Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig själva på en hög akademisk nivå. Utbildningen och forskningen på universitetet sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Visa alla utbildningar med Karlstads universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Ingenjör
Civilingenjör Utbildningsform Längd Ort
Senare del av program: Civilingenjör Datateknik Klassrum Karlstad
Senare del av program: Civilingenjör Energi- och miljöteknik Klassrum Karlstad
Senare del av program: Civilingenjör Kemiteknik Klassrum Karlstad
Senare del av program: Civilingenjör Maskinteknik Klassrum Karlstad
Senare del av program: Civilingenjör Teknisk fysik Klassrum Karlstad
Naturvetenskap
Naturvetenskaplig bastermin Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Senare del av program: Musiklärarprogrammet Klassrum Arvika
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Klassrum Karlstad
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv Distans Distans
Positiv psykologi och hälsa Klassrum Karlstad
Psykologi - grunder Klassrum Karlstad
Psykologins forskningsfält Klassrum Karlstad
Socialpsykologi I Klassrum Karlstad
Socialpsykologi II Klassrum Karlstad
Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv Distans Distans
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Sociologi
Moderna sociologiska teorier om social förändring Klassrum Karlstad
Sociologi I Klassrum Karlstad
Sociologi III Klassrum Karlstad
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Karlstad
Data / IT
C#.NET Distans Distans
Databaser Distans Distans
Grunderna inom mjukvarutestning Distans Distans
Internets domännamnssystem Distans Distans
Senare del av program: IT-design: Systemdesign Klassrum Karlstad
Senare del av program: Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Karlstad
Tillgänglighet hos digitala tjänster och dokument Klassrum Karlstad
Programmering
Introduktion till programmering för lärare Distans Distans
Tillämpad programmering Distans Distans
Systemvetenskap
Business by Web och webbanalys Klassrum Karlstad
Systemintegration Klassrum Karlstad
Webbdesign
Webbdesign II Klassrum Karlstad
Djur / Natur
Lantmätare
Senare del av program: Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomi
Arbetsmarknadens ekonomi Klassrum Karlstad
Ekonometri Klassrum Karlstad
Internationella affärer Klassrum Karlstad
Kandidatuppsats och metod för civilekonomer Klassrum Karlstad
Mikroekonomi och kvantitativa metoder Klassrum Karlstad
Miljö- och naturresursekonomi Klassrum Karlstad
Företagsekonomi
Företagsekonomi - kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Företagsekonomi I Klassrum Karlstad
Företagsekonomi II Klassrum Karlstad
Nationalekonomi
Examensarbete - högskoleexamen Klassrum Karlstad
Företagets finansiering och styrning Klassrum Karlstad
Makroekonomi Klassrum Karlstad
Nationalekonomi Klassrum Karlstad
Nationalekonomi - fortsättningskurs Klassrum Karlstad
Nationalekonomi - Kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Nationalekonomi för Pol. Kand Klassrum Karlstad
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Klassrum Karlstad
Nationalekonomi, praktik Klassrum Karlstad
Offentlig ekonomi och politik Klassrum Karlstad
Portföljval Klassrum Karlstad
Riskhantering i finansiella företag Klassrum Karlstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för grundlärare i årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bildberättande II Klassrum Karlstad
Skissteknik I Distans Distans
Skissteknik II Klassrum Karlstad
Dans
Alternativ träning för dans Distans Distans
Dans i förskola och skola 2 Distans Distans
Dans i förskola och skola I Distans Distans
Dans och koreografi 1 Distans Distans
Dans och koreografi 2 Distans Distans
Dans och scenisk produktion 1 Klassrum Karlstad
Dans och scenisk produktion 2 Klassrum Karlstad
Dans på distans: dansimprovisation Distans Distans
Dans på distans: dansteknik Distans Distans
Grundkurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) Distans Distans
Hip Hop 1 Klassrum Karlstad
Hip Hop 2 Klassrum Karlstad
Jazzdans 1 Klassrum Karlstad
Jazzdans 2 Klassrum Karlstad
Musik
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Klassrum Arvika
Ensemble för internationella studenter I Klassrum Arvika
Ensemble för internationella studenter II Klassrum Arvika
Ensemble I Klassrum Arvika
Ensemble II Klassrum Arvika
Ensemble III Klassrum Arvika
Ensemble IV Klassrum Arvika
Ensemble V Klassrum Arvika
Ensemble VI Klassrum Arvika
Ensembleprojekt I Klassrum Arvika
Ensembleprojekt II Klassrum Arvika
Ensembleprojekt III Klassrum Arvika
Ensembleprojekt IV Klassrum Arvika
Instrument för internationella studenter I Klassrum Arvika
Instrument för internationella studenter II Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång I Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång II Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång III Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång IV Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång V Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång VI Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång VII Klassrum Arvika
Instrumentalspel eller sång VIII Klassrum Arvika
Komposition och arrangering I Klassrum Arvika
Komposition och arrangering II Klassrum Arvika
Konstnärlig kandidat, musiker Klassrum Arvika
Kreativt skapande inom elektronisk musik Distans Distans
Metodik för barnkör Klassrum Arvika
Musik med barn II Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation I Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation i duo Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation II Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation III Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation IV Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation V Klassrum Arvika
Musikalisk interpretation VI Klassrum Arvika
Musikteori för internationella studenter 1b Klassrum Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi I Klassrum Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi II Klassrum Arvika
Senare del av program: Konstnärlig kandidat, musiker Klassrum Arvika
Traditionstrumslagning I Klassrum Arvika
Musikproduktion
Musikproduktion i datormiljö Distans Distans
Fordon / Transport
Fordonskonstruktion Klassrum Karlstad
Fordonskonstruktion II Klassrum Karlstad
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event management Klassrum Karlstad
Turism
Produktion och konsumtion inom turism Klassrum Karlstad
Turismvetenskap med examensarbete Klassrum Karlstad
Turismvetenskapliga metoder och uppsats Klassrum Karlstad
Humaniora
Idéhistoria II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Interkultur: Policy och mångfald i praktiken Distans Distans
Interkultur: Urbanitet och migration Distans Distans
Genusvetenskap
Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter Distans Distans
Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier Distans Distans
Genusvetenskap I Klassrum Karlstad
Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik och praktik Distans Distans
Män och maskuliniteter Distans Distans
Självständigt arbete i Genusvetenskap (högskoleexamen) Distans Distans
Historia
Aspects of Sweden Klassrum Karlstad
Historia II Klassrum Karlstad
Historia, uppsats Distans Distans
Idéhistoria II: Global idéhistoria Klassrum Karlstad
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner Klassrum Karlstad
Idéhistoria II: Självständigt arbete I Klassrum Karlstad
Internationella relationer
The Swedish Welfare State Model Klassrum Karlstad
Konstvetenskap
Konst- och bildvetenskap II Klassrum Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar Klassrum Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete Klassrum Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod Klassrum Karlstad
Kulturvetenskap
Det interkulturella samhället Distans Distans
Det mångfacetterade kulturarvet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik Klassrum Karlstad
Interkultur III: Fördjupning i interkulturella forskningstraditioner Distans Distans
Interkultur III: Självständigt arbete Distans Distans
Interkultur III: Teori och metod Distans Distans
Interkultur: Identitet i teori och praktik Distans Distans
Interkultur: Konflikt och kommunikation Distans Distans
Interkultur: Ras och vithet i Sverige Distans Distans
Interkulturell kommunikation Distans, Klassrum Flera orter (2)
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Distans Distans
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Distans Distans
Kulturproduktionens villkor Klassrum Karlstad
Kulturvetenskapliga metoder I Klassrum Karlstad
Självständigt arbete I - Kulturstudier Klassrum Karlstad
Självständigt arbete II: Kulturstudier Klassrum Karlstad
Litteraturvetenskap
Klassisk brittisk barnlitteratur Distans Distans
Kreativt skrivande II Distans Distans
Litteraturvetenskap Distans Distans
Litteraturvetenskap II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap
Bibeln i kulturen Distans Distans
Fältarbete: förberedelser och metoder Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Kost- och näringslära Klassrum Karlstad
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggproduktion 1 Klassrum Karlstad
Byggteknikens grunder Klassrum Karlstad
Datateknik
Senare del av program: Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Klassrum Karlstad
Elektroteknik
Senare del av program: Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Karlstad
Högskoleingenjör
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Klassrum Karlstad
Senare del av program: Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och Geografisk IT Distans Distans
Maskinteknik
Senare del av program: Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Karlstad
Juridik
Humanjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Humanjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Introduktion till svensk rätt Klassrum Karlstad
Process- och straffrättslig fördjupning Klassrum Karlstad
Skatterättslig fördjupning Klassrum Karlstad
Svensk familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt Klassrum Karlstad
Affärsjuridik
Affärsjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Affärsjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Kommunikation / Media
Data, makt och etik Klassrum Karlstad
Datavisualisering och kommunikation Klassrum Karlstad
Den digitala tidsålderns mediepublik Klassrum Karlstad
Forskningsmetoder och självständigt arbete Klassrum Karlstad
Kriskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap III Klassrum Karlstad
Mediepraktik Distans Distans
Praktik: Medie- och kommunikationsvetenskap Distans Distans
Projektarbete i medieanalys Klassrum Karlstad
Strategisk kommunikation och organisationsanalys Klassrum Karlstad
Webbredaktörens arbete Distans Distans
Foto
Fotografins filosofi I: Introduktion Distans Distans
Grafisk design
Grafisk form I Klassrum Karlstad
Informationsvetenskap
Informatik, utlandspraktik Klassrum Karlstad
Journalistik
Journalistik Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell affärskommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande Distans Distans
Medieproduktion
Bild i sociala medier Distans Distans
Retorik
Retorik I Klassrum Karlstad
Retorik III Distans Distans
Sociala medier
Sociala medier och samhällsteorier Klassrum Karlstad
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap, organisation och kön Distans Distans
Projektledning
Generell projektledningsmetodik Distans Distans
Internationell projektledningsmetodik Distans Distans
Ledarskap i projekt Distans Distans
Projekthantering ur ett ledningsperspektiv Distans Distans
Projektledning Klassrum Karlstad
Projektledning och produktion Klassrum Karlstad
Naturvetenskap
Anatomi och fysiologi Distans Distans
Biologi
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv Klassrum Karlstad
Beteendeekologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Biologi i praktiken Klassrum, Distans Flera orter (2)
Botanik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Cellbiologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kandidatuppsats i biologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvårdsbiologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Senare del av program: Biologiprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fysik
Fysikalisk kemi B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kvantfysik i verkligheten Distans Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi C Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kemi
Analytisk kemi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Biokemi Distans Distans
Inledande kemi Distans Distans
Internationellt projekt i Kemi Klassrum Karlstad
Kemi i samhället Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kemi II med didaktisk inriktning Distans Distans
Kemiska beräkningar Distans Distans
Organisk kemi Distans Distans
Organisk kemi B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Senare del av program: Läkemedelsanalys kandidatprogram i kemi Distans Distans
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik C Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ytor, gränsskikt och kolloider C Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik
Flervariabelanalys Klassrum Karlstad
Inledande matematik Klassrum Karlstad
Introduktion till partiella differentialekvationer Klassrum Karlstad
Komplex analys och transformer Klassrum Karlstad
Linjär algebra Klassrum Karlstad
Linjär algebra II Klassrum Karlstad
Matematik för lärare: Diskret matematik Distans Distans
Matematik för lärare: Geometri Distans Distans
Matematik, examensarbete Klassrum Karlstad
Numeriska metoder Klassrum Karlstad
Senare del av program: Matematikprogrammet Klassrum Karlstad
Miljö
Hantering av komplexa miljörisker Klassrum Karlstad
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Distans Distans
Klimatanpassning och mitigering Klassrum Karlstad
Metod och teori i risk- och miljöstudier Klassrum Karlstad
Miljö, risk och hållbar utveckling Klassrum Karlstad
Miljövetenskapens grunder Distans Distans
Praktik i Miljö och Säkerhet Klassrum Karlstad
Risk- och miljökommunikation Klassrum Karlstad
Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Senare del av program: Miljö och säkerhet Klassrum Karlstad
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet Klassrum Karlstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap personalinriktning Klassrum Karlstad
Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbete Klassrum Karlstad
Samhällsvetenskap
Samhällskunskap 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsplanering II Klassrum Karlstad
Samhällsvetenskapliga metoder Klassrum Karlstad
Geografi
Geografi med didaktisk inriktning 2 Distans Distans
Kulturgeografi III Klassrum Karlstad
Orienteringskurs i GIS Distans Distans
Samhällsplaneringens rumsliga och geografiska processer Klassrum Karlstad
Samhällsplanerarprogrammet
Fysisk planering i praktiken Klassrum Karlstad
Statistik
Examensarbete - högskoleexamen i statistik Klassrum Karlstad
Introduktion till linjära metoder med tillämpningar i R Klassrum Karlstad
Matematisk statistik Klassrum Karlstad
Statistik Klassrum Karlstad
Statistik - Kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Statistik I Distans Distans
Statistik II Distans Distans
Statistisk inlärning med tillämpningar i R Klassrum Karlstad
Statistisk teori Klassrum Karlstad
Undersökningsmetodik Klassrum Karlstad
Statsvetenskap
Europakunskap Distans Distans
International Politics Klassrum Karlstad
Internationell politik Distans Distans
Politiskt deltagande Distans Distans
Statsvetarprogrammet Klassrum Karlstad
Statsvetenskap I Klassrum Karlstad
Statsvetenskap II Klassrum Karlstad
Statsvetenskap III Klassrum Karlstad
Swedish and Comparative Politics Klassrum Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap II Klassrum Karlstad
Idrottsvetenskap III Klassrum Karlstad
Prestationsutvecklingsstrategier Klassrum Karlstad
Senare del av program: Idrotts- och hälsocoachprogrammet Klassrum Karlstad
Språk
Engelska i arbetslivet: skrift Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska i arbetslivet: tal Klassrum, Distans Flera orter (2)
Flerspråkighet och andraspråksutveckling Distans Distans
Innehåll, arbetssätt och bedömning Distans Distans
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning Distans Distans
Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext Distans Distans
Läsutveckling och läsundervisning Distans Distans
Ord och uttryck Distans Distans
Skriva och tala Distans Distans
Språk och samhälle Distans Distans
Språkhistoria och nordiska språk Distans Distans
Engelska
Akademisk engelska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Akademiskt skrivande på engelska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för ekonomer I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för ekonomer II Distans Distans
Engelska för tekniker I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för tekniker II Distans Distans
Engelskans ljud och struktur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelskspråkig litteratur efter 1800 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelskspråkig litteratur före 1800 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till engelskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Självständigt arbete i engelska, högskoleexamen Distans Distans
Ämnesdidaktik i engelska Distans Distans
Spanska
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film Distans Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig text Distans Distans
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap Distans Distans
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur Distans Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden Distans Distans
Spanska III: Självständigt arbete Distans Distans
Spanska, Nybörjarkurs 2 Distans Distans
Svenska
Akademiskt skrivande Distans Distans
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Självständigt arbete Distans Distans
Självständigt arbete Distans Distans
Språkvård Distans Distans
Svenska som främmande språk I Klassrum Karlstad
Svenska språket A Distans Distans
Svenska språket B Distans Distans
Svenska språkets uppbyggnad Distans Distans
Textanalys Distans Distans
Teknik
Senare del av program: Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Klassrum Karlstad
Miljö och energiteknik
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Klassrum Karlstad
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik med internationell inriktning Klassrum Karlstad
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem Klassrum Karlstad
Installationsteknik Klassrum Karlstad
Reningsteknik Klassrum Karlstad
Senare del av program: Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Klassrum Karlstad
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD Klassrum Karlstad
Tillämpad termodynamik Klassrum Karlstad
Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem Klassrum Karlstad
Värme- och masstransport Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Vidareutbildning av obehöriga lärare Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogram inom VAL-projektet Distans Distans
Förskollärarprogrammet Klassrum Flera orter (11)
Pedagogik
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Ämneslärare
Lärarens pedagogiska förhållningssätt del 2 - ämneslärare årskurs 7-9 Klassrum Karlstad
Vård / Omsorg
Palliativ vård Klassrum Karlstad
Psykisk hälsa och ohälsa Klassrum Karlstad
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap: examensarbete Distans Distans
Hälsofrämjande levnadsvanor Distans Distans
Senare del av program: Hälsa, miljö och samhälle Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Klassrum Karlstad
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Karlstad
Tandhygienist
Samtalsmetodik och bemötande vid munhälsorelaterad beteendeförändring Distans Distans
Vetenskapliga metoder, analyser och projektplanering Distans Distans
Tandläkare
Examensarbete i oral hälsa Distans Distans
Oral hälsa i ett samhällsperspektiv Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Administration / Kundservice
Kundservice
Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapande Distans Distans
Arkitektur
Projekt inom mjukvaruarkitektur Distans Distans
Beteendevetenskap
Sociologi
Barnets rätt Distans Distans
Behandlingsarbete inom missbruksvård Distans Distans
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys Klassrum Karlstad
Ledning och administration i socialt arbete Distans Distans
Migration och integration i socialt arbete Distans Distans
Socialgerontologi Distans Distans
Sociologi IV, Examensarbete Klassrum Karlstad
Sociologi IV, V, Examensarbete Klassrum Karlstad
Sociologi V Examensarbete Klassrum Karlstad
Data / IT
Electronic Business and Enterprise Systems Klassrum Karlstad
Icke-linjär optimering med tillämpningar Klassrum Karlstad
Introduktion till Cloud Computing Distans Distans
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) Distans Distans
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) Distans Distans
Lastbalansering i datacenternät Distans Distans
Projekt inom automatiserad mjukvaruutveckling Distans Distans
Projekt inom maskininlärning Distans Distans
Sakernas internet - Energioptimering Distans Distans
Sakernas internet - Datahantering Distans Distans
Sakernas internet - Infrastrukturer Distans Distans
Sakernas internet - Integritet och säkerhet Distans Distans
Sakernas internet - Tillämpningsområden Distans Distans
Stokastiska differentialekvationer och datadriven modellering Klassrum Karlstad
Datavetenskap
Masterprogram i Datavetenskap Klassrum Karlstad
IT-säkerhet
Nätövervakning med programmerbara dataplan Distans Distans
Programmering
Introduktion till dataplansprogrammering Distans Distans
Systemvetenskap
Co-design och användarcentrerad systemutveckling Klassrum Karlstad
Djur / Natur
Landskapsekologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomi
Företagsekonomi
Datadriven tjänsteinnovation Distans Distans
Introduktion till tjänstefiering Distans Distans
Kundmissnöje och klagomålshantering Distans Distans
Nudging och andra påverkansformer - vägen till positiv beteende förändring Distans Distans
Nationalekonomi
Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi Klassrum Karlstad
Magisterprogram i Nationalekonomi: Magister Klassrum Karlstad
Nationalekonomi - Magisteruppsats Klassrum Karlstad
Humaniora
Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020 Distans Distans
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur Distans Distans
Science fiction och interkulturella möten Distans Distans
Historia
Den nya politiska historien Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap
1700-talslitteratur Distans Distans
Det kusliga i litteratur, film och konst Distans Distans
Intermedialitet i den moderna romanen Distans Distans
Responsteorier. Läsares interaktion med texter Distans Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans Distans
Överträdelsens litteratur Distans Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik Klassrum Karlstad
Information- och kommunikationsteknik
Informatik - Magisteruppsats Klassrum Karlstad
Masterprogram i informatik Klassrum Karlstad
Kemiteknik
Ytor, gränsskikt och kolloider D Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maskinteknik
Deformation och brott Klassrum Karlstad
Simulering och modellering Klassrum Karlstad
Juridik
Företagsbeskattning Klassrum Karlstad
Migrationsrätt Klassrum Karlstad
Skattejuridisk metodkurs Klassrum Karlstad
Affärsjuridik
Affärsjuridisk fördjupning III Klassrum Karlstad
Kommunikation / Media
Geomediastudier i praktiken Klassrum Karlstad
Magisteruppsats i geomediastudier Klassrum Karlstad
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering Klassrum Karlstad
Masteruppsats i geomediastudier Klassrum Karlstad
Informationsvetenskap
Informatik - Masteruppsats Klassrum Karlstad
Senare del av program: Masterprogram i informatik Klassrum Karlstad
Ledarskap / Organisation
Affärsmodeller i en tid av transformation Distans Distans
Stärk organisationens förändringsförmåga! Teori och praktiska verktyg Distans Distans
Ledarskap
Framtidens ledarskap Distans Distans
Ledarskap och personlighet Klassrum Karlstad
Projektledning
Magisterprogram i projektledning Distans Distans
Projektledning och design Klassrum Karlstad
Naturvetenskap
Senare del av program: Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård Klassrum, Distans Flera orter (2)
Biologi
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fysik
Makromolekylers fysikaliska kemi D Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kemi
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik
Digitala verktyg i matematikundervisningen Distans Distans
Examensarbete i matematik Klassrum Karlstad
Praktikkurs i matematik Klassrum Karlstad
Miljö
Extremt väder och samhällets sårbarhet Distans Distans
Hantering av naturkatastrofer 2 Distans Distans
Miljöproblem och miljöarbete som sociala processer Klassrum Karlstad
Riskhantering - Magisterarbete Distans Distans
Riskhantering - Masterarbete Distans Distans
Samhällsvetenskap
Finansialiseringen och dess konsekvenser Klassrum Karlstad
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv Distans Distans
Masterprogram i kritisk samhällsanalys Klassrum Karlstad
Organisering, interaktion och samhälle Klassrum Karlstad
Samhällskunskap 4 Distans Distans
Teoribildning inom riskhantering Distans Distans
Statsvetenskap
Magisteruppsats i statsvetenskap Klassrum Karlstad
Maktkritisk analys Klassrum Karlstad
Policyanalys Klassrum Karlstad
Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik Klassrum Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Barn i rörelse Distans Distans
Holistisk idrottscoaching Distans Distans
Språk
Använda korpusar för språkforskning Distans Distans
Kritiska ansatser till språk och diskurs Distans Distans
Engelska
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap Distans Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans Distans
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) Distans Distans
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) Distans Distans
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik Distans Distans
Spanska
Spanska: Icke-verbal kommunikation som interkulturellt verktyg Distans Distans
Teknik
Miljö och energiteknik
Energisystem: exergianalys och pinchoptimering Klassrum Karlstad
Optimering av energi- och miljösystem med MATLAB Klassrum Karlstad
Teknik för hållbarhetsbedömning Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans Distans
Senare del av program: Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Distans Distans
Självständigt arbete för lärare Distans Distans
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete Distans Distans
Ämnesdidaktisk skolutveckling i samverkan med skolhuvudmän Distans Distans
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans Distans
Specialpedagog
Kvalificerade samtal Distans Distans
Speciallärarprogrammet: Specialisering: intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Specialpedagogisk praktik Distans Distans
Vård / Omsorg
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I Distans Distans
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel Distans Distans
Vetenskaplig metod IV Klassrum Karlstad
Folkhälsovetenskap
Examensarbete i folkhälsovetenskap (master) Distans Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister) Distans Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master) Distans Distans
Folkhälsovetenskap praktik Distans Distans
Hälsa på lika villkor Distans Distans
Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete Distans Distans
Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete Distans Distans
Samverkan för barns bästa Distans Distans
Senare del av program: Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap Klassrum Karlstad
Senare del av program: Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap Klassrum Karlstad
Våld i nära relationer Distans Distans
Våld mot barn: att upptäcka och agera Distans Distans
Medicin
Sår och sårbehandling II Klassrum Karlstad
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterska - intensivvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Distans Distans

Kontaktuppgifter

Karlstads universitet

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön