Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi I Distans Distans
Kriminologi II Distans Distans
Psykologi
Pedagogisk psykologi Distans Distans
Psykologi I Distans Distans
Psykologi II Distans Distans
Psykologi III Distans Distans
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans Distans
Sociologi
Ekonomisk brottslighet - sociologiska och socialpsykologiska perspektiv Distans Distans
Medier och brott Distans Distans
Migration, flyktingskap och integration Distans Distans
Sociologi I Distans Distans
Ungdomskulturer i skola och samhälle Distans Distans
Data / IT
Apputveckling för Android Distans Distans
Att designa digitala upplevelser Distans Distans
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Business Intelligence Distans Distans
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Interaktionsdesign II Distans Distans
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
lntroduktion till maskininlärning Distans Distans
Responsiv webbdesign Distans Distans
IT-säkerhet
Introduktion till datasäkerhet Distans Distans
Javautvecklare
JavaScript för webbutveckling Distans Distans
Programmering
Grundläggande programmering i C# Distans Distans
Programmering i C Distans Distans
Programmering i Java Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling för Android Distans Distans
Systemvetenskap
Business Intelligence Distans Distans
Djur / Natur
Landskapsvetare - förvaltning och planering Distans Distans
Ekonomi
Ekonomistyrning I Distans Distans
Fastighetsmarknaden Distans Distans
Innovation och produktutveckling Klassrum Kristianstad
Miljöinnovation och entreprenörskap Distans Distans
Personalekonomi Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationell marknadsföring Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Företagsekonomi
Finansiell analys med kalkylprogram Distans Distans
Företagsetik Distans Distans
Organisering Distans Distans
Strategi, organisation och styrning Klassrum Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans Distans
Nationalekonomi
Makroekonomisk teori Distans Distans
Mikroekonomi och internationell handel Distans Distans
Välfärdens ekonomi Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Redovisning I Distans Distans
Redovisning II Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för undervisning - fördjupningskurs Distans Distans
Bild för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Co-design designdialoger Distans Distans
Digital design Distans Distans
Grafisk designhistoria Distans Distans
Interaktionsdesign I Distans Distans
Interaktionsdesign: AI som designmaterial i teknikens framkant Distans Distans
Interaktionsdesign: Fysiska gränssnitt och design för samarbete Distans Distans
Tillämpad skissteknik Distans Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Humaniora
Genusvetenskap
Genusperspektiv och jämställdhet Distans Distans
Historia
Sverige: Kultur och Samhälle Klassrum Kristianstad
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Ingenjör
Samhällsbyggnadsteknik
Samhällsplanering Distans Distans
Juridik
Beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Designvetenskap i praktiken Distans Distans
Interkulturell kommunikation Klassrum Kristianstad
Kommunikation av mat och måltid Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design för webben Distans Distans
Grafisk design, fördjupning tryck Distans Distans
Grafisk design, introduktion Distans Distans
Interaktionsdesign och teknikens framkant Distans Distans
Kommunikation
Kartografisk kommunikation Distans Distans
Marknadsföring / PR
Designportfolio, cv och yrkesprofil Distans Distans
Digital Marknadsföring Distans Distans
Grafisk design, tryck Distans Distans
Marknadsföring Distans Distans
Marknadskommunikation för relationsbyggande Distans Distans
Retorik
Internationell Retorik Klassrum Kristianstad
Ledarskap / Organisation
CSR / Miljö
Corporate Social Responsibility Klassrum Kristianstad
Corporate Social Responsibility - En introduktion Distans Distans
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Naturvetenskap
Friluftsliv och naturturism Distans Distans
Fysisk planering Distans Distans
Förorenade områden Distans Distans
Förvaltning och styrning av natur- och kulturmiljöer Distans Distans
Förvaltning och styrning av vatten, jordbruk och skogsbruk Distans Distans
Geovetenskap II livets och klimatets utveckling Distans Distans
GIS, analys och geodata Distans Distans
Grundläggande GIS och historiska kartor Distans Distans
Jordbrukets och skogsutnyttjandets historia Distans Distans
Kulturlandskapet: fältarbete och syntes Distans Distans
Landskapskommunikation i praktiken Distans Distans
Landskapsvärdering och skötselplaner Distans Distans
Mark och vatten en del av vattnets kretslopp Distans Distans
Människor och bebyggelse i landskapet Distans Distans
Natur- och kulturvägledning Distans Distans
Naturkunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Utomhuspedagogik - teoretiska perspektiv Distans Distans
Utomhuspedagogiska metoder Distans Distans
Biologi
Biodiversitet och ekosystemtjänster Distans Distans
Svampkunskap Distans Distans
Geovetenskap
Geovetenskap I - geosystemtjänster Distans Distans
Kemi
Kemi för miljövetare Distans Distans
Kemiska och ekologiska grundbegrepp Distans Distans
Matematik
Introduktionskurs i matematik för tekniker Distans Distans
Kreativ problemlösning i matematik Distans Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans Distans
Miljö
Avfallshantering i kretslopp Distans Distans
Den hållbara staden Distans Distans
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik Distans Distans
Miljö och hållbar utveckling Distans Distans
Miljöekonomi för hållbar utveckling Distans Distans
Miljöförvaltning - från EU till kommun Distans Distans
Miljölagstiftning Distans Distans
Miljöpsykologi, etik och kommunikation Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknad, integration och mångfald Distans Distans
Arbetsrätt för chefer Distans Distans
Att främja och utveckla samverkan i arbetslivet Distans Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans Distans
Organisering och personalledning Distans Distans
Organisering och personalutveckling Distans Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Kristianstad
Strategisk Human Resource Management Distans Distans
Arbetsmiljö
Introduktion till arbetslivets digitalisering Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Dimensioner av hållbar matkonsumtion Klassrum Kristianstad
Födoämnesallergi och intolerans Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap 1 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap 2 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap 3 Distans Distans
Livsmedelskemi, fördjupning Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning Distans Distans
Mat och näring genom livet I Klassrum Kristianstad
Mat och näring genom livet II Klassrum Kristianstad
Matens och kroppens kemi Distans Distans
Näringslärans grunder Distans Distans
Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs Klassrum Kristianstad
Upplevelser med mat och måltid Distans Distans
Samhällsvetenskap
Geografi
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Statsvetenskap
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans Distans
Perspektiv på undervisning och lärande i svensk förskola Klassrum Kristianstad
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Språk
Svenska
Svenska för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Teknik
Miljö och energiteknik
Arbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsen Distans Distans
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans Distans
Hydraulik för tekniker Distans Distans
Hållbar energianvändning Distans Distans
Miljömätteknik Distans Distans
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Processtyrning Distans Distans
Resurseffektiv vattenhantering Distans Distans
Små VA-anläggningar Distans Distans
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans Distans
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans Distans
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Modern barn- och ungdomslitteratur i Skandinavien Klassrum Kristianstad
Pedagogisk mångfald, naturvetenskap och bilduttryck i mötet med alla barn Klassrum Kristianstad
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Förskollärarutbildning - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - Ämneskombination - matematik, fys Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - matematik, fysik och kemi Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Vård / Omsorg
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans Distans
Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Distans Distans
Hälsosam vikt och hållbara levnadsvanor Distans Distans
Oral hälsopromotion på individ-, grupp- och samhällsnivå Klassrum Kristianstad
Psykisk hälsa för folkhälsa och hållbarhet Distans Distans
Sexualitet, relationer och hälsa Distans Distans
Skola som stödjande miljö för hälsa Distans Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Tandläkare
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Klassrum Kristianstad
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Karies inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans Distans
Karies, parodontit och peri-implantit inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans Distans
Oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos den äldre tandvårdspatienten Klassrum Kristianstad
Prevention och behandling av patienter med särskilda behov Klassrum Kristianstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Examensarbete i psykologi Distans Distans
Forskningsmetod och vetenskapsteori Distans Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans Distans
Magisterprogram i psykologi Distans Distans
Psykofysiologi Distans Distans
Psykometri inom hälsovetenskaperna Distans Distans
Rättspsykologi Distans Distans
Socialpsykologi Distans Distans
Statistiska metoder för psykologisk forskning Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Data / IT
Datautvinning Klassrum Kristianstad
Mobila plattformar Klassrum Kristianstad
Projekt i multidisciplinära sammanhang Klassrum Kristianstad
Sakernas Internet Klassrum Kristianstad
Självständigt magisterarbete i datavetenskap Klassrum Kristianstad
Säkerhet i trådlösa nätverk Klassrum Kristianstad
Tillämpad datavetenskap för hållbar utveckling: magisterprogram Klassrum Kristianstad
Tillämpad maskininlärning Klassrum Kristianstad
Datavetenskap
Datavetenskapliga metoder och hållbar utveckling Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Redovisning / Bokföring
Magisterprogram - Revision och styrning Klassrum Kristianstad
Farmaci
Farmakologi
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i hälsovetenskap Distans Distans
Kommunikation / Media
Grafisk design
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Marknadsföring / PR
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Naturvetenskap
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Kristianstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Strategiskt personalarbete: karriärutveckling och digital transformering i arbetslivet Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Utvärdering för förändring Distans Distans
Statsvetenskap
Didaktik/ämnesdidaktik -kunskapsfält och forskning Distans Distans
Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser Distans Distans
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod Distans Distans
Video- och samtalsanalys Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Introduktion till utbildningsvetenskap Lärande, undervisning och utbildning Distans Distans
Magisterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Naturvetenskap i förskolan - mot ett hållbart lärande Distans Distans
Neuropsykiatriska svårigheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga perspektiv på förskolan - yrke, ämne och forskning Distans Distans
Pedagogik
Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete Distans Distans
Specialpedagog
Skolutveckling och ledarskap utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Specialpedagogens uppdrag som pedagogisk handledare och aktör i utveckling av förskola och skola Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (IF) Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Att främja hälsa vid kronisk sjukdom och långvariga tillstånd Distans Distans
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans Distans
Magisteruppsats i omvårdnad Klassrum Kristianstad
Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans Distans
Personcentrerad vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans Distans
Perspektiv på kvalitetsutveckling och hållbarhet inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Vetenskaplig metod och design Klassrum Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Hälsoekonomisk utvärdering Distans Distans
Internationell Hälsa Distans Distans
Kroppsuppfattning och hälsa för ett hållbart samhälle Distans Distans
Masterprogram i hälsovetenskap Distans Distans
Strategiskt arbete för ett hållbart arbetsliv Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Klassrum Kristianstad

Kontaktuppgifter

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön