Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Magisteruppsats i personal- och arbetslivsvetenskap Distans
Organisering och personalutveckling Distans
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbetsrätt för chefer Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans
Examensarbete i psykologi Distans
Experimentell psykologi Distans
Global hälsa Kristianstad
Huliganism som samhällsfenomen Distans
Internationell Hälsa Distans
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans
Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I Distans
Nya utmaningar och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden Distans
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Kristianstad
Socialpsykologi Distans
Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna Distans
Utvecklingspsykologi Distans
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans
Statsvetenskap
Handledning II - Professionell handledning för lärare Distans
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Landskapsvetarprogrammet Kristianstad
Data / IT
Affärssystem och verksamhetsutveckling Distans
Att designa digitala upplevelser Distans
Business Intelligence Distans
Co-design - designdialoger Distans
Examensarbete i datavetenskap Kristianstad
Från hieroglyfer till digitala medier - modern designhistoria Distans
Grafisk design för webben Distans
Grafisk design, introduktion Distans
Grafisk design, tryck Distans
Grundläggande programmering i C# Distans
Hållbara projekt i multidisciplinära sammanhang Kristianstad
Interaktionsdesign I Distans
Interaktionsdesign II Distans
Introduktion till datasäkerhet Distans
Programmering i Java Distans
Projektledning och organisation Kristianstad
Responsiv webbdesign Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans
Ekonomi / Försäljning
Makroekonomisk teori Distans
Ekonomi
Finansiell analys med kalkylprogram Distans
Företagsetik Distans
Marknadsföring Distans
Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning Distans
Organisering Distans
Redovisning II Distans
Strategi, innovation och produktutveckling Kristianstad
Strategi, organisation och styrning Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans
Estetiska inriktningar
Bild - en ämnesfördjupning i måleri Kristianstad
Bild för undervisning i åk 1-6 Kristianstad
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Hem- och konsumentkunskap II för undervisning i åk 7-9 Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 II Distans
Juridik
Beskattningsrätt - Internationellt perspektiv Kristianstad
Beskattningsrätt l Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Kristianstad
Kommunikation / Media
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Kristianstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
Internationella relationer i ett historiskt perspektiv Kristianstad
Historia
Militärhistoria Distans
Sverige: Kultur och Samhälle Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Innovationssystem och entreprenörskap Distans
Naturvetenskap
Att läsa himlen - observationer och simuleringar i astronomi Distans
Från Big Bang till stjärnors död Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6 Kristianstad
Biologi
Biologisk försöksutformning och statistik Kristianstad
Cell- och molekylärbiolog Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Kristianstad
Geografiska informationssystem (GIS) för biologer Distans
Humanfysiologi och anatomi Kristianstad
Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med detektion av genetisk variation Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med praktisk bioinformatik Distans
Natur- och miljökommunikation Kristianstad
Samhällsbiolog Kristianstad
Systematisk Botanik Kristianstad
Växtfysiologi Kristianstad
Zoologi Kristianstad
Geografi
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Kristianstad
Kemi
Analytisk kemi Distans
Miljökemi Distans
Matematik
Kreativ problemlösning i matematik Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans
Miljö
Examensarbete i miljövetenskap Distans
Integrerade försörjningssystem – mat, vatten och energi Distans
Miljömätteknik Distans
Resurseffektiv energianvändning Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Kristianstad
Språk
Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Engelska
Internationell Retorik Kristianstad
Teknik
Datateknik
Spelutveckling för Android Distans
Miljö och energiteknik
Enskilda VA-anläggningar Distans
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans
Samhällsplanering Distans
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Kristianstad
Lärare
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans
Pedagogik
Lära, utforska och forska 3 - Självständigt examensarbete Kristianstad
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser – vetenskapsteori och metod Distans
Vetenskapsteori och metodologiska överväganden Distans
Vård / Medicin
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kristianstad
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans
Magisteruppsats i Biomedicinsk Laboratorievetenskap Distans
Magisteruppsats i Biomedicinsk Laboratorievetenskap Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Digital PCR och nästa generations sekvensering (NGS) Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Kapillärelektroforesiska metoder samt kvantitativ PCR Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Robotprogrammering Distans
Hälsa och samhälle
Folkhälsoarbete - prevention och promotion Distans
Friskt aktivt åldrande – klimakteriekunskap, hälsa och psykiskt välbefinnande hos kvinnor Distans
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans
Hälsoekonomi Distans
Hälsoskapande arbetsplatser Distans
Hälsovetenskaplig forskningsdesign i teorin Distans
Oral hälsopromotion för individ, grupp och samhälle Kristianstad
Sexualitet, relationer och hälsa Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans
Medicin
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Kristianstad
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (ubpV14) Kristianstad
Omvårdnad / Omsorg
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans
Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet Distans
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans
Vetenskaplig metod och design Kristianstad
Tandvård
Karies, parodontit och peri-implantit inom tandhygienistens verksamhetsområde Distans
Tandhygienistens kliniska verksamhet Kristianstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön