Visa allastudier.se som: Mobil

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig själva på en hög akademisk nivå. Utbildningen och forskningen på universitetet sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Visa alla utbildningar med Karlstads universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Kulturproduktionens villkor Karlstad
Socionomprogrammet Karlstad
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbetsvetenskap - Magisteruppsats Karlstad
Arbetsvetenskap C Karlstad
Arbetsvetenskap personalinriktning Karlstad
Aspects of Sweden Karlstad
Barnets rätt Distans
Behandlingsarbete inom missbruksvård Distans
Ekonometri Karlstad
Ekonometri Karlstad
Europakunskap Distans
Examensarbete - högskoleexamen i statistik Karlstad
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete Karlstad
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete Karlstad
Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter Karlstad
Feministiska perspektiv på politik Karlstad
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen Karlstad
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Karlstad
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv Karlstad
Generell projektledningsmetodik Karlstad
Genus, hälsa och teknologi Distans
Genusvetenskap I Karlstad
Genusvetenskap III Karlstad
International Politics Karlstad
Internationell politik Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans
Ledarskap och personlighet Karlstad
Ledarskap, organisation och kön Karlstad
Ledning och administration i socialt arbete Distans
Magisterprogram i projektledning Distans
Matematisk statistik Karlstad
Miljöpolitik Karlstad
Moderna sociologiska teorier om social förändring Karlstad
Män, manligheter och förändringsprocesser Distans
Politiskt deltagande Distans
Positiv psykologi och hälsa Karlstad
Projektledning och design Karlstad
Psykologi - grunder Karlstad
Psykologins forskningsfält Karlstad
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II Karlstad
Samhällskunskap 2 Distans
Samhällskunskap 2 Karlstad
Samhällskunskap 4 Distans
Samhällsvetenskapliga metoder Karlstad
Socialgerontologi Distans
Socialpsykologi I Karlstad
Socialpsykologi II Karlstad
Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv Distans
Sociologi II Karlstad
Sociologi III Karlstad
Sociologi IV, Examensarbete Karlstad
Sociologi V Examensarbete Karlstad
Språk och genus Distans
Statistik Karlstad
Statistik - Kandidatuppsats Karlstad
Statistik I Distans
Statistik II Distans
Statistik II Distans
Statistisk teori Karlstad
Statsvetenskap I Karlstad
Statsvetenskap II Karlstad
Statsvetenskap III Karlstad
Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik Karlstad
Swedish and Comparative Politics Karlstad
The Swedish Welfare State Model Karlstad
Tillämpning av Rasch mätteori i samhälls- och hälsovetenskaper Karlstad
Transstudier och aktivism Distans
Undersökningsmetodik Karlstad
Utvecklingspsykologi Distans
Utvärdering och evidens i offentlig sektor Karlstad
Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält Karlstad
Välfärder och ofärder Karlstad
Genusvetenskap
Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier Distans
Genus och jämställdhet i teori och praktik Karlstad
Genus och samhället Distans
Genus, sexualitet och psykologi Distans
Genusvetenskap I Karlstad
Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik och praktik Distans
Män och maskuliniteter Distans
Självständigt arbete i Genusvetenskap (högskoleexamen) Distans
Psykologi
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Karlstad
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstad
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Karlstad
Introduktion till psykologi Distans
Ledarskapets psykologi Karlstad
Organisationens psykologi Karlstad
Psykologi - grunder Karlstad
Psykologins forskningsfält Karlstad
Psykologprogrammet Karlstad
Socialpsykologi I Karlstad
Socialpsykologi II Karlstad
Sociologi I Karlstad
Sociologi I Karlstad
Sociologi I Karlstad
Transpersonell psykologi Karlstad
Samhällsvetenskap
Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna Distans
Det kusliga i litteratur, film och konst Distans
Masterprogram i kritisk samhällsanalys Karlstad
Policyanalys Karlstad
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur Distans
Responsteorier. Läsares interaktion med texter Distans
Samhällsanalytiker Karlstad
Samhällskunskap 1 Distans
Samhällskunskap 1 Karlstad
Samhällskunskap 3 Distans
Samhällskunskap 3 Karlstad
Skola som system och idé - grundlärare Karlstad
Socialt inriktade utbildningar
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder Karlstad
Samhällsvetenskapliga metoder Karlstad
Socionomprogrammet Karlstad
Sociologi
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys Karlstad
Glokala relationer Karlstad
Glokala relationer Karlstad
Glokala relationer Karlstad
Ledning och administration i socialt arbete Distans
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning Karlstad
Organisering, interaktion och samhälle Karlstad
Samhällsanalys, halvterminspraktik Karlstad
Samhällsanalys, helterminspraktik Karlstad
Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik Karlstad
Samhällsplanerarens sociologiska kontext Karlstad
Samhällsplanerarens sociologiska kontext II Karlstad
Samhällsplanerarprogrammet Karlstad
Social förändring Karlstad
Socialgerontologi Distans
Sociologi II Karlstad
Sociologi III Karlstad
Sociologisk teori och social förändring Karlstad
Sociologiska teorier Karlstad
Statistik
Ekonometri Karlstad
Försöksplanering Karlstad
Försöksplanering I Distans
Linjära modeller I Distans
Linjära modeller I Karlstad
Matematisk statistik Karlstad
Multivariata metoder Karlstad
Multivariata metoder I Distans
Statistik Karlstad
Statistik I Distans
Statistik I Distans
Statistik II Distans
Statistisk teori Karlstad
Statistisk teori I Distans
Tidsserieanalys Karlstad
Undersökningsmetodik Karlstad
Statsvetenskap
Aspects of Sweden Karlstad
Europakunskap Distans
Förskollärarprogrammet Karlstad
Hälso- och sjukvårdsadministration Karlstad
International Politics Karlstad
Internationell Politik Karlstad
Masterprogram i statsvetenskap Karlstad
Offentlig Politik och Förvaltning Karlstad
Politikens institutioner Distans
Politisk teori Karlstad
Politiska idéer Distans
Praktik: Statsvetenskap avancerad nivå Karlstad
Speciallärarprogrammet: Specialisering: utvecklingsstörning Distans
Statsvetenskap I Karlstad
Statsvetenskap II Distans
Statsvetenskap II Karlstad
Statsvetenskap III Karlstad
Swedish and Comparative Politics Karlstad
Vetenskapsteori Karlstad
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Konst- och bildvetenskap II Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar Distans
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst Distans
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete Distans
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod Distans
Data / IT
Anskaffning av IT-system Distans
Automatiserad mjukvaruutveckling Karlstad
Business by Web och webbanalys Karlstad
C#.NET Distans
Datakommunikation II Karlstad
Dataplansprogrammering Distans
Datasäkerhet I Karlstad
Datasäkerhet II Karlstad
Datavetenskapliga metoder Karlstad
Design för integritetsskydd Distans
Designmönster för integritet i programvarudesign Distans
Distribuerade system och tillämpningar Karlstad
Forskningsprojekt inom Datavetenskap Karlstad
Forskningsprojekt inom Datavetenskap Karlstad
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet Distans
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar Distans
Grunderna inom mjukvarutestning Distans
Grundläggande programmering Distans
Inbyggd integritet Distans
Informatik - Kandidatuppsats Karlstad
Informatik - Magisteruppsats Karlstad
Informatik, utlandspraktik Karlstad
Integritet och verksamhetsstyrning Distans
Integritetsskyddande teknologier Distans
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter Distans
Introduktion till Cloud Computing Distans
Introduktion till Cloud Computing Distans
Introduktion till dataplansprogrammering Distans
Introduktion till integritet och dataskydd Distans
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) Distans
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) Distans
Introduktion till programmering för lärare Distans
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) Distans
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) Distans
Lastbalansering i datacenternät Distans
Lösningar för flervägskommunikation Distans
Nätövervakning med programmerbara dataplan Distans
Performance Modelling and Simulation Karlstad
QUIC och webbens utveckling Distans
Testdesign för programvara Distans
Topics in Computer Networking Karlstad
Topics in Computer Security Karlstad
Virtualisering av nätverksfunktionalitet Distans
Virtualisering av nätverksfunktionalitet Distans
Systemvetenskap
Aktuell informationssystemforskning Karlstad
Business by Web och webbanalys Karlstad
Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality) Karlstad
Forskningsprojekt inom Informatik Karlstad
Forskningsprojekt inom Informatik Karlstad
Grundläggande programmering Karlstad
Informatik - Kandidatuppsats Distans
Informatik - Magisteruppsats Karlstad
Informatik, utlandspraktik Karlstad
Informationssystem och IT Distans
Interaktionsdesign Karlstad
Interaktionsdesign Distans
Objektorienterad modellering Distans
Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik Karlstad
Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept Karlstad
Tjänster och IT: Elektroniska affärer Karlstad
Verksamhet och IT Distans
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi Karlstad
Webbutveckling Distans
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknadens ekonomi Karlstad
Civilingenjör Industriell ekonomi Karlstad
Civilingenjör Industriell ekonomi Karlstad
Ekonometri Karlstad
Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi Karlstad
Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi Karlstad
Examensarbete - högskoleexamen Karlstad
Företagets finansiering och styrning Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstad
Industriell ekonomi - examensarbete Karlstad
Magisterprogram i projektledning Karlstad
Makroekonomi Karlstad
Mikroekonomi och kvantitativa metoder Karlstad
Miljö- och naturresursekonomi Karlstad
Nationalekonomi Karlstad
Nationalekonomi - Kandidatuppsats Karlstad
Nationalekonomi - Magisteruppsats Karlstad
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Karlstad
Nationalekonomi, praktik Karlstad
Offentlig ekonomi och politik Karlstad
Portföljval Karlstad
Riskhantering i finansiella företag Karlstad
Ekonomi
Advanced service management Karlstad
Aktuell forskning i företagsekonomi Karlstad
Business Marketing Karlstad
Civilekonomprogrammet Karlstad
Ekonomistyrning II Karlstad
Externredovisning Karlstad
Externredovisning III Karlstad
Fastighetsekonomi Karlstad
Företagsekonomi - kandidatuppsats Karlstad
Företagsekonomi - kandidatuppsats Karlstad
Företagsekonomi I Karlstad
Företagsekonomi I Karlstad
Företagsekonomi II Karlstad
Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer Karlstad
Internationella affärer Karlstad
Magisterprogram i Nationalekonomi: Magister Karlstad
Management Karlstad
Marketing Strategies Karlstad
Masterprogram i marknadsföring: Master Karlstad
Masterprogram i redovisning och styrning: Master Karlstad
Masterprogram i Service Management: Master Karlstad
Redovisning och styrning Karlstad
Service management Karlstad
Tjänstefiering Distans
Lön / Skatt / Moms
Magisterprogram i skatterätt Karlstad
Nationalekonomi
Beteendeekonomi Karlstad
Ekonomisk utvärderingsmetod Karlstad
Finansiella marknader, risk och försäkring Karlstad
Industriell organisation och konkurrensstrategi Karlstad
Internationell handelsteori Karlstad
Internationell makroekonomi Karlstad
Internationell makroekonomi Karlstad
Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi Karlstad
Makroekonomi, globalisering och tillväxt Karlstad
Mikroekonomi och internationell handel Karlstad
Nationalekonomi - Kandidatuppsats Karlstad
Nationalekonomi, praktik Karlstad
Politices kandidat Karlstad
Tillämpad ekonometri Karlstad
Tillämpad ekonometri Karlstad
Estetiska inriktningar
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Arvika
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Distans
Ensemble för internationella studenter I Arvika
Ensemble för internationella studenter II Arvika
Ensembleprojekt I Arvika
Ensembleprojekt II Arvika
Ensembleprojekt III Arvika
Ensembleprojekt IV Arvika
Estetiska lärprocesser Karlstad
Fotografins filosofi I:Introduktion Distans
Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik Distans
Instrument för internationella studenter I Arvika
Instrument för internationella studenter II Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz II Arvika
Instrumentalspel eller sång I Arvika
Instrumentalspel eller sång II Arvika
Instrumentalspel eller sång III Arvika
Instrumentalspel eller sång IV Arvika
Instrumentalspel eller sång V Arvika
Instrumentalspel eller sång VI Arvika
Komposition och arrangering I Arvika
Komposition och arrangering II Arvika
Musik med barn II Arvika
Musikdramatik: På scenen I Arvika
Musikdramatik: På scenen II Arvika
Musikteori för internationella studenter 1b Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi I Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi II Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi V Arvika
Skissteknik I Karlstad
Skissteknik II Karlstad
Traditionstrumslagning I Arvika
Bild / Form / Konst
Bild i sociala medier Distans
Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer Karlstad
Bildgestaltning i praktik och teori Karlstad
Bildskapande i skola och förskola Distans
Estetiska lärprocesser Karlstad
Fotografins filosofi III: Naturfotografi Distans
Fotografins filosofi IV: Bilden av staden Distans
Konst och design I Karlstad
Skissteknik I Karlstad
Visuellt tänkande och gestaltning Karlstad
Dans
Dans Karlstad
Dans för idrottslärare mot äldre åldrar Distans
Dans för idrottslärare mot äldre åldrar Distans
Dans och dansgestaltning II Karlstad
Dans och dansgestaltning IV Karlstad
Dans och Lärande 1 Karlstad
Dans och scenisk produktion 1 Karlstad
Dans och scenisk produktion 2 Karlstad
Dans och scenisk produktion 2 Karlstad
Dansgestaltning 1 Karlstad
Dansgestaltning 2 Karlstad
Dansterapins grunder Distans
Dansterapins grunder Distans
Dansträning fördjupning Karlstad
Dansåret Karlstad
Genredidaktik 2 Karlstad
Musikalisk gestaltning - Examensarbete Karlstad
Design
Bild för grundlärare i årskurs 4-6 Karlstad
Kommunikationsverktyg i designarbete Karlstad
Konst och design II Karlstad
Musik
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Arvika
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Distans
Ensemble för internationella studenter I Arvika
Ensemble för internationella studenter II Arvika
Ensemble I Arvika
Ensemble II Arvika
Ensemble III Arvika
Ensemble IV Arvika
Ensemble V Arvika
Ensemble VI Arvika
Ensembleprojekt I Arvika
Ensembleprojekt II Arvika
Ensembleprojekt III Arvika
Ensembleprojekt IV Arvika
Instrument för internationella studenter I Arvika
Instrument för internationella studenter II Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz II Arvika
Instrumentallek med storprojekt I Arvika
Instrumentallek med storprojekt II Arvika
Instrumentalspel eller sång I Arvika
Instrumentalspel eller sång II Arvika
Instrumentalspel eller sång III Arvika
Instrumentalspel eller sång IV Arvika
Instrumentalspel eller sång V Arvika
Instrumentalspel eller sång VI Arvika
Instrumentalspel eller sång VII Arvika
Instrumentalspel eller sång VIII Arvika
Instrumentalstudio med storprojekt I Arvika
Instrumentalstudio med storprojekt II Arvika
Komposition och arrangering I Arvika
Komposition och arrangering II Arvika
Konstnärlig kandidat, musiker Arvika
Körsång I Arvika
Metodik för blåsorkester på hög nivå Distans
Metodik för blåsorkester på nybörjarnivå Distans
Musik Arvika
Musik i klass: årskurs 1-6 Distans
Musik i klass: årskurs 7-9 Distans
Musik med barn I Arvika
Musikalisk interpretation I Arvika
Musikalisk interpretation II Arvika
Musikalisk interpretation III Arvika
Musikalisk interpretation IV Arvika
Musikalisk interpretation V Arvika
Musikalisk interpretation VI Arvika
Musikproduktion i datormiljö Distans
Musikproduktionsprogrammet Arvika
Musikteori för internationella studenter 1a Arvika
Musikteori I Arvika
Musikteori II Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi I Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi II Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi III Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi IV Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi V Arvika
Skriftligt arbete med musikdidaktisk inriktning Distans
Stråkorkester I Arvika
Stråkorkester II Arvika
Stråkorkester III Arvika
Stråkorkester IV Arvika
Traditionstrumslagning I Arvika
Teater / Artist
Dans och dansgestaltning I Karlstad
Dans och dansgestaltning I Arvika
Dans och dansgestaltning I Karlstad
Dans och dansgestaltning II Arvika
Dans och dansgestaltning II Karlstad
Dans och dansgestaltning III Karlstad
Dans och scenisk produktion 1 Karlstad
Hotell / Restaurang / Turism
Event management Karlstad
Produktion och konsumtion inom turism Karlstad
Turismvetenskap med examensarbete Karlstad
Turismvetenskapliga metoder och uppsats Karlstad
Turism och resor
Marknadsföring och kommunikation inom turism Karlstad
Natur- och kulturturism Karlstad
Planering och hållbar turism Karlstad
Turism och samhällsutveckling Karlstad
Turismvetenskap i teori och praktik Karlstad
Juridik
Juristprogrammet Karlstad
Rättskunskap I Karlstad
Kommunikation / Media
Civilingenjör Datateknik Karlstad
Dataetik Karlstad
Digitala analysmetoder Karlstad
Introduktion till geomediastudier Karlstad
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap Karlstad
Journalistik Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap III Karlstad
Mediepraktik Distans
Mediepraktik Distans
Medier och kommunikation: Digitala medier och analys Karlstad
Software Systems Architecture Karlstad
Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv Karlstad
Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet Karlstad
Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet Karlstad
Strategisk kommunikation Karlstad
Tekniska principer av digitala medier och digital design Karlstad
Text, kommunikation och organisation Karlstad
Webbdesign I Karlstad
Film
Filmvetenskap II Karlstad
Grafisk design
Kommunikation och PR Karlstad
Informationsvetenskap
Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier Karlstad
Kommunikation
Forskningsmetoder och självständigt arbete Karlstad
Geomediastudier i praktiken Karlstad
Grafisk form I Karlstad
Journalistik Distans
Kriskommunikation Distans
Magisteruppsats i geomediastudier Karlstad
Medie- och kommunikationsvetenskap III Karlstad
Mediepraktik Distans
Mediepraktik Distans
Projektledning och produktion Karlstad
Webbdesign II Karlstad
Webbredaktörens arbete Distans
Marknadsföring / PR
Turismprogrammet Karlstad
Medieproduktion
Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design Karlstad
Musikproducent, låtskrivare och entreprenör Distans
Multimedia
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering Karlstad
Webbutvecklare Karlstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
1700-talslitteratur Distans
1900-talets avantgarden Distans
Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna Distans
Den interkulturella staden Distans
Det kusliga i litteratur, film och konst Distans
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning Distans
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning Karlstad
Fältarbete: förberedelser och metoder Distans
Fältarbete: förberedelser och metoder Karlstad
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Karlstad
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Distans
Intercultural Communication Karlstad
Interkultur I Distans
Interkultur I: film och audiovisuella medier Karlstad
Interkultur I: kulturmöten och identiteter Distans
Interkultur och medier Distans
Interkultur: teori, metod och uppsats Distans
Interkulturell affärskommunikation Karlstad
Kreativt skrivande Distans
Kulturvetenskapliga metoder I Karlstad
Litteraturvetenskap Distans
Litteraturvetenskap II Karlstad
Litteraturvetenskap II Distans
Litteraturvetenskap III Karlstad
Litteraturvetenskap III Distans
Lyrik, Lyrikperformance och lyrics Distans
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur Distans
Praktik: kulturstudier Karlstad
Religionsvetenskap II Distans
Religionsvetenskap II Karlstad
Responsteorier. Läsares interaktion med texter Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete I - Kulturstudier Karlstad
Självständigt arbete II: Kulturstudier Karlstad
Filosofi
Idéhistoria II Karlstad
Idéhistoria II: Global idéhistoria Karlstad
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner Karlstad
Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik Karlstad
Idéhistoria II: Självständigt arbete I Karlstad
Historia
Den nya politiska historien Distans
Den nya politiska historien Karlstad
Det mångfacetterade kulturarvet Distans
Det mångfacetterade kulturarvet Karlstad
Historia I Distans
Historia I Karlstad
Historia II Distans
Historia II Karlstad
Historia III Karlstad
Historia, uppsats Distans
Historiebruk Karlstad
Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå Karlstad
Kulturarvspedagogik Karlstad
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Distans
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Karlstad
Källkritik i den digitala informationsrevolutionen Distans
Masterprogram i historia Karlstad
Internationellt
The Swedish Welfare State Model Karlstad
Konstvetenskap
Kulturvetarprogrammet Karlstad
Kulturvetenskap
Collegeåret Karlstad
Den interkulturella staden Distans
Idéhistoria I Karlstad
Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen Karlstad
Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien Karlstad
Idéhistoria I: Den upplysta världen Karlstad
Idéhistoria I: Moderna tider Karlstad
Intercultural Communication Karlstad
Interkultur I Distans
Interkultur I: kulturmöten och identiteter Distans
Interkultur III: Fördjupning i interkulturella studier Distans
Interkultur III: Självständigt arbete Distans
Interkultur III: Teori och metod Distans
Interkultur och medier Distans
Interkultur: teori, metod och uppsats Distans
Interkulturell affärskommunikation Karlstad
Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad
Kommunikationsplanering - Kulturstudier Karlstad
Konst- och bildvetenskap I Karlstad
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Karlstad
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Distans
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Distans
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Karlstad
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Distans
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Distans
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Karlstad
Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs Distans
Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs Karlstad
Kultur och globalisering Karlstad
Kulturarv Karlstad
Kulturpolitikens praktik Karlstad
Kulturprojekt Karlstad
Kulturvetenskaplig metod II Karlstad
Nordiska studier Karlstad
Projektledning - kulturstudier Karlstad
Litteraturvetenskap
1700-talslitteratur Distans
Amerikansk litteratur, 1620-1919 Distans
Dystopi och apokalyps Distans
Kreativt skrivande Distans
Kreativt skrivande II Distans
Litteraturvetenskap Distans
Litteraturvetenskap Karlstad
Litteraturvetenskap II Distans
Litteraturvetenskap II Karlstad
Litteraturvetenskap III Distans
Litteraturvetenskap III Karlstad
Litterära klassiker Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Svenska III med didaktisk inriktning Distans
Svenska III med didaktisk inriktning Karlstad
Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning Distans
Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning Karlstad
Religionsvetenskap
Fältarbete: förberedelser och metoder Distans
Fältarbete: förberedelser och metoder Karlstad
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Distans
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Karlstad
Religion och undervisning - religionspluralistiska utmaningar och internationella perspektiv Distans
Religion och undervisning - religionspluralistiska utmaningar och internationella perspektiv Karlstad
Religionsvetenskap 3 Distans
Religionsvetenskap 3 Karlstad
Religionsvetenskap I Distans
Religionsvetenskap I Karlstad
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Arkivkunskap I Karlstad
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap i projekt Distans
Projektledning
Generell projektledningsmetodik Distans
Individer och grupper i projekt Distans
Ledarskap i projekt Distans
Projekthantering ur ett ledningsperspektiv Distans
Natur / Djur
Biologiprogrammet Distans
Biologiprogrammet Karlstad
Ekologi Distans
Ekologi Karlstad
Fiske och vattenbruk
Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Karlstad
Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Distans
Naturvetenskap
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv Karlstad
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Distans
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Distans
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Energi- och miljöteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Kemiteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Maskinteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Teknisk fysik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Extremt väder och samhällets sårbarhet Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Karlstad
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Distans
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Distans
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Kandidatprogram i fysik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Klimat i förändring Distans
Klimat i förändring Distans
Matematikprogrammet, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik Karlstad
Norden och klimatförändringar Karlstad
Universum - en resa genom kosmos Karlstad
Vetenskapliga metoder Distans
Biologi
Anatomi och fysiologi Distans
Beteendeekologi Distans
Beteendeekologi Karlstad
Biologi Bas A Karlstad
Biologi Bas B Karlstad
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi med didaktisk inriktning 1 Distans
Biologi med didaktisk inriktning 1 Karlstad
Biologiska metoder och analyser Distans
Biologiska metoder och analyser Karlstad
Botanik Distans
Botanik Karlstad
Cellbiologi Distans
Cellbiologi Karlstad
Ekologisk miljövård Distans
Ekologisk miljövård Karlstad
Ekosystem i en föränderlig värld Distans
Ekosystem i en föränderlig värld Karlstad
Floristik och faunistik Distans
Floristik och faunistik Karlstad
Kandidatuppsats i biologi Distans
Kandidatuppsats i biologi Distans
Kandidatuppsats i biologi Karlstad
Kandidatuppsats i biologi Karlstad
Landskapsekologi Distans
Landskapsekologi Karlstad
Livets utveckling och mångfald Distans
Livets utveckling och mångfald Karlstad
Magisteruppsats i biologi Distans
Magisteruppsats i biologi Karlstad
Masteruppsats i biologi Karlstad
Masteruppsats i biologi Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi Karlstad
Naturvårdsbiologi Distans
Naturvårdsbiologi Karlstad
Självständigt arbete i biologi Karlstad
Sötvattensbiologi Karlstad
Sötvattensbiologi Distans
Undervisning och lärande för hållbar utveckling Distans
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi Distans
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi Karlstad
Zoologi Distans
Zoologi Karlstad
Fysik
Allmän relativitetsteori Karlstad
Beräkningsfysik Karlstad
Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer Karlstad
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik Karlstad
Funktionella material Karlstad
Fysik IV med didaktisk inriktning Distans
Kandidatprogram i fysik Karlstad
Kvantfysik I Karlstad
Mekanik med tillämpningar 1 Karlstad
Modern experimentell fysik Karlstad
Nanovetenskap II Karlstad
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD Karlstad
Vågfysik och elteknik Karlstad
Ytfysik Karlstad
Geografi
Fysisk planering i praktiken Karlstad
Geografi med didaktisk inriktning Distans
GIS III, Indata till GIS Karlstad
Grundläggande fastighetsjuridik Karlstad
Kulturgeografi III Karlstad
Kulturgeografi III Karlstad
Orienteringskurs i GIS Distans
Samhällsplanering I Karlstad
Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö Karlstad
Geovetenskap
Geografi med didaktisk inriktning 2 Distans
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstad
Miljö och säkerhet Karlstad
Orienteringskurs i GIS Distans
Kemi
Analytisk kemi Karlstad
Analytisk kemi Distans
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C Distans
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D Distans
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D Karlstad
Biokemi Distans
Biokemi Karlstad
Fysikalisk kemi B Distans
Fysikalisk kemi B Karlstad
Inledande kemi Distans
Inledande kemi Karlstad
Internationellt projekt i Kemi Karlstad
Kemi i samhället Distans
Kemi i samhället Karlstad
Kemi kandidatarbete Karlstad
Kemi kandidatarbete Karlstad
Kemiska beräkningar Distans
Kemiska beräkningar Karlstad
Kemiteknik Karlstad
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Distans
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstad
Makromolekylers fysikaliska kemi Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi C Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi C Karlstad
Makromolekylers fysikaliska kemi D Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi D Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar C Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar C Distans
Molekylär bioteknik med tillämpningar D Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar D Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi Karlstad
Organisk kemi Distans
Organisk kemi Karlstad
Organisk kemi B Karlstad
Organisk kemi B Distans
Produkters kemi C Distans
Produkters kemi D Distans
Produkters kemi D Karlstad
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik Distans
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik Karlstad
Ytor, gränsskikt och kolloider C Distans
Ytor, gränsskikt och kolloider C Karlstad
Ytor, gränsskikt och kolloider C Distans
Ytor, gränsskikt och kolloider D Distans
Ytor, gränsskikt och kolloider D Karlstad
Ytor, gränsskikt och kolloider D Distans
Matematik
Algebraiska strukturer, koder och krypton Karlstad
Analys och geometri Karlstad
Digitala verktyg i matematikundervisningen Distans
Diskret matematik Karlstad
Examensarbete i matematik Karlstad
Examensarbete i matematik Karlstad
Flervariabelanalys Karlstad
Fourieranalys Karlstad
Funktionalanalys Karlstad
Förberedande kurs i matematik Karlstad
Geometri Karlstad
Grundläggande analys Karlstad
Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering Karlstad
Inledande matematik Karlstad
Inledande matematik Karlstad
Kinetisk teori Karlstad
Komplex analys och transformer Karlstad
Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Linjär algebra Karlstad
Matematik för lärare: Diskret matematik Distans
Matematik för lärare: Geometri Distans
Matematik för lärare: Självständigt arbete Distans
Matematik, examensarbete Karlstad
Matematik, examensarbete Karlstad
Matematikprogrammet Karlstad
Matematisk grundkurs Karlstad
Matematisk uppbyggnad och bevisföring Karlstad
Numeriska metoder Karlstad
Optimering Karlstad
Partiella differentialekvationer och FEM Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Stokastiska differentialekvationer och datadriven modellering Karlstad
Stokastiska metoder Karlstad
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6 Distans
Miljö
Hantering av komplexa miljörisker Karlstad
Hantering av komplexa miljörisker Karlstad
Hantering av naturkatastrofer 1 Distans
Hantering av naturkatastrofer 2 Distans
Hållbar utveckling och regionala perspektiv Karlstad
Introduktion riskhantering i samhället Distans
Introduktionskurs i miljö och säkerhet Karlstad
Klimatanpassning och riskreducering Distans
Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling Karlstad
Lokal och regional klimatanpassning Karlstad
Miljö, risk och hållbar utveckling Karlstad
Miljökommunikation för förändringsarbete Distans
Miljörättvisa och hållbar utveckling Karlstad
Miljövetenskap - magisterarbete Karlstad
Miljövetenskapens grunder Distans
Miljövetenskapens grunder Distans
Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället Distans
Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv Karlstad
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder Karlstad
Riskhantering - Magisterarbete Distans
Riskhantering - Masterarbete Distans
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet Karlstad
Teoribildning inom riskhantering Distans
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker Distans
Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet Karlstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstad
Personal och arbetsliv Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstad
Idrotts- och hälsorelaterad coaching Karlstad
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I Karlstad
Idrottsdidaktik och coaching Karlstad
Idrottspsykologi Karlstad
Idrottspsykologi Karlstad
Idrottsvetenskap - en introduktion till ett mång- och tvärvetenskapligt fält Karlstad
Idrottsvetenskap I Karlstad
Idrottsvetenskap I Karlstad
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning för årskurs 7 -9 III Karlstad
Kost- och näringslära Karlstad
Motiverande samtal och förändringsprocesser Karlstad
Prestationsutvecklingsstrategier Karlstad
Tillämpad idrottspsykologi Karlstad
Tillämpad idrottspsykologi Karlstad
Träningslära Karlstad
Träningslära Karlstad
Språk
Andraspråksinlärning Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Engelska i arbetslivet: skrift Karlstad
Engelska i arbetslivet: tal Karlstad
Innehåll, arbetssätt och bedömning Distans
Innehåll, arbetssätt och bedömning Karlstad
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet IV Distans
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk Distans
Migration, kultur och kommunikation Distans
Migration, kultur och kommunikation Karlstad
Retorik I Karlstad
Retorik II Karlstad
Självständigt arbete Distans
Språkvetenskaplig introduktion Distans
Språkvård och hjälpmedel Distans
Svenska - ett andraspråk Distans
Svenska - ett andraspråk Karlstad
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Karlstad
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II Karlstad
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II Distans
Svenska II med didaktisk inriktning Karlstad
Svenska II med didaktisk inriktning Distans
Svenska som andraspråk I Karlstad
Svenska som andraspråk I Distans
Svenska som främmande språk I Karlstad
Svenska språket i teori och praktik Distans
Svenskan i tvärspråklig belysning Distans
Textmönster och genrer Distans
Tvåspråkig utveckling Distans
Tvåspråkig utveckling Karlstad
Tvåspråkighet Distans
Variation och förändring Distans
Engelska
Akademisk engelska Karlstad
Akademisk engelska Distans
Akademisk engelska Distans
Akademisk engelska Karlstad
Akademiskt skrivande på engelska Karlstad
Akademiskt skrivande på engelska Distans
Andraspråkstillägnande Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Karlstad
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Karlstad
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning Distans
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning Karlstad
Engelska A Distans
Engelska A Karlstad
Engelska A Karlstad
Engelska A Distans
Engelska B Karlstad
Engelska B Distans
Engelska C Distans
Engelska C Karlstad
Engelska för ekonomer I Distans
Engelska för ekonomer I Karlstad
Engelska för ekonomer I Distans
Engelska för ekonomer I Karlstad
Engelska för ekonomer II Distans
Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Engelska för tekniker I Distans
Engelska för tekniker I Karlstad
Engelska för tekniker I Distans
Engelska för tekniker I Karlstad
Engelska för tekniker II Distans
Engelska i arbetslivet: skrift Karlstad
Engelska i arbetslivet: tal Karlstad
Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6) Distans
Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6) Distans
Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6) Distans
Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6) Distans
Engelskans ljud och struktur Karlstad
Engelskans ljud och struktur Distans
Engelskans ljud och struktur Distans
Engelskans ljud och struktur Karlstad
Engelskspråkig litteratur efter 1800 Distans
Engelskspråkig litteratur efter 1800 Karlstad
Engelskspråkig litteratur före 1800 Distans
Engelskspråkig litteratur före 1800 Karlstad
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare Karlstad
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare Distans
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska Distans
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska Karlstad
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap Karlstad
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap Karlstad
Introduktion till engelskspråkig litteratur Distans
Introduktion till engelskspråkig litteratur Karlstad
Introduktion till engelskspråkig litteratur Distans
Introduktion till engelskspråkig litteratur Karlstad
Klassisk brittisk barnlitteratur Distans
Litteratur och teori II (litteratur efter 1900) Distans
Narrativa dikter från Milton till Wordsworth Distans
Praktisk affärskommunikation Karlstad
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) Distans
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) Distans
Språk och tanke Distans
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik Distans
Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Barns läs-, skriv- och matematiklärande Karlstad
Ordförråd och fraseologi Distans
Skrivprocess och akademiskt skrivande Distans
Språkhistoria och nordistik Distans
Svenska i tal och samtal Distans
Svenska språket i teori och praktik II Distans
Spanska
Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg Distans
Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film Karlstad
Spanska I: Modern spanskspråkig text Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig text Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig text Karlstad
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Karlstad
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Karlstad
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap Karlstad
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap Distans
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur Karlstad
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet Karlstad
Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden Distans
Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden Karlstad
Spanska III: Självständigt arbete Distans
Spanska III: Självständigt arbete Distans
Spanska III: Spaniens historia och kultur Distans
Spanska III: Spaniens historia och kultur Karlstad
Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet Karlstad
Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet Distans
Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria Distans
Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria Karlstad
Spanska, Nybörjarkurs 1 Karlstad
Spanska, Nybörjarkurs 2 Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska Karlstad
Svenska
Andraspråksutveckling och inlärarspråk Distans
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk Distans
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk Karlstad
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II Distans
Ordförråd och fraseologi Distans
Retorik I Karlstad
Retorik II Distans
Skrivprocess och akademiskt skrivande Distans
Skrivutveckling och skrivundervisning Distans
Språkhistoria och nordistik Distans
Språkvetenskaplig introduktion Distans
Språkvård och hjälpmedel Distans
Svenska med didaktisk inriktning 1 Distans
Svenska med didaktisk inriktning 1 Karlstad
Svenska för grundlärare i årskurs 4-6 Distans
Svenska för grundlärare i årskurs 4-6 Karlstad
Svenska i tal och samtal Distans
Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning Distans
Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning Karlstad
Svenska som andraspråk II Distans
Svenska som främmande språk I Karlstad
Svenska språket i teori och praktik Distans
Svenska språket i teori och praktik II Distans
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv Distans
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv Karlstad
Textmönster och genrer Distans
Tidig läs- och skrivutveckling Distans
Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet Distans
Variation och förändring Distans
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Svenska Karlstad
Teknik
Civilingenjör Kemiteknik Karlstad
Civilingenjör Teknisk fysik Karlstad
Dataingenjör Karlstad
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Karlstad
Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstad
IT-design: Affärssystem och ekonomi Karlstad
Kandidatprogram i datavetenskap Karlstad
Karaktärisering av material Karlstad
Masterprogram i Datavetenskap Karlstad
Masterprogram i informatik Karlstad
Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem Distans
MKB, miljökonsekvensbeskrivning Distans
MKB, miljökonsekvensbeskrivning Distans
Polymerer och polymerbaserade kompositer Karlstad
Projektarbete kring framtidens material Karlstad
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstad
Ytteknik och tribologi Karlstad
Byggnadsteknik
Betongkonstruktion Karlstad
Byggnads- och samhällsplanering Karlstad
Byggproduktion 2 Karlstad
Byggteknikens grunder Karlstad
Geokonstruktion Karlstad
Husbyggnadsteknik Karlstad
Hållbart byggande Karlstad
Ledarskap, kvalitets- och miljöstyrning för byggingenjörer Karlstad
Stålkonstruktion Karlstad
Teknisk besiktning och värdering av fastigheter Karlstad
Träkonstruktion Karlstad
Design och produktutveckling
Civilingenjör Maskinteknik Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstad
Elektroteknik
Elmaskiner och transformatorer Karlstad
Förnybara energikällor och deras tillämpningar Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstad
Kemiteknik
Biobaserade material och produkter Karlstad
Kemisk reaktionsteknik Karlstad
Material och Miljö Karlstad
Separationsprocesser Karlstad
Värme- och strömningslära Distans
Maskinteknik
Ergonomi Karlstad
Finita elementmetodens grunder Karlstad
Hydraulik och pneumatik Karlstad
Hydraulik och pneumatik Karlstad
Hållfasthetslära I för civilingenjörer Karlstad
Hållfasthetslära II för högskoleingenjörer Karlstad
Hållfasthetslära med datorstöd Distans
Introduktionskurs IoD Karlstad
Konstruktionsteknik I, I&D Karlstad
Maskinelement Karlstad
Maskinelement Karlstad
Mekanik 2: dynamik Karlstad
Produktionssystem Karlstad
Produktionssystem I, M Karlstad
Produktionssystem II Karlstad
Produktionssystem IoD Karlstad
Programintroduktion innovationsteknik och design Karlstad
Userinnovation I Karlstad
Materialteknik
Deformation och brott Karlstad
Materialteknik för civilingenjörer Karlstad
Projektarbete kring simulering och modellering Karlstad
Simulering och modellering Karlstad
Tillverkningsteknik Karlstad
Tillverkningsteknik 1 Karlstad
Miljö och energiteknik
Civilingenjör Energi- och miljöteknik Karlstad
Energi- och miljöoptimering Karlstad
Energi- och miljösystemanalys Karlstad
Energisystem Karlstad
Energiteknik Karlstad
Energiteknik för hållbar utveckling Karlstad
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Karlstad
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Karlstad
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem Karlstad
Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem Karlstad
Forsknings- och utvecklingsprojekt Karlstad
Grundläggande värme- och strömningslära Karlstad
Hållbar utveckling för ingenjörer Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstad
Installationsteknik Karlstad
Internationellt teknikprojekt Karlstad
Introduktion till energisystem Karlstad
Miljökemi Karlstad
Miljökemi Karlstad
Miljökemi för civilingenjörer Karlstad
Miljökemi för civilingenjörer Karlstad
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstad
Reningsteknik Karlstad
Strömningslära Karlstad
Strömningsmekanik Karlstad
Teknik för hållbar utveckling Karlstad
Tillämpad termodynamik Karlstad
Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem Karlstad
Värme och strömningslära Karlstad
Värme- och masstransport Karlstad
Värme- och masstransport Karlstad
Värme- och strömningslära Karlstad
Teknisk fysik
Analytisk mekanik I Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Den lärande eleven - ämneslärare Distans
Självständigt arbete för lärare Karlstad
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete Distans
Lärare
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hallsberg
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Årjäng
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hammarö
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Säffle
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Nora
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hagfors
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Kristinehamn
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Sunne
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Filipstad
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Lindesberg
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Hällefors
Arbetsintegrerat grundlärarprogram Karlstad
Förskollärarprogrammet Arvika
Förskollärarprogrammet Karlskoga
Förskollärarprogrammet Säffle
Förskollärarprogrammet Alingsås
Förskollärarprogrammet Orust
Förskollärarprogrammet Torsby
Förskollärarprogrammet Katrineholm
Förskollärarprogrammet Lindesberg
Förskollärarprogrammet Lysekil
Förskollärarprogrammet Lidköping
Leda Lärande - ämneslärare Karlstad
Lärarens roll och verktyg - grundlärare Karlstad
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Pedagogik
Barns läs-, skriv- och matematiklärande Distans
Barns utveckling och lärande i förskolan Karlstad
Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete Karlstad
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Alingsås
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Nyköping
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lysekil
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Orust
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lindesberg
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Arvika
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Sunne
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Säffle
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lidköping
Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstad
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Katrineholm
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Norrtälje
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Arboga
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Karlskoga
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Uddevalla
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Torsby
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Mariestad
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Åmål
Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 Karlstad
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare Karlstad
Introduktion till Specialpedagogik Karlstad
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Lärandeteorier Karlstad
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Distans
Masterprogram i specialpedagogik Distans
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Distans
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete Distans
Specialpedagogik - masteruppsats Distans
Specialpedagogik A Distans
Specialpedagogik B Distans
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II Distans
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning Distans
Ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPF Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsa Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Religion Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Religion Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap Distans
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Geografi Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Idrott och hälsa Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Matematik Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Samhällskunskap Karlstad
Specialpedagog
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II Distans
Vård / Medicin
Sjuksköterskeprogrammet Karlstad
Biomedicin
Anatomi och fysiologi Distans
Sjukdomslära Distans
Specialistsjuksköterska - intensivvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Hälsa och samhälle
Barns psykiska hälsa Distans
Epidemiologi i Psykisk Hälsa Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap (master) Karlstad
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister) Karlstad
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master) Karlstad
Folkhälsovetenskap praktik Karlstad
Folkhälsovetenskap praktik Karlstad
Folkhälsovetenskap praktik Distans
Folkhälsovetenskap VFU I Distans
Global hälsa Karlstad
Global hälsa Karlstad
Hjärnans roll i Psykisk Hälsa Distans
Hälsofrämjande arbete I Karlstad
Hälsofrämjande arbete II Karlstad
Hälsopromotion - att främja hälsa Karlstad
Introduktion till folkhälsovetenskap Distans
Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder Distans
Kvalitativ vetenskaplig metod Distans
Kvantitativ vetenskaplig metod Distans
Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap Karlstad
Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap Karlstad
Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn Distans
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning Distans
Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete Distans
Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbete Distans
Riskhantering i samhället Distans
Riskperception och riskkommunikation Distans
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Distans
Sårbara barn och familjer - Socialt och psykologiskt perspektiv på barns hälsa Karlstad
Ungdomars kamratrelationer Distans
Vetenskapliga forskningsmetoder i folkhälsovetenskap - litteraturstudie Distans
Våld i nära relationer Distans
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv Distans
Våld mot barn: att upptäcka och agera Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Generell projektledningsmetodik Karlstad
Generell projektledningsmetodik Karlstad
Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp Karlstad
Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg Karlstad
Projektledning - Magisteruppsats Karlstad
Medicin
Diabetes I Karlstad
Sjuksköterskeprogrammet Karlstad
Sår och sårbehandling II Karlstad
Omvårdnad / Omsorg
Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom Karlstad
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I Karlstad
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II Karlstad
Palliativ vård Karlstad
Psykisk hälsa och ohälsa Karlstad
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel Distans
Sår och sårbehandling I Karlstad
Vetenskaplig metod III Karlstad
Vetenskaplig metod IV Karlstad
Vetenskaplig metod IV Karlstad
Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I Karlstad
Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II Karlstad
Tandvård
Anatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi för tandhygienister Distans
Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod Distans
Tandhygienist Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön