Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Moment 1: Den anpassade skolans historia, uppdrag och målgrupp Den anpassad skolans historia och utveckling i relation till nutidens utbildningsmöjligheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning behandlas i moment 1. Möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan skolformer är i fokus och begreppet intellektuell funktionsnedsättning (IF) och dess innebörd utifrån olika perspektiv är aspekter som bearbetas. I förhållande till lärande belyses delaktighet, neuropsykiatriska svårigheter och vad ett etiskt förhållningssätt kännetecknas av. Speciallärarens profession behandlas i relation till förhållningssätt, kommunikation, pedagogiskt arbete samt reflektioner kring den egna empatiska förmågan. Intervju som metod används för att utveckla speciallärarprofessionen och belysa samverkan mellan olika skolformer.Moment 2: Didaktiskt arbete för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning I momentet fokuseras speciallärarens profession i utvecklandet av det didaktiska arbetet, pedagogisk utredning och kartläggning. Teoretiska kunskaper kring utveckling och lärande, leda och organisera samt anpassa lärmiljöer utifrån undervisningsämnen och ämnesområden i relation till gällande styrdokument är centrala. Kunskapsutveckling kring bedömning och betyg ingår. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse och estetiska lärprocesser, samt hur alternativa verktyg kan användas för att stödja och underlätta barns och elevers lärande. I fältdagar ingår observation som metod för att observera speciallärare i olika lärandesituationer. Pedagogisk utredning och kartläggning samt pedagogiska strategier lyfts fram utifrån ett kritiskt och självständigt förhållningssätt där olika vetenskapliga metoder ska genomsyra arbetet. Analys av individ och lärmiljö samt interaktionen dem emellan utgör en del av innehållet i studentens fältdagar. Utvecklingsförslag till olika lektionsinnehåll knutna till ämnen och ämnesområden blir centrala. Enkätundersökning är en annan metod som används för att belysa samverkan med elevassistenter.

Förkunskaper

Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexameneller motsvarandeäldre examensamt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhetomfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examen.Dessutom krävsminst30 hp specialpedagogik.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön