Visa allastudier.se som: Mobil

Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens

Hudiksvall kommun CUL
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
225 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Distans

Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens

Integrationspedagog med arbetsmarknadsinriktning 225 Yh-poängIntegrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen inom ett brett yrkesområde. Utbildningen bedrivs på modifierad distans under 45 veckor. Under 9 veckor är det obligatoriska fysiska samlingar, däremellan studerar man på via vår lärplattform på hemorten och har kontinuerlig kontakt med utbildningen och övriga studerande.Vad får du lära dig?Utbildningen är yrkesinriktad. Du får utveckling av din egen yrkeskompetens, genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer som är grundstenar i utbildningen. Du får kunskap om den individuella process som de som flyr går igenom – från flykten från hemlandet och ankomsten till Sverige och etablering. Du får kunskaper om det formella regelverk som styr. Vi studerar kulturen i Sverige och flyktingarnas hemländer, religion, seder och bruk. Lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna.Efter utbildningenUtbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen. Du kommer att arbeta med coachande, motiverande och stödjande insatser för människor att komma in i samhället, att börja studera eller arbeta. Efter utbildningen kan du jobba inom kommunen i skolan, i projekt, i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, ungdomsenheter, privata utbildnings- och coachföretag, migrationsverk, flyktingmottagande, eller hos andra som arbetar med integration.Vem kan söka?Du som via gymnasiestudier eller Komvux har allmän behörighet för eftergymnasiala studier. Du kan även vara behörig om du skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Det kan vara annan svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet. Det viktiga är att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du måste ha språkkunskaper som motsvarar Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.Saknar man formell behörighet till utbildningen kan man vara behörig genom att ha tillgodogjort sig kunskaper på annat sätt. Då ansöker man på reell kompetens i ansökningsformuläret och bifogar underlag som kan styrka detta.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p