Introduktion till utbildningsvetenskap - Lärande, undervisning och utbildning

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Introduktion till utbildningsvetenskap - Lärande, undervisning och utbildning

Kursen behandlar utbildningsvetenskapliga frågeställningar, pedagogik som forskningsfält och didaktik. Tillsammans utgör dessa kunskapsområden grund för fördjupat studium av utbildningsfrågor, lärande och undervisning samt relationerna häremellan. Delkurs 1: Utbildningsvetenskap (5 hp)Introduktion till det utbildningsvetenskapliga forskningsfältetutifrån olika perspektiv på utbildning och utbildningsvetenskap samt deras roll i samhället. Delkurs 2: Pedagogik som forskningsfält (5 hp)Behandlar pedagogiska traditioner, didaktiska implikationer samt pedagogik som forskningsdisciplin.Delkurs 3: Vetenskapligt skrivande (5 hp)Fokuserar det vetenskapliga skrivandet utifrån kursrelevanta utbildningsfrågor. Vidare introduceras vedertagna regelverk för vetenskapligt skrivande.

Förkunskaper

Godkänt resultatom minst 135 hpvarav minst 60 hpinom utbildningsvetenskapligtrelevant ämneeller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Introduktion till utbildningsvetenskap - Lärande, undervisning och utbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön