Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Centralt i samtliga moment är lärarrollen inom ämnet hem- och konsumentkunskap i relation till planering, genomförande och utvärdering av lektioner i förhållande till styrdokument och ämnesdidaktiska frågeställningar. Ämnesdidaktiken utvecklas och anpassas för elevgruppen åk 4-6 med utgångspunkt från det centrala innehållet för ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan, åk 4-6.Kursen behandlar·humanekologisk teori·undervisningsplanering·lärandeteori och elevdelaktighet·introduktion till ämnesdidaktik·digitalisering·barn och ungas måltidsvanor och välbefinnande·näringslära och livsmedelskunskap·Sapere-metoden·mat- och sinnesupplevelser·utomhusmatlagning·mat som ett pedagogiskt verktyg·tillagning, hantering och förvaring av livsmedel·redskap och teknisk utrustning för matlagning och bakning·livsstil och miljö i ett lokalt och globalt perspektiv·konsumenters redskap för att kunna göra medvetna val·tvätt och rengöring·miljömärkningar, regelverk och styrmedel·hushållets material- och energianvändning·avfallshantering och resurshushållning·livsmedelshygien·sambanden mellan hem och samhälle och konsekvenserna av individens olika val·reklam, ekonomi, sparande och konsumtion i förhållande till barn och unga·mat och måltid som sociala, geografiska och kulturbundna företeelser·traditioners betydelse för hem- och konsumentkunskapsundervisning·inkluderande förhållningssätt, genusperspektiv och bemötande av elever med olika kulturella bakgrunder·lärarrollen·elevers lärande i hem- och konsumentkunskap·bedömning, betyg och betygskriterier ·utvärdering av undervisning.

Förkunskaper

Lärarexamen som kan ge behörighet att undervisa i åk 4-6 samt huvudmannens godkännande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön