Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Kristianstad
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Kristianstad
Sista ansökan: 2024-04-15

Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande

Magisterprogrammet med inriktning redovisning och revision fokuserar speciellt på sådana områden som passar för dig som vill arbeta med redovisning, revision och/eller ekonomistyrning inom näringsliv, förvaltning eller andra organisationer. I utbildningen ingår fördjupade kurser i redovisning, revision och företagsstyrning och är utformad för att ge dig kunskap och förståelse som krävs för att kvalificerat och självständigt arbeta som revisor eller ekonomiansvarig.I utbildningen ingår bland annat en kurs med verksamhetsförlagd utbildning där lärandet bygger på samverkan och integration med näringslivet, samt en kurs där du genomför en självständig vetenskaplig undersökning (magisteruppsats) som fördjupar dina kunskaper inom redovisning och revision.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning, revision, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön