Visa allastudier.se som: Mobil

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig själva på en hög akademisk nivå. Utbildningen och forskningen på universitetet sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Visa alla utbildningar med Karlstads universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier Distans
Genus och jämställdhet i teori och praktik Karlstad
Genus och samhället Distans
Genus och samhället Distans
Genus, sexualitet och psykologi Karlstad
Genusvetenskap I Karlstad
Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik och praktik Distans
Män och maskuliniteter Distans
Självständigt arbete i Genusvetenskap (högskoleexamen) Distans
Självständigt arbete i genusvetenskap (magister) Distans
Psykologi
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Karlstad
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstad
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Karlstad
Introduktion till psykologi Distans
Ledarskapets psykologi Karlstad
Organisationens psykologi Karlstad
Psykologi - grunder Karlstad
Psykologins forskningsfält Karlstad
Psykologprogrammet Karlstad
Socialpsykologi I Karlstad
Socialpsykologi II Karlstad
Sociologi I Karlstad
Sociologi I Karlstad
Transpersonell psykologi Karlstad
Samhällsvetenskap
Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna Distans
Det kusliga i litteratur, film och konst Distans
Masterprogram i kritisk samhällsanalys Karlstad
Policyanalys Karlstad
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur Distans
Responsteorier. Läsares interaktion med texter Distans
Samhällsanalytiker Karlstad
Samhällskunskap 1 Distans
Samhällskunskap 1 Karlstad
Samhällskunskap 3 Distans
Samhällskunskap 3 Karlstad
Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet Distans
Skola som system och idé - grundlärare Distans
Sociologi
Barnets rätt Distans
Behandlingsarbete inom missbruksvård Distans
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys Karlstad
Glokala relationer Karlstad
Glokala relationer Karlstad
Glokala relationer Karlstad
Kritiska perspektiv på motstånd och social förändring Distans
Ledning och administration i socialt arbete Distans
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning Karlstad
Motstånd och social förändring Distans
Organisering, interaktion och samhälle Karlstad
Samhällsplanerarens sociologiska kontext Karlstad
Samhällsplanerarprogrammet Karlstad
Socialgerontologi Distans
Sociologi II Karlstad
Sociologi III Karlstad
Sociologiska teorier Karlstad
Socionom
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder Karlstad
Samhällsvetenskapliga metoder Karlstad
Socionomprogrammet Karlstad
Statistik
Ekonometri Karlstad
Försöksplanering Karlstad
Försöksplanering I Distans
Linjära modeller I Distans
Linjära modeller I Karlstad
Matematisk statistik Karlstad
Multivariata metoder Karlstad
Multivariata metoder I Distans
Statistik Karlstad
Statistik I Distans
Statistik I Distans
Statistik II Distans
Statistisk teori Karlstad
Statistisk teori I Distans
Tidsserieanalys Karlstad
Undersökningsmetodik Karlstad
Statsvetenskap
Aspects of Sweden Karlstad
Europakunskap Distans
Förskollärarprogrammet Karlstad
Hälso- och sjukvårdsadministration Karlstad
International Politics Karlstad
Internationell Politik Karlstad
Internationell säkerhetspolitik Karlstad
Masterprogram i statsvetenskap Karlstad
Offentlig politik och förvaltning Karlstad
Offentlig Politik och Förvaltning Karlstad
Policyanalys Karlstad
Politikens institutioner Distans
Politisk teori Karlstad
Politiska idéer Distans
Praktik: Statsvetenskap avancerad nivå Karlstad
Speciallärarprogrammet: Specialisering: utvecklingsstörning Distans
Statsvetenskap I Karlstad
Statsvetenskap II Karlstad
Statsvetenskap II Distans
Statsvetenskap III Karlstad
Sverige i EU och EU i Sverige Karlstad
Swedish and Comparative Politics Karlstad
Vetenskapsteori Karlstad
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Data / IT
C#.NET Distans
Datakommunikation II Karlstad
Datasäkerhet I Karlstad
Datavetenskapliga metoder Karlstad
Design för integritetsskydd Distans
Designmönster för integritet i programvarudesign Distans
Distribuerade system och tillämpningar Karlstad
Forskningsprojekt inom Datavetenskap Karlstad
Forskningsprojekt inom Datavetenskap Karlstad
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar Distans
Inbyggd integritet Distans
Integritet och verksamhetsstyrning Distans
Integritetsskyddande teknologier Distans
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter Distans
Introduktion till Cloud Computing Distans
Introduktion till integritet och dataskydd Distans
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) Distans
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) Distans
Lösningar för flervägskommunikation Distans
Performance Modelling and Simulation Karlstad
QUIC och webbens utveckling Distans
Virtualisering av nätverksfunktionalitet Distans
Programmering
Programmeringsteknik Karlstad
Systemvetenskap
Aktuell informationssystemforskning Karlstad
Användartester, prototyping och utvärdering Karlstad
Business by Web och webbanalys Karlstad
Databasdesign Distans
Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality) Karlstad
Forskningsprojekt inom Informatik Karlstad
Forskningsprojekt inom Informatik Karlstad
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet Distans
Grundläggande programmering Karlstad
Informatik - Kandidatuppsats Distans
Informatik - Magisteruppsats Karlstad
Informatik, utlandspraktik Karlstad
Informationssystem och IT Distans
Interaktionsdesign Karlstad
Interaktionsdesign Distans
Objektorienterad modellering Distans
Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik Karlstad
Tjänster och IT: Elektroniska affärer Karlstad
Verksamhet och IT Distans
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi Karlstad
Webbutveckling Distans
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjör Industriell ekonomi Karlstad
Civilingenjör Industriell ekonomi Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstad
Magisterprogram i projektledning Karlstad
Masterprogram i innovation och tjänsteutveckling Karlstad
Ekonomi
Advanced service management Karlstad
Business Marketing Karlstad
Civilekonomprogrammet Karlstad
Ekonomistyrning II Karlstad
Externredovisning III Karlstad
Fastighetsekonomi Karlstad
Företagsekonomi - kandidatuppsats Karlstad
Företagsekonomi I Karlstad
Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer Karlstad
International Financial Accounting Karlstad
Magisterprogram i Nationalekonomi: Magister Karlstad
Management Karlstad
Marketing Strategies Karlstad
Masterprogram i marknadsföring: Master Karlstad
Masterprogram i redovisning och styrning: Master Karlstad
Masterprogram i Service Management: Master Karlstad
Redovisning och styrning Karlstad
Service management Karlstad
Tjänstefiering Distans
Lön / Skatt / Moms
Magisterprogram i skatterätt Karlstad
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Karlstad
Ekonomisk utvärderingsmetod Karlstad
Finansiella marknader, risk och försäkring Karlstad
Industriell organisation och konkurrensstrategi Karlstad
Internationell handelsteori Karlstad
Internationell makroekonomi Karlstad
Internationell makroekonomi Karlstad
Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi Karlstad
Makroekonomi, globalisering och tillväxt Karlstad
Mikroekonomi och internationell handel Karlstad
Nationalekonomi - Kandidatuppsats Karlstad
Nationalekonomi, praktik Karlstad
Politices kandidat Karlstad
Tillämpad ekonometri Karlstad
Tillämpad ekonometri Karlstad
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Bild i sociala medier Distans
Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer Karlstad
Bildgestaltning I Karlstad
Bildskapande i skola och förskola Distans
Estetiska lärprocesser Karlstad
Fotografins filosofi III: Naturfotografi Distans
Fotografins filosofi IV: Bilden av staden Distans
Konst och design I Karlstad
Skissteknik I Karlstad
Visuellt tänkande och gestaltning Karlstad
Dans
Dans Karlstad
Dans för idrottslärare mot äldre åldrar Distans
Dans och scenisk produktion 2 Karlstad
Dansgestaltning 1 Karlstad
Dansgestaltning 2 Karlstad
Danspedagogiska året Karlstad
Dansterapins grunder Distans
Dansåret Karlstad
Folklig dans I Arvika
Musik
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Arvika
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Distans
Ensemble för internationella studenter I Arvika
Ensemble för internationella studenter II Arvika
Ensemble I Arvika
Ensemble II Arvika
Ensemble III Arvika
Ensemble IV Arvika
Ensemble V Arvika
Ensemble VI Arvika
Ensembleprojekt I Arvika
Ensembleprojekt II Arvika
Ensembleprojekt III Arvika
Ensembleprojekt IV Arvika
Instrument för internationella studenter I Arvika
Instrument för internationella studenter II Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz II Arvika
Instrumentallek med storprojekt I Arvika
Instrumentallek med storprojekt II Arvika
Instrumentalspel eller sång I Arvika
Instrumentalspel eller sång II Arvika
Instrumentalspel eller sång III Arvika
Instrumentalspel eller sång IV Arvika
Instrumentalspel eller sång V Arvika
Instrumentalspel eller sång VI Arvika
Instrumentalspel eller sång VII Arvika
Instrumentalspel eller sång VIII Arvika
Instrumentalstudio med storprojekt I Arvika
Instrumentalstudio med storprojekt II Arvika
Komposition och arrangering I Arvika
Komposition och arrangering II Arvika
Konstnärlig kandidat, musiker Arvika
Körsång I Arvika
Metodik för blåsorkester på hög nivå Distans
Metodik för blåsorkester på nybörjarnivå Distans
Musik Arvika
Musik i klass: årskurs 1-6 Distans
Musik i klass: årskurs 7-9 Distans
Musik med barn I Arvika
Musikalisk interpretation I Arvika
Musikalisk interpretation II Arvika
Musikalisk interpretation III Arvika
Musikalisk interpretation IV Arvika
Musikalisk interpretation V Arvika
Musikalisk interpretation VI Arvika
Musiklärarprogrammet Arvika
Musikproduktion i datormiljö Distans
Musikproduktionsprogrammet Arvika
Musikteori för internationella studenter 1a Arvika
Musikteori I Arvika
Musikteori II Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi I Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi II Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi III Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi IV Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi V Arvika
Skriftligt arbete med musikdidaktisk inriktning Distans
Stråkorkester I Arvika
Stråkorkester II Arvika
Stråkorkester III Arvika
Stråkorkester IV Arvika
Traditionstrumslagning I Arvika
Teater / Artist
Dans och dansgestaltning I Karlstad
Dans och dansgestaltning I Arvika
Dans och dansgestaltning II Arvika
Dans och dansgestaltning II Karlstad
Dans och dansgestaltning III Karlstad
Dans och scenisk produktion 1 Karlstad
Hotell / Restaurang / Turism
Turism och resor
Marknadsföring och kommunikation inom turism Karlstad
Natur- och kulturturism Karlstad
Planering och hållbar turism Karlstad
Turism och samhällsutveckling Karlstad
Turismvetenskap i teori och praktik Karlstad
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Yoga / Mindfulness
Modern yoga: religion, kropp och hälsa Distans
Juridik
Juristprogrammet Karlstad
Rättskunskap I Karlstad
Rättskunskap II Karlstad
Kommunikation / Media
Civilingenjör Datateknik Karlstad
Dataetik Karlstad
Digitala analysmetoder Karlstad
Introduktion till geomediastudier Karlstad
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap Karlstad
Journalistik Distans
Masteruppsats i geomediastudier Karlstad
Medie- och kommunikationsvetenskap III Karlstad
Mediepraktik Distans
Medier och kommunikation: Digitala medier och analys Karlstad
Praktik: Geomedia Karlstad
Praktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Distans
Software Systems Architecture Karlstad
Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv Karlstad
Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet Karlstad
Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet Karlstad
Tekniska principer av digitala medier och digital design Karlstad
Text, kommunikation och organisation Karlstad
Webbdesign I Karlstad
Film
Storytelling i film och rörlig bildproduktion Karlstad
Grafisk design
Kommunikation och PR Karlstad
Informationsvetenskap
Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier Karlstad
Marknadsföring / PR
Turismprogrammet Karlstad
Medieproduktion
Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design Karlstad
Musikproducent, låtskrivare och entreprenör Distans
Multimedia
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering Karlstad
Webbutvecklare Karlstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Frågedriven undervisning i SO-ämnen Distans
Historia I Karlstad
Historia I Distans
Historia I Distans
Historia II Distans
Historia III Karlstad
Historia som samhällsterapi och traumabearbetning Karlstad
Historia som samhällsterapi och traumabearbetning Distans
Historiebruk Karlstad
Historiska perspektiv på en föränderlig skola: Om att förstå och hantera förändring i skolvärlden Distans
Historiska perspektiv på internationella relationer Distans
Kulturarvspedagogik Karlstad
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Distans
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Karlstad
Källkritik i den digitala informationsrevolutionen Distans
Masterprogram i historia Karlstad
Internationellt
The Swedish Welfare State Model Karlstad
Konstvetenskap
Kulturvetarprogrammet Karlstad
Kulturvetenskap
Collegeåret Karlstad
Den interkulturella staden Distans
Idéhistoria I Distans
Idéhistoria I Karlstad
Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen Distans
Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen Karlstad
Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien Karlstad
Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien Distans
Idéhistoria I: Den upplysta världen Distans
Idéhistoria I: Den upplysta världen Karlstad
Idéhistoria I: Moderna tider Distans
Idéhistoria I: Moderna tider Karlstad
Intercultural Communication Distans
Intercultural Communication Karlstad
Interkultur I Distans
Interkultur I: kulturmöten och identiteter Distans
Interkultur III: Fördjupning i interkulturella studier Distans
Interkultur III: Självständigt arbete Distans
Interkultur III: Teori och metod Distans
Interkultur och medier Distans
Interkultur: teori, metod och uppsats Distans
Interkulturell affärskommunikation Karlstad
Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad
Kommunikationsplanering - Kulturstudier Karlstad
Konst- och bildvetenskap I Karlstad
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Karlstad
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Distans
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Distans
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Karlstad
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Distans
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Karlstad
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Distans
Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs Distans
Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs Karlstad
Kultur och globalisering Karlstad
Kulturarv Karlstad
Kulturarvet: transnationella perspektiv Karlstad
Kulturpolitikens praktik Karlstad
Kulturprojekt Karlstad
Kulturvetenskaplig metod II Karlstad
Nordiska studier Karlstad
Projektledning - kulturstudier Karlstad
Litteraturvetenskap
1700-talslitteratur Distans
Amerikansk litteratur, 1620-1919 Distans
Dystopi och apokalyps Distans
Kreativt skrivande Distans
Kreativt skrivande II Distans
Litteraturvetenskap Distans
Litteraturvetenskap Karlstad
Litteraturvetenskap II Distans
Litteraturvetenskap II Karlstad
Litteraturvetenskap II Distans
Litteraturvetenskap II Karlstad
Litteraturvetenskap III Distans
Litteraturvetenskap III Karlstad
Litterära klassiker Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Religionsvetenskap
Fältarbete: förberedelser och metoder Distans
Fältarbete: förberedelser och metoder Karlstad
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Distans
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Karlstad
Mat och religion: kulturella perspektiv på ätande Distans
Religion och undervisning - religionspluralistiska utmaningar och internationella perspektiv Distans
Religion och undervisning - religionspluralistiska utmaningar och internationella perspektiv Karlstad
Religionsvetenskap 3 Distans
Religionsvetenskap 3 Karlstad
Religionsvetenskap I Distans
Religionsvetenskap I Karlstad
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Arkivkunskap I Karlstad
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Generell projektledningsmetodik Distans
Individer och grupper i projekt Distans
Natur / Djur
Biologiprogrammet Distans
Biologiprogrammet Karlstad
Ekologi Distans
Ekologi Karlstad
Fiske och vattenbruk
Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Karlstad
Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Distans
Naturvetenskap
Extremt väder och samhällets sårbarhet Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Distans
Klimat i förändring Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi Distans
Norden och klimatförändringar Karlstad
Universum - en resa genom kosmos Karlstad
Vetenskapliga metoder Distans
Biologi
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Distans
Biologiska metoder och analyser Distans
Biologiska metoder och analyser Karlstad
Ekologisk miljövård Distans
Ekologisk miljövård Karlstad
Ekosystem i en föränderlig värld Distans
Ekosystem i en föränderlig värld Karlstad
Floristik och faunistik Karlstad
Floristik och faunistik Distans
Livets utveckling och mångfald Distans
Livets utveckling och mångfald Karlstad
Sötvattensbiologi Karlstad
Sötvattensbiologi Distans
Undervisning och lärande för hållbar utveckling Distans
Zoologi Distans
Zoologi Karlstad
Fysik
Kandidatprogram i fysik Karlstad
Geografi
Fysisk planering i praktiken Karlstad
Geografi med didaktisk inriktning Distans
GIS III, Indata till GIS Karlstad
Grundläggande fastighetsjuridik Karlstad
Orienteringskurs i GIS Distans
Samhällsplanering I Karlstad
Geovetenskap
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstad
Miljö och säkerhet Karlstad
Kemi
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C Distans
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D Karlstad
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D Distans
Bioindustriella processer Karlstad
Biokemi Karlstad
Biokemi Distans
Forskningspraktik i kemi och kemiteknik Karlstad
Inledande kemi Distans
Inledande kemi Karlstad
Kemi kandidatarbete Karlstad
Kemiska beräkningar Karlstad
Kemiska beräkningar Distans
Kemiteknik Karlstad
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Distans
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstad
Makromolekylers fysikaliska kemi Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi Distans
Molekylär bioteknik med tillämpningar C Distans
Molekylär bioteknik med tillämpningar C Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar D Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar D Distans
Organisk kemi Distans
Organisk kemi Karlstad
Produkters kemi C Distans
Produkters kemi D Distans
Produkters kemi D Karlstad
Ytor, gränsskikt och kolloider C Distans
Ytor, gränsskikt och kolloider D Distans
Matematik
Analys och geometri Karlstad
Examensarbete i matematik Karlstad
Funktionalanalys Karlstad
Förberedande kurs i matematik Karlstad
Grundläggande analys Karlstad
Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering Karlstad
Inledande matematik Karlstad
Kinetisk teori Karlstad
Matematik för lärare: Självständigt arbete Distans
Matematik, examensarbete Karlstad
Matematikprogrammet Karlstad
Matematisk grundkurs Karlstad
Matematisk uppbyggnad och bevisföring Karlstad
Optimering Karlstad
Partiella differentialekvationer och FEM Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Miljö
Hantering av naturkatastrofer 1 Distans
Introduktion riskhantering i samhället Distans
Introduktionskurs i miljö och säkerhet Karlstad
Klimatanpassning och riskreducering Distans
Lokal och regional klimatanpassning Karlstad
Miljökommunikation för förändringsarbete Distans
Miljövetenskapens grunder Distans
Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället Distans
Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv Karlstad
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder Karlstad
Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet Karlstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap Karlstad
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstad
Personal och arbetsliv Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstad
Idrotts- och hälsorelaterad coaching Karlstad
Idrottspsykologi Karlstad
Idrottspsykologi Karlstad
Idrottsvetenskap - en introduktion till ett mång- och tvärvetenskapligt fält Karlstad
Idrottsvetenskap I Karlstad
Idrottsvetenskap I Karlstad
Motiverande samtal och förändringsprocesser Karlstad
Tillämpad idrottspsykologi Karlstad
Tillämpad idrottspsykologi Karlstad
Träningslära Karlstad
Träningslära Karlstad
Språk
Andraspråksinlärning Distans
Engelska i arbetslivet: skrift Karlstad
Engelska i arbetslivet: tal Karlstad
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk Distans
Migration, kultur och kommunikation Distans
Migration, kultur och kommunikation Karlstad
Svenska - ett andraspråk Distans
Svenska - ett andraspråk Karlstad
Svenska som andraspråk I Distans
Svenska som andraspråk I Karlstad
Tvåspråkighet Distans
Engelska
Akademisk engelska Distans
Akademisk engelska Karlstad
Andraspråkstillägnande Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Karlstad
Engelsk språkvetenskap III: Engelsk språkhistoria ur ett sociolingvistiskt perspektiv Distans
Engelsk språkvetenskap III: Engelsk språkhistoria ur ett sociolingvistiskt perspektiv Karlstad
Engelska A Distans
Engelska A Karlstad
Engelska C Distans
Engelska C Karlstad
Engelska för ekonomer I Distans
Engelska för ekonomer I Karlstad
Engelska för tekniker I Karlstad
Engelska för tekniker I Distans
Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6) Distans
Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6) Distans
Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6) Distans
Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6) Distans
Engelskans ljud och struktur Karlstad
Engelskans ljud och struktur Distans
Engelskspråkig litteratur och teori Karlstad
Engelskspråkig litteratur och teori Distans
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap Karlstad
Introduktion till engelskspråkig litteratur Distans
Introduktion till engelskspråkig litteratur Karlstad
Självständigt arbete i engelska (kandidat) Karlstad
Självständigt arbete i engelska (kandidat) Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans
Spanska
Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film Karlstad
Spanska I: Modern spanskspråkig text Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig text Karlstad
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Karlstad
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Karlstad
Spanska III: Självständigt arbete Distans
Spanska III: Spaniens historia och kultur Distans
Spanska III: Spaniens historia och kultur Karlstad
Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet Distans
Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet Karlstad
Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria Distans
Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria Karlstad
Spanska, Nybörjarkurs 1 Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska Karlstad
Svenska
Andraspråksutveckling och inlärarspråk Distans
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk Distans
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk Karlstad
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II Distans
Ordförråd och fraseologi Distans
Retorik I Karlstad
Retorik II Distans
Skrivprocess och akademiskt skrivande Distans
Skrivutveckling och skrivundervisning Distans
Språkhistoria och nordistik Distans
Språkvetenskaplig introduktion Distans
Språkvård och hjälpmedel Distans
Svenska i tal och samtal Distans
Svenska III med didaktisk inriktning årskurs 7-9 Karlstad
Svenska som andraspråk A Distans
Svenska som andraspråk A Karlstad
Svenska som andraspråk B Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 30 högskolepoäng (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 30 högskolepoäng (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Svenska som andraspråk II Distans
Svenska som främmande språk I Karlstad
Svenska språket i teori och praktik Distans
Svenska språket i teori och praktik II Distans
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv Distans
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv Karlstad
Textmönster och genrer Distans
Tidig läs- och skrivutveckling Distans
Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet Distans
Variation och förändring Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Svenska Karlstad
Säkerhet / Skydd / Räddning
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker Distans
Teknik
Civilingenjör Kemiteknik Karlstad
Civilingenjör Teknisk fysik Karlstad
Dataingenjör Karlstad
Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstad
IT-design: Affärssystem och ekonomi Karlstad
IT-design: Systemdesign Karlstad
IT, projektledning och affärssystem Distans
Kandidatprogram i datavetenskap Karlstad
Karaktärisering av material Karlstad
Masterprogram i Datavetenskap Karlstad
Masterprogram i informatik Karlstad
Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem Distans
MKB, miljökonsekvensbeskrivning Distans
MKB, miljökonsekvensbeskrivning Distans
Polymerer och polymerbaserade kompositer Karlstad
Polymerteknik Karlstad
Projektarbete kring framtidens material Karlstad
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstad
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstad
Tillverkningsteknik 2 Karlstad
Ytteknik och tribologi Karlstad
Byggnadsteknik
Betongkonstruktion Karlstad
Byggnads- och samhällsplanering Karlstad
Byggproduktion 2 Karlstad
Husbyggnadsteknik Karlstad
Hållbart byggande Karlstad
Teknisk besiktning och värdering av fastigheter Karlstad
Träkonstruktion Karlstad
Design och produktutveckling
Civilingenjör Maskinteknik Karlstad
Hållbar produktutveckling Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstad
Elektroteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstad
Industri och produktion
Massa- och Pappersteknik Karlstad
Lantmäteriteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstad
Maskinteknik
Finita elementmetodens grunder Karlstad
Programintroduktion innovationsteknik och design Karlstad
Userinnovation I Karlstad
Miljö och energiteknik
Avancerad Computational Fluid Dynamics (CFD) Karlstad
Civilingenjör Energi- och miljöteknik Karlstad
Energi- och miljösystemanalys Karlstad
Energisystem Karlstad
Energiteknik Karlstad
Energiteknik för hållbar utveckling Karlstad
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Karlstad
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Karlstad
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Karlstad
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem Karlstad
Forsknings- och utvecklingsprojekt Karlstad
Grundläggande värme- och strömningslära Karlstad
Hållbar utveckling för ingenjörer Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstad
Internationellt teknikprojekt Karlstad
Introduktion till energisystem Karlstad
Miljökemi Karlstad
Miljökemi för civilingenjörer Karlstad
Miljökemi för civilingenjörer Karlstad
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstad
Reningsteknik fördjupning Karlstad
Strömningslära Karlstad
Termodynamik och strömningslära Karlstad
Tillämpad värme- och masstransport Karlstad
Värme- och masstransport Karlstad
Värme- och masstransport Karlstad
Värme- och strömningslära Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hallsberg
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Årjäng
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hammarö
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Säffle
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Nora
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hagfors
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Kristinehamn
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hällefors
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Sunne
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Filipstad
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Lindesberg
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Karlstad
Lärarens roll och verktyg - grundlärare Distans
Pedagogik
Barns utveckling och lärande i förskolan Karlstad
Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete Karlstad
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lidköping
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstad
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Orust
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lindesberg
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Arvika
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Sunne
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Säffle
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Alingsås
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Nyköping
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lysekil
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Karlstad
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Åmål
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Katrineholm
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Norrtälje
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Arboga
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Karlskoga
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Mariestad
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Uddevalla
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Torsby
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare Karlstad
Introduktion till Specialpedagogik Karlstad
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Lärandeteorier Karlstad
Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Distans
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Distans
Masterprogram i specialpedagogik Distans
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Distans
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete Distans
Självständigt arbete i specialpedagogik Distans
Skola som system och idé del I - yrkeslärare FVI Distans
Speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet. Distans
Specialpedagogik A Distans
Specialpedagogik B Distans
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II Distans
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogik Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsa Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Religion Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Religion Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Geografi Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Idrott och hälsa Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Matematik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Samhällskunskap Karlstad
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Karlstad
Biomedicin
Anatomi och fysiologi Distans
Sjukdomslära Distans
Specialistsjuksköterska - intensivvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Hälsa och samhälle
Barns psykiska hälsa Distans
Folkhälsovetenskap praktik Distans
Hälsofrämjande arbete I Karlstad
Hälsopromotion - att främja hälsa Karlstad
Introduktion till folkhälsovetenskap Distans
Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder Distans
Kvalitativ vetenskaplig metod Distans
Kvantitativ vetenskaplig metod Distans
Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap Karlstad
Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap Karlstad
Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn Distans
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning Distans
Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbete Distans
Riskhantering i samhället Distans
Riskperception och riskkommunikation Distans
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Distans
Sårbara barn och familjer - Socialt och psykologiskt perspektiv på barns hälsa Karlstad
Ungdomars kamratrelationer Distans
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp Karlstad
Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg Karlstad
Medicin
Diabetes I Karlstad
Omvårdnad / Omsorg
Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom Karlstad
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I Karlstad
Sår och sårbehandling I Karlstad
Vetenskaplig metod III Karlstad
Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I Karlstad
Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II Karlstad
Tandvård
Tandhygienist Distans
Tandhygienistprogrammet Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön