Storytelling i film och rörlig bildproduktion

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Storytelling i film och rörlig bildproduktion

Storytelling i film och rörlig bildproduktion 30 HPKursen syftar till att ge studenterna en introduktion till berättande/storytelling i film och rörlig bild och de huvudsakliga principerna för produktion av reklamfilm, spelfilm och dokumentärfilm. Genom ett kursupplägg som integrerar teori och praktik arbetar studenterna individuellt och i grupp med att utveckla, producera och reflektera kring viktiga arbetssätt under hela kursen.Delkurs 1: Storytelling och rörlig bild, 7,5 hpDenna delkurs är en introduktion till berättandets roll för effektiv kommunikation i reklamfilms- och spelfilmsproduktion. Genom att utforska grundläggande principer för storytelling, inklusive narrativ, karaktär och känsla, visar delkursen hur den här ansatsen kan användas effektivt för att producera kraftfullt medieinnehåll. Delkurs 2: Reklam- och kortfilmsproduktion, 7,5 hpDenna delkurs syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och förmågor inom de huvudsakliga arbetssätt som ligger till grund för framgångsrik reklam- och kortfilmsproduktion. Genom att anpassa den konstnärliga visionen till en produktionskontext lär sig studenten att balansera pragmatiska hänsyn och konstnärlig ambition. Studenterna får övning i att praktiskt hantera de utmaningar som kan uppstå mellan originalidé och färdigt filmprojekt.Delkurs 3: Teoretiska perspektiv på dokumentärfilm, 7,5 hpDenna delkurs erbjuder en introduktion till filmskapandets dokumentära och reportagebaserade genrer och en genomlysning av en rad olika perspektiv på de idémässiga grunderna för sådan framställning av verkligheten och det faktiska i rörlig bild. Frågor kring etiskt ansvar, objektivitet och sanningsanspråk behandlas kritiskt, och individuella avsiktsförklaringar utvecklas i relation till filmproduktion i praktiken.Delkurs 4: Dokumentärfilmsproduktion, 7,5 hpI denna delkurs får studenten utveckla grundläggande kunskaper och förmågor inom de huvudsakliga arbetssätten i en rad olika dokumentära produktioner samt utforska olika tillvägagångssätt i dokumentärfilm och reportage genom ett projekt som kan utföras individuellt eller i grupp. I en praktisk process får studenten hantera de utmaningar som kan uppstå mellan originalidé och färdigt filmprojekt.Kursens undervisningsformer är föreläsningar, individuell och gruppvis handledning, grupparbete, workshops och projektutvärderingar.Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: Grundläggande behörighet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Storytelling i film och rörlig bildproduktion

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön