Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Moment 1 Elevers tal-, läs- och skrivutveckling i ett innehålls- och lärandeperspektivMomentet innefattar fördjupning inom olika teorier och ämnesdidaktisk forskning om elevers tal-, läs- och skrivutveckling samt undervisningsmetoder för att utveckla, följa upp (kartlägga) och bedöma elevers språkutveckling med utgångspunkt i aktuella styrdokument och bedömningsstöd. I momentet behandlas: ·olika literacypraktiker, ·fonologisk medvetenhet, ·multimodala texter, ·digital teknik, ·inkludering, läs- och skrivsvårigheter, ·bedömningsstöd, ·metodik och didaktik.Moment 2 Texter och litteraturläsning i ett utvecklingsperspektivMomentet innefattar barns och ungas litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Med utgångspunkt i intersektionella perspektiv fördjupas kunskaperna om litteraturens betydelse för elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. Kunskaper om receptionsteoretiska och narratologiska perspektiv fördjupas och såväl litteraturvetenskapliga begrepp som analysverktyg används didaktiskt i samband med läsning av barnlitteratur. I momentet behandlas: ·mötet text-läsare, ·textval, ·textsamtal, ·läsförståelseundervisning, ·flerspråkighet.

Förkunskaper

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, anställning för undervisning i förskoleklassen samt huvudmannens godkännande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön