Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling

Moment 1: Att möta och stödja språkutveckling (15 hp) I momentet utgör språk- och begreppsutveckling liksom språkets betydelse för lärande och kunskapsutveckling ett centralt innehåll och ställs i relation till kunskap om komplikationer och sårbarhet i barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Olika teoribildningar avseende språk-, skriv- och läsutveckling studeras och variation i relation till språkutveckling behandlas. Språklig sårbarhet, samt språkstörning och andra neuropsykiatriska svårigheter, belyses ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Barns och elevers villkor och förutsättningar synliggörs och problematiseras utifrån perspektiv på och teorier om språkligt stödjande och utvecklande arbete i förskola och skola. Rätten till stöd studeras utifrån lagar, förordningar och aktuell pedagogisk och specialpedagogisk forskning om arbete i förskola och skola. Moment 2: Att förebygga, utreda och åtgärda skriv- och lässvårigheter (15 hp varav 3 hp VFU)I momentet behandlas pedagogisk kartläggning av språk-, skriv- och lässvårigheter. Stödjande och utvecklande arbete i relation till styrdokumentens kravnivåer och helheten i barnets/elevens lärmiljö studeras. Bedömning och betygsättning diskuteras i samband med språklig sårbarhet och stöd. Ett proaktivt, språkutvecklande arbetssätt förespråkas. Speciallärarens roll att skapa förutsättningar för utveckling av lärmiljöer avseende språk-, skriv och läsutveckling betonas. En pedagogisk kartläggning av och kring en elev, genomförs under VFU och fältdagar. Kartläggningen analyseras i relation till undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd och en intervention genomförs under VFU och fältdagar. Speciallärarens profession granskas och värderas utifrån etiska aspekter, självkännedom och empatisk förmåga på yrkesroll och uppdrag.

Förkunskaper

Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexameneller motsvarandeäldre examensamt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhetomfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examensamt minst 22,5 hp ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.Dessutom krävsminst30 hp specialpedagogik.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön