Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare Utbildningsform Längd Ort
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Kriminologi
Ekonomisk brottslighet - sociologiska och socialpsykologiska perspektiv Distans Distans
Kriminologi I Distans Distans
Kriminologi III Distans Distans
Medier och brott Distans Distans
Psykologi
Pedagogisk psykologi Distans Distans
Psykologi I Distans Distans
Psykologi II Distans Distans
Psykologi III Distans Distans
Sociologi
Sociologi I Distans Distans
Ungdomskulturer i skola och samhälle Distans Distans
Bygg / Anläggning
Svensk vattenförvaltning Distans Distans
Vattnets flöde - klimatförändring och samhällsbyggnad Distans Distans
Data / IT
Apputveckling för Android Distans Distans
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Datorer och programmering i C++ Distans Distans
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Introduktion till Artificiell Intelligens Distans Distans
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
lntroduktion till maskininlärning Distans Distans
lntroduktion till maskininlärning Distans Distans
Prompt Engineering och problemformulering för AI Distans Distans
Datavetenskap
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
Programmering
Introduktion till backend-utveckling Distans Distans
JavaScript för webbutveckling Distans Distans
Programmering i C Distans Distans
Systemvetenskap
Business Intelligence Distans Distans
GIS, analys och geodata Distans Distans
Grundkurs i GIS Distans Distans
Grundkurs i GIS och historiska kartor Distans Distans
Ekonomi
Ekonomistyrning I Distans Distans
Miljöinnovation och entreprenörskap Distans Distans
Personalekonomi Distans Distans
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationell marknadsföring Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Redovisning / Bokföring
Redovisning I Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för undervisning i åk 1-6 Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Fastighet / VVS
Fastighetsförvaltning
Fastighetsmarknaden Distans Distans
VVS
Hållbara VA-system för tekniker Distans Distans
Humaniora
Genusvetenskap
Genusperspektiv och jämställdhet Distans Distans
Kulturvetenskap
Sverige: Kultur och Samhälle Klassrum Kristianstad
Litteraturvetenskap
Modern barn- och ungdomslitteratur i Skandinavien Klassrum Kristianstad
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Födoämnesallergi och intolerans Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap 1 Distans Distans
Mat och näring genom livet I Klassrum Kristianstad
Mat och näring genom livet II Klassrum Kristianstad
Ingenjör
Elektroteknik
Processtyrning Distans Distans
Information- och kommunikationsteknik
Designportfolio, cv och yrkesprofil Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt för chefer Distans Distans
Beskattningsrätt II Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Distans Distans
Miljöbalken Distans Distans
Miljölagstiftning Distans Distans
Kommunikation / Media
Interkulturell kommunikation Klassrum Kristianstad
Marknadskommunikation för relationsbyggande Distans Distans
Grafisk design
Digital design Distans Distans
Grafisk design för webben Distans Distans
Grafisk design, fördjupning tryck Distans Distans
Grafisk design, introduktion Distans Distans
Interaktionsdesign I Distans Distans
Kommunikation
Kommunikation av mat och måltid Distans Distans
Landskapskommunikation i praktiken Distans Distans
Marknadsföring / PR
Digital Marknadsföring Distans Distans
Retorik
Internationell retorik Klassrum Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Corporate Social Responsibility - En introduktion Distans Distans
Organisering och personalledning Distans Distans
Naturvetenskap
Avfallshantering i kretslopp Distans Distans
Förorenade områden Distans Distans
Kemiska grunder, mätning och databehandling vid vattenrening Distans Distans
Miljö och hållbar utveckling Distans Distans
Biologi
Biodiversitet och ekosystemtjänster Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi, fortsättning del 1 - Livsmedlens gömda liv Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi, fortsättning del 2 - Metoder för mikrobiologiska analyser och övervakning Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi, fortsättning del 3 - Förstörelseflora och livsmedelsburna sjukdomar Distans Distans
Svampkunskap Distans Distans
Kemi
Kemi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kemi för miljövetare Distans Distans
Miljö
Miljöekonomi för hållbar utveckling Distans Distans
Resurseffektiv vattenhantering Distans Distans
Strategisk Vattenplanering Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Att främja och utveckla samverkan i arbetslivet Distans Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Kristianstad
Strategisk Human Resource Management Distans Distans
Arbetsmiljö
Arbetslivets digitalisering Distans Distans
Arbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsen Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Dimensioner av hållbar matkonsumtion Klassrum Kristianstad
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Livsmedelskemi, fördjupning Distans Distans
Upplevelser med mat och måltid Distans Distans
Samhällsvetenskap
Landskapsvetare - förvaltning och planering (180-195 högskolepoäng) Distans Distans
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik (180-195 högskolepoäng) Distans Distans
Migration, flyktingskap och integration Distans Distans
Geografi
Historiska kartor i GIS Distans Distans
Kartografisk kommunikation Distans Distans
Språk
Muntligt berättande Klassrum Kristianstad
Svenska
Svenska för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Teknik
Miljö och energiteknik
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Fysisk aktivitet, hälsa och hållbarhet i förskolan Klassrum Kristianstad
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Pedagogisk mångfald, naturvetenskap och bilduttryck i mötet med alla barn Klassrum Kristianstad
Perspektiv på undervisning och lärande i svensk förskola Klassrum Kristianstad
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Helsingborgs ko Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Karlshamns komm Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Kristianstads k Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Sjöbo kommun) Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Sölvesborgs kom Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Tomelilla kommu Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (egen anställning) Klassrum Kristianstad
Pedagogik
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - matematik, fysik och kemi (anstäl Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - matematik, fysik och kemi Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Distans Distans
Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Distans Distans
Hälsosam vikt och hållbara levnadsvanor Distans Distans
Psykisk hälsa för folkhälsa och hållbarhet Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Kristianstad
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Tandläkare
Examensarbete i oral hälsa Klassrum Kristianstad
Oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos den äldre tandvårdspatienten Distans Distans
Tobakspreventivt arbete för oral hälsa Klassrum Kristianstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Examensarbete i psykologi Distans Distans
Psykofysiologi Distans Distans
Psykometri inom hälsovetenskaperna Distans Distans
Rättspsykologi Distans Distans
Data / IT
Magisterprogram i datavetenskap, inriktning maskininlärning Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Redovisning / Bokföring
Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande Klassrum Kristianstad
Farmaci
Farmakologi
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Grafisk design
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Marknadsföring / PR
Magisterprogram - Marknadsföring för hållbart företagande Klassrum Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Verksamhet och organisation
Utvärdering för förändring Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Strategiskt personalarbete: mångfald och integration Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Framsteg inom sensorisk analys, praktisk fördjupningskurs Distans Distans
Framsteg inom sensorisk analys, teoretisk fördjupningskurs Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Didaktik/ämnesdidaktik -kunskapsfält och forskning Distans Distans
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Introduktion till utbildningsvetenskap - Lärande, undervisning och utbildning Distans Distans
Kollegialt ledarskap i förskolan Distans Distans
Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser Distans Distans
Neuropsykiatriska svårigheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv Distans Distans
Skolutveckling och ledarskap utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv Distans Distans
Pedagogik
Specialpedagogik i förskolan: Anpassning och inkludering Distans Distans
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogens uppdrag som pedagogisk handledare och aktör i utveckling av förskola och skola Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (IF) Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Vård / Omsorg
Att främja hälsa vid kronisk sjukdom och långvariga tillstånd Distans Distans
Magisteruppsats i omvårdnad Klassrum Kristianstad
Personcentrerad vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Hälsoekonomisk utvärdering Distans Distans
Kroppsuppfattning och hälsa för ett hållbart samhälle Distans Distans
Perspektiv på hälsa och samhälle Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön