distans Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans Distans
Socialpsykologi Distans Distans
Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Data / IT
Tillämpad datavetenskap för hållbar utveckling: magisterprogram Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Magisterprogram - Revision och styrning Klassrum Kristianstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Detektion av genetisk variation Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Digital PCR och parallellsekvensering (NGS) Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Kapillärelektroforesiska metoder samt kvantitativ PCR Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisteruppsats i personal- och arbetslivsvetenskap Distans Distans
Strategiskt personalarbete: mångfald och integration Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans Distans
Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik Distans Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Geografi
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Klassrum Kristianstad
Statsvetenskap
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Magisterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans Distans
Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans Distans
Perspektiv på kvalitetsutveckling och hållbarhet inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Vetenskaplig metod och design Klassrum Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Internationell Hälsa Distans Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans Distans
Masterprogram i hälsovetenskap Distans Distans
Medicin
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Kristianstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön