Visa allastudier.se som: Mobil

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig själva på en hög akademisk nivå. Utbildningen och forskningen på universitetet sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Visa alla utbildningar med Karlstads universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Feministiska perspektiv på politik Klassrum Karlstad
Genus, sexualitet och psykologi Klassrum Karlstad
Män, manligheter och förändringsprocesser Distans Distans
Självständigt arbete i Genusvetenskap (högskoleexamen) Distans Distans
Självständigt arbete i genusvetenskap (magister) Distans Distans
Transstudier och aktivism Distans Distans
Psykologi
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv Klassrum Karlstad
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Klassrum Karlstad
Ledarskap och personlighet Klassrum Karlstad
Ledarskapets psykologi Klassrum Karlstad
Utvecklingspsykologi Distans Distans
Samhällsvetenskap
Motstånd och social förändring Distans Distans
Skola som system och idé - grundlärare Distans Distans
Sociologi
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning Klassrum Karlstad
Organisation, grupprocesser och projektledning Klassrum Karlstad
Organisering, interaktion och samhälle Klassrum Karlstad
Samhällsplanerarens sociologiska kontext Klassrum Karlstad
Sociologi IV, Examensarbete Klassrum Karlstad
Socionom
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder Klassrum Karlstad
Socionomprogrammet Klassrum Karlstad
Statistik
Examensarbete - högskoleexamen i statistik Klassrum Karlstad
Försöksplanering Klassrum Karlstad
Försöksplanering I Distans Distans
Multivariata metoder Klassrum Karlstad
Multivariata metoder I Distans Distans
Statistik - Kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Tidsserieanalys Klassrum Karlstad
Statsvetenskap
Internationell politik Distans Distans
Internationell Politik Klassrum Karlstad
Internationell säkerhetspolitik Klassrum Karlstad
Miljöpolitik Klassrum Karlstad
Offentlig politik och förvaltning Klassrum Karlstad
Offentlig Politik och Förvaltning Klassrum Karlstad
Politikens institutioner Distans Distans
Sverige i EU och EU i Sverige Klassrum Karlstad
Bygg / Anläggning
Bygg
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Elektriker
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Karlstad
Data / IT
Datakommunikation II Klassrum Karlstad
Datasäkerhet I Klassrum Karlstad
Distribuerade system och tillämpningar Klassrum Karlstad
Electronic Business and Enterprise Systems Klassrum Karlstad
Introduktion till programmering för lärare Distans Distans
Masterprogram i Datavetenskap Klassrum Karlstad
Masterprogram i informatik Klassrum Karlstad
Modellering av informationssystem Klassrum Karlstad
Topics in Computer Networking Klassrum Karlstad
Topics in Computer Security Klassrum Karlstad
Systemvetenskap
Affärssystem I: Analysmodeller Distans Distans
Affärssystem II: Utvecklingsmodeller Distans Distans
Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality) Klassrum Karlstad
Informatik, utlandspraktik Klassrum Karlstad
Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling Klassrum Karlstad
Objektorienterad modellering Distans Distans
Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik Klassrum Karlstad
Verksamhet och IT Distans Distans
Webbutveckling Distans Distans
Ekonomi
Externredovisning III Klassrum Karlstad
Företagsekonomi - kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Klassrum Karlstad
Magisterprogram i projektledning Distans Distans
Management Klassrum Karlstad
Miljö- och naturresursekonomi Klassrum Karlstad
Företagsekonomi
Företagsekonomi - magisteruppsats Klassrum Karlstad
Nationalekonomi
Ekonomisk utvärderingsmetod Klassrum Karlstad
Företagets finansiering och styrning Klassrum Karlstad
Industriell organisation och konkurrensstrategi Klassrum Karlstad
Internationell handelsteori Klassrum Karlstad
Magisterprogram i Nationalekonomi: Magister Klassrum Karlstad
Makroekonomi Klassrum Karlstad
Makroekonomi, globalisering och tillväxt Klassrum Karlstad
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Klassrum Karlstad
Offentlig ekonomi och politik Klassrum Karlstad
Riskhantering i finansiella företag Klassrum Karlstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik Distans Distans
Fotografins filosofi IV: Bilden av staden Distans Distans
Visuellt tänkande och gestaltning Klassrum Karlstad
Musik
Självständigt arbete i musikproduktion Klassrum Arvika
Hotell / Restaurang / Turism
Turism och resor
Event management Klassrum Karlstad
Marknadsföring och kommunikation inom turism Klassrum Karlstad
Natur- och kulturturism Klassrum Karlstad
Planering och hållbar turism Klassrum Karlstad
Turismvetenskapliga metoder och uppsats Klassrum Karlstad
Juridik
Affärsjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Affärsjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Humanjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Humanjuridiskt fördjupningsområde Klassrum Karlstad
Introduktion till svensk socialrätt, familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt Klassrum Karlstad
Process- och straffrättslig fördjupning Klassrum Karlstad
Rättskunskap II Klassrum Karlstad
Skatterättslig fördjupning Klassrum Karlstad
Kommunikation / Media
Data, makt och etik Klassrum Karlstad
Dataetik Klassrum Karlstad
Den digitala tidsålderns mediepublik Klassrum Karlstad
Digitala analysmetoder Klassrum Karlstad
Magisteruppsats i geomediastudier Klassrum Karlstad
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering Klassrum Karlstad
Projektarbete i medieanalys Klassrum Karlstad
Sociala medier och samhällsteorier Klassrum Karlstad
Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv Klassrum Karlstad
Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet Klassrum Karlstad
Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet Klassrum Karlstad
Storytelling i film och rörlig bildproduktion Klassrum Karlstad
Strategisk kommunikation och organisationsanalys Klassrum Karlstad
Text, kommunikation och organisation Klassrum Karlstad
Grafisk design
Grafisk form I Klassrum Karlstad
Informationsvetenskap
Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier Klassrum Karlstad
Forskningsprojekt inom Informatik Klassrum Karlstad
Informatik - Masteruppsats Klassrum Karlstad
Marknadsföring / PR
Internationella affärer Klassrum Karlstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner Klassrum Karlstad
Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik Klassrum Karlstad
Idéhistoria II: Självständigt arbete I Klassrum Karlstad
Kulturvetenskap
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer Distans Distans
Kultur och globalisering Klassrum Karlstad
Kulturarv Klassrum Karlstad
Kulturarvet: transnationella perspektiv Klassrum Karlstad
Kulturpolitikens praktik Klassrum Karlstad
Kulturvetenskaplig metod II Klassrum Karlstad
Kulturvetenskapliga metoder I Klassrum Karlstad
Projektledning - kulturstudier Klassrum Karlstad
Självständigt arbete I - Kulturstudier Klassrum Karlstad
Litteraturvetenskap
Amerikansk litteratur, 1919 till nutid Distans Distans
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap, organisation och kön Klassrum Karlstad
Projektledning
Projektledning och design Klassrum Karlstad
Projektledning och produktion Klassrum Karlstad
Naturvetenskap
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv Klassrum Karlstad
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi Klassrum Karlstad
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, fysik Klassrum Karlstad
Biologi
Biologi Bas B Klassrum Karlstad
Undervisning och lärande för hållbar utveckling Distans Distans
Biomedicin
Sjukdomslära Distans Distans
Fysik
Allmän relativitetsteori Klassrum Karlstad
Funktionella material Klassrum Karlstad
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD Klassrum Karlstad
Ytfysik Klassrum Karlstad
Geografi
GIS III, Indata till GIS Klassrum Karlstad
Grundläggande fastighetsjuridik Klassrum Karlstad
Samhällsplanering I Klassrum Karlstad
Kemi
Civilingenjör Kemiteknik Klassrum Karlstad
Forskningspraktik i kemi och kemiteknik Klassrum Karlstad
Inledande kemi Distans Distans
Kemisk reaktionsteknik Klassrum Karlstad
Kemiska beräkningar Distans Distans
Material och Miljö Klassrum Karlstad
Produkters kemi C Distans Distans
Värme- och strömningslära Distans Distans
Matematik
Analys och geometri Klassrum Karlstad
Inledande matematik Klassrum Karlstad
Matematik för lärare: Geometri Distans Distans
Matematikprogrammet Klassrum Karlstad
Matematikprogrammet, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Miljö
Hantering av komplexa miljörisker Klassrum Karlstad
Hantering av naturkatastrofer 1 Distans Distans
Lokal och regional klimatanpassning Klassrum Karlstad
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder Klassrum Karlstad
Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats Klassrum Karlstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrotts- och hälsorelaterad coaching Klassrum Karlstad
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Karlstad
Kost- och näringslära Klassrum Karlstad
Prestationsutvecklingsstrategier Klassrum Karlstad
Språk
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk Distans Distans
Tvåspråkighet Distans Distans
Engelska
Använda korpusar för språkforskning Distans Distans
Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6) Distans Distans
Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6) Distans Distans
Spanska
Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg Distans Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film Distans Distans
Svenska
Akademiskt skrivande Distans Distans
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II Distans Distans
Skrivutveckling och skrivundervisning Distans Distans
Teknik
Civilingenjör Teknisk fysik Klassrum Karlstad
Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Karaktärisering av material Klassrum Karlstad
Ytteknik och tribologi Klassrum Karlstad
Byggnadsteknik
Betongkonstruktion Klassrum Karlstad
Byggnadsmekanik Klassrum Karlstad
Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner Klassrum Karlstad
Byggteknikens grunder Klassrum Karlstad
Husbyggnadsteknik Klassrum Karlstad
Stålkonstruktion Klassrum Karlstad
Träkonstruktion Klassrum Karlstad
Datateknik
Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Elektroteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Industri och produktion
Massa- och Pappersteknik Klassrum Karlstad
Kemiteknik
Civilingenjör Kemiteknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Lantmäteriteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Maskinteknik
Civilingenjör Maskinteknik Klassrum Karlstad
Civilingenjör Maskinteknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Dynamik med datorstöd Distans Distans
Fordonskonstruktion Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Miljö och energiteknik
Civilingenjör Energi- och miljöteknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Grundläggande värme- och strömningslära Klassrum Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Miljökemi Klassrum Karlstad
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Klassrum Karlstad
Reningsteknik Klassrum Karlstad
Strömningslära Klassrum Karlstad
Teknisk Termodynamik Klassrum Karlstad
Tillämpad värme- och masstransport Klassrum Karlstad
Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem Klassrum Karlstad
Teknisk fysik
Civilingenjör Teknisk fysik, behörighetsgivande bastermin Klassrum Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning Distans Distans
Nyfiken på förskola och skola Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare Distans Distans
Pedagogik
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling II Distans Distans
Barns utveckling och lärande i förskolan Klassrum Karlstad
Introduktion till Specialpedagogik Klassrum Karlstad
Lärandeteorier Klassrum Karlstad
Skola som system och idé del II - yrkeslärare FVI Distans Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II Distans Distans
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Global hälsa Klassrum Karlstad
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv Distans Distans
Hälsofrämjande arbete I Klassrum Karlstad
Kvalitativ vetenskaplig metod Distans Distans
Kvantitativ vetenskaplig metod Distans Distans
Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete Klassrum Karlstad
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning Distans Distans
Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbete Distans Distans
Teoribildning inom riskhantering Distans Distans
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv Distans Distans
Medicin
Diabetes I Klassrum Karlstad
Sår och sårbehandling II Klassrum Karlstad
Omvårdnad / Omsorg
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård Distans Distans
Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom Klassrum Karlstad
Intensivvård i teori och praktik II Distans Distans
Leda och utveckla operationssjukvård Distans Distans
Palliativ vård Klassrum Karlstad
Psykisk hälsa och ohälsa Klassrum Karlstad
Sår och sårbehandling I Klassrum Karlstad
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Karlstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön