Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Examensarbete i psykologi Distans Distans
Forskningsmetod och vetenskapsteori Distans Distans
Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området Distans Distans
Magisterprogram i psykologi Distans Distans
Pedagogisk psykologi Distans Distans
Psykofysiologi Distans Distans
Psykologi I Distans Distans
Psykologi II Distans Distans
Psykologi III Distans Distans
Psykometri inom hälsovetenskaperna Distans Distans
Rättspsykologi Distans Distans
Socialpsykologi Distans Distans
Statistiska metoder för psykologisk forskning Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Utvecklingspsykologi för lärare och lärarstudenter Distans Distans
Samhällsvetenskap
Diskursanalys Klassrum Kristianstad
Engelskan i världen Klassrum Kristianstad
Från litteratur till film Klassrum Kristianstad
Identitet och självrepresentation i amerikansk kultur Klassrum Kristianstad
Kriminologi I Distans Distans
Kriminologi III Distans Distans
Samhällsplanering Distans Distans
Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext Distans Distans
Sverige: Kultur och Samhälle Klassrum Kristianstad
Video- och samtalsanalys Distans Distans
Sociologi
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Ekonomisk brottslighet - sociologiska och socialpsykologiska perspektiv Distans Distans
Genusperspektiv och jämställdhet Distans Distans
Medier och brott Distans Distans
Migration, flyktingskap och integration Distans Distans
Sociologi I Distans Distans
Ungdomskulturer i skola och samhälle Distans Distans
Statistik
Tillämpad statistik inom hälsovetenskaperna Distans Distans
Statsvetenskap
Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete Distans Distans
Didaktik/ämnesdidaktik -kunskapsfält och forskning Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Ronneby kommun) Klassrum Ronneby
Introduktion till utbildningsvetenskap Lärande, undervisning och bedömning Distans Distans
Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser Distans Distans
Lära, utforska och forska 2 - Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik Distans Distans
Lära, utforska och forska 1 - Kunskapsteoretiska perspektiv med relevans för barn och ungdomars lärande Distans Distans
Naturvetenskap i förskolan - mot ett hållbart lärande Distans Distans
Relationell pedagogik Distans Distans
Självständigt arbete i utbildningsvetenskap Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod Distans Distans
Data / IT
Apputveckling för Android Distans Distans
Att designa digitala upplevelser Distans Distans
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Data mining Klassrum Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
Datavetenskapliga metoder för hållbar utveckling Klassrum Kristianstad
Examensarbete i datavetenskap Klassrum Kristianstad
Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare Distans Distans
Hållbara projekt i multidisciplinära sammanhang Klassrum Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things (ubpH18) Klassrum Kristianstad
Interaktionsdesign II Distans Distans
Internet of Things Klassrum Kristianstad
Introduktion till datasäkerhet Distans Distans
Introduktion till datasäkerhet Distans Distans
Introduktion till maskininlärning Distans Distans
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling Klassrum Kristianstad
Mobila plattformar Klassrum Kristianstad
Programmering i C Distans Distans
Programmering i Java Distans Distans
Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg Distans Distans
Säkerhet i trådlösa nätverk Klassrum Kristianstad
Vetenskaplig metod och design Klassrum Kristianstad
Programmering
Grundläggande programmering i C# Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling för Android Distans Distans
Webbdesign
Responsiv webbdesign Distans Distans
Ekonomi / Försäljning
Miljöinnovation och entreprenörskap Distans Distans
Strategi, innovation och produktutveckling Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Affärsengelska II: Interkulturell kommunikation och förhandling Klassrum Kristianstad
Analys och beslutsstöd Distans Distans
Avancerad redovisning och rapportering Klassrum Kristianstad
Business Intelligence Distans Distans
Corporate Social Responsibility - Ett företagsperspektiv Distans Distans
Corporate Social Responsibility inom internationellt företagande Klassrum Kristianstad
Ekonomistyrning I Distans Distans
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Finansiell analys med kalkylprogram Distans Distans
Internationella affärer och multinationella företag Klassrum Kristianstad
Internationellt företagande Klassrum Kristianstad
Koncernredovisning och internationell redovisning Klassrum Kristianstad
Magisterprogram - Revision och styrning Klassrum Kristianstad
Organisation och ledning Distans Distans
Personalekonomi Distans Distans
Redovisning I Distans Distans
Revision i teori Klassrum Kristianstad
Strategi och styrning Klassrum Kristianstad
Värdepapperskunskap Distans Distans
Nationalekonomi
Makroekonomisk teori Distans Distans
Mikroekonomi och internationell handel Distans Distans
Miljöekonomi för hållbar utveckling Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Redovisning II Distans Distans
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Bild för undervisning - fördjupningskurs Distans Distans
Bild för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Co-design - designdialoger Distans Distans
Från hieroglyfer till digitala medier - modern designhistoria Distans Distans
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Typografi - att skapa upplevelser med text Distans Distans
Design
Interaktionsdesign I Distans Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår Klassrum Kristianstad
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Egenkontroll och tillämpning av HACCP Klassrum Kristianstad
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för undervisning i åk 1-6 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap I för undervisning i åk 7-9 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 II Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9 III Distans Distans
Kommunikation av mat och måltid Distans Distans
Konsumtions- och produktionsperspektiv på hållbar mat och hållbara måltider Distans Distans
Livsmedelskemi, fördjupning Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning Distans Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans Distans
Mat för många: tvärvetenskaplig ansats och metodik Distans Distans
Mat och näring genom livet Klassrum Kristianstad
Matallergi och intolerans Distans Distans
Matens och kroppens kemi Distans Distans
Matvalens komplexitet: den offentliga måltiden från ett konsumentperspektiv Distans Distans
Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs Klassrum Kristianstad
Upplevelser med mat och måltid Distans Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsosam vikt och hållbara levnadsvanor Distans Distans
Kost och näringslära
Dimensioner av hållbar matkonsumtion Klassrum Kristianstad
Näringsfysiologi Distans Distans
Näringslärans grunder Distans Distans
Juridik
Beskattningsrätt - Internationellt perspektiv Klassrum Kristianstad
Beskattningsrätt I Distans Distans
Beskattningsrätt I Klassrum Kristianstad
Beskattningsrätt II Distans Distans
Handelsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Kristianstad
Revisorsjuridik 1a Klassrum Kristianstad
Revisorsjuridik 1b Klassrum Kristianstad
Upphandling och ekonomi för tekniker Distans Distans
Kommunikation / Media
Grafisk design
Digital design Distans Distans
Grafisk design för webben Distans Distans
Grafisk design, fördjupning tryck Distans Distans
Grafisk design, introduktion Distans Distans
Grafisk design, tryck Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Kristianstad
Marknadsföring / PR
Entreprenörskap och elektronisk handel Distans Distans
Industriell marknadsföring Klassrum Kristianstad
Kundorientering och värdeskapande processer Klassrum Kristianstad
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Marknadsföring Distans Distans
Marknadskommunikation för relationsbyggande Distans Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Militärhistoria Distans Distans
Internationellt
Internationell Retorik Klassrum Kristianstad
Ledarskap / Organisation
Företagsetik Distans Distans
Organisering Distans Distans
Strategi, organisation och styrning Klassrum Kristianstad
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Projektledning och organisation Klassrum Kristianstad
Verksamhet och organisation
Affärssystem och verksamhetsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Examensarbete i miljövetenskap Distans Distans
Kemi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Mark och vatten en del av vattnets kretslopp Distans Distans
Miljökemi Distans Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Biologi
Biodiversitet och ekosystemtjänster Distans Distans
Biologisk försöksutformning och statistik Klassrum Kristianstad
Cellbiologi Klassrum Kristianstad
Cellbiologi och immunologi Klassrum Kristianstad
Ekologi Klassrum Kristianstad
Genetik Klassrum Kristianstad
Geografiska informationssystem (GIS) för biologer Distans Distans
Svampkunskap Distans Distans
Biomedicin
Biomedicin och oral hälsa med fokus på åldrandet Klassrum Kristianstad
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Magisterarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i Biomedicinsk Laboratorievetenskap Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med detektion av genetisk variation Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Digital PCR och nästa generations sekvensering (NGS) Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Kapillärelektroforesiska metoder samt kvantitativ PCR Distans Distans
Molekylärbiologisk fördjupningskurs: Robotprogrammering Distans Distans
Proteinanalyser Distans Distans
Geografi
Landskapsvetarens roll på arbetsmarknaden - VFU Klassrum Kristianstad
Landskapsvetarprogrammet Klassrum Kristianstad
Geovetenskap
Geovetenskap Klassrum Kristianstad
Kemi
Analytisk kemi Distans Distans
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Kristianstad
Grundläggande kemi Distans Distans
Matematik
Introduktionskurs i matematik för tekniker Distans Distans
Kreativ problemlösning i matematik Distans Distans
Matematiska spel och vinnande strategier Distans Distans
Miljö
Miljöförvaltning - från EU till kommun Distans Distans
Miljöpsykologi, etik och kommunikation Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt för chefer Distans Distans
Arbetsrätt för chefer Distans Distans
Att främja och utveckla samverkan i arbetslivet Distans Distans
Coachande Ledarskap Distans Distans
Ett hållbart arbetsliv i tid och rum Distans Distans
Organisering och personalledning Distans Distans
Organisering och personalutveckling Distans Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Kristianstad
Praktiskt personalarbete Klassrum Kristianstad
Strategisk Human Resource Management Distans Distans
Strategiskt personalarbete: karriärutveckling i organisationer Distans Distans
Strategiskt personalarbete: mångfald och integration Distans Distans
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsen Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6 Klassrum Kristianstad
Teknik
Byggnadsteknik
VA-ledningar - dimensionering, utformning och byggande Distans Distans
Datateknik
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
Miljö och energiteknik
Avfallshantering i kretslopp Distans Distans
Ekosystem, kretslopp och miljöproblem Distans Distans
Enskilda VA-anläggningar Distans Distans
Hydraulik för tekniker Distans Distans
Integrerade försörjningssystem - vatten, mat och energi Distans Distans
Kemiska och ekologiska grundbegrepp Distans Distans
Miljölagstiftning Distans Distans
Miljömätteknik Distans Distans
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Processtyrning Distans Distans
Resurseffektiv energianvändning Distans Distans
Resurseffektiv vattenhantering Distans Distans
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans Distans
Vattenreningsteknik - avloppsvatten Distans Distans
Vattenreningsteknik - dricksvatten Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Det globala klassrummet introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans Distans
Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Handledning II - Professionell handledning för lärare Distans Distans
Lärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Svenska för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Pedagogik
Att utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolan Distans Distans
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad Klassrum Flera orter (12)
Handledning I - Handledning och bedömning i läraryrket Distans Distans
Lära, utforska och forska 3 - Självständigt examensarbete Klassrum Kristianstad
Magisterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans Distans
Mellan undervisning och lärande - ett relationellt perspektiv Klassrum Kristianstad
Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I Distans Distans
Neuropsykologiska svårigheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 Klassrum Kristianstad
Skolutveckling och ledarskap utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Distans Distans
Specialpedagogens uppdrag som pedagogisk handledare och aktör i utveckling av förskola och skola Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogiskt program Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga perspektiv på förskolan - yrke, ämne och forskning Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 -arbetsplatsintegrerad Klassrum Sölvesborg
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 -arbetsplatsintegrerad - Ämneskombination - matematik, fysi Klassrum Flera orter (9)
Specialpedagog
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (190). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Folkhälsa och hållbarhet Distans Distans
Folkhälsoarbete - prevention och promotion Distans Distans
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Friskt aktivt åldrande klimakteriekunskap, hälsa och psykiskt välbefinnande hos kvinnor Distans Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Distans Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimat, konflikter, migration och hälsa Distans Distans
Hälso- och personalekonomi Distans Distans
Hälsoarbete för en bättre livsstil Distans Distans
Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Distans Distans
Hälsoekonomi Distans Distans
Hälsoekonomisk utvärdering Distans Distans
Hälsoskapande arbetsplatser Distans Distans
Hälsovetenskaplig forskningsdesign i teorin Distans Distans
Idrottsrörelsen en arena för hälsoarbete Distans Distans
Internationell Hälsa Distans Distans
Kroppsuppfattning och hälsa för ett hållbart samhälle Distans Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans Distans
Oral hälsopromotion på individ-, grupp- och samhällsnivå Klassrum Kristianstad
Sexualitet, relationer och hälsa Distans Distans
Strategiskt ledarskap i välfärdsorganisationer Distans Distans
Utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa Distans Distans
Utvärdering för förändring Distans Distans
Medicin
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (ubpV14) Klassrum Kristianstad
Omvårdnad / Omsorg
Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete Distans Distans
Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Distans Distans
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt Distans Distans
Magisteruppsats i omvårdnad Klassrum Kristianstad
Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov Distans Distans
Promotivt och preventivt arbete vid kronisk sjukdom och långvariga tillstånd Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Klassrum Kristianstad
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans Distans
Tandvård
Oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos den äldre tandvårdspatienten Distans Distans
Tandhygienistens kliniska verksamhet Klassrum Kristianstad
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Tobakspreventivt arbete, prevention och behandling av patienter med särskilda behov Klassrum Kristianstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 39 KRISTIANSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Kristianstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön