Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig själva på en hög akademisk nivå. Utbildningen och forskningen på universitetet sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Visa alla utbildningar med Karlstads universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Karlstad
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Karlstad
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Klassrum Karlstad
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör Datateknik Klassrum Karlstad
Civilingenjör Industriell ekonomi Klassrum Karlstad
Civilingenjör Kemiteknik Klassrum Karlstad
Civilingenjör Maskinteknik Klassrum Karlstad
Civilingenjör Teknisk fysik Klassrum Karlstad
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Musiklärarprogrammet Klassrum Arvika
Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsa Klassrum Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska Klassrum Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Geografi Klassrum Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Idrott och hälsa Klassrum Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Matematik Klassrum Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Samhällskunskap Klassrum Karlstad
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Svenska Klassrum Karlstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapligt program Klassrum Karlstad
Psykologi
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Sociologi
Samhällsplanerarens sociologiska kontext II Klassrum Karlstad
Data / IT
IT-design: Affärssystem och ekonomi Klassrum Karlstad
IT, projektledning och affärssystem Distans Distans
Systemvetenskap
Business by Web och webbanalys Klassrum Karlstad
Webbdesign
Webbutvecklare Klassrum Karlstad
Ekonomi
Företagsekonomi
Fastighetsekonomi Klassrum Karlstad
Nationalekonomi
Arbetsmarknadens ekonomi Klassrum Karlstad
Ekonometri Klassrum Karlstad
Företagets finansiering och styrning Klassrum Karlstad
Makroekonomi Klassrum Karlstad
Miljö- och naturresursekonomi Klassrum Karlstad
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Klassrum Karlstad
Riskhantering i finansiella företag Klassrum Karlstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod Klassrum Karlstad
Musik
Konstnärlig kandidat, musiker Klassrum Arvika
Musikproduktionsprogrammet Klassrum Arvika
Hotell / Turism
Turismprogrammet Klassrum Karlstad
Turism
Event management Klassrum Karlstad
Turismvetenskapliga metoder och uppsats Klassrum Karlstad
Humaniora
Interkultur: Policy och mångfald i praktiken Distans Distans
Miljö och säkerhet Klassrum Karlstad
Genusvetenskap
Introduktion till genusvetenskap II: (O)jämlikhet, välfärd och globalisering Klassrum Karlstad
Kulturvetenskap
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner Klassrum Karlstad
Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik Klassrum Karlstad
Idéhistoria II: Självständigt arbete I Klassrum Karlstad
Introduktion till genusvetenskap IV: Epistemologi, kropp och kultur Klassrum Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete Klassrum Karlstad
Kulturvetarprogrammet Klassrum Karlstad
Kulturvetenskapliga metoder I Klassrum Karlstad
Praktik: kulturstudier Klassrum Karlstad
Självständigt arbete I - Kulturstudier Klassrum Karlstad
Ingenjör
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Karlstad
Juridik
Svensk familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt Klassrum Karlstad
Kommunikation / Media
Grafisk form I Klassrum Karlstad
Kommunikation och PR Klassrum Karlstad
Medier och kommunikation: Digitala medier och analys Klassrum Karlstad
Projektarbete i medieanalys Klassrum Karlstad
Projektledning och produktion Klassrum Karlstad
Strategisk kommunikation och organisationsanalys Klassrum Karlstad
Kommunikation
Data, makt och etik Klassrum Karlstad
Medieproduktion
Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design Klassrum Karlstad
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Internationell projektledningsmetodik Distans Distans
Projektledning Klassrum Karlstad
Naturvetenskap
Fysik
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD Klassrum Karlstad
Kemi
Organisk kemi B Distans Distans
Matematik
Algebraiska strukturer, koder och krypton Klassrum Karlstad
Flervariabelanalys Klassrum Karlstad
Komplex analys och transformer Klassrum Karlstad
Matematik för lärare: Geometri Distans Distans
Matematikprogrammet Klassrum Karlstad
Miljö
Miljövetarprogrammet - inriktning riskhantering Klassrum Karlstad
Risk- och miljökommunikation Klassrum Karlstad
Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Introduktion till genusvetenskap III: Organisation, motstånd och förändring Klassrum Karlstad
Personal och arbetsliv Klassrum Karlstad
Samhällsvetenskap
Samhällsanalytiker Klassrum Karlstad
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Karlstad
Geografi
Geografi med didaktisk inriktning 4: kulturgeografi - platser, människor och samhällen Distans Distans
Samhällsplanering II Klassrum Karlstad
Statistik
Examensarbete - högskoleexamen i statistik Klassrum Karlstad
Statistik - Kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Statsvetenskap
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Internationell politik Distans Distans
Statsvetarprogrammet Klassrum Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott, hälsa och fysisk aktivitet för yngre barn Klassrum Karlstad
Idrotts- och hälsocoachprogrammet Klassrum Karlstad
Kost- och näringslära Klassrum Karlstad
Människokroppen och fysisk aktivitet Klassrum Karlstad
Prestationsutvecklingsstrategier Klassrum Karlstad
Ämnesdidaktik i idrott och hälsa för yngre barn Klassrum Karlstad
Språk
Engelska
Självständigt arbete i engelska, högskoleexamen Distans Distans
Spanska
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap Distans Distans
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur Distans Distans
Svenska
Innehåll, arbetssätt och bedömning Distans Distans
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning Distans Distans
Retorik III Distans Distans
Självständigt arbete Distans Distans
Teknik
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Karlstad
Miljö och energiteknik
Mark och vatten, Miljöteknik III Klassrum Karlstad
Rening av avloppsvatten samt industriell symbios, Miljöteknik II Klassrum Karlstad
Värme- och masstransport Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem Klassrum Karlstad
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Global hälsa Klassrum Karlstad
Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Distans Distans
Hälsofrämjande arbete II Distans Distans
Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbete Distans Distans
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Distans Distans
Tandläkare
Samtalsmetodik och bemötande vid munhälsorelaterad beteendeförändring Distans Distans
Vetenskapliga metoder, analyser och projektplanering Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Ledarskap och personlighet Klassrum Karlstad
Sociologi
Erkännande, autenticitet och resonans Klassrum Karlstad
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys Klassrum Karlstad
Omvärldsanalys och forskningsöversikt Klassrum Karlstad
Sociologi IV, Examensarbete Klassrum Karlstad
Data / IT
Datadriven tjänsteinnovation Distans Distans
Ekonomi
Tjänstefiering: från teori till praktik Distans Distans
Företagsekonomi
Affärsmodeller i en tid av transformation Distans Distans
Estetiska utbildningar
Musik
Artistdiplom Klassrum Arvika
Interpretationsåret Klassrum Arvika
Humaniora
Historia
Den nya politiska historien Distans Distans
Ingenjör
Design och produktutveckling
Tjänstedesign: kundbehov, metoder och implementering Distans Distans
Kommunikation / Media
Geospatial Python Distans Distans
Magisteruppsats i geomediastudier Klassrum Karlstad
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning och design Klassrum Karlstad
Naturvetenskap
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv Distans Distans
Fysik
Kvant-mångkroppsfysik - från sammanflätning till emergens Klassrum Karlstad
Kvantfältteori Klassrum Karlstad
Miljö
Extremt väder och samhällets sårbarhet Distans Distans
Teoribildning inom riskhantering Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram i arbetsvetenskap Distans Distans
Samhällsvetenskap
Masterprogram i kritisk samhällsanalys Klassrum Karlstad
Statsvetenskap
Maktkritisk analys Klassrum Karlstad
Masterprogram i specialpedagogik Distans Distans
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Karlstad
Policyanalys Klassrum Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Barn i rörelse Distans Distans
Teknik
Deformation och brott Klassrum Karlstad
Simulering och modellering Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Leda kollegialt ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete 1 Distans Distans
Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Distans Distans
Magister-/ Masterprogram i ämnesdidaktik Distans Distans
Masterprogram i idrottsvetenskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Engelska årskurs 7-9 Distans Distans
Pedagogik
Magister-/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik Distans Distans
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet: Specialisering intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterska - intensivvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Riskhantering i samhället Distans Distans
Våld mot barn: att upptäcka och agera Distans Distans
Medicin
Sår och sårbehandling II Klassrum Karlstad

Kontaktuppgifter

Karlstads universitet

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön