Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Data, makt och etik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Karlstad

Data, makt och etik

Kursen behandlar kritiska och etiska frågor i samband med användningen och tolkningen av data. Genom en blandning av sociala och historiska perspektiv samt fallstudier utvecklar studenten en användningsorienterad förståelse av aktuella etiska problem i dataanalyser. Studenten introduceras till diskurser som rör partiskhet i socio-tekniska system, algoritmers öppenhet och ansvarsfördelning, ideologiska aspekter av data, informationsasymmetrier och datans politiska ekonomi. Flera ramverk, koncept och teorier diskuteras för att studenten ska kunna betrakta dataanalyser utifrån olika involverade aktörers perspektiv och förstå hur data konstrueras socialt. En central fråga som behandlas är hur fördelarna av dataanalyser kan gynna en mer demokratisk och hållbar utveckling av samhället bortom etablerade föreställningar om effektivisering genom automatisering och rationalisering.

Förkunskaper

Registrerad på MKGB90 Tekniska principer av digitala medier och digital design 15 hp och MKGB91 Digitala analysmetoder 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Data, makt och etik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön