Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Psykologi
Examensarbete i psykologi Distans Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans Distans
Magisterprogram i psykologi Distans Distans
Socialpsykologi Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans Distans
Data / IT
Att designa digitala upplevelser Distans Distans
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
Digital design Distans Distans
Examensarbete i datavetenskap Klassrum Kristianstad
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans Distans
Hållbara projekt i multidisciplinära sammanhang Klassrum Kristianstad
Interaktionsdesign II Distans Distans
Introduktion till datasäkerhet Distans Distans
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Programmering i Java Distans Distans
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans Distans
Tillämpad datavetenskap för hållbar utveckling: magisterprogram Klassrum Kristianstad
Vetenskaplig metod och design Klassrum Kristianstad
Programmering
Grundläggande programmering i C# Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling för Android Distans Distans
Systemvetenskap
Interaktionsdesign I Distans Distans
Webbdesign
Responsiv webbdesign Distans Distans
Djur / Natur
Landskapsvetare - förvaltning och planering Distans Distans
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik Distans Distans
Ekonomi
Business Intelligence Distans Distans
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Finansiell analys med kalkylprogram Distans Distans
Miljöinnovation och entreprenörskap Distans Distans
Strategi, innovation och produktutveckling Klassrum Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans Distans
Företagsekonomi
Magisterprogram - Revision och styrning Klassrum Kristianstad
Nationalekonomi
Makroekonomisk teori Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Redovisning II Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för undervisning - fördjupningskurs Distans Distans
Bild för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Co-design - designdialoger Distans Distans
Från hieroglyfer till digitala medier - modern designhistoria Distans Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår Klassrum Kristianstad
Humaniora
Historia
Militärhistoria Distans Distans
Juridik
Beskattningsrätt - Internationellt perspektiv Klassrum Kristianstad
Beskattningsrätt I Distans Distans
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Kristianstad
Kommunikation / Media
Interkulturell kommunikation Klassrum Kristianstad
Grafisk design
Grafisk design för webben Distans Distans
Grafisk design, introduktion Distans Distans
Grafisk design, tryck Distans Distans
Marknadsföring / PR
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Marknadsföring Distans Distans
Retorik
Internationell Retorik Klassrum Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Företagsetik Distans Distans
Organisering Distans Distans
Strategi, organisation och styrning Klassrum Kristianstad
Projektledning
Projektledning och organisation Klassrum Kristianstad
Verksamhet och organisation
Affärssystem och verksamhetsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Examensarbete i miljövetenskap Distans Distans
Kemi för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kemi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Miljökemi Distans Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Biologi
Biologisk försöksutformning och statistik Klassrum Kristianstad
Geografiska informationssystem (GIS) för biologer Distans Distans
Biomedicin
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Klassrum Kristianstad
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med detektion av genetisk variation Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Digital PCR och nästa generations sekvensering (NGS) Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Kapillärelektroforesiska metoder samt kvantitativ PCR Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Robotprogrammering Distans Distans
Kemi
Analytisk kemi Distans Distans
Matematik
Kreativ problemlösning i matematik Distans Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt för chefer Distans Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans Distans
Organisering och personalutveckling Distans Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Kristianstad
Praktiskt personalarbete Klassrum Kristianstad
Restaurang
Mat / Dryck
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 II Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 III Distans Distans
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans Distans
Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik Distans Distans
Matens och kroppens kemi Distans Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Samhällsplanering Distans Distans
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans Distans
Geografi
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Klassrum Kristianstad
Statistik
Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna Distans Distans
Statsvetenskap
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Språk
Svenska
Svenska för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Sverige: Kultur och Samhälle Klassrum Kristianstad
Teknik
Byggnadsteknik
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans Distans
Datateknik
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Miljö och energiteknik
Enskilda VA-anläggningar Distans Distans
Integrerade försörjningssystem - vatten, mat och energi Distans Distans
Miljömätteknik Distans Distans
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Resurseffektiv energianvändning Distans Distans
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Handledning II - Professionell handledning för lärare Distans Distans
Magisterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Naturkunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Helsingborgs ko Klassrum Helsingborg
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Karlshamns komm Klassrum Karlshamn
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Klippans kommun Klassrum Klippan
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Kristianstads k Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Olofströms komm Klassrum Olofström
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Osby kommun) Klassrum Osby
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Ronneby kommun) Klassrum Ronneby
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Älmhults kommun Klassrum Älmhult
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Östra Göinge ko Klassrum Kristianstad
Pedagogik
Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Lära, utforska och forska 3 - Självständigt examensarbete Klassrum Kristianstad
Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (190). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Ämneslärare
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Helsingborg) Klassrum Helsingborg
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Karlshamn) Klassrum Karlshamn
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Klippan) Klassrum Klippan
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Kristianstad) Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Markaryd) Klassrum Markaryd
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Olofström) Klassrum Olofström
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Osby) Klassrum Osby
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Sjöbo) Klassrum Sjöbo
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Sölvesborg) Klassrum Sölvesborg
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Älmhult) Klassrum Älmhult
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9,ma,fy,ke - arbetsplatsintegrerad (Östra Göinge) Klassrum Kristianstad
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Folkhälsoarbete - prevention och promotion Distans Distans
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Friskt aktivt åldrande klimakteriekunskap, hälsa och psykiskt välbefinnande hos kvinnor Distans Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Distans Distans
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans Distans
Hälsoekonomi Distans Distans
Hälsoskapande arbetsplatser Distans Distans
Hälsovetenskaplig forskningsdesign i teorin Distans Distans
Internationell Hälsa Distans Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans Distans
Oral hälsopromotion på individ-, grupp- och samhällsnivå Klassrum Kristianstad
Sexualitet, relationer och hälsa Distans Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans Distans
Medicin
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (ubpV14) Klassrum Kristianstad
Omvårdnad / Omsorg
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Tandläkare
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos den äldre tandvårdspatienten Distans Distans
Tandhygienistens kliniska verksamhet Klassrum Kristianstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön