Visa allastudier.se som: Mobil

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig själva på en hög akademisk nivå. Utbildningen och forskningen på universitetet sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Visa alla utbildningar med Karlstads universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Kulturproduktionens villkor Karlstad
Socionomprogrammet Karlstad
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbetsvetenskap - Magisteruppsats Karlstad
Arbetsvetenskap C Karlstad
Arbetsvetenskap personalinriktning Karlstad
Aspects of Sweden Karlstad
Barnets rätt Distans
Barnets rätt Distans
Behandlingsarbete inom missbruksvård Distans
Behandlingsarbete inom missbruksvård Distans
Ekonometri Karlstad
Ekonometri Karlstad
Ekonometri Karlstad
Europakunskap Distans
Examensarbete - högskoleexamen i statistik Karlstad
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete Karlstad
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete Karlstad
Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter Karlstad
Feministiska perspektiv på politik Karlstad
Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen Karlstad
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Karlstad
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Karlstad
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv Karlstad
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys Karlstad
Försöksplanering Karlstad
Försöksplanering I Distans
Generell projektledningsmetodik Karlstad
Genus, hälsa och teknologi Distans
Genusvetenskap I Karlstad
Genusvetenskap III Karlstad
Glokala relationer Karlstad
International Politics Karlstad
International Politics Karlstad
Internationell politik Distans
Internationell Politik Karlstad
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Karlstad
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans
Ledarskap och personlighet Karlstad
Ledarskap, organisation och kön Karlstad
Ledarskapets psykologi Karlstad
Ledning och administration i socialt arbete Distans
Ledning och administration i socialt arbete Distans
Magisterprogram i projektledning Distans
Matematisk statistik Karlstad
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning Karlstad
Miljöpolitik Karlstad
Moderna sociologiska teorier om social förändring Karlstad
Multivariata metoder Karlstad
Multivariata metoder I Distans
Män, manligheter och förändringsprocesser Distans
Politikens institutioner Distans
Politiskt deltagande Distans
Positiv psykologi och hälsa Karlstad
Projektledning och design Karlstad
Psykologi - grunder Karlstad
Psykologins forskningsfält Karlstad
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II Karlstad
Samhällskunskap 2 Distans
Samhällskunskap 2 Karlstad
Samhällskunskap 4 Distans
Samhällsvetenskapliga metoder Karlstad
Samhällsvetenskapliga metoder Karlstad
Socialgerontologi Distans
Socialgerontologi Distans
Socialpsykologi I Karlstad
Socialpsykologi II Karlstad
Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv Distans
Sociologi II Karlstad
Sociologi III Karlstad
Sociologi IV, Examensarbete Karlstad
Sociologi V Examensarbete Karlstad
Språk och genus Distans
Statistik Karlstad
Statistik Karlstad
Statistik - Kandidatuppsats Karlstad
Statistik I Distans
Statistik II Distans
Statistik II Distans
Statistisk teori Karlstad
Statsvetenskap I Karlstad
Statsvetenskap II Karlstad
Statsvetenskap III Karlstad
Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik Karlstad
Swedish and Comparative Politics Karlstad
The Swedish Welfare State Model Karlstad
The Swedish Welfare State Model Karlstad
Tidsserieanalys Karlstad
Tillämpning av Rasch mätteori i samhälls- och hälsovetenskaper Karlstad
Transstudier och aktivism Distans
Undersökningsmetodik Karlstad
Undersökningsmetodik Karlstad
Utvecklingspsykologi Distans
Utvärdering och evidens i offentlig sektor Karlstad
Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält Karlstad
Välfärder och ofärder Karlstad
Psykologi
Sociologi I Karlstad
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Konst- och bildvetenskap II Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar Distans
Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst Distans
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete Distans
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod Karlstad
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod Distans
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Distans
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism Karlstad
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Distans
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst Karlstad
Data / IT
Anskaffning av IT-system Distans
Automatiserad mjukvaruutveckling Karlstad
Business by Web och webbanalys Karlstad
Business by Web och webbanalys Karlstad
C#.NET Distans
Dataplansprogrammering Distans
Datasäkerhet I Karlstad
Datasäkerhet II Karlstad
Design för integritetsskydd Distans
Designmönster för integritet i programvarudesign Distans
Designmönster, Java och UML Distans
Distribuerade system och tillämpningar Karlstad
Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality) Karlstad
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet Distans
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar Distans
Grunderna inom mjukvarutestning Distans
Grundläggande programmering Distans
Inbyggd integritet Distans
Informatik - Kandidatuppsats Karlstad
Informatik - Magisteruppsats Karlstad
Informatik, utlandspraktik Karlstad
Integritet och verksamhetsstyrning Distans
Integritetsskyddande teknologier Distans
Interaktionsdesign Distans
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter Distans
Introduktion till Cloud Computing Distans
Introduktion till dataplansprogrammering Distans
Introduktion till integritet och dataskydd Distans
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) Distans
Introduktion till programmering för lärare Distans
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) Distans
Lastbalansering i datacenternät Distans
Lösningar för flervägskommunikation Distans
Nätövervakning med programmerbara dataplan Distans
Objektorienterad modellering Distans
Perspektiv på datavetenskap Karlstad
Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik Karlstad
Programmeringsteknik Karlstad
Programutvecklingsmetodik Karlstad
QUIC och webbens utveckling Distans
Teoretisk datalogi Karlstad
Testdesign för programvara Distans
Topics in Computer Networking Karlstad
Topics in Computer Security Karlstad
Verksamhet och IT Distans
Virtualisering av nätverksfunktionalitet Distans
Webbutveckling Distans
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknadens ekonomi Karlstad
Ekonometri Karlstad
Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi Karlstad
Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi Karlstad
Ekonomisk utvärderingsmetod Karlstad
Examensarbete - högskoleexamen Karlstad
Företagets finansiering och styrning Karlstad
Industriell organisation och konkurrensstrategi Karlstad
Internationell handelsteori Karlstad
Internationell makroekonomi Karlstad
Internationell makroekonomi Karlstad
Makroekonomi Karlstad
Makroekonomi, globalisering och tillväxt Karlstad
Mikroekonomi och kvantitativa metoder Karlstad
Miljö- och naturresursekonomi Karlstad
Nationalekonomi Karlstad
Nationalekonomi - Kandidatuppsats Karlstad
Nationalekonomi - Magisteruppsats Karlstad
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Karlstad
Nationalekonomi, praktik Karlstad
Offentlig ekonomi och politik Karlstad
Portföljval Karlstad
Riskhantering i finansiella företag Karlstad
Ekonomi
Företagsekonomi - kandidatuppsats Karlstad
Företagsekonomi I Karlstad
Företagsekonomi II Karlstad
Internationella affärer Karlstad
Estetiska inriktningar
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Arvika
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik Distans
Ensemble för internationella studenter I Arvika
Ensemble för internationella studenter II Arvika
Ensembleprojekt I Arvika
Ensembleprojekt II Arvika
Ensembleprojekt III Arvika
Ensembleprojekt IV Arvika
Estetiska lärprocesser Karlstad
Fotografins filosofi I:Introduktion Distans
Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik Distans
Fotografins filosofi IV: Bilden av staden Distans
Instrument för internationella studenter I Arvika
Instrument för internationella studenter II Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I Arvika
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz II Arvika
Instrumentalspel eller sång I Arvika
Instrumentalspel eller sång II Arvika
Instrumentalspel eller sång III Arvika
Instrumentalspel eller sång IV Arvika
Instrumentalspel eller sång V Arvika
Instrumentalspel eller sång VI Arvika
Komposition och arrangering I Arvika
Komposition och arrangering II Arvika
Musik med barn II Arvika
Musikdramatik: På scenen I Arvika
Musikdramatik: På scenen II Arvika
Musikteori för internationella studenter 1b Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi I Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi II Arvika
Musikutövandets och lärandets ergonomi V Arvika
Skissteknik I Karlstad
Skissteknik II Karlstad
Traditionstrumslagning I Arvika
Dans
Dans för idrottslärare mot äldre åldrar Distans
Dans och dansgestaltning II Karlstad
Dans och dansgestaltning IV Karlstad
Dans och scenisk produktion 1 Karlstad
Dans och scenisk produktion 2 Karlstad
Dansterapins grunder Distans
Dansträning fördjupning Karlstad
Genredidaktik 2 Karlstad
Musikalisk gestaltning - Examensarbete Karlstad
Design
Bild för grundlärare i årskurs 4-6 Karlstad
Kommunikationsverktyg i designarbete Karlstad
Konst och design II Karlstad
Musik
Konstnärlig kandidat, musiker Arvika
Teater / Artist
Dans och dansgestaltning I Karlstad
Hotell / Restaurang / Turism
Event management Karlstad
Marknadsföring och kommunikation inom turism Karlstad
Planering och hållbar turism Karlstad
Produktion och konsumtion inom turism Karlstad
Turismvetenskap med examensarbete Karlstad
Turismvetenskapliga metoder och uppsats Karlstad
Juridik
Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö Karlstad
Beskattningsrätt I Karlstad
Rättskunskap II Karlstad
Kommunikation / Media
Film
Filmvetenskap II Karlstad
Kommunikation
Digitala analysmetoder Karlstad
Forskningsmetoder och självständigt arbete Karlstad
Geomediastudier i praktiken Karlstad
Grafisk form I Karlstad
Journalistik Distans
Kriskommunikation Distans
Magisteruppsats i geomediastudier Karlstad
Medie- och kommunikationsvetenskap III Karlstad
Mediepraktik Distans
Mediepraktik Distans
Mediepraktik Distans
Projektledning och produktion Karlstad
Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet Karlstad
Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet Karlstad
Text, kommunikation och organisation Karlstad
Webbdesign II Karlstad
Webbredaktörens arbete Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
1700-talslitteratur Distans
1900-talets avantgarden Distans
Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna Distans
Den interkulturella staden Distans
Det kusliga i litteratur, film och konst Distans
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning Karlstad
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning Distans
Fältarbete: förberedelser och metoder Distans
Fältarbete: förberedelser och metoder Karlstad
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Distans
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap Karlstad
Genus och politik - teori och metodologi Karlstad
Intercultural Communication Karlstad
Interkultur I Distans
Interkultur I: film och audiovisuella medier Karlstad
Interkultur I: kulturmöten och identiteter Distans
Interkultur och medier Distans
Interkultur: teori, metod och uppsats Distans
Interkultur: teori, metod och uppsats Distans
Interkulturell affärskommunikation Karlstad
Interkulturell affärskommunikation Karlstad
Kreativt skrivande Distans
Kultur och globalisering Karlstad
Kulturvetenskaplig metod II Karlstad
Kulturvetenskapliga metoder I Karlstad
Litteraturvetenskap Distans
Litteraturvetenskap II Karlstad
Litteraturvetenskap II Distans
Litteraturvetenskap III Karlstad
Litteraturvetenskap III Distans
Lyrik, Lyrikperformance och lyrics Distans
Policyanalys Karlstad
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur Distans
Praktik: kulturstudier Karlstad
Projektledning - kulturstudier Karlstad
Religionsvetenskap II Karlstad
Religionsvetenskap II Distans
Responsteorier. Läsares interaktion med texter Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete - uppsats Distans
Självständigt arbete I - Kulturstudier Karlstad
Självständigt arbete II: Kulturstudier Karlstad
Filosofi
Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien Karlstad
Idéhistoria I: Moderna tider Karlstad
Idéhistoria II Karlstad
Idéhistoria II: Global idéhistoria Karlstad
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner Karlstad
Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik Karlstad
Idéhistoria II: Självständigt arbete I Karlstad
Historia
Den nya politiska historien Karlstad
Den nya politiska historien Distans
Det mångfacetterade kulturarvet Karlstad
Det mångfacetterade kulturarvet Distans
Historia II Karlstad
Historia, uppsats Distans
Kulturarv Karlstad
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Distans
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv Karlstad
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Den projektorienterade organisationen Karlstad
Ledarrollen i projektmiljöer Karlstad
Ledarskap i projekt Distans
Projektledning
Ledarskap i projekt Distans
Projekthantering ur ett ledningsperspektiv Distans
Naturvetenskap
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv Karlstad
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Distans
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Distans
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Biologiprogrammet, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Energi- och miljöteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Kemiteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Maskinteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Civilingenjör Teknisk fysik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Karlstad
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Distans
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Kandidatprogram i fysik, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Klimat i förändring Distans
Matematikprogrammet, behörighetsgivande bastermin Karlstad
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik Karlstad
Biologi
Anatomi och fysiologi Distans
Beteendeekologi Karlstad
Beteendeekologi Distans
Biologi Bas A Karlstad
Biologi Bas B Karlstad
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Distans
Biologi i praktiken Karlstad
Biologi i praktiken Karlstad
Biologiska metoder och analyser Distans
Biologiska metoder och analyser Karlstad
Botanik Distans
Botanik Karlstad
Cellbiologi Karlstad
Cellbiologi Distans
Ekologisk miljövård Distans
Ekologisk miljövård Karlstad
Kandidatuppsats i biologi Distans
Kandidatuppsats i biologi Karlstad
Kandidatuppsats i biologi Distans
Kandidatuppsats i biologi Karlstad
Kandidatuppsats i biologi Karlstad
Kandidatuppsats i biologi Distans
Landskapsekologi Karlstad
Landskapsekologi Distans
Livets utveckling och mångfald Karlstad
Livets utveckling och mångfald Distans
Magisteruppsats i biologi Distans
Magisteruppsats i biologi Karlstad
Masteruppsats i biologi Distans
Masteruppsats i biologi Karlstad
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi Karlstad
Naturvårdsbiologi Karlstad
Naturvårdsbiologi Distans
Självständigt arbete i biologi Karlstad
Undervisning och lärande för hållbar utveckling Distans
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi Distans
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi Karlstad
Zoologi Distans
Zoologi Karlstad
Fysik
Allmän relativitetsteori Karlstad
Analytisk mekanik I Karlstad
Avancerad kvantmekanik Karlstad
Beräkningsfysik Karlstad
Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer Karlstad
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik Karlstad
Funktionella material Karlstad
Fysikalisk elektronik Karlstad
Kvantfysik I Karlstad
Kvantfysik II Karlstad
Mekanik med tillämpningar 1 Karlstad
Mekanik med tillämpningar 2 Karlstad
Modern experimentell fysik Karlstad
Nanovetenskap II Karlstad
Svepprobmikroskopi Karlstad
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD Karlstad
Vågfysik och elteknik Karlstad
Ytfysik Karlstad
Geografi
Grundläggande fastighetsjuridik Karlstad
Kulturgeografi III Karlstad
Kulturgeografi III Karlstad
Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö Karlstad
Geovetenskap
Geografi med didaktisk inriktning 2 Distans
Orienteringskurs i GIS Distans
Kemi
Analytisk kemi Distans
Analytisk kemi Karlstad
Biokemi Karlstad
Biokemi Distans
Fysikalisk kemi B Distans
Fysikalisk kemi B Karlstad
Internationellt projekt i Kemi Karlstad
Kemi i samhället Distans
Kemi i samhället Karlstad
Kemi kandidatarbete Karlstad
Kemi kandidatarbete Karlstad
Makromolekylers fysikaliska kemi C Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi C Karlstad
Makromolekylers fysikaliska kemi D Distans
Makromolekylers fysikaliska kemi D Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar C Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar C Distans
Molekylär bioteknik med tillämpningar D Karlstad
Molekylär bioteknik med tillämpningar D Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi Karlstad
Organisk kemi Distans
Organisk kemi Karlstad
Organisk kemi B Distans
Organisk kemi B Karlstad
Produkters kemi C Distans
Produkters kemi D Distans
Produkters kemi D Karlstad
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik Karlstad
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik Distans
Ytor, gränsskikt och kolloider C Karlstad
Ytor, gränsskikt och kolloider C Distans
Ytor, gränsskikt och kolloider D Karlstad
Ytor, gränsskikt och kolloider D Distans
Matematik
Algebraiska strukturer, koder och krypton Karlstad
Analys och geometri Karlstad
Digitala verktyg i matematikundervisningen Distans
Diskret matematik Karlstad
Examensarbete i matematik Karlstad
Flervariabelanalys Karlstad
Fourieranalys Karlstad
Geometri Karlstad
Inledande matematik Karlstad
Komplex analys och transformer Karlstad
Linjär algebra Karlstad
Matematik för datavetare Karlstad
Matematik för lärare: Diskret matematik Distans
Matematik för lärare: Geometri Distans
Matematik, examensarbete Karlstad
Numeriska metoder Karlstad
Ordinära differentialekvationer Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Praktikkurs i matematik Karlstad
Stokastiska differentialekvationer och datadriven modellering Karlstad
Stokastiska metoder Karlstad
Miljö
Hantering av komplexa miljörisker Karlstad
Hantering av komplexa miljörisker Karlstad
Hantering av naturkatastrofer 1 Distans
Hantering av naturkatastrofer 2 Distans
Hållbar utveckling och regionala perspektiv Karlstad
Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling Karlstad
Miljö, risk och hållbar utveckling Karlstad
Miljörättvisa och hållbar utveckling Karlstad
Miljövetenskap - magisterarbete Karlstad
Miljövetenskapens grunder Distans
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder Karlstad
Riskhantering - Magisterarbete Distans
Riskhantering - Masterarbete Distans
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet Karlstad
Teoribildning inom riskhantering Distans
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsdidaktik och coaching Karlstad
Kost- och näringslära Karlstad
Prestationsutvecklingsstrategier Karlstad
Träningslära Karlstad
Språk
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Innehåll, arbetssätt och bedömning Distans
Innehåll, arbetssätt och bedömning Karlstad
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III Distans
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet IV Distans
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk Distans
Retorik I Karlstad
Retorik II Karlstad
Självständigt arbete Distans
Språkvetenskaplig introduktion Distans
Språkvård och hjälpmedel Distans
Språkvård och hjälpmedel Distans
Svenska - ett andraspråk Karlstad
Svenska - ett andraspråk Distans
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Karlstad
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II Distans
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II Karlstad
Svenska II med didaktisk inriktning Distans
Svenska II med didaktisk inriktning Karlstad
Svenska som främmande språk I Karlstad
Svenska som främmande språk II Karlstad
Svenska språket i teori och praktik Distans
Svenskan i tvärspråklig belysning Distans
Textmönster och genrer Distans
Textmönster och genrer Distans
Tvåspråkig utveckling Distans
Tvåspråkig utveckling Karlstad
Variation och förändring Distans
Engelska
Akademisk engelska Karlstad
Akademisk engelska Distans
Akademiskt skrivande på engelska Karlstad
Akademiskt skrivande på engelska Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Karlstad
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Distans
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier Karlstad
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning Distans
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning Karlstad
Engelska A Karlstad
Engelska A Distans
Engelska B Karlstad
Engelska B Distans
Engelska för ekonomer I Distans
Engelska för ekonomer I Karlstad
Engelska för ekonomer II Distans
Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Engelska för tekniker I Distans
Engelska för tekniker I Karlstad
Engelska för tekniker II Distans
Engelska i arbetslivet: skrift Karlstad
Engelska i arbetslivet: tal Karlstad
Engelska i arbetslivet: tal Karlstad
Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6) Distans
Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6) Distans
Engelskans ljud och struktur Karlstad
Engelskans ljud och struktur Distans
Engelskspråkig litteratur efter 1800 Karlstad
Engelskspråkig litteratur efter 1800 Distans
Engelskspråkig litteratur före 1800 Karlstad
Engelskspråkig litteratur före 1800 Distans
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare Karlstad
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare Distans
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska Distans
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska Karlstad
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap Karlstad
Introduktion till engelskspråkig litteratur Distans
Introduktion till engelskspråkig litteratur Karlstad
Introduktion till engelskspråkig litteratur Distans
Introduktion till engelskspråkig litteratur Karlstad
Klassisk brittisk barnlitteratur Distans
Litteratur och teori I (litteratur före 1900) Distans
Litteratur och teori II (litteratur efter 1900) Distans
Narrativa dikter från Milton till Wordsworth Distans
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Distans
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) Distans
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) Distans
Språk och tanke Distans
Tvåspråkighet Distans
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik Distans
Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Barns läs-, skriv- och matematiklärande Karlstad
Ordförråd och fraseologi Distans
Ordförråd och fraseologi Distans
Skrivprocess och akademiskt skrivande Distans
Språkhistoria och nordistik Distans
Språkhistoria och nordistik Distans
Svenska i tal och samtal Distans
Svenska språket i teori och praktik II Distans
Spanska
Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig text Karlstad
Spanska I: Modern spanskspråkig text Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig text Distans
Spanska I: Muntlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Karlstad
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet Distans
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap Distans
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap Karlstad
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur Distans
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur Karlstad
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet Karlstad
Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden Karlstad
Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden Distans
Spanska III: Självständigt arbete Distans
Spanska III: Spaniens historia och kultur Distans
Spanska III: Spaniens historia och kultur Karlstad
Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria Karlstad
Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria Distans
Spanska, Nybörjarkurs 2 Karlstad
Teknik
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Karlstad
Byggnadsteknik
Betongkonstruktion Karlstad
Byggteknikens grunder Karlstad
Geokonstruktion Karlstad
Ledarskap, kvalitets- och miljöstyrning för byggingenjörer Karlstad
Stålkonstruktion Karlstad
Elektroteknik
Elmaskiner och transformatorer Karlstad
Förnybara energikällor och deras tillämpningar Karlstad
Kemiteknik
Biobaserade material och produkter Karlstad
Kemisk reaktionsteknik Karlstad
Material och Miljö Karlstad
Separationsprocesser Karlstad
Värme- och strömningslära Distans
Maskinteknik
Dynamik med datorstöd Distans
Ergonomi Karlstad
Hydraulik och pneumatik Karlstad
Hållfasthetslära I för civilingenjörer Karlstad
Hållfasthetslära II för högskoleingenjörer Karlstad
Hållfasthetslära med datorstöd Distans
Introduktionskurs IoD Karlstad
Konstruktionsteknik I, I&D Karlstad
Maskinelement Karlstad
Maskinelement Karlstad
Mekanik 1: statik Karlstad
Produktionssystem Karlstad
Produktionssystem I, M Karlstad
Produktionssystem II Karlstad
Produktionssystem IoD Karlstad
Materialteknik
Deformation och brott Karlstad
Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer Karlstad
Materialteknik för civilingenjörer Karlstad
Materialteknik I Karlstad
Projektarbete kring framtidens material Karlstad
Projektarbete kring simulering och modellering Karlstad
Simulering och modellering Karlstad
Tillverkningsteknik Karlstad
Tillverkningsteknik 1 Karlstad
Ytteknik och tribologi Karlstad
Miljö och energiteknik
Energi- och miljöoptimering Karlstad
Energitekniska system Karlstad
Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem Karlstad
Grundläggande värme- och strömningslära Karlstad
Installationsteknik Karlstad
Miljökemi Karlstad
Miljökemi för civilingenjörer Karlstad
Reningsteknik Karlstad
Strömningsmekanik Karlstad
Teknik för hållbar utveckling Karlstad
Tillämpad termodynamik Karlstad
Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem Karlstad
Värme och strömningslära Karlstad
Utbildning / Pedagogik
Barns utveckling och lärande i förskolan Karlstad
Den lärande eleven - ämneslärare Distans
Självständigt arbete för lärare Karlstad
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete Distans
Lärare
Förskollärarprogrammet Lysekil
Förskollärarprogrammet Lidköping
Förskollärarprogrammet Lindesberg
Förskollärarprogrammet Katrineholm
Förskollärarprogrammet Torsby
Förskollärarprogrammet Karlskoga
Förskollärarprogrammet Arvika
Förskollärarprogrammet Orust
Förskollärarprogrammet Säffle
Förskollärarprogrammet Alingsås
Leda Lärande - ämneslärare Karlstad
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Specialpedagog
Introduktion till Specialpedagogik Karlstad
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I Distans
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II Distans
Vård / Medicin
Hälsa och samhälle
Epidemiologi i Psykisk Hälsa Distans
Examensarbete i folkhälsovetenskap (master) Karlstad
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister) Karlstad
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master) Karlstad
Folkhälsovetenskap praktik Karlstad
Folkhälsovetenskap praktik Karlstad
Folkhälsovetenskap praktik Karlstad
Folkhälsovetenskap VFU I Distans
Global hälsa Karlstad
Global hälsa Karlstad
Hjärnans roll i Psykisk Hälsa Distans
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Distans
Hälsofrämjande arbete I Karlstad
Hälsofrämjande arbete II Karlstad
Kvalitativ vetenskaplig metod Distans
Kvantitativ vetenskaplig metod Distans
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning Distans
Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete Distans
Vetenskapliga forskningsmetoder i folkhälsovetenskap - litteraturstudie Distans
Våld i nära relationer Distans
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv Karlstad
Våld mot barn: att upptäcka och agera Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Generell projektledningsmetodik Distans
Generell projektledningsmetodik Karlstad
Generell projektledningsmetodik Karlstad
Projektledning - Magisteruppsats Karlstad
Medicin
Diabetes I Karlstad
Sjuksköterskeprogrammet Karlstad
Sår och sårbehandling II Karlstad
Omvårdnad / Omsorg
Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom Karlstad
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II Karlstad
Klinisk omvårdnad i en internationell kontext Karlstad
Palliativ vård Karlstad
Psykisk hälsa och ohälsa Karlstad
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel Distans
Sår och sårbehandling I Karlstad
Vetenskaplig metod IV Karlstad
Vetenskaplig metod IV Karlstad

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön