Kriminologi III

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Kriminologi III

Moment 1 Kriminalpolitik och kontrollKriminalpolitiska perspektiv på brott och straff inom den moderna forskningen behandlas i momentet, med särskild uppmärksamhet på en kritisk diskussion av dimensionerna kontroll och risk inom det kriminalpolitiska området. Moment 2 Genus och våldMomentet ger möjlighet till fördjupad bild av aktuella och nutida kriminologiska teorier med fokus på dimensionerna genus och våld, med exempel från såväl forskning om ungdomars genusgörande som konflikter inom anstaltsvården.Moment 3 Metod och dataanalysMomentet innehåller fördjupade kunskaper i den kriminologiska forskningsprocessens val av metoder och dataanalyser. Detta innebär en vidareutveckling av studentens förståelse och praktiska användande av såväl kvantitativ som kvalitativ metod, som en viktig del av förberedelserna inför fördjupningsarbetet. Även forskningsetiska frågor diskuteras.Moment 4 FördjupningsarbeteMomentet innebär genomförande av ett fördjupningsarbete på vetenskaplig grund. Studenten formulerar ett forskningsproblem som sedan undersöks, analyseras och presenteras enligt etablerade vetenskapliga metoder. Fördjupningsarbetet består av datainsamling, författandet av ett skriftligt arbete och genomförande av opposition på ett annat uppsatsarbete samt försvar av eget arbete.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtKriminologi I 30 hpochKriminologi II 30 hpeller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Kriminologi III

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön