Masterprogram i statsvetenskap

Karlstads universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Karlstad
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Masterprogram i statsvetenskap

Masterprogrammet i statsvetenskap är ett program för dig som vill få fördjupade kunskaper inom studier av politik. Utbildningen ger dig en bred förståelse för samtida samhällsutmaningar, med ett särskilt fokus på hur samhället styrs och organiseras. Vi har under senare år kunnat se att det demokratiska systemet i ett antal länder utmanas inifrån, hur den rådande pandemin har ställt frågor om välfärdsstatens organisering i en ny dager och att det accelererande klimathotet utmanar vårt samhälle som vi känner det. Som student på masterprogrammet i statsvetenskap vid Karlstads universitet lär du dig att kombinera kunskaper i att självständigt ta sig an forskningsproblem genom olika analytiska perspektiv med kunskaper inom centrala tematiska områden som miljö och klimat, internationell politik, demokrati och rättvisefrågor. På så sätt blir utbildningen användbar i en mängd yrken där egen analytisk förmåga och kunskap om samhällets organisering är efterfrågade. Masterprogrammet har också en tydlig pedagogisk profil där en seminariebaserad undervisning med fokus på studenternas egna engagemang kombineras med att alla lärare på våra kurser forskar inom de fält som de undervisar på. Vilket gör att utbildningen är tydligt relaterad till aktuell forskning inom de samhällsutmaningar som vi står inför i dag. Fria sökord: statsvetenskap, politik, Master in political science

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde statsvetenskap, eller motsvarande. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B och gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i statsvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön